Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Kỹ thuật AUDIO VIDEO (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

TRƯỜNG CĐ BC CƠNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CƠNG NGHỆ 1

CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MƠN HỌC
Tên mơn học

: KỸ THUẬT AUDIO-VIDEO

Số ĐVHT

: 4 ( 60 TIẾT LÝ THUYẾT)

Ngành

: CƠNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, TRUYỀN THƠNG

Trình độ


: CAO ĐẲNG

Bộ mơn phụ trách giảng dạy : ĐIỆN – ĐIỆN TỬ
1. Mục tiêu học phần:
Sau khi học hết môn học này, sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản về nguyên lý
cấu tạo, nguyên lý hoạt động, các phương pháp truyền âm thanh và hình ảnh, vẽ và phân
tích sơ đồ mạch điện của hệ thống truyền thanh và hệ thống truyền hình màu. Ngoài ra
sinh viên còn có khả năng sửa chữa và lắp ráp các thiết bò truyền thanh và truyền hình.
2. Mơ tả vắn tắt nội dung học phần:
- Các khái niệm về truyền thanh, cách điều chế và giải điều chế AM, Cách điều chế và
giải điều chế FM, các mạch điện cơ bản trong truyền thanh như : Mạch khuếch đại cao
tần, mạch khuếch đại trung tần, mạch khuếch đại âm tần, mạch đổi tần…. . Ngoài ra sinh
viên còn tìm hiểu thêm về máy tăng âm.
- Nguyên lý truyền hình màu, các hệ truyền hình màu như: hệ NTSC, SECAM, PAL, sơ
đồ khối và chức năng các khối trong máy thu hình màu. Ngoài ra sinh viên còn tìm hiểu
thêm về Anten máy thu hình
3. Mơn học trước:
- Điện tử cơ bản
- Vi mạch tương tự
4. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: tối thiểu 80% số giờ học.
- Bài tập: làm đầy đủ các bài tập được giao và đọc thêm tài liệu mà giáo viên u cầu.
5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10 (điểm giữa kỳ trong q trình học – nếu có)
- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành.
6. Nội dung chi tiết học phần:
1


Chương 1: Kỹ thuật Audio

( 30 Tiết )

Bài 1: Khái niệm về kỹ thuật truyền thanh

( 2 Tiết )

1. Nguồn tin và tín hiệu
2. Máy phát
3. Máy thu

4. Các phương pháp truyền tin
5. Các dải sóng đònh danh, đặc tính truyền và qui đònh sử dụng

Bài 2: Kỹ thuật điều biến và giải điều biến

( 5 Tiết )

1. Kỹ thuật điều biên
2. Các kỹ thuật truyền sóng điều biên
3. Mạch điều biến biên độ
4. Giải điều biến biên độ
5. Máy phát sóng điều biên AM
6. Máy thu sóng điều biên AM

Bài 3: Kỹ thuật điều biến góc

( 5 Tiết )

1. Kỹ thuật điều biến góc
2. Mạch điều tần (FM )
3. Mạch giải điều tần ( FM )
4. Máy phát sóng FM
5. Máy thu sóng FM

Bài 4: Mạch khuếch đại tần số cao

( 5 Tiết )

1. Đặc điểm
2. Mạch khuếch đại điều hợp đơn
3. Mạch khuếch đại cao tần máy thu
4. Mạch khuếch đại công suất cao tần máy phát

Bài 5: Đổi tần

( 2 Tiết )

1. Nguyên lý đổi tần
2. Đổi tần cần bằng
3. Đổi tần dùng IC NE602

Bài 6: Khuếch đại trung tần ( IF ) và các bộ lọc trung tần

( 3 Tiết )

1. Khuếch đại trung tần
2. Các bộ lọc trung tần

Bài 7: Mạch khuếch đại âm tần

( 3 Tiết )
2


1. Mạch khuếch đại công suất OTL
2. Mạch khuếùch đại công suất OCL
3. Mạch khuếch đại công suất BTL

Bài 8: Máy tăng âm

( 5 Tiết )

1. Phân loại
2. Sơ đồ khối
3. Chức năng các khối
Chương 2: Kỹ thuật VIDEO

( 30 Tiết )

Bài 1: Đại cương về máy thu hình

( 3 Tiết )

1. Nguyên lý chung về vô tuyến truyền hình
2. Các khái niệm cơ bản
3. Tiêu chuẩn truyền hình

Bài 2: Anten máy thu hình

( 2 Tiết )

1. Các vùng thẩm thấu hình
2. Đặc điểm của các loại Anten máy thu hình
3. Phương pháp thiết kế Anten thu hình

Bài 3: Nguyên lý truyền hình màu

( 5 Tiết )

1. nh sáng và màu sắc
2. Nguyên lý chung của truyền hình màu
3. Tổng quan về các hệ màu cơ bản

Bài 4: Hệ màu NTSC

( 5 Tiết )

1. Giới thiệu
2. Điều biên nén
3. Điều chế vuông góc
4. Mã hoá tín hiệu màu NTSC
5. Giải mã tín hiệu màu NTSC
6. Tóm tắt hệ NTSC

Bài 5: Hệ màu SECAM

( 3 Tiết )

1. Hệ SECAM căn bản
2. SECAM tối ưu ( SECAM III B )
3. Mã hoá tín hiệu màu SECAM III B
4. Giải mã tín hiệu màu SECAM III B
5. Tóm tắt hệ SECAM
3


Bài 6: Hệ màu PAL

( 2 Tiết )

1. Giới thiệu
2. Mã hoá tín hiệu màu hệ PAL
3. Giải mã tín hiệu màu hệ PAL
4. Tóm tắt hệ màu PAL

Bài 7: Sơ đồ khối và chức năng từng khối trong máy thu hình màu

( 10 Tiết )

1. Sơ đồ khối máy thu hình màu
2. Mạch nguồn
3. Khối Tuner
4. Mạch trung tần hình
5. Mạch âm thanh
6. Mạch khuếch đại hình
7. Mạch đồng bộ
8. Mạch lái ngang
9. Mạch lái dọc
10. Microcomputer
11. Chuyển hệ màu trong TV
7. Tài liệu học tập:
[1]. Giáo trình kỹ thuật truyền thanh, Nguyễn Xuân Khai, ĐH SPKT ( Tài liệu chính )
[2]. Mạch điện tử thông tin, Hoàng Đình Chiến, nhà xuất bản ĐH QG thành phố Hồ Chí
Minh.
[3]. AMPLI HIFI và Mạch điện tử, Ngô Anh BA, nhà xuất bản KHKT Hà Nội
[4]. Kỹ thuật truyền thanh 1, 2, 3, NXB CN kỹ thuật Hà Nội
[5]. Mạch điện máy thu hình màu, Nguyễn Tiên, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
[6]. TV màu, Phạm Văn Hồng, Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh.
[7]. Television Technology,
[8]. Audio & Video số, Đỗ Hoàng Tiến, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật.
[9]. Tính toán Anten Tivi- Yagi, KS. Ngô Anh Ba, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật
Họ và tên người biên soạn: Ths. Nguyễn Đức Thành

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×