Tải bản đầy đủ

Hành trình đỏ các hình thức tuyên truyền vận động hiến máu

VIỆN HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU TRUNG ƯƠNG

CÁC HÌNH THỨC
TUYÊN TRUYỀN VẬN ĐỘNG HIẾN MÁU
TÌNH NGUYỆN
ThS. Nguyễn Văn Nhữ

02/07/2016

1


I. CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN

• Khái niệm: Là quá trình chia sẻ thông tin, tình cảm nhằm
tạo dựng được nhận thức đầy đủ, thái độ đúng đắn và
hành vi phù hợp của người dân về HMTN.
• Có nhiều hình thức TTVĐ
khác nhau tùy theo
cách phân loại.


02/07/2016

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

2


DỰA THEO SỐ LẦN HM CỦA ĐỐI TƯỢNG

• Vận động HM lần đầu.
• Vận động HM nhắc lại.
• Vận động những người
HM tương lai.
• Vận động những người
có nhóm máu hiếm.

02/07/2016

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

3


DỰA THEO NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐỐI TƯỢNG

• Chia thành đối tượng HM: HS – SV, CBCNVC, nông dân,

• Lưu ý: Tùy theo nhận thức, nghề nghiệp của đối tượng sẽ
có cách thức và biện pháp VĐ khác nhau.

02/07/2016

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

4


DỰA THEO CÁCH TIẾP CẬN ĐỐI TƯỢNG

• Tuyên truyền trực tiếp.

• Tuyên truyền gián tiếp.
• Sinh hoạt khoa học.

02/07/2016

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

5


TUYÊN TRUYỀN TRỰC TIẾP

●Lựa chọn những cá nhân có đủ điều kiện sức khoẻ, nhiệt
tình tham gia HM.
●Lựa chọn những người đã HM tham gia HM nhắc lại.
Đồng thời vận động họ cùng vận động người khác HM.
●Vận động những người không đủ điều kiện sức khỏe =>
không hiến máu, giữ gìn sức khỏe.
02/07/2016

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

6


CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN TRỰC TIẾP

• Hình thức: 1 + 1
• Hình thức: 1 + n
• Hình thức: n + n’

02/07/2016

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

7


CÁC BƯỚC TT TRỰC TIẾP

• Bước1: Tìm hiểu đối tượng
• Bước 2: Tiếp cận và giới thiệu.
• Bước 3: Truyền tải nội dung.
• Bước 4: Thực hiện lời kết.

02/07/2016

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

8


BƯỚC 1: TÌM HIỂU ĐỐI TƯỢNG

• Nội dung tìm hiểu:
o Tuổi, giới, nghề nghiệp, đã hiến máu chưa?
o Cuộc sống lành mạnh, không có yếu tố nguy cơ lây
nhiễm các bệnh qua đường máu
• Yêu cầu:
o Quan sát trước, nhanh, nhạy cảm
o Vừa vận động vừa tìm hiểu
o Đảm bảo tế nhị, không gây căng thẳng, bực mình cho
đối tượng.
02/07/2016

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

9


BƯỚC 2: TIẾP CẬN VÀ GIỚI THIỆU

• Chào hỏi: chân thành, niềm nở
• Giới thiệu về mình và tổ chức
• Đặt vấn đề xin được phép nói chuyện, chia sẻ
về HMTN
• Nếu được: Bắt đầu trao đổi
• Không được: Xin lỗi đã làm phiền và cố gắng
hẹn đến địa điểm hiến máu nếu họ có thời gian.

02/07/2016

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

10


BƯỚC 3: TRUYỀN TẢI NỘI DUNG

• Giới thiệu về chương trình
• Có thể hỏi một số câu liên quan để tìm hiểu đối tượng.
• Chia sẻ những vấn đề quan trọng nhất:
o Hiện nay đang rất thiếu máu
o Hiến máu có hại tới sức khỏe không?
o HM có lợi như thế nào?
o Quyền lợi của người hiến máu….
• Lắng nghe ý kiến và giải thích từng câu hỏi một cách bình tĩnh,
lập luận khoa học, phản ứng vui vẻ.

02/07/2016

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

11


BƯỚC 4: THỰC HIỆN LỜI KẾT

• Nhấn mạnh lại một lần nữa những nội dung mấu chốt
• Mời họ đến tham gia HM (đề nghị họ mời người thân tham
gia cùng)
• Gợi sự hấp dẫn, tò mò đối với họ về chương trình
• Cảm ơn họ vì đã dành thời gian chú ý lắng nghe
• Thực hiện lời chúc sức khỏe và hẹn gặp lại tại chương trình
02/07/2016

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

12


TUYÊN TRUYỀN GIÁN TIẾP

• Tuyên truyền qua báo chí: ti vi, báo viết, báo điện tử,…
• Tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của huyện, xã.
• TT qua các buổi giao lưu, văn nghệ,…
• Treo băng rôn, panô, áp phích, phát tờ rơi,… tại các điểm
đông người.

