Tải bản đầy đủ

giáo án 3 tuổi cả năm

LĨNH
VỰC
PHÁT
TRIÊN

CHỦ ĐỀ TRƯỜNG MẦM NON LỚP 3TUOI
Thời gian thực hiện : 3 tuần từ ngày …….. đến ngày …..
MỤC TIÊU, NỘI DUNG, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
HOẠT ĐỘNG GIÁO
ST
DỤC
MỤC TIÊU
NỘI DUNG GIÁO DỤC
T

PHÁT
TRIỂN
1
THỂ
CHẤT


Trẻ thực hiện đủ
các động tác
trong bài tập thể
dục

2

3

4

Trẻ giữ được
thăng bằng cơ thể
khi đi trong
đường hẹp/ đi
bằng mũi chân

Trẻ kiểm soát
được vận động
khi đi/chạy thay
đổi hướng

Trẻ phối hợp taymắt khi lăn/
tung/ném//đập bắt
bóng

Tập các động tác phát
triển nhóm cơ và hô hấp
- Hô hấp
- Tay: 2tay đưa cao, ra
trước, sang 2 bên, co/duỗi,
bắt chéo,..
- Lưng bụng, lườn: Cúi,
quay/nghiêng người 2 bên
- Chân: Bước trước/sang
ngang; ngồi xổm; đứng
co/duỗi từng chân,...
-Đi kiểng gót liên tục 3 m
- Đi trong đường hẹp
( 3m x 0,2 m )


- Đi/chạy thay đổi tốc độ
- Đi/chạy đổi hướng ( 3- 4
điểm dích dắc)

- Lăn bóng
- Đập, tung bắt bóng
( khoảng cách 2,5 m;
đường kính bóng 18 cm)
-1-

BTPTC, TDS: Luyện
tập PT các nhóm cơ:
HH, tay vai, lưng,
bụng, bật.

- Hoạt động có
chủ đích :
Giữ được thăng bằng
cơ thể khi thực hiện
vận động:
+ Đi hết đoạn đường
hẹp (3m. 0,2m)
+ Đi kiễng gót liên tục
3m.
- Kiểm soát được vận
động:
+ Đi, chạy thay đổi tốc
độ theo đúng hiệu lệnh.
+ Chạy liên tục trong
đường dích dắc (qua 34 điểm không chệch ra
ngoài
- Phối hợp tay mắt
trong vận động:
- Trò chơi VĐ: Lăn
bóng


- Đập, tung bắt bóng
- Chơi dân gian: Chi
chi, chành chành; Nu
na, nu nống.
7

Trẻ phối hợp
được cử động bàn
tay/ngón
tay
trong một số hoạt
động

9

Trẻ biết tên một - Nhận biết ích lợi của
số món ăn hàng việc ăn uống đủ chất
ngày và ích lợi
của thức ăn đối
với sức khỏe

10

14

- Xếp chồng
- Tô/vẽ nguệch ngoạc
- Sử dụng kéo/bút chì
màu,…

Trẻ tô màu vẽ nguệch
ngoạc Sử dụng bút chì
màu Tô/vẽ nguệch
ngoạc Tô màu tranh tr.
mầm non
-Trò chơi xếp chồng
các khối gỗ
Góc xây dựng: Xếp
chồng Các khối để xây
trường Mầm non
Góc TN: Chăm sóc
tưới cây
*Dinh dưỡng - SK:
Trò chuyện về lợi ích
của TP các món ăn
trong trường MN.

Hình thành thói quen tự
phục vụ trong ăn uống,
trong sinh hoạt; Giữ
gìn VS cá nhân, VS
trường lớp.Trẻ tập đánh
- Làm quen cách đánh
răng rửa mặt, giữ gìn
răng/ lau mặt
Trẻ thực hiện
- Giữ đầu tóc, quần áo gọn đầu tóc gọn gàng
được một số việc
gàng
Dạy trẻ cách rửa tay
đơn giản tự phục
- Rửa tay bằng xà bông
với xà phòng , Rèn
vụ bản thân
- Thể hiện nhu cầu bằng
luyện trẻ thể hiện nhu
lời nói: ăn, ngủ, vệ sinh
cầu bằng lời nói: ăn,
ngủ, vệ sinh vệ sinh
(chải răng ,lau mặt , rủa
tay ...)nhắc nhỡ trẻ giữ
quần áo luôn gọn
gàng ,sạch sẽ
Trẻ biết tránh - Biết tránh những nơi
- Nhận biết những vận
những nơi nguy không an toàn khi vui
dụng, nơi an toàn và
-2-


hiểm

15

chơi, sinh hoạt
-Gọi người lớn khi gặp
nguy hiểm/ đi lạc,..
-Không đến gần nơi có thú
dữ

không an toàn tại
Trường. Mối nguy
hiểm khi theo người lạ,
ra khỏi khu vực lớp,
trường khi chưa được
phép của Cô giáo, giữ
an toàn cho bạn thân và
cho bạn khi đi chơi.

- Hoạt động chiều:
Trẻ sử dụng được -Tổ chức và hướng dẫn trẻ Tổ chức cho trẻ thực
chén, muổng, ca, trong giờ ăn/uống và
hành việc tự phục vụ cá
ly đúng cách
sinh hoạt hàng ngày
nhân

*Khám phá khoa học
17

PHÁT
TRIỂN
NHẬN
THỨC

Trẻ thích tìm - Đặc điểm, công dụng,
hiểu, khám phá cách sử dụng đồ dùng đồ
các sự vật hiện chơi
tượng
xung
quanh.
*Làm quen một số khái niệm sơ đẳng về toán:
25
27

33

Bước đầu trẻ
quan tâm đến số
lượng và chữ số
Trẻ biết cách so
sánh số lượng của
hai nhóm đối
tượng trong phạm
vi 5
Trẻ nhận dạng và
gọi tên các hình
hình học

- Hỏi về số lượng
- Nhận biết 1 và nhiều
- So sánh số lượng hai
nhóm bằng các cách khác
nhau
- Nói được kết quả ( bằng
nhau; nhiều/ít hơn)
- Nhận biết, gọi tên các
hình tròn/vuông/tam
giác/chữ nhật.
- Nhận dạng các hình
trong thực tế
- Sử dụng các hình hình
học để chắp ghép

-3-

Trò chuyện về đặc
điểm, công dụng, cách
sử dụng đồ dùng đồ
chơi
đồ chơi trong lơp
-Hoạt động có chủ
đích :
Nhận biết 1 và nhiều
-Hoạt động có chủ
đích :
Đếm và NB nhiều, ít.
Nói được kết quả
-Làm quen với đồ
dùng, đồ chơI có sắc
màu, kích thước khác
nhau.
-HĐCĐ:Nhận biết, gọi
tên các hình tròn, tam
giác, hình vuông, chữ
nhật.


