Tải bản đầy đủ

Trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3.h

Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu……………………………………………………………… 4
CHƯƠNG I. ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ……………. 5
1.1. Phương án I: Cấp liệu bằng máy bốc xúc………………………... 5
1.2. Phương án II: Cấp liệu bằng băng tải cao su…………………….. 8
1.3. Phương án III: Cấp liệu bằng băng gạt……………………………11
1.4.

Phương án IV: Cấp liệu bằng gầu cào……………………………14

1.5. Kết luận lựa chọn phương án…………………………………….. 17
CHƯƠNG II. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TỔNG THỂ…………………………... 18

2.1. Bố trí mặt bằng trạm trộn…………………………………………. 18
2.2. Tính toán thiết kế khu vực đặt buồng trộn…………………………19
2.2.1. Buồng trộn…………………………………………………….. 19
2.2.2. Cabin điều khiển trạm trộn……………………………………. 22
2.2.3. Khung chính…………………………………………………... 23

2.3. Tính toán thiết kế hệ thống cấp vật liệu…………………………... 25
2.3.1. Hệ thống băng vít cấp xi măng………………………………... 25
2.3.2. Hệ thống xe skip cấp liệu……………………………………... 26
2.4. Tính toán thiết kế khu vực đặt xyclo chứa xi măng………………. 29
2.4.1. Xyclo chứa xi măng…………………………………………… 29
2.4.2. Khung thép đỡ xyclo chứa xi măng…………………………… 30
2.5. Tính toán thiết kế khu vựa đặt phễu chứa cốt liệu………………… 31
CHƯƠNG III. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ MÁY TRỘN…………………….. 33

3.1. Lựa chọn bộ máy trộn…………………………………………….. 33
3.1.1. Máy trộn trục đứng kiểu rôto………………………………….. 33
3.1.2. Máy trộn trục đứng kiểu hành tinh……………………………. 34
3.1.3 Máy trộn trục đứng có thùng trộn quay………………………... 36
3.1.4. Máy trộn trục ngang…………………………………………... 38
3.1.5. Kết luận lựa chọn bộ máy trộn………………………………... 39
1

1


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

3.2. Xác định các kích thước hình học của buồng trộn……………….. 39
3.2.1. Xác định dung tích buồng trộn………………………………... 39
3.2.2. Xác định các kích thước cơ bản của buồng trộn………………. 40
3.3. Tính toán thiết kế sơ bộ các cánh trộn……………………………. 41
3.3.1. Bố trí cánh trộn………………………………………………... 41
3.3.2. Xác định các kích thước của bàn tay trộn……………………... 43
3.4. Xác định công suát cần thiết của máy trộn……………………….. 45
3.4.1. Xác định số vòng quay của cánh trộn………………………… 45
3.4.2. Xác định hệ số cản trộn riêng…………………………………. 45
3.4.2.1. Hệ số cản trộn riêng của cánh trộn rôto…………………… 45
3.4.2.2. Hệ số cản trộn riêng của cánh trộn làm sạch bê tông……... 46
3.4.2.3. Hệ số cản trộn riêng của cánh trộn hành tinh……….…….. 48
3.4.3. Xác định công suất của máy trộn……………………………... 48
3.4.3.1. Công suất dẫn động cánh trộn rôto………………………... 49
3.4.3.2. Công suất dẫn động cánh trộn làm sạch bê tông………….. 50
3.4.3.3. Công suất dẫn động cánh trộn hành tinh..………………….51
3.4.3.4. Công suất dẫn động toàn bộ máy trộn…………………….. 52
3.5. Chọn động cơ điện và hộp giảm tốc……………………………… 52

3.6. Tính toán thiết kế bộ truyền hành tinh……………………………. 53
3.7. Tính toán thiết kế một số chi tiết của buồng trộn………………….56
3.7.1. Tính toán bàn tay trộn………………………………………… 56
3.7.2. Tính toán cánh tay trộn………………………………………...58
3.7.3. Tính toán vỏ buồng trộn………………………………………. 58
CHƯƠNG IV. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP LIỆU………………. 61