02/07/2016

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

13


II. TỔ CHỨC ĐIỂM HIẾN MÁU

02/07/2016

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

14


VAI TRÒ CỦA ĐIỂM HIẾN MÁU

• Là nơi diễn ra hoạt động tiếp nhận máu của các Trung tâm
truyền máu.
• Vận động tuyên truyền HM.
• Công cụ thực hiện quan hệ công chúng đặc thù và quan
trọng nhất của dịch vụ truyền máu.
• Quảng bá hình ảnh hiệu quả nhất đối với các tổ chức tham
gia vào dịch vụ truyền máu.
02/07/2016

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

15


CÁC BƯỚC TỔ CHỨC ĐIỂM HIẾN MÁU

❖Bước 1: Xác định quy mô và ĐK tổ chức điểm HM
❖ Xác định quy mô buổi tổ chức.
❖ Xác định các điều kiện cần thiết khác của buổi tổ chức:
dựa vào quy mô, đặc điểm của người HM, hoàn cảnh cụ
thể của đơn vị trực tiếp tổ chức HM và cơ sở tham gia tiếp
nhận máu.
02/07/2016

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

16


CÁC BƯỚC TỔ CHỨC ĐIỂM HIẾN MÁU

❖Bước 2: Triển khai kế hoạch
❖ Thông báo cho các bộ phận, tổ chức liên quan trong tổ
chức và đơn vị tiếp nhận, đơn vị phối hợp chỉ đạo,...
❖ Phối hợp với địa phương, đơn vị trực tiếp vận động tuyên
truyền HMTN.
❖ Tổ chức tư vấn cộng đồng về HM tình nguyện (nếu cần).
❖ Chuẩn bị GCN hiến máu, tài liệu, sổ sách, máy tính và các
trang thiết bị, dụng cụ có liên quan đến buổi tổ chức.
02/07/2016

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

17


CÁC BƯỚC TỔ CHỨC ĐIỂM HIẾN MÁU

❖Bước 3: Tổ chức tiếp nhận máu
❖Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân.
❖Bàn giao cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài sản,... cho các đại
diện của các đơn vị cùng tham gia thu gom máu.
❖Tổ chức đón tiếp, hướng dẫn người hiến máu thực hiện
theo quy trình sau:
❖Bước 4: Thông báo kết quả XN và tư vấn sau HM.
❖Bước 5: Tổng kết, đánh giá
02/07/2016

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

18


YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐIỂM HIẾN MÁU

❖ Thuận lợi
❖ An toàn
❖ Đáp ứng quy trình
chuyên môn
❖ Dễ thực hiện

02/07/2016

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

19


MỘT SỐ HÌNH THỨC TỔ CHỨC ĐIỂM HIẾN MÁU

• Điểm hiến máu tại bệnh viện
• Điểm hiến máu lưu động
• Điểm hiến máu cố định
• Xe lấy máu chuyên dụng

02/07/2016

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

20


ĐIỂM HIẾN MÁU TẠI BỆNH VIỆN

Hạn chế:

Ưu điểm:
Có thể tổ chức thường xuyên
Thuận tiện cho chuyên môn
Phù hợp cho NCM lấy tiền

02/07/2016
Tâm lý e ngại vào bệnh viện
Không thuận tiện cho người
HM

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

21


ĐIỂM HIẾN MÁU LƯU ĐỘNG

Ưu điểm:
Thuận tiện cho cơ sở tổ chức
HM, người HM
Có nhiều người HM
Tuyên truyền trực quan về
HMNĐ

02/07/2016

Hạn chế:
Khó khăn cho chuyên môn
Người HM chờ đợi lâu
Khó tổ chức thường xuyên

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

22


ĐIỂM HIẾN MÁU CỐ ĐỊNH

Hạn chế:

Ưu điểm:
Thuận tiện cho VĐHM, người HM
Thuận tiện cho chuyên môn
Duy trì nguồn máu thường xuyên

02/07/2016
Tìm địa điểm
Phải có đội ngũ tuyên
truyền viên

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

23


XE HIẾN MÁU CHUYÊN DỤNG

Ưu điểm:

Hạn chế:
• Thuận tiện VĐHM, người HM • Phải có xe chuyên dụng
• Thu gom dưới 100 đơn
• Thuận tiện cho chuyên môn
vị/ngày
• Là hình thức tuyên truyền
trực quan

02/07/2016

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

24


CHUẨN BỊ ĐIỂM HIẾN MÁU

• Vệ sinh phòng lấy máu và khu vực xung quanh điểm HM.
• Trang trí điểm HM: Hoa tươi, khăn trải bàn, cờ, băng rôn,…
• Chuẩn bị trang thiết bị: Bàn, ghế, sổ đăng ký HM, bút viết,…
• Nhân lực: Bố trí đủ nhân lực, có người phụ trách, phân công

nhiệm vụ rõ ràng cho từng cá nhân.

02/07/2016

HÀNH TRÌNH ĐỎ - KẾT NỐI DÒNG MÁU VIỆT

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×