Khám phá xã hội
38

40

Trẻ nói được tên
trường/lớp/cô
giáo và đồ dùng
đồ chơi xung
quanh

- Tên lớp/ trường
- Tên và công việc của
cô/bạn trong lớp
- Tên đồ dùng đồ chơi/ các
hoạt động của trẻ trong
lớp

+ Quan tâm, hứng thú
với các SVHT gần gũi
như chăm chú quan sát
SVHT, hay đặt câu hổi
về đối tượng.
- Nói được tên trường
lớp , cô giáo, bạn, đồ
dùng dồ chơi trong lớp
khi hỏi và trò chuyện.
Hoạt động học:
KPKH: Khám phá các
khu vực trong trường.
Trò chuyện về tên gọi,
địa chỉ của trường.
- Công việc của các cô,
các bác trong trường
MN.
- Tên lớp, các khu vực
trong trường .
- Tên và đặc điểm của
một số bạn trong lớp;
Đồ dùng, đồ chơi và
các hoạt động hàng
ngày.
-Trẻ kể được tên - Tên các ngày lễ hội trong Trò chuyện về tên các
một số lễ hội trường
ngày lễ hội trong
trong trường
- Xem tranh/ảnh nêu tên lễ trường
hội
- Xem tranh/ảnh nêu
tên lễ hội

*Nghe
PHÁT
TRIỂN
NGÔN

42

Trẻ thực hiện - Hiểu các từ chỉ người, đồ
được yêu cầu đơn vật, sự vật, hiện tượng gần
giản
gũi
- Hiểu và làm theo các yêu
cầu đơn giản
-4-

-Hoạt động mọi lúc
mọi nơi:
Thực hiện được yêu
cầu đơn giản. Ví dụ:


NGỮ

43

44

cất cặp vào tủ, để dép
vào kệ…Cháu hãy lấy
quả bóng, ném vào rổ.
Trẻ hiểu nghĩa từ - Các từ khái quát: rau
-Hoạt động mọi lúc
khái quát, gần gũi quả, con vật, đồ gỗ,..
mọi nơi:
- Các từ chỉ đặc điểm, tính Hiểu nghĩa từ khái quát
chất, công dụng: đồ
gần gũi: quần áo, đô
dùng/động vật/ thực vật,.. chơi, hoa quả…ở
trường mầm non
Trẻ nghe, hiểu và
trả lời được câu
hỏi của người đối
thoại

- Nghe câu đơn, câu mở
rộng
- Nghe hiểu nội dung
chuyện kể, bài hát, bài
thơ, ca dao, đồng dao,..
- Tham gia trả lời và đặt
các câu hỏi

-Hoạt động mọi lúc
mọi nơi:
- Lắng nghe và trả lời
được câu của người đối
thoại.
- Quan sát, trò chuyện
về trường lớp MN, các
khu vực vệ sinh; Các
HĐ ở trường MN; Kể
chuyện về một số sự
kiện xảy ra ở trường.
- Đọc thơ, kể chuyện
diễn cảm về trường lớp
MN.

*Nói
45

Trẻ nói rõ các Phát âm các tiếng của
tiếng, nói đủ nghe tiếng Việt

*Làm quen với việc, đọc, viết

-5-

-Hoạt
động trò
chuyện : Trẻ mạnh dạn
nói một số từ mới và
hiểu ý nghĩa về các từ
đó về chủ đề. Phát âm
chuẩn,
không
nói
ngọng mạnh dạn giao
tiếp với cô và các bạn
trong lớp.


PHÁT
TRIỂN

51

Trẻ biết đề nghị - Chú ý nghe cô đọc sách
người khác đọc - Lấy sách đọc ở góc thư
sách
viện
- Xem tranh/ảnh

-Hoạt động vui chơi :
- góc thư viện:Xem
tranh ảnh, làm sách
tranh về trường MN.

52

Trẻ biết chọn
sách/cách
cầm
sách và cách đọc
sách

-Hoạt động có chủ
đích :
-Hoạt động vui chơi :
- góc thư viện:Xem
tranh ảnh, làm sách
tranh về chủ đề

53

Trẻ đọc được - Nhận ra kí hiệu đồ dùng
một số kí hiệu các nhân trong sinh hoạt
thông thường
- Làm quen một số kí hiệu
thông thường trong lớp và
một số biển báo giao
thông ,…

54

Trẻ nhìn vào - Xem truyện tranh
tranh và gọi được - Gọi tên các nhân vật
tên nhân vật
trong tranh

55

Bước đầu trẻ
thích được “vẽ”
“viết”
nguệch
ngoạc

57

- Xem và nghe đọc các
loại sách khác nhau
- Cầm sách đúng chiều,
mở sách, xem tranh và
“đọc” truyện
- Giữ gìn sách

- Làm sách tranh
- Làm quen với cách đọc
và viết tiếng Việt.
+Hướng đọc/viết: từ trái
sang phải; từ dòng trên
xuống dòng dưới
+Hướng viết của các nét
chữ, đọc ngắt nghỉ sau các
dấu
- Cầm bút vẽ nguệch
ngoạc
Trẻ mạnh dạn - Tham gia các nhóm chơi
tham gia các hoạt - Tham gia các hoạt động
động và trả lời học tập/vui chơi tại lớp
câu hỏi

TÌNH
-6-

-Hoạt động có chủ
đích : - LQ dần với các
chữ cái và các ký hiệu
chữ viết qua các đồ
dung cá nhân, đồ chơi
lớp…từ nói về trường
MN và các bạn.
-Hoạt động vui chơi :
- góc thư viện:Xem
tranh ảnh, làm sách
tranh về chủ đề
-Hoạt động có chủ
đích : tô trường mầm
non
-Hoạt động ngoài
trời :Vẽ phấn trên sân

-Hoạt động trò
chuyện : trò chuyện
cùng trẻ về trường
mầm non , lớp mầm
của bé…


58
CẢM
KỸ

62

NĂNG

Trẻ cố gắng thực
hiện công việc
đơn giản
Trẻ thực hiện một
số qui định ớ
lớp/gia đình- Trực nhật
- Thu dọn đồ chơi sau các
hoạt động
- Cất đồ dùng đồ chơi
đúng nơi qui định
- Chờ đến lượt
- Không tranh giành đồ
chơi

HỘI

PHÁT
TRIỂN
THẪM
MỸ

63

Trẻ thể hiện giao - Cử chỉ, lời nói lễ phép
tiếp văn minh, ( chào hỏi, cám ơn,..),
lịch sự
- Chú ý lắng nghe

