Tải bản đầy đủ

Lịch tiêm chủng ngừa ở trẻ em

LỊCH TIÊM CHỦNG NGỪA Ở TRẺ
Tuổi

Vắc-xin
Lao (BCG)
Viêm gan siêu vi B (VGSV B)
Bạch hầu - Uốn ván - Ho gà (BH-UV-HG)
(Có thể sử dụng BH-UV-HG toàn tế bào hoặc BH-UV-HG vô bào)

Bại liệt
Tiêu chảy do Rota virus (Rota)
Cúm
Sởi

Mới sinh

2

3

4


6

9

12

16

18

9 - 23

2-3

4-6

9 - 26

tháng

tháng

tháng

tháng

tháng

tháng

tháng

tháng

tháng

tuổi

tuổi


tuổi

VGSV B

VGSV B

VGSV B

mũi 2

mũi 3

mũi 4

BCG
Lao
VGSV B
mũi 1

BH-UV-HV BH-UV-HV BH-UV-HV
mũi 1

mũi 2

mũi 3

Bại liệt

Bại liệt

Bại liệt

liều 1

liều 2

BH-UV-HG
mũi nhắc

liều 3
Rota

2-3 liều (cách nhau ít nhất 1 tháng)
Cúm
Lần đầu tiên: 2 mũi cách nhau 1 tháng. Mỗi năm nhắc lại một mũi.
Sởi

Sởi

mũi 1

nhắc lại
Sởi - Quai bị - Rubella

Sởi - Quai bị - Rubella

mũi 1 trên 12 tháng tuổi, nhắc lại 1 mũi lúc 4-6 tuổi
VNNB

Viêm não Nhật Bản (VNNB)

3 mũi căn bản (mũi 1, mũi 2 cách mũi 1 từ 1-2 tuần, mũi 3 sau 1 năm), nhắc lại 3 năm/1 lần

Thủy đậu (Trái rạ)

Thủy đậu
VGSV A

Viêm gan siêu vi A (VGSV A)

2 mũi, cách nhau ít nhất 6 tháng
Não mô cầu

Não mô cầu

2 mũi, cách nhau 3 năm

Thương hàn

Thương hàn

2 mũi, cách nhau 3 năm

Tả

Tả

2 mũi, cách nhau 3 năm

UTCTC
3 mũi
trong vòng
6 tháng

Ung thư cổ tử cung (UTCTC)

Phế cầu

Phế cầu 10

Phế cầu 23Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×