Tải bản đầy đủ

Bản vẽ autocad Nhà máy sản xuất xi măng trắng Phúc Đạt


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT

2


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT

3


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT


4


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT

5


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT

6


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT

7


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT

8


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT


9


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT

10


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT

11


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT

12


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT

13


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT

14


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT

15


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT

16


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT

17


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT

18


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT

19


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT

20


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT

21


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM
KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM MÀU PHÚC ĐẠT
LờI Mở ĐầU
Xi măng là loại vật liệu có vai trò quan trọng trong xây dựng. Nhu cầu sử
dụng xi măng gia tăng theo tốc độ đầu tư phát triển kinh tế xã hội. Công nghiệp
xi măng là ngành công nghiệp phát triển dựa trên cơ sở tài nguyên, sử dụng
nhiều vốn, tỷ lệ tiêu hao vật chất lớn, khối lượng vận chuyển cả về nguyên liệu
lẫn thành phẩm lớn, quy mô thị trường trong nước phụ thuộc nhiều vào tốc độ
tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ tăng đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng và tỷ lệ tăng
đầu tư xã hội nói chung.
Hiện nay, năng lực sản xuất xi măng của cả nước đạt 20 triệu tấn/năm,
tăng gấp 7,3 lần so với năm 1990. Tuy thế, lượng xi măng sản xuất mới chỉ đáp
ứng được 80% nhu cầu. Vì vậy, hàng năm nhà nước vẫn phải chi 500 - 600 triệu
USD để nhập khẩu xi măng. Muốn giảm lượng xi măng nhập khẩu, ngành xi
măng trong nước đã chọn lựa các công nghệ hiện đại và ưu tiên chọn các dự án
xây dựng nhà máy xi măng lò quay, hạn chế đầu tư xây dựng các nhà máy xi

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT

22


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

măng lò đứng, công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường và cho chất lượng
sản phẩm kém sức cạnh tranh.
Theo quan điểm của Bộ Xây dựng, trong quá trình phát triển cần phải đặc
biệt ưu tiên các dự án sản xuất xi măng cao cấp, xi măng trắng, xi măng màu, xi
măng bền sulfat, xi măng giếng khoan và xi măng đóng rắn nhanh,… vì đây là
hầu hết các sản phẩm mà chúng ta đang phải nhập với giá cao.
Trên địa bàn cả nước ta hiện nay mới chỉ có một vài nhà máy sản xuất xi
măng trắng như nhà máy xi măng Hà tiên, Hải Phòng, Thái Bình,... với tổng
công suất vào khoảng 500.000 tấn/năm. Trong khi đó nhu cầu trong nước là hơn
1 triệu tấn/năm. Hàng năm nhà nước vẫn phải nhập khẩu xi măng trắng tại các
nước trong khu vực (Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan) để phục vụ nhu cầu tiêu
thụ trong nước.
Trong ngành sản xuất vật liệu xây dựng, các sản phẩm tấm lợp ximăng
không sử dụng amiăng và ngói ximăng màu mới chỉ xuất hiện ở Việt Nam vài
năm gần đây.
Với công nghệ sản xuất tấm lợp từ hỗn hợp ximăng, sợi PVA (polyvinyl
alcohol) - sản phẩm của ngành hoá dầu, và một số chất phụ gia làm vật liệu thay
thế amiăng đã tạo ra loại sản phẩm không gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng
tới sức khoẻ của con người; loại tấm lợp này tương đương với các tấm sóng
amiăng- xi măng đạt TCVN 4434:2000. ở VN hiện có 37 cơ sở sản xuất tấm lợp
amiăng-xi măng với tổng công suất thiết kế 66,9 triệu m 2/năm. Nhà nước đang
cấm sản xuất tấm lợp amiăng - ximăng, do vậy sản phẩm tấm lợp ximăng không
sử dụng amiăng đang có triển vọng rất lớn.
Ngói ximăng mầu là một loại ngói bê tông nhẹ và là sản phẩm được sản
xuất theo công nghệ ép ướt trên dây chuyền thiết bị đồng bộ hiện đại. Sản phẩm
có những tính năng vượt trội so với những sản phẩm ngói thông thường khác
như: Nhẹ hơn tới 20%, cường độ uốn cao hơn 3 lần, độ hút nước thấp hơn 10
lần. Với kết cấu đặc biệt và các hợp chất tăng cường trong thành phần của viên
ngói đã nâng cao khả năng chống rêu mốc, chống nóng - chống thấm - chống ồn,
cộng thêm khả năng chống mưa bão do có các kết cấu ngoàm giữa các viên ngói
và lỗ để bắt vít chặt ngói vào giàn đỡ nên khả năng tốc mái là không thể có.
Thêm một ưu điểm nữa trong thiết kế của ngói mầu là có các gờ chắn theo cả
chiều dọc và chiều ngang của viên ngói làm tăng khả năng chống tràn nước
mưa, tránh tình trạng ngấm, dột hoàn toàn rất phù hợp với thời tiết và khí hậu
của Việt Nam. Đặc biệt, với nhiều sắc mầu sang trọng của viên ngói, ngói mầu
đem đến cho khách hàng sự lựa chọn hoàn hảo cho mái nhà của mình. Đây có
thể coi như là một bước đột phá trong ngành vật liệu lợp ở thế kỷ 21.

