Tải bản đầy đủ

Sơ lược về Ung Thư (Tóm tắt sinh học cơ bản)

UNG THƯ – VẤN ĐỀ NAN GIẢI CỦA Y
HỌC
I.
-

-

-

Phát sinh ung thư :

Sự mất khả năng điều khiển CKTB có thể là do
+ Sai hỏng trong khâu tổng hợp cyclin/CDK
+ Sai hỏng liên quan đến điểm kiểm tra START
Lưu ý là nếu sai hỏng ở điểm kiếm tra START sẽ làm quá trình sửa sai ADN ngắt
quãng và ADN sai hỏng tiếp tục được nhân lên, dần dần mất khả năng điều hòa phân
bào.
Sự hình thành phát triển khối u và sự di căn thường phụ thuộc vào SỰ TÍCH LŨY NHIỀU
ĐỘT BIẾN CÓ LIÊN QUAN cùng lúc  rất đa dạng và phức tạp.

II.


6 giai đoạn của quá trình phát triển ung thư :

1. Nhận được tín hiệu thúc đẩy tăng trưởng và phân chia
2. Không bị ức chế (mất khả năng đáp ứng tín hiệu ức chế)
3. Không bị apotosis
4. NST không bị ngắn đi (bù đắp bởi telomerase)
5. Tự phát triển hệ thống tự nuôi dưỡng (yếu tố hình thành mạch máu biểu hiện)
6. Di căn (!)

III.
-

Ung thư là BỆNH DI TRUYỀN :

Khi nuôi cấy TB ung thư, tất cả tế bào con sinh ra đều ung thư
Một số virut gây ung thư do chúng mang gen mã hóa protein liên quan đến hình thành ung
thư
Yếu tố ĐB mạnh là các yếu tố gây ung thư mạnh
Một số dạng ung thư có di truyền theo dòng họ
Một số bệnh ung thư có liên quan đến sai hỏng gen và NST

IV.

Gen liên quan đến ung thư :
-

Gen trực tiếp gây ung thư (onco-gene) : Gồm 2 loại

v-oncogene
Trên retrovirut. TẤT CẢ VIRUT GÂY UNG
THƯ THƯỜNG LÀ RETROVIRUT (*)
Không có intron do có nguồn gốc từ mARN
của c-onc đã loại bỏ intron.
Gây khối U do biểu hiện mạnh

c-oncogene (gen tiền ung thư)
Của chính sinh vật, là gen đồng đẳng với vonc
Có intron
Không gây khối U+ Enhancer trên hệ gen virut
+ Chịu sự điều hòa gen của tế bào
+ Tự do
(*) đó là do gen gây ung thư v-onc có bản chất bắt buộc là m-ARN trưởng thành của c-onc.
Và chỉ có retrovirut là loại virut ARN có tổng hợp ADN trung gian để tăng số lượng v-onc lên
nhiều.
-

Gen ức chế khối u (anti-oncogene) :
chỉ khi nó hỏng cả 2 bản sao trong tế bào mới gây ung thư
Gen gián tiếp gây đột biến : thường là các gen làm nhiệm vụ sao chép hay sửa chữa ADN

V.
-

THUỐC CHỮA UNG THƯ ?

1. U lành tính :
Phóng xạ cao năng : ADN của tế bào ung thư mẫn cảm với phóng xạ hơn TB bình thường.
(có lẽ do chúng mất KN sửa sai ADN rồi).
2. U ác tính :
Hóa trị liệu : sử dụng một hoặc nhiều thuốc kháng ung thư - gây độc tế bào.
VD : thuốc ức chế tế bào phân chia – Taxol : Cố định thoi phân bào ngăn cản sự ngắn đi của
vi ống làm TB không qua được kì giữa.
 Hậu quả có thể ảnh hưởng đến TB bình thường như :
+ TB niêm mạc ruột : nôn mửa
+ TB nang lông : rụng tóc
+ TB hệ miễn dịch : Dễ nhiễm trùng.

VI. CÁC CÁCH VIRUS GÂY UNG THƯ :
-

Vectơ truyền gen ung thư vào hệ gen người
Chuyển vào giữa gen ƯC khối u  hỏng gen
Đóng vai trò như transporon : chuyển gen tiền-Ung thư thành gen ung thư
Bản thân virus tạo protein làm bất hoạt cơ chế ƯC khối u, kinaza,….
Lưu ý : RETROVIRUS thường chiếm phần lớn virut gây ung thư vì NÓ GẮN ADN CỦA
NÓ VÀO HỆ GEN VẬT CHỦ.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×