64

Trẻ chơi cùng các - Chơi hòa thuận, thân
bạn theo nhóm
thiện cùng bạn bè
- Hợp tác nhóm

71

Trẻ vận động - Vận động đơn giản theo
nhịp nhàng theo nhịp điệu của bài hát
lời bài hát
- Sử dụng các dụng cụ gõ
đệm theo phách/nhịp

72

Trẻ biết dùng các
nguyên vật liệu
tạo hình để tạo ra
sản phẩm theo
hướng dẫn

- Tạo hình phương tiện
giao thông
- Tạo hình đồ vật/con vật
- Tạo các bộ phận con
người,..
-7-

-Hoạt động mọi lúc :
Thu dọn đồ chơi sau
khi chơi xong .
-Hoạt động mọi lúc :
Thu dọn đồ chơi để
đúng nơi quy định. Khi
chơi không giành đồ
chơi của bạn, biết chia
sẽ cùng nhau.
- Cất đồ dung cá nhận
vào đúng nơi quy định:
để dép vào kệ, cất cặp
vào tủ, để ca uống
nước, bàn chảy đánh
răng…vào đúng nơi
quy định của lớp.
-Hoạt động mọi lúc :
Biết lắng nghe người
khác nói, thưa gửi khi
trả lời, cảm ơn khi
nhận quà, xin lỗi khi
làm sai.
- Hoạt động mọi lúc :
Hoạt động mọi lúc
:hoạt động vui chơi ở
các góc và mọi lúc
-Hoạt động có chủ
đích : Múa hát VĐ
theo nhạc các bài nói
về trường lớp MN, bạn
bè, cô giáo.
- Nghe dân ca
-Tham gia các HĐ
mừng ngày khai
trường.
-Hoạt động vui chơi :
Sử dụng các vật liệu
khác nhau để vẽ, nặn,
dán, xếp hình về trường
MN, bạn bè, cô giáo đồ
dùng, đồ chơi….


78

Trẻ vận động Vận động theo ý thích khi
theo ý thích
nghe các bài hát/bản nhạc
quen thuộc

-- Nghe dân ca
-Tham gia các HĐ
mừng ngày khai
trường.

GIÁO ÁN MẦM NON
Có giáo án mầm non soạn sẳn nếu cô nào cần liên
hệ số điện thoại: 0127 70 9 70 70 gặp Cô Mai.
Đây là giáo án Mầm non Lớp 5 tuổi, soạn đầy đủ 35
tuần 10 chủ đề trong năm, theo chương trình khung, và
áp dụng chỉ số vào mục tiêu yêu cầu bài dạy, ngoài ra có
kèm theo cho các cô Kế hoạch năm, và Hồ sơ đánh giá
trẻ 5 tuổi theo 120 chỉ số. Nếu chưa phù hợp với chương
trình giảng dạy của địa phương thì cũng dễ dàng chỉnh
sửa vì đã có đầy đủ các nội dung của lứa tuổi và bài dạy
đúng chương trình khung của từng lứa tuổi, đây là giáo
án thuận
lợi cho các cô không có thời gian soạn giáo án,
P. HIỆU TRƯỞNG
hoặc mới DUYỆT
ra trường giảng dạy lớp 5 tuổi còn lúng túng .
-Giá :500.000đ 1bộ/ cả năm 35 tuần( cho từng lứa
tuổi) có đầy đủ các lứa tuổi từ 18 tháng đến 5 tuổi.Có
nhiều mẫu khác nhau để các cô dễ dàng lựa chọn mẫu
giảng dạy thích hợp với trường mình.
Ngoài ra có nhận soạn theo mẫu và kế hoạch riêng
của từng trường, soan giáo án dạy hè, (giá soan theo
yêu cầu 50.000đ/Tuần), có nhận soạn giáo án trình
-8-


chiếu pp phục vụ cho thao giảng, hội giảng, thi của các
cô tại trường.
Nếu các cô liên hệ để xem và chọn mẫu giáo án của
trường mình áp dụng, xin liên hệ ĐT:

C.Mai: 0127 70 9 70 70
Có bài soạn mẫu soạn sẳn để tham khảo phương pháp soạn .
2. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên:
- Câu đố, video ca nhạc, tranh ảnh trường mầm non, cô giáo, bác cấp dưỡng….
ĐDĐC….
- Các tranh rỗng, tranh tô màu, nguyên vật liệu phế phẩm….
- Sưu tầm hình ảnh, trang trí theo chủ đề trường mầm non, tết trung thu
- Trò chuyện, đàm thoại với trẻ về trường, lớp, các khu vực trong trường, lớp mầm
non, lễ hội trung thu
- Tạo tranh chủ đề nhánh
- Làm các bài tập góc, 1 số đồ chơi phục vụ chủ đề
2. Trẻ:
- Các tranh rỗng, tranh tô màu, nguyên vật liệu phế phẩm….
- Sưu tầm hình ảnh, trang trí theo chủ đề
CHỦ ĐỀ NHÁNH
CHỦ ĐỀ NHÁNH 1 : TRƯỜNG LỚP CỦA BÉ
Thời gian thực hiện 1 tuần , từ ngày ...đến ngày ....
LĨNH
HOẠT ĐỘNG GIÁO
VỰC
DỤC
MỤC TIÊU
NỘI DUNG GIÁO DỤC
PHÁT
TRIÊN
Trẻ thực hiện đủ Tập các động tác phát triển
BTPTC, TDS: Luyện tập
các động tác
nhóm cơ và hô hấp
PT các nhóm cơ: HH, tay
trong bài tập thể
- Hô hấp
vai, lưng, bụng, bật.
PHÁT dục
- Tay: 2tay đưa cao, ra trước,
TRIỂN
sang 2 bên, co/duỗi, bắt chéo,..
- Lưng bụng, lườn: Cúi,
THỂ
quay/nghiêng người 2 bên
CHẤT
- Chân: Bước trước/sang
ngang; ngồi xổm; đứng
-9-


co/duỗi từng chân,...

