Tải bản đầy đủ

phương pháp biến đổi tổng hợp phương trình lượng giác

Khóa học TOÁN 11 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

06. CÁC PTLG SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI TỔNG HỢP
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH] – Moon.vn
VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN
Bài 1: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
a) sin2x + cos2x = 1 + sinx – 4cosx

b) 1 + sinx + cosx + sin2x + cos2x = 0

Bài 2: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
a) 2cos2x – 2sin2x = 2(sinx + cosx)

b) sin2x + cos2x = 1 + sinx – 3cosx

Bài 3: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
a) sin2x – cos2x = 3sinx + cosx – 2

b) 2sin2x – cos2x = 7sinx + 2cosx – 4


Bài 4: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
a) sin2x – cos2x + 3sinx – cosx – 1 = 0

b)

2 cos 2 x − 1
= 2 cos x − 1.
3 sin x + cos x

Bài 5: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
b) 2(cos 2 x + sin x) + 1 + 2 3 cos x = 0

a) cos 2 x − 3sin x + cos x − 2 = 0
Bài 6: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
a) sin 2 x − 5cos x + 6(sin x + cos x) + 3 = 0

b) cos 3 x + 3 sin x − cos x = 0

Bài 7: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
a)

1
1
2
+
=
sin 2 x cos x sin 4 x

b)

3
2
+
= cot 2 x − 2 cot 4 x + 3
sin 2 x sin 4 x

b)

1


sin 3 x + 2 cos x
2
+
=
2
sin x
cos x
1 + cos x

Bài 8: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
a)

1
2 cos x
= 2 2 sin x +
cos x ( sin x − cos x )
sin x − cos x

b) tan 2 x −

sin x − cos x
2 cos x + 1
=
sin x + cos x (1 − sin x )( sin x + cos x )

Bài 9: [ĐVH]. Giải các phương trình sau
a)

sin 4 x + cos 4 x 1
= ( tan x + cot x )
sin 2 x
2

Thầy Đặng Việt Hùng
Tham gia khóa TOÁN 11 tại MOON.VN để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi Trung học phổ thông Quốc gia!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×