4.1. Lựa chọn hệ thống cấp liệu……………………………………….. 61
4.1.1. Phương pháp dùng băng gạt để vận chuyển cốt liệu………….. 61
4.1.2. Phương pháp dùng băng gầu để vận chuyển cốt liệu…………..62
4.1.3. Phương pháp dùng xe skip để vận chuyển cốt liệu…………….63
4.1.4. Kết luận lựa chọn hệ thống cấp liệu……………………………64
2

2


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

4.2. Tính toán thiết kế hệ thống dẫn động…………………………….. 64
4.2.1. Xác định công suất dẫn động xe skip…………………………. 64
4.2.2. Chọn động cơ điện và hộp giảm tốc…………………………...66
4.2.3. Tính chọn cáp thép và ròng rọc………………………………..66
4.2.4. Tính toán thiết kế tang tời……………………………………..68
4.2.5. Tính toán thiết kế trục tang……………………………………71
4.3. Tính toán thiết kế xe skip…………………………………………73
4.3.1. Xác định hình dáng và kích thước xe skip…………………….73
4.3.2. Tính bền vỏ xe skip……………………………………………74
4.3.3. Tính chọn bánh xe của xe skip………………………………...77
4.3.4. Tính trục bánh xe skip…………………………………………80
4.4. Tính toán thiết kế đường chạy của xe skip……………………….. 81
CHƯƠNG V. QUY TRÌNH VẬN HÀNH TRẠM TRỘN BTXM……………….. 84

5.1. Điều kiện để vận hành trạm trộn BTXM…………………………. 84
5.1.1. Yêu cầu đối với người vận hành trạm………………………….84
5.1.2. Yêu cầu đối với máy móc thiết bị của trạm……………………85
5.1.3. Yêu cầu đối với nguyên vật liệu cung cấp cho trạm…………...85
5.2. Bảo dưỡng trạm trộn bê tông xi măng……………………………..86
5.2.1. Bảo dưỡng ca………………………………………………….. 86
5.2.2. Bảo dưỡng định kỳ……………………………………………. 87
5.3. Quy định an toàn trong vận hành trạm…………………………… 88
5.3.1. Trước khi vận hành……………………………………………. 88
5.3.2. Trong khi vận hành…………………………………………….88
5.3.3. Sau khi vận hành………………………………………………. 89
5.4. Quy trình vận hành trạm………………………………………….. 89
5.4.1. Chuẩn bị nguyên vật liệu……………………………………… 89
5.4.2. Quy trình khởi động trạm……………………………………... 89
5.4.3. Quy trình dừng trạm…………………………………………... 90
Kết luận…………………………………………………………………. 91
3

3


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

Tài liệu tham khảo………………………………………………………. 92

4

4


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

5

5


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

6

6


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

7

7


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

8

8


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

9

9


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

10

10


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

CHƯƠNG I
ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ
Các trạm trộn bê tông xi măng đang được sử dụng ở nước ta hiện nay
rất đa dạng và phong phú cả về kích cỡ đến xuất sứ, chủng loại…Tuy nhiên,
có thể phân biệt được các trạm trộn thông qua những kết cấu cơ bản như cách
bố trí mặt bằng, kết cấu buồng trộn…và đặc biệt là phương pháp cấp liệu.
Trên thực tế hiện nay, ở các trạm trộn bê tông xi măng, có rất nhiều phương
pháp cấp liệu được sử dụng như cấp liệu bằng máy bốc xúc, cấp liệu bằng
băng tải, cấp liệu bằng băng gầu…Mỗi phương án đều có những ưu nhược
điểm riêng và phù hợp với từng điều kiện hoàn cảnh cụ thể. Sau đây là một số
phương án đang được sử dụng nhiều trên thực tế hiện nay và các ưu nhược
điểm của nó, từ đó rút ra kết luận để lựa chọn ra phương án thiết kế tối ưu
nhất.
1.1.

