Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn vẽ, tô các loài côn trùng

Hướng dẫn vẽ, tô
các loài côn trùng
Hướng dẫn các bước vẽ các loài côn
trùng
- Các bức vẽ có sẵn để tô
- Ảnh một số loài côn trùng
-


Bướm
1. Các bước vẽ

2. Tô màuVe sầu
1. Các bước vẽ

2. Tô màuChuồn chuồn
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Chuồn chuồn kim
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Cào cào
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Bọ ngựa
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Cánh cam
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Dế trũi
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Dế mèn
1. Các bước vẽ


2. Tô màu


Kiến
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Xén tóc
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Tò vò
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Ong
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Bọ dừa
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Châu chấu
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Ruồi
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Muồm muỗm
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Muỗi
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Bọ rùa bảy chấm
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Bọ xít
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Nhện
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Bọ cạp
1. Các bước vẽ

2. Tô màu


Sách, tranh tham khảo
1. Sách
“Những con côn trùng bé nhỏ tập 1 và 2”
Tác giả: Hoàng Bá Đại, NXB Kim Đồng

2. Tranh, ảnh sưu tầm internet


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×