Tải bản đầy đủ

bài giảng hàm số lượng giác

Khóa học TOÁN 11 – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

02. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC
Thầy Đặng Việt Hùng [ĐVH] – Moon.vn
VIDEO BÀI GIẢNG và LỜI GIẢI CHI TIẾT BÀI TẬP chỉ có tại website MOON.VN
Bài 1: [ĐVH]. Tìm tập xác định và tập giá trị của các hàm số sau:
 2x 
b) y = sin x
c) y =
a) y = sin 

 x −1 

2 − sin x

Bài 2: [ĐVH]. Tìm tập xác định và tập giá trị của các hàm số sau:
1
π


a) y = 1 − cos 2 x
b) y =
c) y = tan  x − 
6
sin x + 1

Bài 3: [ĐVH]. Tìm tập xác định và tập giá trị của các hàm số sau:
sin x
1
π

a) y = cot  x + 
b) y =
c) y =
cos( x − π)
tan x − 1
3

Bài 4: [ĐVH]. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:
π

a) y = 2sin  x +  + 1
b) y = 2 cos x + 1 − 3

4

c) y = sin x

Bài 5: [ĐVH]. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:
a) y = 4sin 2 x − 4sin x + 3

b) y = cos 2 x + 2sin x + 2

c) y = sin 4 x − 2 cos 2 x + 1

Bài 6: [ĐVH]. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số:
a) y = sin x + cos x

b) y = 3 sin 2 x − cos 2 x


c) y = sin x + 3 cos x + 3

Bài 7: [ĐVH]. Xét tính chẵn – lẻ của hàm số:
a) y = sin2x
b) y = 2sinx + 3

c) y = sinx + cosx

Bài 8: [ĐVH]. Xét tính chẵn – lẻ của hàm số:
a) y = tanx + cotx
b) y = sin4x

c) y = sinx.cosx

Bài 9: [ĐVH]. Xét tính chẵn – lẻ của hàm số:

cos3 x + 1
sin x − tan x
a) y =
b) y =
sin x + cot x
sin 3 x
Bài 10: [ĐVH]. Tìm chu kỳ của hàm số:
a) y = sin 2 x

b) y = cos

x
3

c) y = tan x

c) y = sin 2 x

Bài 11: [ĐVH]. Tìm chu kỳ của hàm số:
x
b) y = tan x + cot 3x
2
Bài 12: [ĐVH]. Tìm chu kỳ của hàm số:

a) y = sin 2 x + cos

a) y = 2 sin x . cos3x

b) y = cos2 4 x

c) y = cos

3x
2x
− sin
5
7

c) y = tan(−3x + 1)

Tham gia khóa TOÁN 11 tại MOON.VN để có sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi Trung học phổ thông Quốc gia!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×