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT

23


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

Với tốc độ tăng trưởng mạnh về xây dựng, ngành sản xuất vật liệu xây
dựng cũng phải theo kịp nhu cầu thị trường, nhằm phát triển bền vững, đồng
thời tránh để mất thị phần trong nước. Do vậy dẫn đến việc hình thành "Dự án
đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xi măng trắng, tấm lợp ximăng không
sử dụng amiăng và ngói ximăng màu Phúc Đạt" tại Cụm công nghiệp Kỳ
Sơn, thuộc xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ của Công ty cổ phần Phúc Đạt.

CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT

24


DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XM TRẮNG, TẤM LỢP XM KHÔNG SỬ DỤNG AMIANG VÀ NGÓI XM
MÀU PHÚC ĐẠT

Chương 1
Giới thiệu chủ đầu tư và tóm lược dự án
--------I. Giới thiệu chủ đầu tư dự án
1. Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Phúc Đạt.
2. Người đại diện theo pháp luật: Giám đốc Nguyễn Duy Khánh.
3. Văn phòng giao dịch: Cụm công nghiệp Kỳ Sơn, xã Kỳ Sơn, huyện
Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.
4. Điện thoại: 03203. 222.618.
5. Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng.
6. Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất mua bán vật liệu xây dựng (xi
măng, ngói, gạch xi măng, đá, đất), phụ gia cho sản xuất xi măng; sản xuất, gia
công, mua bán các sản phẩm cơ khí; xây dựng công trình dân dụng, công
nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; vận tải và dịch vụ vận tải hàng hoá bằng đường
bộ, đường thuỷ.
II. Tóm lược dự án
1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất xi măng trắng, tấm lợp ximăng không sử
dụng amiăng và ngói ximăng màu Phúc Đạt.
2. Mục tiêu dự án: Thông qua việc đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất xi
măng trắng (theo công nghệ lò quay phương pháp khô), tấm lợp không sử dụng
amiăng và ngói ximăng màu nhằm sản xuất ra các sản phẩm xi măng trắng đạt
tiêu chuẩn TCVN 5691#2000, tấm lợp ximăng không sử dụng amiăng đạt tiêu
chuẩn tương đương với TCVN 4434#2000, ngói ximăng màu đạt tiêu chuẩn
châu Âu nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
3. Sản phẩm của dự án:
- Xi măng trắng PC 40, PC 50 đạt tiêu chuẩn TCVN 5691#2000.
- Tấm lợp ximăng không sử dụng amiăng đạt tiêu chuẩn tương đương với
TCVN 4434#2000.
- Ngói ximăng màu đạt tiêu chuẩn châu Âu.
4. Vốn đầu tư của dự án: 128.619,113 triệu đồng.
5. Địa điểm thực hiện dự án: Trong cụm công nghiệp Kỳ Sơn, xã Kỳ
Sơn, huyện Tứ Kỳ.
6. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án:
CÔNG TY Cổ PHầN PHúC ĐạT

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×