Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Thực tập khí nén (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học

: THỰC TẬP KHÍ NÉN

Số ĐVHT

: 2 ( 90 TIẾT THỰC HÀNH )

Ngành

: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ

Trình độ


: CAO ĐẲNG

Bộ môn phụ trách

: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

1. Mục tiêu học phần:
-

Giúp sinh viên nắm vững kiến thức lý thuyết và vận dụng vào thực tế

2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
- Vận hành máy nén khí, khảo sát bộ cấp khí lối vào từ máy nén, thực hành các loại van
cơ, công tắc cấp khí, van 1 chiều, van tiết lưu, vận hành lắp mạch điều khiển xylanh trục đơn
tác động đơn. Thực hành cơ bản điều khiển điện khí phối hợp rơ le cảm biến và PLC .
3. Môn học yêu cầu:
-

Trang bị điện.

-

Điều khiển bằng khí nén

4. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Tham dự đầy đủ các buổi thực hành trên lớp của giảng viên phụ trách học phần.
- Chuẩn bị dụng cụ và thực hiện đúng các quy định về an toàn khi thực hành.
- Giữ gìn dụng cụ thực hành và vệ sinh xưởng theo quy định.
5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10 (điểm giữa kỳ trong quá trình học – nếu có)
- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành.
6. Nội dung chi tiết học phần:
Bài 1: Khảo sát vận hành máy nén khí

( 5 Tiết )

Bài 2: Khảo sát thí nghiệm và lắp đặt bộ cấp khí lối vào

( 5 Tiết )


Bài 3: Khảo sát thực hành van cơ 3/2 – công tắc cấp khí

( 5 Tiết )

Bài 4: Khảo sát thực hành van 1 chiều

( 5 Tiết )

Bài 5: Khảo sát thực hành van tiết lưu

( 5 Tiết )

Bài 6: Khảo sát thực hành van van cơ 3/2 kiểu nút nhấn

( 5 Tiết )

Bài 7: Khảo sát thực hành sơ đồ điều khiển xy lanh trục đơn tác động đơn

( 5 Tiết )


Bài 8 Khảo sát thực hành sơ đồ điều khiển pít tông giới hạn dịch chuyển

( 5 Tiết )

Bài 9: Khảo sát thực hành sơ đồ điều khiển pít tông trục đơn tác động kép bằng van cơ 3/2
( 5 Tiết )
Bài 10: Kiểm tra và lắp ráp phối hợp với thiết bị điện điện tử điều khiển pít tông ( 5 Tiết )
Bài 11: Điều khiển xoay lanh trục đơn tác động kép bằng Van solinoid 5/2

(5 Tiết)

Bài 12: Điều khiển xoay lanh trục đơn tác động kép bằng Van solinoid 5/3

(5 Tiết)

Bài 13: Lắp mạch điều khiển định vị trí pít tông bằng rơ le từ

( 5 Tiết )

Bài 14: Điều khiển định vị trí pít tông bằng công tắc hành trình(5 Tiết)
Bài 15: Lắp mạch điều khiển phát hiện biến cố bằng cảm biến quang

( 5 Tiết )

Bài 16: Lắp mạch điều khiển tự động ứng dụng cảm biến, PLC : (điều khiểntương ứng
theo môn hình tự chọn như dây chuyền đóng nắp chai, đóng mở cửa, nâng hạ tải trọng bằng
khí nén thủy lực,..)
( 15 Tiết )
7. Tài liệu học tập:
[1]. Thực tập điều khiển khí nén, CTIM
[2].
Họ tên người biên soạn: Nguyễn Chí TâmTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×