Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Thực tập phay 01 (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học

: THỰC TẬP PHAY 01

Số ĐVHT

: 2 (60 TIẾT THỰC HÀNH)

Ngành

: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Trình độ


: CAO ĐẲNG

Bộ môn phụ trách giảng dạy : CƠ KHÍ
1. Mục tiêu học phần:
a . Mục đích :
- Củng cố những kiến thức lý thuyết đã học ở những môn cơ sở và một số môn chuyên
ngành.
- Tạo tiền đề và những kiến thức thực tế giúp SV hiểu rõ hơn các môn học lý thuyết
chuyên ngành học kỳ cuối.
- Giúp SV hiểu rõ trong quá trình gia công thực tế.
- Trang bị cho SV những kỹ năng: phay mặt phẵng, phay bậc, phay nghiêng, rãnh vuông,
cung tròn, rảnh V.
b . Yêu cầu:
- Gia công được các chi tiết có hình dạng đơn giản và độ phức tạp vừa phải.
- Biết thiết lập trình tự khi gia công 1 chi tiết.
- Sử dụng và vận hành thành thạo một số loại dao phay và máy phay.
- Biết sử dụng các dụng cụ đo .
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Biết vận hành và sử dụng máy phay đứng , phay ngang , chọn vận tốc , trình tự định vi
kẹp chặt , quy trình thực hiện ...
3. Môn học trước:
- Vẽ kỹ thuật
- Cơ sở công nghệ chế tạo máy
4. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Dự lớp: tối thiểu 80% số giờ học.
- Bài tập: làm đầy đủ các bài tập được giao và đọc thêm tài liệu mà giáo viên yêu cầu.
1


5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10 (điểm giữa kỳ trong quá trình học – nếu có)
- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành.
6. Nội dung chi tiết học phần:
MỞ ĐẦU

Bài 1:
A. Lý thuyết

1. Khái niệm về nghề phay.
2. Các loại máy phay.


3. An toàn lao động .
B. Thực hành
1. Thao tác máy phay .
2. Kiểm tra đánh giá thao tác của SV.
3. Sắp xếp tổ chức nơi làm việc và vệ sinh.
PHAY MẶT PHẲNG SONG SONG VÀ VUÔNG GÓC.

Bài 2:
A. Lý thuyết

1. Quá trình cắt gọt khi phay.
2. Chọn các chế độ cắt cho phù hợp.
3. Sử dụng một số loại dụng cụ cơ bản và các loại dao phay mặt phẳng.
4. Cánh gá đặt chi tiết và trình tự các bước.
B. Thực hành
1. Phay hai mặt song song .
2. Phay mặt phẳng vuông góc.
3. Sử dụng dụng cụ đo để kiểm tra.
Bài 3:

PHAY BẬC

A. Lý thuyết
1.Các phương pháp phay bậc.
2. Sử dụng dao phay bậc.
B. Thực hành
1. Phay bậc.
2. Dùng dụng cụ đo kiểm tra.

2


PHAY MẶT PHẲNG NGHIÊNG

Bài 4:
A. Lý thuyết

1. Phương pháp phay mặt phẳng nghiêng
2. Cách gá đặt chi tiết và rà.
B. Thực hành
1. Phay mặt phẳng nghiêng.
2. Dùng dụng cụ đo kiểm tra.
Bài 5:

PHAY RÃNH VUÔNG

A. Lý thuyết
1. Phương pháp phay rãnh vuông.
B. Thực hành
1. Phay rãnh vuông.
2. Dùng dụng cụ đo kiểm tra.
Bài 6:

PHAY CUNG TRÒN

A. Lý thuyết
1. Phương pháp phay cung tròn.
2. Sử dụng dao phay cung tròn
B. Thực hành
1. Phay cung tròn.
2. Dùng dụng cụ đo kiểm tra.
Bài 7:

PHAY RÃNH V

A. Lý thuyết
1. Phương pháp phay rãnh V.
2. Sử dụng dao phay định hình V và dao phay dĩa.
B. Thực hành
1. Phay rãnh mồi bằng dao phay dĩa
1. Phay rãnh V.
2. Dùng dụng cụ đo kiểm tra.
7. Tài liệu học tập:
[1] Thực hành cơ khí

Tác giả : Trần Thế San – Hoàng Trí – Nguyễn Thế Hùng
NXB Đà Nẵng

Họ tên người biên soạn:
3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×