-Đi kiểng gót liên tục 3 m
Trẻ giữ được
- Đi trong đường hẹp
thăng bằng cơ thể ( 3m x 0,2 m )
khi đi trong
đường hẹp/ đi
bằng mũi chân
Trẻ phối hợp - Xếp chồng
được cử động bàn - Tô/vẽ nguệch ngoạc
tay/ngón
tay - Sử dụng kéo/bút chì màu,…
trong một số hoạt
động

Trẻ biết tên một - Nhận biết ích lợi của việc ăn
số món ăn hàng uống đủ chất
ngày và ích lợi
của thức ăn đối
với sức khỏe
Trẻ thực hiện
được một số việc
đơn giản tự phục
vụ bản thân

- Làm quen cách đánh răng/
lau mặt
- Giữ đầu tóc, quần áo gọn
gàng
- Rửa tay bằng xà bông
- Thể hiện nhu cầu bằng lời
nói: ăn, ngủ, vệ sinh

-10-

- Hoạt động có chủ :
Giữ được thăng bằng cơ
thể khi thực hiện vận
động:
+ Đi hết đoạn đường hẹp
(3m. 0,2m)
+ Đi kiễng gót liên tục
3m.
Trẻ tô màu vẽ nguệch
ngoạc Sử dụng bút chì
màu Tô/vẽ nguệch ngoạc
Tô màu tranh tr. mầm
non
-Trò chơi xếp chồng các
khối gỗ
Góc xây dựng: Xếp
chồng Các khối để xây
trường Mầm non
Góc TN: Chăm sóc tưới
cây
*Dinh dưỡng - SK: Trò
chuyện về lợi ích của TP
các món ăn trong trường
MN.
Hình thành thói quen tự
phục vụ trong ăn uống,
trong sinh hoạt; Giữ gìn
VS cá nhân, VS trường
lớp.Trẻ tập đánh răng
rửa mặt, giữ gìn đầu tóc
gọn gàng
Dạy trẻ cách rửa tay với


Trẻ biết tránh - Biết tránh những nơi không
những nơi nguy an toàn khi vui chơi, sinh hoạt
hiểm
-Gọi người lớn khi gặp nguy
hiểm/ đi lạc,..
-Không đến gần nơi có thú dữ

Trẻ sử dụng được -Tổ chức và hướng dẫn trẻ
chén, muổng, ca, trong giờ ăn/uống và
ly đúng cách
sinh hoạt hàng ngày

Trẻ thích tìm
hiểu, khám phá
PHÁT các sự vật hiện
TRIỂN tượng
xung
NHẬN quanh.
THỨC Trẻ nhận dạng và
gọi tên các hình
hình học

xà phòng , Rèn luyện trẻ
thể hiện nhu cầu bằng lời
nói: ăn, ngủ, vệ sinh vệ
sinh (chải răng ,lau mặt ,
rủa tay ...)nhắc nhỡ trẻ
giữ quần áo luôn gọn
gàng ,sạch sẽ
- Nhận biết những vận
dụng, nơi an toàn và
không an toàn tại
Trường. Mối nguy hiểm
khi theo người lạ, ra khỏi
khu vực lớp, trường khi
chưa được phép của Cô
giáo, giữ an toàn cho bạn
thân và cho bạn khi đi
chơi.
- Hoạt động chiều:
Tổ chức cho trẻ thực
hành việc tự phục vụ cá
nhân

- Đặc điểm, công dụng, cách
sử dụng đồ dùng đồ chơi

Trò chuyện về đặc điểm,
công dụng, cách sử dụng
đồ dùng đồ chơi
đồ chơi trong lơp

- Nhận biết, gọi tên các hình
tròn/vuông/tam giác/chữ nhật.
- Nhận dạng các hình trong
thực tế
- Sử dụng các hình hình học
để chắp ghép

-Làm quen với đồ dùng,
đồ chơI có sắc màu, kích
thước khác nhau.
-HĐCĐ:Nhận biết, gọi
tên các hình tròn, tam
giác, hình vuông, chữ
nhật.

-11-


Trẻ nói được tên
trường/lớp/cô
giáo và đồ dùng
đồ chơi xung
quanh

- Tên lớp/ trường
- Tên và công việc của cô/bạn
trong lớp
- Tên đồ dùng đồ chơi/ các
hoạt động của trẻ trong lớp

+ Quan tâm, hứng thú
với các SVHT gần gũi
như chăm chú quan sát
SVHT, hay đặt câu hổi
về đối tượng.
- Nói được tên trường
lớp , cô giáo, bạn, đồ
dùng dồ chơi trong lớp
khi hỏi và trò chuyện.
Hoạt động học:
KPKH: Khám phá các
khu vực trong trường.
Trò chuyện về tên gọi,
địa chỉ của trường.
- Công việc của các cô,
các bác trong trường
MN.
- Tên lớp, các khu vực
trong trường .
- Tên và đặc điểm của
một số bạn trong lớp; Đồ
dùng, đồ chơi và các
hoạt động hàng ngày.
-Trẻ kể được tên - Tên các ngày lễ hội trong
Trò chuyện về tên các
một số lễ hội trường
ngày lễ hội trong trường
trong trường
- Xem tranh/ảnh nêu tên lễ hội - Xem tranh/ảnh nêu tên
lễ hội
Trẻ thực hiện - Hiểu các từ chỉ người, đồ
PHÁT được yêu cầu đơn vật, sự vật, hiện tượng gần gũi
giản
- Hiểu và làm theo các yêu cầu
TRIỂN
đơn giản
NGÔN
NGỮ
Trẻ hiểu nghĩa từ - Các từ khái quát: rau quả,
khái quát, gần gũi con vật, đồ gỗ,..
-12-

-Hoạt động mọi lúc mọi
nơi:
Thực hiện được yêu cầu
đơn giản. Ví dụ: cất cặp
vào tủ, để dép vào kệ…
Cháu hãy lấy quả bóng,
ném vào rổ.
-Hoạt động mọi lúc mọi
nơi:


Trẻ nghe, hiểu và
trả lời được câu
hỏi của người đối
thoại

- Các từ chỉ đặc điểm, tính
chất, công dụng: đồ
dùng/động vật/ thực vật,..

Hiểu nghĩa từ khái quát
gần gũi: quần áo, đô
chơi, hoa quả…ở trường
mầm non

- Nghe câu đơn, câu mở rộng
- Nghe hiểu nội dung chuyện
kể, bài hát, bài thơ, ca dao,
đồng dao,..
- Tham gia trả lời và đặt các
câu hỏi

-Hoạt động mọi lúc mọi
nơi:
- Lắng nghe và trả lời
được câu của người đối
thoại.
- Quan sát, trò chuyện về
trường lớp MN, các khu
vực vệ sinh; Các HĐ ở
trường MN; Kể chuyện
về một số sự kiện xảy ra
ở trường.
- Đọc thơ, kể chuyện
diễn cảm về trường lớp
MN.

Trẻ nói rõ các Phát âm các tiếng của tiếng
tiếng, nói đủ nghe Việt

-Hoạt
động trò
chuyện : Trẻ mạnh dạn
nói một số từ mới và
hiểu ý nghĩa về các từ đó
về chủ đề. Phát âm
chuẩn, không nói ngọng
mạnh dạn giao tiếp với
cô và các bạn trong lớp.