Phương án I: Cấp liệu bằng máy bốc xúc

Mô hình trạm trộn sử dụng máy bốc xúc để cấp liệu được thể hiện trên
hình 1.1 và hình 1.2.
- Nguyên lý làm việc:
Máy bốc xúc sẽ xúc vật liệu (đá, cát…) đi lên đường dốc (1) và đổ vào
phễu chứa cốt liệu (2). Phễu chứa (2) gồm có ba ngăn chứa đá lớn, đá nhỏ và
cát. Phần dưới của phễu chứa (2) có bộ phận cân định lượng cốt liệu. Cốt liệu
sau khi đã được cân định lượng chính xác theo yêu cầu của mác bê tông sẽ
được xả vào xe skip (3). Sau đó xe skip (3) sẽ được kéo lên cao bằng cáp theo
đường chạy số (4) nhờ hệ thống động cơ điện (10) dẫn động hộp giảm tốc,
tang tời quấn cáp. Khi lên đến vị trí cửa nạp cốt liệu của buồng trộn (7), xe
skip (3) sẽ được lật nghiêng và cửa xe skip ở phía đáy xe sẽ tự mở ra, nhờ
trọng lượng bản thân mà cốt liệu sẽ rơi vào buồng trộn (7). Sau khi đã đổ cốt
11

11


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

liệu vào buồng trộn, xe skip lại được hạ xuống mặt đất và tiếp tục chu kì cấp
liệu mới. Lượng cốt liệu trong một lần vận chuyển của xe skip sẽ phục vụ cho
một mẻ trộn của buồng trộn.

Hình 1.1: Trạm trộn BTXM sử dụng máy bốc xúc để cấp liệu

- Chú thích:

1- Đường lên của máy bốc xúc, 2- Phễu chứa vật liệu, 3- xe
skip, 4- Đường chạy của xe skip, 5- Cabin điều khiển, 6- Xe vận
chuyển bê tông, 7- Buồng trộn, 8- Bộ phận cân nước, 9- Động cơ
điện dẫn động trục trộn, 10- Động cơ điện dẫn động xe skip, 11- Bộ
phận cân xi măng, 12- Bộ phận thông khí của xyclo, 13- Xyclo
chứa xi măng, 14- Vít tải cấp xi măng, 15- ống bơm xi măng vào
xyclo, 16- Hộp giảm tốc, 17- Động cơ điện dẫn động vít tải.
Bộ phận cân nước (7) sẽ cân đúng lượng nước theo yêu cầu rồi xả vào
buồng trộn. Nước được máy bơm nước bơm lên từ bể nước đặt ở dưới.
12

12


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

Xi măng được chứa trong xyclo (13). Khi trạm hoạt động, vít tải (14)
sẽ vận chuyển xi măng từ xyclo chứa (13) lên thùng cân xi măng (11). Tại
đây xi măng sẽ được cân định lượng chính xác theo yêu cầu của mác bê tông
rồi sau đó được đổ vào buồng trộn. Vít tải (14) được dẫn động nhờ động cơ
điện (16), hộp giảm tốc (17). Để đưa xi măng vào xyclo chứa, người ta sẽ
bơm xi măng vào xyclo thông qua đường ống số (15) bằng luồng khí nén áp
lực cao. Đường ống (15) được thông từ dưới lên đến đỉnh của xyclo. Phía
trên xyclo có lắp bộ phận thông khí (12), gồm có các màng vải lọc chỉ cho
phép không khí đi qua và ngăn nước cũng như hơi ẩm để tránh làm hỏng xi
măng.
Buồng trộn (7) có dạng hình trụ tròn, có một trục trộn được bố trí đặt
thẳng đứng và dẫn động nhờ động cơ điện (9), hộp giảm tốc. Quá trình trộn
gồm có hai giai đoạn: giai đoạn trộn khô (khi chưa có nước) và giai đoạn trộn
ướt (sau khi đã bơm nước). Sau khi đã trộn xong, bê tông sẽ được xả xuống
xe vận chuyển (6) qua cửa xả ở dưới thùng trộn (7).
Các cửa xả ở các bộ phận của trạm trộn như: cửa xả cốt liệu từ phễu
chứa (2) vào xe skip (3), cửa xả bê tông sau khi trộn từ buồng trộn (7) xuống
xe vận chuyển (6) đều được đóng mở bằng các xy lanh khí nén. Do vậy ở
trạm trộn còn được trang bị thêm máy nén khí.
Toàn bộ việc cân định lượng nước, xi măng, cốt liệu, đặt chế độ trộn,
thời gian trộn…đều được điều khiển một cách tự động nhờ máy tính điện tử ở
cabin (5). Do vậy việc vận hành trạm trộn đơn giản và chỉ cần một người
ngồi điều khiển trên cabin.
- Phương án cấp liệu bằng máy bốc xúc này có những ưu nhược điểm
sau:
+ Ưu điểm:
Việc cấp liệu được thực hiện bằng máy bốc xúc trực tiếp đến phễu
chứa cốt liệu mà không cần có các thiết bị khác như băng tải, băng gầu… nên
13

