Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn tự học môn quản trị hậu cần đại học kinh tế quốc dân

06.12.2016

QUẢN TRỊ HẬU CẦN
(Logistics Management)
Mã học phần: QTKD1119
Số tín chỉ: 03 tín chỉ
Bộ môn: Quản trị doanh nghiệp
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

THÔNG TIN VỀ KHOA/BỘ MÔN GIẢNG DẠY
Khoa Quản trị Kinh doanh
Địa chỉ văn phòng: Phòng 311-314, tầng 3, nhà 7.
Website: http://khoaquantrikinhdoanh.neu.edu.vn/

Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

1


06.12.2016


THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY
1. PGS.TS. Nguyễn Thành Hiếu
2. PGS. TS Lê Công Hoa
3. TS. Nguyễn Kế Nghĩa
4. NCS. Trần Mạnh Linh
5. NCS. Lê Phan Hòa
6. ThS. Bùi Cẩm Vân

MỤC TIÊU HỌC PHẦNTrang bị cho người học kiến thức, phương
pháp, kỹ năng, nghiệp vụ làm công tác hậu cần
kinh doanh trong các doanh nghiệpCó khả năng thực hiện hoạt động quản trị hậu
cần chuyên nghiệp của doanh nghiệp.

2


06.12.2016

KẾT CẤU HỌC PHẦN
Chương 1: Giới thiệu về quản trị hậu cần
Chương 2: Sản phẩm hậu cần
Chương 3: Dịch vụ khách hàng hậu cần
Chương 4: Hệ thống thông tin hậu cần
Chương 5: Những vấn đề cơ bản về vận tải
Chương 6: Quyết định vận tải
Chương 7: Quyết định dự trữ
Chương 8: Quyết định mua và cung ứng

Phương pháp đánh giá học phần


Chuyên cần: 10%

Thảo luận và bài tập nhóm: 20%Bài kiểm tra giữa học kỳ: 20%Thi cuối học phần: 50%

6

3


06.12.2016

Chương 1
Giới thiệu về Quản trị hậu cần

Nội dung 1
Định nghĩa về QTHC
Nội dung 2

Phân loại hậu cần
Nội dung 3

Mục tiêu của QTHC
Nội dung 4

Tầm quan trọng của QTHC
.”
Nội dung 5

Chuỗi cung ứng

4


06.12.2016

1.1. Định nghĩaQTHC là quá trình lập kế hoạch, tổ chức, thực hiện,

kiểm soát có hiệu quả luồng hàng hóa, dự trữ NVL,
sản phẩm dở dang, thành phẩm và các thông tin có
liên quan từ thời điểm bắt đầu cho đến khi hàng
hóa được tiêu dùng sao cho đáp ứng tốt nhất những
yêu cầu của KH

1.2. Phân loại về hậu cầnLogistic đầu vào (inbound logistic)Logistic đầu ra (outbound logistic)Logistic ngược (reverse logistic)

5


06.12.2016

Các hoạt động hậu cần

Hoạt động chính
-

Dịch vụ khách hàng
Dự trữ
Vận chuyển
Mua hàng
Thông tin và xử lý đơn
hàng

Hoạt động phụ trợ
-

Dự tính các nguồn lực
Bốc và dỡ hàng
Đóng gói
Chuẩn bị nhà kho
Hoàn thiện các thủ tục giấy
tờ

1.3. Mục tiêu của QTHC

6


06.12.2016

1.4. Tầm quan trọng của QTHCTạo ra giá trị sản phẩm về mặt thời gian và địa điểmĐáp ứng nhu cầu KH một cách nhanh chóng và tốt hơnTạo ra giá trị cho KH, nhà cung ứng và DNTạo ra lợi thế cạnh tranhTạo dựng thương hiệuMở rộng kênh phân phối

1.5. Chuỗi cung ứng

7


06.12.2016

Chương 2
Sản phẩm hậu cần

Nội dung của chương
2.1. Bản chất của sản phẩm hậu cần
2.2. Đường cong 80/20
2.3. Các đặc điểm của sản phẩm hậu cần
2.4. Bao gói
2.5. Định giá