Trẻ biết đề nghị - Chú ý nghe cô đọc sách
người khác đọc - Lấy sách đọc ở góc thư viện
sách
- Xem tranh/ảnh

-Hoạt động vui chơi : góc thư viện:Xem tranh
ảnh, làm sách tranh về
trường MN.

Trẻ đọc được - Nhận ra kí hiệu đồ dùng các
một số kí hiệu nhân trong sinh hoạt
thông thường
- Làm quen một số kí hiệu
-13-

-Hoạt động có chủ đích
: - LQ dần với các chữ


thông thường trong lớp và
cái và các ký hiệu chữ
một số biển báo giao thông ,… viết qua các đồ dung cá
nhân, đồ chơi lớp…từ
nói về trường MN và các
bạn.
Trẻ nhìn vào - Xem truyện tranh
-Hoạt động vui chơi : tranh và gọi được - Gọi tên các nhân vật trong
góc thư viện:Xem tranh
tên nhân vật
tranh
ảnh, làm sách tranh về
chủ đề
Bước đầu trẻ
thích được “vẽ”
“viết”
nguệch
ngoạc

- Làm sách tranh
- Làm quen với cách đọc và
viết tiếng Việt.
+Hướng đọc/viết: từ trái sang
phải; từ dòng trên xuống dòng
dưới
+Hướng viết của các nét chữ,
đọc ngắt nghỉ sau các dấu
- Cầm bút vẽ nguệch ngoạc
PHÁT
Trẻ mạnh dạn - Tham gia các nhóm chơi
tham gia các hoạt - Tham gia các hoạt động học
TRIỂN động và trả lời tập/vui chơi tại lớp
câu hỏi
TÌNH Trẻ cố gắng thực - Trực nhật
hiện công việc - Thu dọn đồ chơi sau các hoạt
CẢM đơn giản
động
Trẻ thực hiện một - Cất đồ dùng đồ chơi đúng
KỸ
số qui định ớ nơi qui định
lớp/gia đình
- Chờ đến lượt
NĂNG
- Không tranh giành đồ chơi

-Hoạt động có chủ đích
: tô trường mầm non
-Hoạt động ngoài
trời :Vẽ phấn trên sân

Trẻ thể hiện giao - Cử chỉ, lời nói lễ phép
tiếp văn minh, ( chào hỏi, cám ơn,..),

-Hoạt động trò chuyện
: trò chuyện cùng trẻ về
trường mầm non , lớp
mầm của bé…
-Hoạt động mọi lúc :
Thu dọn đồ chơi sau khi
chơi xong .
-Hoạt động mọi lúc :
Thu dọn đồ chơi để đúng
nơi quy định. Khi chơi
không giành đồ chơi của
bạn, biết chia sẽ cùng
nhau.
- Cất đồ dung cá nhận
vào đúng nơi quy định:
để dép vào kệ, cất cặp
vào tủ, để ca uống nước,
bàn chảy đánh răng…
vào đúng nơi quy định
của lớp.
-Hoạt động mọi lúc :
Biết lắng nghe người


HỘI

-14-


lịch sự

- Chú ý lắng nghe

khác nói, thưa gửi khi trả
lời, cảm ơn khi nhận
q, xin lỗi khi làm sai.
Trẻ chơi cùng các - Chơi hòa thuận, thân thiện
- Hoạt động mọi lúc :
bạn theo nhóm
cùng bạn bè
Hoạt động mọi lúc
- Hợp tác nhóm
:hoạt động vui chơi ở các
góc và mọi lúc
PHÁT Trẻ vận động - Vận động đơn giản theo nhịp -Hoạt động có chủ đích
TRIỂN nhịp nhàng theo điệu của bài hát
: Múa hát VĐ theo nhạc
THẪM lời bài hát
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm các bài nói về trường lớp
MỸ
theo phách/nhịp
MN, bạn bè, cơ giáo.
- Nghe dân ca
-Tham gia các HĐ mừng
ngày khai trường.
Trẻ biết dùng các - Tạo hình phương tiện giao
-Hoạt động vui chơi :
ngun vật liệu thơng
Sử dụng các vật liệu
tạo hình để tạo ra - Tạo hình đồ vật/con vật
khác nhau để vẽ, nặn,
sản phẩm theo - Tạo các bộ phận con người,.. dán, xếp hình về trường
hướng dẫn
MN, bạn bè, cơ giáo đồ
dùng, đồ chơi….
Trẻ vận động Vận động theo ý thích khi
-- Nghe dân ca
theo ý thích
nghe các bài hát/bản nhạc
-Tham gia các HĐ mừng
quen thuộc
ngày khai trường.
4. KẾ HOẠCH TUẦN
CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: TRƯỜNG LỚP CỦA BÉ
Thời gian thực hiện 1 tuần , từ ngày ...đến ngày ....
Hoạt động
Thứ hai
Thứ ba
Thứ tư
Thư năm
Thứ sáu
Đón trẻ. -Cơ đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ chào cơ, ba mẹ, cất đồ dùng đúng nơi qui
Trò
định. Trao đổi cùng phụ huynh về việc đưa đón bé đúng giờ. Hỏi thăm
chuyện
sức khoẻ trẻ bệnh mới vào .
Điểm
-Trẻ quan sát các góc chơi ở trong lớp và cùng trò chuyện với trẻ về trường,
danh.
địa điểm trường các khu vực trong trường, sân trường - vườn trường, nhà
bếp, phòng học.
- Biết xưng hơ lễ phép với các cơ các bác và mọi người trong trường, chơi
hòa thuận với các bạn và các hoạt động.a
-Trẻ biết miêu tả đặc điểm nổi bật của trường mầm non. Điểm danh trẻ theo
tổ.
-Trẻ nhận biết bạn vắng qua bảng xem ai ngoan hơn nào?
Thể dục
Thể dục sáng theo nhạc bài nhạc « «
sáng
* Khởi động : đi vòng tròn đi bằng các kiểng chân : đi gót chân kết hợp
-15-


