Tải bản đầy đủ

Bài báo cáo Luật hôn nhân và gia đình 2014

CHỦ ĐỀ 2:

ĐĂNG KÝ KẾT HÔN
Giảng viên: Võ Hoàng Cung
Thực hiện: Nhóm 2


NỘI DUNG:

I.

Điều kiện đăng ký kết hôn

II.

Thẩm quyền đăng ký kết hôn

III.

Trình tự thủ tục đăng ký kết hôn


IV.

Ly hôn

V.

Hôn nhân có yếu tố nước ngoài


I.

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN:

Điều kiện đăng ký kết hôn được quy định tại điều 8 và
khoản 2 điều 5 Luật hôn nhân và gia đình 2014.


II. THẨM QUYỀN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN:

Thẩm quyền đăng ký kết hôn được quy định tại khoản 1
điều 17 Luật Hộ Tịch 2014 và điều 12 Luật Cư Trú 2006.


III. TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÍ
KẾT HÔN:

1/ Giấy tờ phải nộp và phải xuất trình:
Được quy định tại điều 10 Nghị Định 123/2015/NĐ-CP Quy định chi
tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ Tịch.


2/ Trình tự giải quyết đăng kí kết hôn:
Được quy định tại điều 18 Luật Hộ Tịch 2014 và điều 5 Thông tư
15/2015/TT-BTP.


3/ Đăng ký lại:
Được quy định tại điều 24, 25,27 Nghị Định 123/2015/NĐCP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Hộ Tịch.4. Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân:
Được quy định tại điều 21, 22, 23 Nghị Định 123/2015/NĐ-CP
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ Tịch.


IV. LY HÔN:

Được quy định từ điều 51 đến điều 57 Luật Hôn Nhân và Gia
Đình 2014.


V. HÔN NHÂN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI:

1. Trình tự, thủ tục đăng kí kết hôn:
Được quy định tại điều 126 Luật Hôn Nhân Và Gia Đình 2014 và quy
định chi tiết từ điều 20 đến điều 29 Nghị định 126/2014/NĐ-CP quy
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn Nhân và gia
đình.


2. Thẩm quyền đăng ký kết hôn:
Được quy định tại điều 37 Luật Hộ Tịch 2014 và điều 19 Nghị định 126/2014/NĐCP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn Nhân và gia
đình.

4. Ly hôn:
Được quy định tại điều 127 Luật Hôn Nhân Và Gia Đình 2014.
Võ Thị Huyền TrânĐỗ Thị Huyền TrânTrần Thị Ngọc TrinhNguyễn Thanh TrúcNguyễn Thị Thanh TuyềnĐào Thị Hồng VânNguyễn Văn Phước VinhVõ Dương Trúc Xuân

Nhóm 2:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×