13


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

kết cấu của trạm đơn giản, thuận tiện cho việc lắp đặt, tháo dỡ di chuyển
trạm.
Kết cấu của trạm gồm ít các bộ phận nên mặt bằng trạm nhỏ gọn và
thường được lắp dựng trên diện tích hình vuông.
Ngoài việc cấp liệu, có thể sử dụng máy bốc xúc vào các công việc
khác của trạm như vận chuyển, thu dọn mặt bằng…mà không cần điều máy
từ nơi khác đến.
+ Nhược điểm:
Trong quá trình vận hành trạm, phải luôn có máy bốc xúc và người
điều khiển thường trực làm việc, do vậy sẽ tốn thêm chi phí. Nếu không có
máy bốc xúc làm việc liên tục ở trạm thì dung tích phễu chứa cốt liệu phải
lớn, tuy nhiên lúc đó kích thước phễu sẽ lớn, kồng kềnh. Hiện nay ở các trạm
trộn cấp liệu theo cách này thường dùng phễu chứa cốt liệu gồm ba ngăn, mỗi
ngăn có dung tích không quá 10 m3.
Máy bốc xúc chạy bằng dầu diezel có giá thành đắt hơn nếu như so
sánh với các phương án cấp liệu chạy bằng điện như dùng băng tải, gầu
cào…

14

14


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

Hình 1.2: Trạm trộn BTXM năng suất 45 m3/h do Việt Nam chế tạo, sử dụng máy bốc xúc
để cấp liệu

1.2.

Phương án II: Cấp liệu bằng băng tải cao su

Mô hình trạm trộn sử dụng băng tải cao su để cấp liệu được thể hiện
trên hình 1.3 và hình 1.4.

15

15


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

Hình 1.3: Trạm trộn BTXM sử dụng băng tải cao su để cấp liệu

- Chú thích:

1- Động cơ điện dẫn động vít tải, 2- Hộp giảm tốc, 3- ống
bơm xi măng vào xyclo, 4- Xe vận chuyển bê tông, 5- Vít tải cấp xi
măng, 6- Xyclo chứa xi măng, 7- Bộ phận thông khí của xyclo, 8Bộ phận cân xi măng, 9- Động cơ điện dẫn động trục trộn, 10Động cơ điện dẫn động xe skip, 11- Bộ phận cân nuớc, 12- Buồng
trộn, 13- Cabin điều khiển, 14- Đường chạy của xe skip, 15- Phễu
chứa cốt liệu, 16-Xe skip, 17- Băng tải cao su, 18- Phễu chứa cốt
liệu.
- Nguyên lý làm việc:
Cốt liệu ban đầu được chứa riêng ở các phễu chứa (18) (gồm có hai
hoặc ba phễu (18) chứa từng loại đá lớn, đá nhỏ và cát). Phía dưới các phễu
16