Hoạt động
học có chủ
đích

Hoạt động
ngoài trời

cúi người tay để phía sau -đi mũi chân tay dưa cao –chạy chậm –chạy
nhanh kết họp nâng cao gối
*Bài tập phát triển chung :
- Động tác cổ :cúi thẳng –ngửa thẳng – nghiên trái thẳng – nghiên phải
thẳng kết hợp nhún bật dều trên 2 chân
- Động tác tay: 2tay đưa cao, ra trước, sang 2 bên, co/duỗi, bắt chéo,..
- Động tác lưng bụng, lườn: Cúi, quay/nghiêng người 2 bên
- Động tác chân: Bước trước/sang ngang; ngồi xổm; đứng co/duỗi từng
chân,...
- Động tác bật :
* Hồi tỉnh : để 2 tay phía trước giậm chân thật đều nhún bật tại chỗ -sau
đó tay dưa cao chân bước rộng bằng vai –đưa tay sang ngang –trở về phía
trước .Ngồi xuống lắc cổ tay . nhún giậm chân hít thở.
TD
KPXH“Trò
LQVT
LQVH
AN:
Đi chạy theo
chuyện với Nhận biết đồ Chuyện “Đôi - Hát “cháu đi
đường thẳng trẻ về trường
dùng, đồ
bạn tốt
mẫu giáo”
mầm non” chơi có hình
TH:“Tô màu
dạng, màu
tranh tr. mầm
sắc khác
non
nhau.
Trò chuyện về
Quan sát
Quan sát
Quan sát
Quan sát các
đồ chơi của
toàn cảnh công việc cô
Công việc cô các bác
lớp.
trường mầm
giáo
bác cấp
trong trường
+ T/C VĐ:
non
Trò chơi :
dưỡng
MN Trò chơi
Lăn bóng
Trò chơi
Tung bắt
- Trò chơi :
vận
động:
+ Chơi tự do .
VĐ: Trời
bóng:
Chuyền bóng “Chuyền bóng
mưa
Chơi tự do
Chơi tự do qua đầu”
Chơi tự do
Chơi tự do

-16-


Hoạt động
góc

1.Góc phân vai:
lớp học, bác sĩ, bán hàng.
*Yêu cầu:
- Trẻ biết cùng nhau bàn bạc thảo luận về chủ đề chơi, phân vai chơi, biết
mối quan hệ giữa các nhóm chơi
*Chuẩn bị:
- đồ dùng dạy học của cô giáo, đồ dùng học sinh, đồ chơi bác sĩ, thuốc, ống
nghe.
2.Góc xây dựng: xây trường tiểu học
*Yêu cầu:
Trẻ biết sử dụng Các nguyên vật liệu khác nhau để xây dựng trường tiểu
học
- biết nhận xét ý tưởng sản phẩm của mình khi xây dụng
*Chuẩn bị:
Vật liệu xây dựng: gạch, xốp, sỏi, các cây và cỏ
3. Góc nghệ thuật: + Tô màu tranh về trường mầm non. Hát các bài về chủ
đề *Yêu cầu:
- Biết Tô màu tranh về trường mầm non. Hát các bài về chủ đề
- phát triẻn óc tưởng tượng của trẻ
*Chuẩn bị:
Giấy trắng, bút màu, giấy màu,
Thiên nhiên:Chăm sóc tưới cây
*Yêu cầu:
Trẻ thích lao động, tưới cây, xới đất, chơi với cát, khi làm nhẹ nhàng.
*Chuẩn bị:
Dụng cụ làm vườn, nước tưới, cát, hòn sỏi.
Góc khám phá khoa học: chơi với bảng phấn
*Yêu cầu:
Tre biết dùng phấn viết vào bảng con
*Chuẩn bị:
Băng nhạc bài thơ bài hát ,Dụng cụ âm nhạc


Tuần đầu tập làm quen cách chơi của từng góc chơi.

-17-


- Dạy trẻ thao tác rửa tay, lau mặt, nhận biết ký hiệu đồ dùng cá nhân( ly,
khăn, bàn chải…)tiêu ,tiểu đúng nơi qui định, giử vệ sinh cá nhân sạch sẽ
- An đúng giờ, rửa tay trước khi ăn, ăn hết xuất, GD hành vi văn minh trong
Vệ sinh – ăn uống, GDDD
Ăn trưa - Ngủ đúng giờ, đủ giấc, chú ý sửa tư thế nằm của trẻ, mỗi trẻ có đủ niệm gối
sạch sẽ, phòng ngủ thoáng mát , có cô trực
- Cho trẻ ăn phụ đúng giờ, hết xuất.
Củng
Củng

- Hướng dẫn Tô
Hoạt động vệ sinh: rửa
chiều
cố kiến thức
cố kiến thức tranh chủ
tranh chủ đề
mặt, rử tay..... trường mầm
các môn
các môn
đề trường
học
học
mầm non
non
-Chơi trò
- Hướng dẫn vệ Củng
-Sắp xếp dọn
chơi dân gian sinh: rửa mặt,
đồ chơi ngăn
cố kiến
rử tay.....
nắp
thức các
môn học
Trả trẻ
- Trao đổi với trẻ tình hình sức khỏe.
- Các hoạt động trong ngày ở lớp
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Thứ 2, ngày .. tháng … năm ………..
TD
I. MỤC TIÊU :
- Trẻ biết đi chạy theo đường thẳng phối hợp chân tay nhịp nhàng trên sân trường
theo sự hướng dẫn của cô.Biết chơi trò chơi tìm bạn thân.
- Luyện cho trẻ có kỹ năng đi chạy, rèn tính nhanh nhẹn hoạt bát. Có tính kỷ luật
cao khi có hiệu lệnh.Nhằm phát triển cơ chân cho trẻ.
-Giáo dục trẻ chú ý học không xô đẩy nhau, hàng ngày tập thể dục cho cơ thể khỏe
mạnh.
- II. CHUẨN BỊ
--Sân trường sạch sẽ, an toàn.
- Phấn vẽ, băng dán.
- Các động tác để tập cho trẻ
Tâm, tư thế trẻ thoái mái. Trang phục gọn gàng
III. TIẾN HÀNH
* Hoạt động 1 : Khởi động.
+ Đội hình 2 hàng dọc, đi chạy vòng tròn hát bài: “Trường chúng cháu là trường mầm
non”. Kết hợp đi các kiểu đi, sau đó đứng 2 hàng dàn hàng ngang.
- Hoạt động 2: Trong động:
a. Tập bài tập phát triển chung:
-18-


+ ĐT2: Tay vai:

(

+ ĐT3: Chân:

