Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC CHƯƠNG 2: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRƯỚC MÁC
Sakya truyền chính pháp

Sakyamuni đắc đạo
dưới cội Bồđề


...N.1

Q.1

(DUYÊN.1)

N.2


Q.2...
(DUYÊN.2)

Quá khứ

Hiện tại
Sự biến chuyển thời gian

SỰ THỐNG NHẤT

Vị lai


3.DIỆT ĐẾ
(mục tiêu)
1.KHỔ ĐẾ
(Thực trạng)

2.NHÂN ĐẾ
(nguyên nhân)

GIẢI
THOÁT

ĐỜI LÀ BỂ KHÔ
(KHÔ HẢI)
4.ĐẠO ĐẾ
(con đường)
“Thoảng bên tai môôt tiếng chày kình
Khách tang hải giâôt mình trong giác môông”Tấn

Vệ

CHU
Tần
Tống
Ngô


ViệtÂM-DƯƠNG THÁI CỰC ĐỒ VÀ “BÁT QUÁI”
DIỄN ĐẠT ĐỦ 6 NGUYÊN LÝ BIẾN DỊCH

Âm thịnh => Dương suy và
ngược lại.
Âm cùng => Dương khởi;
Dương cực => Âm sinh.
Thuần Âm vô dưỡng; thuần
dương vô sinh.
Trong Âm có Dương và ngược
lại.
Âm-Dương tương thôi nhi vạn
vật hóa sinh.
Thiên địa tuần hoàn, chu nhi
phục thủy.


“HOA ĐIỂU HỌA TINH HOA”

“LƯỠNG LONG TRIỀU NGUYỆT”
(Biểu tượng của “QUẺ LY”
Trong “BÁT QUÁI” )
CŨNG LÀ MỘT BIỂU TƯỢNG TRONG
VĂN HÓA TRUNG QUỐC & ĐÔNG Á

Nguyên lý Âm Dương
thể hiện trong hội họa
(Sáu bức họa chủ đê “HOA ĐIỂU”
được chọn lọc qua các đời
Tống-Nguyên -Minh – Thanh)
KHỔNG TƯ
MẠNH TƯ

* Người sáng lập Nho gia là
Khổng tử
[551-479Tr.CN] thời Xuân Thu;
Người kế tục xuất sắc tư
Tưởng của Khổng tử
ở thời Chiến Quốc là Mạnh tử
(327-289 tr.CN).
*Tác phẩm quan trọng nhất để
nghiên cứuvề Nho gia nói chung
và tư tưởngKhổng – Mạnh
nói riêng là sách “Luận ngữ”
và “Mạnh tử”
[Trong Tứ thư và Ngũ kinh]


“ 仁者,人也”KẺ CÓ NHÂN CHÍNH LÀ NGƯỜI VẬY


人之性善也,
犹水之就下也,人
无有不善,水无有
不下
QUAN NIỆM
——
VỀ BẢN TÍNH CON NGƯỜI
孟子

Tính người vốn là THIỆN cũng giống
như bản tính của NƯỚC luôn chảy
xuống; người mà không có tính thiện
thì khác nào đã là nước mà lại không
luôn chảy xuốngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×