16


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

chứa (18) có đặt bộ phận cân định lượng, cốt liệu sau khi được cân định
lượng xong sẽ được băng tải cao su (17) vận chuyển đến phễu chứa (15) rồi
xả xuống xe skip (16). Xe skip (16) sẽ vận chuyển cốt liệu theo đường chạy
số (14) lên buồng trộn (12). Xe skip được kéo bằng cáp và dẫn động nhờ
động cơ điện (10).
Nguyên lý hoạt động của các bộ phận khác như xyclo (6), vít tải (5),
buồng trộn (12)…tương tự như trạm trộn dùng máy bốc xúc để cấp liệu đã
trình bày ở trên.
- Phương án cấp liệu bằng băng tải cao su này có những ưu nhược
điểm sau:
+ Ưu điểm:
Băng tải cao su là loại thiết bị vận chuyển vật liệu liên tục nên khi
sử dụng băng tải, năng suất cấp liệu sẽ cao. Phương pháp cấp liệu này có thể
phù hợp với các trạm có năng suất cao.
Trong quá trình vận hành, băng tải làm việc tự động, do đó không
cần có người trực tiếp để điều khiển băng tải như là dùng máy bốc xúc hay
dùng gầu cào để cấp liệu.
Băng tải chạy bằng năng lượng điện có giá thành rẻ, dễ kiếm, đồng
thời cùng loại năng lượng được sử dụng của cả trạm nên việc cung cấp năng
lượng đơn giản hơn.
+ Nhược điểm:
Kết cấu của trạm phức tạp, phải dùng hai hoặc ba băng tải cao su
để vận chuyển các loại cốt liệu khác nhau (đá lớn, đá nhỏ, cát), do vậy việc
lắp đặt tháo dỡ trạm khó khăn. Giá thành của trạm trộn cũng đắt hơn do phải
trang bị nhiều bộ phận.
Việc bố trí các băng tải tốn diện tích nên kích thước mặt bằng của
trạm trộn lớn, không phù hợp để lắp đặt ở những nơi chật hẹp.
Mặc dù dùng băng tải để cấp liệu nhưng trên thực tế vẫn phải dùng
thêm máy bốc xúc trong công đoạn đưa vật liệu vào các phễu chứa cốt liệu
17

17


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

ban đầu. Có thể khắc phục bằng cách đào hố và đặt phễu chứa cốt liệu ban
đầu ở dưới, sau đó dùng ô tô trực tiếp đổ vào phễu. Tuy nhiên lúc đó kết cấu
của trạm rất phức tạp, gây khó khăn cho việc lắp dựng.

Hình 1.4: Trạm trộn BTXM năng suất 45 m3/h do Việt Nam chế tạo, sử dụng băng tải cao
su để cấp liệu

1.3. Phương án III: Cấp liệu bằng băng gạt
Mô hình trạm trộn sử dụng băng gạt để cấp liệu được thể hiện như hình
1.5 và hình 1.6.
- Nguyên lý làm việc:
Cốt liệu gồm đá lớn, đá nhỏ, cát được chứa riêng biệt và lần lượt trong
ba ngăn phễu chứa số (14). Phía dưới mỗi phễu chứa (14) đều có bộ phận cân
định lượng cốt liệu. Đá, cát sau khi được cân định lượng chính xác theo yêu
cầu của từng mác bê tông sẽ được xả xuống băng tải cao su (15). Cửa xả cốt
liệu của các phễu chứa được đóng mở bằng các xy lanh khí nén. Băng tải cao
su (15) sau khi nhận cốt liệu từ phễu chứa sẽ vận chuyển chúng và đổ vào
18

18


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

đầu phía dưới của băng gạt (13). Cốt liệu tiếp tục được vận chuyển theo băng
gạt lên trên và cung cấp cho buồng trộn (10).

