Tải bản đầy đủ

giấy xác nhận kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
Kính gửi: UBND XÃ QUẢNG TÂM

Tên tôi là: Phạm Thị Hoàn
Số căn cước : 171785282

Sinh Ngày: 03/11/1978
, ngày cấp: 29/06/2011 Nơi cấp: Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú:46 - Phố Môi - Quảng Tâm-Thanh Hóa
Địa chỉ ở hiện tại: 46 – Phố Môi – Quảng Tâm – Thanh Hóa
Hiện nay tôi đang kinh doanh tại 46 - Phố Môi – Quảng Tâm – Thanh Hóa.
Thời gian kinh doanh từ năm 2010 đến nay, trong quá trình kinh doanh tôi luôn
chấp hành và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nhà nước theo đúng quy định.
Kính mong UBND Xã/Phường xác nhận cho tôi nội dung trên là đúng sự thật.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thanh Hóa, ngày 16 tháng 12 năm 2016
Người làm đơn


XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNGTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×