8


06.12.2016

2.1. Bản chất của sản phẩm hậu cầnCấu thành sản phẩm

- Phần hữu hình: khối lương, thể tích, hình dáng cũng
như các đặc tính nổi bật, tính năng và độ bền của sản phẩm
-Phần vô hình: dịch vụ hỗ trợ sau bán, danh tiếng của
doanh nghiệp, hoạt động giao tiếp của DN với khách hàng,
thu hồi sản phẩm lỗi
Chu

kỳ sống của sản phẩm

2.1. Bản chất của sản phẩm hậu cần
(tiếp)


Phân loại sản phẩmSản phẩm tiêu dùng: là sản phẩm nhằm cung cấp
cho người tiêu dùng cuối cùngo

Sản phẩm thiết yếu

o

Sản phẩm thông thường

o

Sản phẩm đặc thù

Sản phẩm công nghiệp: là những hàng hóa, dịch
vụ được trực tiếp sử dụng để sản xuất ra hàng hóa,
dịch vụ khác

9


06.12.2016

2.2. Đường cong 80/20

2.3. Các đặc điểm của sản phẩm
hậu cần


Tỷ lệ giữa khối lượng và thể tíchKhả năng thay thếTỷ lệ rủi roTỷ lệ giữa giá trị và khối lượng

10


06.12.2016

2.4. Bao góiGiúp việc lưu trữ và bốc dỡ thuận lợiGiúp việc vận chuyển dễ dàngBảo quản hàng hóaĐẩy mạnh xúc tiến bánThay đổi mật độ sản phẩmSử dụng sản phẩm dễ dàng hơnCung cấp giá trị tái sử dụng cho khách hàng

2.5. Định giáĐịnh giá F.O.BĐịnh giá theo vùngĐịnh giá đồng nhấtĐịnh giá khuyến khích theo quy môĐịnh giá theo khách hàngĐịnh giá linh hoạt

11


06.12.2016

Chương 3
Dịch vụ khách hàng

Nội dung chính của chương
3.1. Định nghĩa, nội dung về dịch vụ khách hàng
3.2. Thời gian chu kỳ đặt hàng
3.3. Tầm quan trọng của dịch vụ khách hàng trong
hậu cần
3.4. Chi phí và dịch vụ
3.5. Xác định mức dịch vụ tối ưu
3.6. Mối quan hệ giữa dịch vụ và thua lỗ

12


06.12.2016

3.1. Định nghĩa, nội dung dịch vụ
khách hàng


Các cách định nghĩa
- Dịch vụ khách hàng khi được thỏa mãn một
cách tốt nhất là biến số chính có ảnh hưởng đáng
kể tới việc tạo ra nhu cầu và giữ chân khách
hang (Theo S.Kyj và J.Kyj)
- Dịch vụ khách hàng là tốc độ và độ tin cậy
trong việc cung ứng hàng hóa theo yêu cầu của
khách hang (Heskett)

3.1. Định nghĩa, nội dung dịch vụ khách
hàng


Các yếu tố của dịch vụ khách hàng
- Yếu tố trước giao dịch
- Yếu tố trong giao dịch
- Yếu tố sau giao dịch

13


06.12.2016

3.2. Thời gian chu kỳ đặt hàng

3.2. Thời gian chu kỳ đặt hàng

14


06.12.2016

3.3. Tầm quan trọng của dịch vụ
khách hàng trong hậu cần


Ảnh hưởng của dịch vụ khách hàng tới doanh
thuẢnh hưởng của dịch vụ khách hàng tới sự trung
thành của khách hàng

3.4. Chi phí và dịch vụ

15


06.12.2016

3.5. Xác định mức dịch vụ tối ưuTiếp cận trên phương diện lý thuyếtTiếp cận trên phương diện thực tiễn

3.6. Mối quan hệ giữa dịch vụ và
thua lỗ

16


06.12.2016

Chương 4
Hệ thống thông tin hậu cần

Nội dung của chương
4.1. Quá trình xử lý đơn hàng
4.2. Ví dụ về xử lý đơn hàng
4.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến xử lý đơn hàng
4.4. Hệ thống thông tin hậu cần
4.5. Những ví dụ về hệ thống thông tin

