Tải bản đầy đủ

bài toán PAC tổ hợp xắc suất

Chương trình học TOÁN 11 (Moon.vn) – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

05. BÀI TOÁN P.A.C
Thầy Đặng Việt Hùng – Moon.vn
VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN
Bài 1: [ĐVH]. Giải các phương trình:
a) 2 Ax2 + 50 = A22x ( x ∈ N )

b) Pn+5 = 15 Ank+1.Pn+1−k

Bài 2: [ĐVH]. Giải các phương trình:
b) Axx+−11 + 2 P x −1 =

a) Ax3 − 2C x4 = 3 Ax2

30
Px
7

Bài 3: [ĐVH]. Giải các hệ phương trình


 Ax : P + C yy − x = 126
a)  y x −1
 Px +1 = 720
b)

C xy −1 C xy− 2 + Cxy−−22 + 2C xy−+21 Cxy +1
=
=
3
5
5

Axy−1 + yAxy−−11 Axy −1 C xy −1
c)
=
=
10
2
1

ĐS:

a) x = 5, y = 7;

b) x = 7, y = 3;

c) x = 7, y = 3.

Bài 4: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
5
a) C x4−1 − C x3−1 − Cx2− 2 = 0
4

b) 3C x2+1 + xP2 = 4 Ax2

Bài 5: [ĐVH]. Giải các bất phương trình sau
a)

Cn2+1 3n


Cn2 10

b) An3+1 + Cnn+−11 < 14(n + 1)

Bài 6: [ĐVH]. Cho Cnn−3 = 1140 . Tính giá trị E =
Bài 7: [ĐVH]. Cho Cn1 + 2

An6 + An5
An4

Cn2
Cnn
1
1
1
1
+
...
+
n
= 45 . Tính giá trị E = 2 + 2 + 2 + ... + 2
1
n −1
Cn
Cn
A2 A3 A4
An

Tham gia khóa TOÁN 11 tại MOON.VN để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi Trung học phổ thông Quốc gia!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×