+ ĐT4: Bụng

+ Động tác bật:
+ Nhận xét bài tập.
b. Vận động cơ bản:“Đi chạy theo đường thẳng”
- Đội hình 2 hàng dọc quay mặt đối diện.
- Trẻ đọc bài thơ “Bé tập thể dục”.
- Hôm nay, lớp 3A chúng mình tổ chức cuộc thi “Bé khỏe bé tài” đó là cuộc thi “Đi chạy
theo đường thẳng”.
- Để cuộc thi thành công tốt đẹp các con xem cô thực hiện trước.
- Cô làm mẫu cho trẻ xem 2 lần kết hợp giải thích động tác. Cô đi theo đường thẳng, mắt
nhìn thẳng về phí trước không đi xiêu sang một bên, khi có hiệu lệnh lập tức chạy theo
đường thẳng.
- Trẻ thực hiện:
+ Cô mời 2 trẻ khá lên thực hiện
+ Lần lượt cho 2 trẻ ở hai đầu hàng lên thực hiện cho đến hết hàng.
+ Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
+ Thi đua 2 tổ (Mời đại diện 2, 3 trẻ lên thực hiện).
+ Cô nhận xét 2 tổ.
+ Cả lớp thực hiện lại 1 lần cuối.
- Hỏi tên bài vận động.
+ Giáo dục trẻ thường xuyên tập thể dục. Cho cơ thể luôn khỏe mạnh.
* T/C VĐ: Tìm bạn thân
- Đến trường mầm non có rất nhiều bạn thân phải không nào? Bây giờ cô sẽ tổ chức cho
các con một trò chơi “Tìm bạn thân” chúng mình cùng ca vang bài hát tìm bạn thân để
tìm bạn cho mình nào?
-19-


- Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.
- Hỏi trẻ tên trò chơi.
- Nhận xét sau khi chơi.
- Giáo dục trẻ khi chơi không xô đẩy nhau, chơi đoàn kết với bạn bè.
- Hoạt động 3: Hỗi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.
Kết thúc nhận xét chung
ĐÁNH GIÁ TRẺ SAU NGÀY HỌC
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Thứ 3 , ngày .. tháng … năm ………..
MTXQ : Trò chuyện với trẻ về trường mầm non
I. MỤC TIÊU :
- Trẻ trò chuyện biết được tên trường, tên lớp, địa chỉ, tên cô giáo, bạn bè. Tên các cô
giáo trong trường, các khu vực đồ dùng, đồ chơi ở trường mầm non.
-Luyện kỹ năng chú ý quan sát nhận biết đặc điểm của trường mầm non, trả lời các câu
hỏi của cô rõ ràng nhằm phát triển tư duy ngôn ngữ cho trẻ.
- Giáo dục trẻ biết yêu quí trường lớp, yêu quý bạn bè cô giáo trong trường, biết giữ gìn
đồ dùng đồ chơi và bảo vệ trường lớp sạch sẽ.
II. CHUẨN BỊ
-Tranh vẽ về trường mầm non.
- Các bài hát, bài thơ về trường mầm non.
- Tranh vẽ đồ dùng đồ chơi ở trường mầm non.
- Đàn ghi bài hát.
- Ghế, chiếu đủ cho cô và trẻ.
- Bút giấy.
III. TIẾN HÀNH
* Hoạt động 1 : Ổn định
+ Trẻ Đi vào hát bài “Trương chúng cháu là trường mầm non”.
Các con vừa hát bài gì?
+ Trường chúng ta là trường gì đây?
+ Cô Hiệu trưởng tên gì?
+ Cô Hiệu phó tên gì?
-20-


+ Ngoài các cô ở BGH ra còn có ai nữa?
+ Các cô là những công việc gì?
+ Các con được học lớp nào đây?
+ Ở lớp ta có cô giáo gì?
+ Ngoài lớp chúng mình và cô giáo ra còn những gì nữa?
+ Hàng ngày đến trường các con làm gì?
+ Thế các con có yêu quí trường lớp mình không?
+ Yêu quý trường lớp thì các con phải làm gì?
+ Giáo dục trẻ biết yêu quí trường lớp, yêu thương bạn bè, kính trọng các cô, các bác.
- Hoạt động 2: Cho trẻ xem tranh vẽ về trường mầm non
+ Cô đưa tranh cho trẻ quan sát
+ Bức tranh vẽ gì?
+ Trong bức tranh có những gì?
+ Cô giáo đang làm gì?
+ Các bạn đang làm gì?
+ Ở sân trường có những đồ chơi gì?
Lần lượt đưa từng tranh cho trẻ quan sát.
- Hoạt động 3: Cho trẻ hát và đọc thơ các bài hát về trường mầm non.
+ Hát bài “Em yêu trường em”
“Cháu đi mẫu giáo”.
+ Đọc thơ: “Cô giáo của con”.
+ Nhận xét kết quả.
+ Giáo dục trẻ yêu trường lớp, yêu cô giáo bạn bè, bảo vệ giữ gìn của chung.
Kết thúc nhận xét chung
ĐÁNH GIÁ TRẺ SAU NGÀY HỌC
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Thứ 4 , ngày .. tháng … năm ………..
LQVT : Nhận biết đồ dùng, đồ chơi có hình dạng, màu sắc khác nhau
I. MỤC TIÊU :
-21-


- Trẻ nhận biết và gọi tên một số đồ dùng, đồ chơi có hình dạng, màu sắc khác nhau( hình
tròn, hình vuông, màu đỏ, màu xanh).
-Trẻ biết cách chọn nhanh đồ chơi, đồ dùng theo yêu cầu của cô.Trả lời rõ ràng mạch lạc
các câu hỏi của cô.
- Trẻ biết bảo vệ, và giữ gìn đồ dùng đồ chơi của lớp .
II. CHUẨN BỊ
- Hộp bánh kẹo, đồng hồ, bát đĩa…có dạng hình vuông, hình tròn.
- Mỗi trẻ 2 hình vuông, 2 hình tròn có màu sắc, hình dạng khác nhau.
- Vở học toán.
- Đàn ghi bài hát : Trường chúng cháu là trường mầm non.
III. TIẾN HÀNH
* Hoạt động 1: Trẻ chơi T/c “Đi chợ mua hàng”.
- Cô cùng trẻ làm bà còng đi chợ mua một số đồ dùng, đồ chơi có hình dạng, màu sắc
khác nhau.
- Cô cho trẻ khám phá một số đồ dùng, đồ chơi có dạng hình tròn, hình vuông, màu sắc
đỏ , xanh , vàng…
* Hoạt động 2: Khám phá đặc điểm của hình.
- Cô cho trẻ tự lấy đồ chơi cô đã chuẩn bị.
- Cho trẻ tìm và giơ hình theo yêu cầu của cô.
- Nếu trẻ không lấy đúng hình cô yêu cầu thì cô giơ mẫu cho trẻ chọn hình giống cô.
- Khi trẻ chọn hình đúng cô yêu cầu trẻ nói đủ câu “ Hình tròn màu đỏ”…
- Cô cho trẻ lăn hình tròn? Vì sao hình tròn lăn được?
- (Thực hiện tương tự với hình vuông)
- Cô tổng hợp ý kiến nhận xét của trẻ.
* Hoạt động 3: Luyện tập.
- Trò chơi thi ai chọn nhanh.
- Trò chơi “ Tìm xung quanh lớp có đồ dùng, đồ chơi gì có dạng hình tròn, hình vuông”
-Trò chơi Tô màu hình tròn, hình vuông trong vở học toán.
* Kết thúc: Cho trẻ hát bài “Trường chúng cháu là trường mầm non”.
Kết thúc nhận xét chung
ĐÁNH GIÁ TRẺ SAU NGÀY HỌC
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
-22-