17


06.12.2016

4.1. Quá trình xử lý đơn hàngChuẩn bị đơn hàngTruyền tinTiếp nhận đơn hàngĐáp ứng đơn hàngThông báo tình trạng đơn hàng

4.2. Ví dụ về xử lý đơn hàngĐơn hàng khối lượng lớnĐơn hàng khối lượng nhỏĐơn hàng từ người tiêu dùng cuối cùng

18


06.12.2016

4.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến
thời gian xử lý đơn hàng


Ưu tiên xử lýXử lý song song hay tuần tựĐộ chính xác của việc lập đơn hàngGom các đơn hàng để xử lýGom các đơn hàng thành từng khối để vận
chuyển

4.4. Hệ thống thông tin hậu cầnTổng quan về hệ thống thông tin hậu cầnQuản trị cơ sở dữ liệuĐầu ra

19


06.12.2016

4.5. Những ví dụ về hệ thống
thông tin


Hệ thống bán lẻKiểm soát và theo dõi hoạt động vận chuyểnHệ thống hỗ trợ ra quyết định

Chương 5
Những vấn đề cơ bản về vận tải

20


06.12.2016

Nội dung 1
Quan niệm về vận tải
Nội dung 2
Vai trò của vận tải trong QTHC
Nội dung 3
Những vấn đề khi KH lựa chọn phương tiện Vận tải
Nội dung 4
“Các phương tiện vận tải và đặc điểm của chúng
.”
Nội dung 5
“Vận tải quốc tế.”

5.1. Quan niệm về vận tải
Vận tải là hoạt động kinh tế có chủ đích của con
người nhằm di chuyển mọi thứ từ nguyên vật liệu
đến thành phẩm hoặc con người bằng các phương
tiện vận tải giữa các điều kiện khác nhau

21


06.12.2016

5.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc
lựa chọn phương tiện vận tảiChi phí vận chuyển (gồm cước phí vận chuyển, chi phí bốc
dỡ hang, các phí phát sinh khác từ vận chuyển)Thời gian vận chuyểnMức độ an toàn trong vận chuyểnTính linh hoạt cao

5.3. Vai trò của vận tải


Vận tải ảnh hưởng tới thời gian cung ứng NVL và thành
phẩmẢnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công việc của doanh

nghiệp


Vận tải ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của doanh
nghiệpẢnh hưởng đến giá sản phẩm và dịch vụChi phí vận tải thường chiếm tỷ lệ lớn trong chi phí hậu cần

22


06.12.2016

5.4. Các phương tiện vận tải


Đường hàng khôngĐường sắt


Đường bộ


Đường thuỷĐường ống
Điện tử

5.5 Những yếu tố cấu thành chi
phí vận chuyểnMối quan hệ giữa cước phí và khối lượng
vận chuyểnMối quan hệ giữa cước phí và quãng đường
vận chuyểnMối quan hệ giữa cước phí và nhu cầu vận
chuyển

23


06.12.2016

5.6. Vận tải quốc tế


Vận chuyển hàng hoá vượt khỏi phạm vi lãnh thổ
một quốc giaCần nhiều các giấy tờ liên quan đến hàng hoá vận
chuyểnChi phí vận tải cao, thời gian vận chuyển dàiKết hợp sử dụng nhiều phương tiện vận chuyển khác
nhauCác hàng hoá vận chuyển phải tuân thủ pháp luật
của nước hàng hoá chuyển đến

Cước phí dịch vụCước theo sản phẩmCước theo hợp đồngCước chung (đồng nhất)Cước theo khối lượngCước ưu đãiCước theo tuyến đườngCước theo thể tích……..

24


06.12.2016

Chương 6
Quyết định vận tải

Nội dung 1
Quyết định lựa chọn phương thức vận tải
Nội dung 2
Quyết định lựa chọn lộ trình vận tải
Nội dung 3
Phân tuyến và sắp xếp lịch trình vận tải

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×