Hình 1.5: Trạm trộn BTXM sử dụng băng gạt để cấp liệu

- Chú thích:

1- Động cơ điện dẫn động vít tải, 2- Hộp giảm tốc, 3- ống
bơm xi măng vào xyclo, 4- Xe vận chuyển bê tông, 5- Vít tải cấp xi
măng, 6- Bộ phận cân xi măng, 7- Xyclo chứa xi măng, 8- Bộ phận
thông khí của xyclo, 9- Bộ phận cân nuớc, 10- Buồng trộn, 11Động cơ điện dẫn động trục trộn, 12- Cầu thang, 13- Băng gạt, 14Phễu chứa cốt liệu, 15- Băng tải cao su.
19

19


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

Buồng trộn của trạm này là loại buồng trộn cưỡng bức hai trục đặt nằm
ngang, hai trục trộn được dẫn động riêng biệt nhờ hai động cơ điện số (11)
đặt ở hai bên.
Cabin của trạm trộn loại này được đặt ở dưới mặt đất, do vậy khi lắp
dựng cần phải có thêm phần móng nền cho cabin.

Hình 1.6: Trạm trộn BTXM năng suất 60 m3/h do Hàn Quốc và Trung Quốc chế tạo, sử
dụng băng gạt để cấp liệu

- Phương án cấp liệu bằng băng gạt này có những ưu nhược điểm sau:
+ Ưu điểm:
Khác với các phương án cấp liệu khác có dùng xe skip cấp liệu
mang tính chu kì, ở phương án này việc cấp liệu diễn ra hoàn toàn liên tục từ
băng tải cao su đến băng gạt. Do vậy năng suất cấp liệu của phương án này
20

20


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

cao hơn hẳn so với các phương án khác. Phương án này áp dụng thích hợp
cho các trạm trộn lớn có năng suất cao.
Các bộ phận tham gia vận chuyển cốt liệu gồm băng tải cao su,
băng gạt đều sử dụng nguồn năng lượng điện giá thành rẻ, dễ kiếm và cùng
loại năng lượng được sử dụng của cả trạm trộn.
+ Nhược điểm:
Kết cấu của trạm khá phức tạp, gồm nhiều hệ thống như băng tải,
băng gạt. Do đó việc lắp đặt, tháo dỡ trạm khó khăn hơn so với các loại khác.
Đồng thời giá thành của trạm cũng đắt hơn do phải trang bị nhiều bộ phận.
Hệ thống băng tải cao su, băng gạt phải được bố trí thẳng hàng với
nhau, không thể bố trí vuông góc do vậy mặt bằng trạm lớn, tốn diện tích và
trải dài theo một hướng.
Việc cấp liệu ở phương án này vẫn phải dùng máy bốc xúc để đổ
vật liệu vào các phễu chứa.
1.4.

Phương án IV: Cấp liệu bằng gầu cào

Mô hình trạm trộn sử dụng gầu cào để cấp liệu được thể hiện như hình
1.7 và hình 1.8.
- Nguyên lý làm việc:
Cốt liệu gồm đá lớn, đá nhỏ và cát được đổ thành từng đống ở dưới
nền đất, các đống được ngăn cách bởi các vách ngăn. Việc cấp liệu được thực
hiện bằng cách dùng gầu cào (15) để đưa vật liệu từ phía xa đến gần, từ thấp
lên cao và tạo thành từng đống. Nhờ vậy mà vật liệu sẽ được vun và rơi vào
thùng cân cốt liệu. Các thành phần cốt liệu sau khi cân định lượng xong sẽ
được đổ vào xe skip và đi lên trên cung cấp cho buồng trộn (7). Đường lên
của xe skip ở trạm trộn này được đặt thẳng đứng. Trạm trộn này sử dụng loại
buồng trộn cưỡng bức hai trục đặt nằm ngang, dẫn động bằng một động cơ
điện (6).

21

21


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

Trạm trộn gồm có hai cabin điều khiển: cabin số (8) để điều khiển việc
vận hành trạm, còn cabin số (13) để điều khiển gầu cào.
Các bộ phận khác như xyclo chứa xi măng (10), vít tải (15)…có cấu
tạo và nguyên lý hoạt động tương tự với các trạm khác đã trình bày ở trên.

