Tải bản đầy đủ

Chuyên đề đl nông nghiệp - ngành thủy sản

Chuyên đề:
Địa lí nông nghiệp – Thủy sản

Nhóm 4


I. Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp

Vai trò
 Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người
 Đảm bảo nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến,
xuất khẩu

 Đóng vai trò rất quan trọng trong xã hội.


I. Vai trò và đặc điểm của nông nghiệp

Đặc điểm

Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thế

Đối tượng của sản xuất nông nghiệp là cây trồng và vật nuôi
Sản xuất nông nghiệp có tính mùa vụ
Sản xuất nông nghiệp phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên
Trong nên kinh tế hiện đại, nông nghiệp trở thành ngành sản xuất hàng hóa.


II. Các nhân tố ảnh hưởng tới ngành nông nghiệp

-Dân cư
-Sở hữu đất
-Khoa học kĩ thuật
-Thị trường
- Kinh tế
- Xã
hội
Thiên
nhiên

-Đất
-Khí hậu
-Nước
-Sinh vật


III. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
1.Trang trại

-Là hình thức sản xuất cơ sở nông
nghiệp, được hình thành và phát triển
trong thời kì công nghiệp hóa.

-Cách thức tổ chức: thâm canh và chuyên
môn hóa.

-Thuê mướn lao động


III. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
2.Thể tổng hợp nông nghiệp


-Là hình thức tổ chức lãnh thổ nông
nghiệp trình độ cao.

-Kết hợp chặt chẽ xí nghiệp nông – công
nghiệp

-Phương pháp tiến bộ


III. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
3. Vùng nông nghiệp

-Là hình thức tổ chức lãnh thổ nông
nghiệp cao nhất.

-Sản xuất nông nghiệp tương đối đồng
nhất về điều kiện tự nhiên.


Ngành thủy sản


I.Vai trò của ngành thủy sản

 Cung cấp nguồn thực phẩm giàu

năng lượng, góp phần nâng cao chất
lượng bữa ăn.

 Tạo việc làm, tăng thu nhập cho
người dân, đặc biệt là ngư dân.

 Tạo nguồn nguyên liệu cho CN chế
biến thực phẩm.

 Hàng xuất khẩu có giá trị.


III. Các ngành nuôi trồng thủy sản
Nuôi tôm
nước
lợ sản nước ngọt:
trồng
thủy
Nuôi
Nhiềucá
nhất
tôm
sú , tôm he , tôm bạc thẻ , tôm nương , tôm rảo , song chủ yếu là tôm sú,...
 Nuôi
aolàhồ
nhỏ

Mang
giá trịcó
ngoại
cao cho
nền gắn
kinh với
tế quốc
và thu nhập đáng kể cho người lao động.
 Là
mộtlạinghề
tínhtệ
truyền
thống
nhàdân
nông

 Đối tượng cá nuôi khá ổn định : trắm , chép , trôi , mè , trê lai , rô phi ...
 Nuôi cá mặt nước lớn
 Đối tượng nuôi thả chủ yếu là cá mè , ngoài ra còn thả ghép cá trôi , cá rô phi ...
 Nuôi cá ruộng trũng
 Nghề nuôi trồng thuỷ sản nước mặn


Liên hệ
(Xã Quang Trung)
- Diện tích nhỏ => Nuôi với số lượng
không lớn.
- Chăn nuôi nhỏ lẻ, hình thức tự cung tự
cấp, không nhằm mục đích buôn bán.
- Loài chủ yếu: cá rô phi, cá trắm cỏ, cá
chim, cá chuối, tôm, …
-Hướng phát triển của xã: công nghiệp
– nông nghiệp xen kẽ.


Nhóm 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×