Tải bản đầy đủ

Bài giảng sinh học 8 vitamin và muối khoáng thao giảng (1)

Tiết 37
VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNG

I. VITAMIN
• Hãy đánh dấu  vào cấu đúng trong những câu dưới đây
- Vitamin có nhiều ở thịt, rau, quả tươi.
- Vitamin cung cấp cho cơ thể một nguồn năng lượng
- Vitamin là một hợp chất hữu cơ có trong thưc ăn với
liều lượng nhỏ, nhưng cần thiết cho sự sống.
- Vitamin là một loại muối đặc biệt làm cho thức ăn
ngon hơn.
- Vitamin là thành phần cấu trúc của nhiều loại enzim
tham gia các phản ứng chuyển hóa năng lượng của cơ thể.
- Cơ thể người và động vật không thể tổng hợp được
vitamin mà phải lấy từ thức ăn


Tiết 37
VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNG

I. VITAMIN

• Hãy đánh dấu √ vào cấu đúng trong những câu dưới đây
- Vitamin có nhiều ở thịt, rau, quả tươi.- Vitamin cung cấp cho cơ thể một nguồn năng lượng
- Vitamin là một hợp chất hữu cơ có trong thưc ăn với
liều lượng nhỏ, nhưng cần thiết cho sự sống.- Vitamin là một loại muối đặc biệt làm cho thức ăn
ngon hơn.
- Vitamin là thành phần cấu trúc của nhiều loại enzimtham gia các phản ứng chuyển hóa năng lượng của cơ thể.
- Cơ thể người và động vật không thể tổng hợp được
vitamin mà phải lấy từ thức ăn
I. VITAMIN

Tiết 37
VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNG

- Nếu thiếu vitamin gây cho cơ thể chúng ta những loại bệnh
nào?
- Vitamin gồm mấy nhóm chính?
- Ở Việt Nam có những hoạt động nào nhằm bổ sung vitamin
cho trẻ?


I. VITAMIN

Tiết 37
VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNGQua bảng em hãy cho biết thực đơn trong bữa ăn cần phối hợp
như thế nào để cung cấp đủ vtamin cho cơ thể?


I. VITAMIN

Viêm lợi

Còi xương

Tiết 37
VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNG

Khômắt

Viêm da

Viêm niêm mạc


I. VITAMIN

Tiết 37
VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNG


I. VITAMIN

Tiết 37
VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNG


Tiết 37
VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNG

I. VITAMIN
II. MUỐI KHOÁNG

- Muối khoáng có vai trò gì với cơ thể?
- Vì sao nói trẻ em thiếu vitamin D trẻ sẽ mắc bệnh còi
xương?
- Vì sao nhà nước vận động nhân dân ta sử dụng muối Iốt?
- Trong khẩu phần ăn hàng ngày cần được cung cấp những
loại thực phẩm nào và chế biến như thế nào để đảm bảo đủ
vitamin và muối khoáng cho cơ thể?


Tiết 37
VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNG

I. VITAMIN
II. MUỐI KHOÁNG

- Muối khoáng đóng vai trò gì đối với cơ thể?


Tiết 37
VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNG

I. VITAMIN
II. MUỐI KHOÁNG


Tiết 37
VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNG

I. VITAMIN
II. MUỐI KHOÁNG

- Giải thích vì sao trong thời kì thuộc Pháp, đồng bào các dân
tộc ở Việt Bắc và Tây Nguyên phải đốt cỏ tranh lấy tro ăn?


Tiết 37
VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNG

I. VITAMIN
II. MUỐI KHOÁNG

- Học bài theo câu hỏi sách giáo khoa, học theo vở ghi cùng
sách giáo khoa.
- Đọc trước bài “Tiêu chuẩn ăn uống. Nguyên tắc lập khẩu
phấn”Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×