Hình 1.4: Trạm trộn BTXM sử dụng gầu cào để cấp liệu

- Chú thích:

1- Động cơ điện dẫn động vít tải, 2- Hộp giảm tốc, 3- ống
bơm xi măng vào xyclo, 4- Xe vận chuyển bê tông, 5- Vít tải cấp xi
măng, 6- Động cơ điện dẫn động trục trộn, 7- Buồng trộn, 8- Cabin
điều khiển trạm, 9- Bộ phận cân xi măng, 10- Xyclo chứa xi măng,
22

22


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

11- Bộ phận thông khí của xyclo, 12- Bộ phận cân nuớc, 13- Cabin
điều khiển gầu cào, 14- Cần, 15- Gầu cào.
- Phương án cấp liệu bằng gầu cào này có những ưu nhược điểm sau:
+ Ưu điểm:
Trạm trộn sử dụng gầu cào để cấp liệu bằng cách cào vun vật liệu
thành từng đống sát khu đặt buồng trộn, do vậy kích thước của trạm nhỏ gọn.
Tầm với của gầu cào khá xa giúp cho việc vun vật liệu được dễ dàng.
Gầu cào chạy bằng năng lượng điện rẻ tiền, dễ kiếm, đồng thời
cùng loại năng lượng được sử dụng của cả trạm trộn do vậy thuận lợi cho
việc cung cấp.
Quá trình cấp liệu của gầu cào hoàn toàn độc lập, ô tô vận chuyển
vật liệu đến rồi đổ ra nền, sau đó gầu cào sẽ vươn cần ra cào gom vật liệu lại
thành đống mà không cần sự trợ giúp của máy bốc xúc như ở các phương án
khác.
+ Nhược điểm:
Năng suất của gầu cào thấp, hơn nữa phụ thuộc vào trình độ tay
nghề của người điều khiển. Do vậy phương án này chỉ thích hợp cho các trạm
trộn có năng suất trung bình và nhỏ.
Khi trạm hoạt động, phải có thêm người để điều khiển gầu cào, do
đó tốn thêm chi phí vận hành.

23

23


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

Hình 1.8: Trạm trộn BTXM năng suất 30 m3/h do Italia chế tạo, sử dụng gầu cào để cấp
liệu

Kết luận lựa chọn phương án

1.5.

Các phương án cấp liệu trên đều có những ưu nhược điểm riêng và phù
hợp với từng điều kiện nhất định. Từ những phân tích trên, ta chọn phương án
thiết kế cho trạm trộn năng suất 45 m 3/h là phương án I: cấp liệu bằng máy
bốc xúc, vì đây phương án tối ưu hơn cả với các ưu điểm nổi bật sau:
Kết cấu đơn giản, thuận tiện cho việc lắp đặt, tháo dỡ.
Giá thành thấp vì có ít các trang thiết bị.
Diện tích mặt bằng của trạm trộn nhỏ gọn.
Hơn nữa, các phương án cấp liệu khác dù ít hay nhiều đều phải có
sự trợ giúp của máy bốc xúc.
Tham khảo trên thực tế hiện nay, do có nhiều ưu điểm đã trình bày ở
trên mà phương án cấp liệu dùng máy bốc xúc đang được sử dung rộng rãi,
đặc biệt là đối với các trạm trộn có năng suất trung bình (từ 30 đến 60 m 3/h).
24

24


Tính toán thiết kế trạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3/h

Do đó việc lựa chọn phương án thiết kế dùng máy bốc xúc là hợp lý, phù hợp
với thực tế.

CHƯƠNG II
TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TỔNG THỂ
Bước đầu tiên trong công việc tính toán thiết kế một máy hay cụm
máy bất kỳ là tính toán thiết kế tổng thể máy. Đối với trạm trộn bê tông xi
măng, tính toán thiết kế tổng thể trạm nhằm mục đích xác định các thông số
cơ bản như năng suất, kích thước tổng thể… của từng bộ phận thuộc trạm
gồm buồng trộn, xyclo chứ xi măng, phễu chứa cốt liệu, hệ thống cấp liệu, vít
tải cấp xi măng…để đảm bảo năng suất của cả trạm đạt yêu cầu thiết kế.
2.1.

25

Bố trí mặt bằng trạm trộn
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×