Tải bản đầy đủ

tiết 9 lớp 3

Thứ năm ngày 17 tháng 10 năm 2013
TIẾT: 09

- Ôn tập 3 bài hát: “BÀI CA ĐI HỌC”

“ĐẾM SAO”
“GÀ GÁY”
I.
MỤC TIÊU:
- HS hát đúng giai điệu và thuộc lời ca 3 bài hát. HS biết thể hiện sắc
thái tình cảm của bài hát
- HS biết hát kết hợp gõ theo nhịp
- HS có thái độ nghiêm túc trong giờ học
II.
CHUẨN BỊ:
- GV: máy hát, đĩa nhạc
- HS: nhạc cụ quen dùng
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
 Hoạt động 1: Ôn bài hát “Bài ca đi học”
- GV bắt giọng cả lớp hát lại bài hát
- GV chia lớp thành 2 nhóm: nhóm 1 hát lòi 1, nhóm 2 gõ nhịp; sau đổi

ngược lại nhóm 2 hát lời 2, nhóm 1 gõ nhịp
- GV gọi 1 nhóm khoảng 5 em lên trình bày toàn bộ bài hát
 Hoạt động 2: Ôn bài hát “Đếm sao”
- GV bắt giọng cả lớp hát lại bài hát
- GV chia lớp thành 4 nhóm, mỗi nhóm hát 1 câu và hát nối tiếp nhau
- GV gọi 1 cá nhân trình bày lại cả bài hát
- GV nhận xét và sửa sai
 Hoạt động 3: Ôn bài hát “Gà gáy”
- GV bắt giọng cả lớp hát lại bài hát
- GV chia lớp thành 2 nhóm: 1 nhóm hát, 1 nhóm vỗ tay theo nhịp và
ngược lại
- GV nhận xét và sửa sai
- GV cho cả lớp trình bày lại bài hátTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×