Tải bản đầy đủ

KICH BAN TRAO QUA TRUNG XUAN 2017

Kính thưa………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
Kính thưa các đ/c lãnh đạo ĐU, UB, ban ngành, đoàn thể xã Trung Xuân, BCH
Huyện Đoàn Huyện Quan Sơn;
Kính thưa bà con Xã Trung Xuân có mặt trong buổi trao quà Xuân Tình nguyện
hôm nay;
Kính thưa các thầy cô, các bạn Đoàn viên đoàn tình nguyện.
Phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, hôm nay Công đoàn
– Đoàn TN Trường ĐHCN TP. HCM Cơ sở TH phối hợp huyện Đoàn, chính
quyền, đoàn thể địa phương tổ chức trao quà Xuân Tình nguyện cho hộ gia đình,
cho các cháu thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, cho gia đình chính sách. Hành
động nhỏ này xuất phát từ niềm mong muốn góp phần nào chia sẻ bớt những vất
vả mà bà con đang gặp, mong rằng bà con có thêm nguồn động viên khi Tết đến,
xuân về.
Kính thưa...
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×