Tải bản đầy đủ

đề thi địa 9 2016 2017

Câu 1 (I): Nét văn hóa riêng :
Bản sắc văn hóa của các dân tộc đc thể hiện trong ngôn ngữ, phong tục tập quán, trang phục,
phương thức sx… Ví dụ:
+ Trang phục dân tộc người Mông, Thái khác vs trang phục của người Kinh, Khơ-me
+ Ngày Tết cổ truyền của các dân tộc diễn ra vào những thời điểm khác nhau.
+ Lễ Tết lớn nhất của người Kinh, người Hoa là Tết Nuyên Đán bắt đầu từ mồng một tháng
giêng theo Âm lịch
+ Lễ Tết lớn nhất của người Khơ-me là lễ mừng năm mới Chol Chnăm Thmây diễn ra vào tháng
4 Dương Lịch
+ Lễ Tết cơm mới của người Ê-đê (Đắk Lắk) diễn ra vào tháng 10 Dương Lịch.
Câu 2 (I):* Giảm tỉ lệ gia tăng dân số:
- Ổn định số dân
- Nhu cầu đáp ứng đầy đủ hơn
- Thất nghiệp giảm
- Hạn chế ô nhiễm môi trường
- An ninh chặt hơn
*Thay đổi cơ cấu kinh tế:
- Chuyển dần sang dịch vụ
- Tăng nhanh kinh tế nước nhà
- Cạnh tranh với dịch vụ các nước lớn
- Thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Câu 7 (II): Hà Nội và Thành phố Hồ Chú Minh là hai trung tâm dịch vụ lớn nhất ở nước ta vì:
+ Là hai thành phố đông dân nhất nước ta.
+ Là hai trung tâm kinh tế lớn, hai đầu mối giao thong vận tải lớn nhất của cả nước.
Câu 1d (III):
-Khai thác, sử dụng hợp lí hơn tài nguyên đất ở vùng núi và trung du, bảo vệ vốn đầu tư rừng tốt
hơn.
-Tạo việc làm, tăng thu nhập của dân cư, góp phần nâng cao đời sống các dân tộc.
-Bảo vệ môi trường sinh thái: tăng độ che phủ rừng, hạn chế xói mòn đất, bảo vệ nguồn nước.
-Cơ sở nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất giấy, chế biến lâm sản ổn định hơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×