Tải bản đầy đủ

sach luu hoang tri dap an

Bài tập tiếng anh Lưu Hoằng Trí Grade 10 and Grade 11 (Theo chương trình thí điểm Pearson)
Sách file PDF và File Đáp án riêng)


Các bạn lien hệ email : Daisythanhphohcm@gmail.com
hoặc sdt 01647 057 038 để mua file sách và file đáp án nhé, file sách riêng, các bạn có thể in ra từng
trang để luyện tập và giảng dạy, sau đó check lại ở file đáp án nhéTrên đây là những trang mẫu mình paste wa cho các bạn xem.
Các bạn liên hệ email : Daisythanhphohcm@gmail.com
hoặc sdt 01647 057 038 để mua file sách và file đáp án nhé, file sách

riêng, các bạn có thể in ra từng trang để luyện tập và giảng dạy, sau đó
check lại ở file đáp án nhé. Mỗi quyển sách file PDF giá 50.000. file đáp
án sẽ được tặng kèm khi bạn mua sách nhé. ThanksTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×