…………………………………………………………
Thứ 5 , ngày .. tháng … năm ………..
LQVH : Chuyện “Đôi bạn tốt
I. MỤC TIÊU :
- Trẻ nhớ tên chuyện đôi bạn tốt, tác giả Thu Thủy. Hiểu nội dung câu chuyện nói về hai
bạn là Gà con và Vịt con. Lúc đầu hai bạn không thích nhau nhưng lúc Gà con gặp nạn
thì Vịt con giúp đỡ gà con. Từ đó hai bạn Gà và Vịt đã đoàn kết yêu thương nhau.
- Luyện kỹ năng nghe và trả lời các câu hỏi của cô rõ ràng, rành mạch.
- Giáo dục trẻ biết thương yêu đoàn kết giúp đỡ bạn bè lúc gặp hoạn nạn.
II. CHUẨN BỊ
-- Tranh vẽ nội dung câu chuyện.
- Rối, dẹt các nhân vật.
- Chiếu, ghế, thước.
- Đàn ghi bài hát.
III. TIẾN HÀNH
* Hoạt động 1 : - Hoạt động 1: Ổn định giới thiệu bài.
+ Trẻ hát bài: “Cháu đi mẫu giáo”.
+ Các con vừa hát bài gì?
+ Đến lớp mẫu giáo có ai?
+ Các con có yêu quí bạn bè của mình không.
+ Các con còn nhỏ đã biết thương yêu nhau rồi như những con vật sống gần gũi chúng ta
đó là Gà và Vịt con. Để xem Gà con và Vịt Con có yêu thương , giúp đỡ nhau không?
Vởy thì các con hãy lắng nghe Cô kể câu chuyện Đôi bạn tốt nhé.
- Hoạt động 2: Kể chuyện cho trẻ nghe.
+ Cô kể chuyện diễn cảm lần 1.
+ Nhắc lại tên chuyện.
+ Cô kể lần 2 kết hợp cho trẻ xem tranh.
- Hoạt động 3: Giảng nội dung trích dẫn đàm thoại.
+ Câu chuyện Đôi bạn tốt đã nói về hai bạn nhỏ Gà con và Vịt con. Lúc đầu 2 bạn không
thích nhau, Gà chê Vị chậm chạp nhưng khi khi bị gặp nạn Vịt con đã cứu Gà con thoát
chết. Từ đó 2 bạn đoàn kết yêu thương nhau.
+ Cô vừa kể cho các con nghe câu chuyện gì?
+ Trong câu chuyện có những ai?
+ Trích: Thím vịt…..vịt con.
+Thím vịt bận đi chợ xa đưa con đến gửi ai?
-23-


+ Gà mẹ gọi ai ra chơi với vịt con?
+ Trích: “Gà con…..gà con ăn”.
+ Gà con xin phép mẹ dẫn Vịt con đi đâu?
+ Thấy Vịt chậm chạp, Gà con tỏ ý gì?
+Gà con tức quá và nói với Vịt con như thế nào?
+ Vịt con buồn liền bỏ đi đâu?
+Khi Gà con tìm mồi một mình thì con gì đã nhảy ra vồ?
+Gà con sợ quá và kêu như thế nào?
+Khi đó ai đã đến cứu bạn Gà?
+ Lúc này Gà biết mình đuổi vịt con là không tốt thì Gà con đã làm gì?
+Từ đó Gà và Vịt như thế nào?
 Giáo duc trẻ biết yêu thương giúp đỡ bạn bè khi gặp khó khăn hoạn nạn.
- Cô thể hiện kịch rối cho trẻ xem một lần.Kết thúc nhận xét chung
ĐÁNH GIÁ TRẺ SAU NGÀY HỌC
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Thứ 6 , ngày .. tháng … năm ………..
GDAN :Hát “cháu đi mẫu giáo”
Nghe hát: Cô giáo.
Trò chơi vận động: Đoán tên bài hát.
I. MỤC TIÊU :
-Trẻ nhớ tên bài hát “Bé đi mẫu giáo”, nhớ tên tác giả Phạm Tuyên. Trẻ hát đúng lời
đúng nhịp. Hát thuộc bài hát kết hợp vận động nhịp nhàng bài “Bé đi mẫu giáo”.
-Trẻ chú ý lắng nghe cô hát bài “Cô giáo”.Biết chơi trò chơi Đoán tên bài hát.
- Luyện kỹ năng hát đúng lời, đúng nhạc thể hiện tình cảm khi hát và vận động.Hưởng
ứng cùng cô qua bài hát. Chơi trò chơi đúng luật.
- Giáo dục trẻ ngoan ngoãn, thích đến trường, đến lớp để học và chơi cùng bạn.
II. CHUẨN BỊ
- Cô thuộc các bài hát để dạy trẻ.
- Đàn ghi bài hát.
- Mũ chóp - dụng cụ âm nhạc.
-24-


- Chiếu, ghế.
III. TIẾN HÀNH
- Hoạt động 1: HVĐ: Bé đi mẫu giáo.
+ Trẻ ngồi xung quanh cô trò chuyện.
+ Hàng ngày bố mẹ chở các con đi học ở đâu?
+ Năm nay các con mấy tuổi?
+ Lên 3 tuổi rồi các con đến trường có ngoan không?
+ Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo…đó chính là nội dung của bài hát “Bé đi mẫu giáo” nhạc
và lời của Chú Phạm Tuyên.
+ Cả lớp hát cùng cô 1 lần.
+ Cả lớp hát kết hợp vỗ tay 1-2 lần.
+ Tổ hát vận động.
+ Nhóm cá nhân hát vận động theo ý tưởng.
+ Cả lớp hát lại một lần nữa.
+ Hỏi tên bài hát, tên tác giả.
+ Giáo dục trẻ ngoan đến lớp không khóc nhè để Bố mẹ đi làm. Được cô và các bạn yêu
thương.
+ Đến trường mầm non các con có thích không, các con có yêu trường lớp của mình
không?
Bây giờ cô cháu mình ca vang bài hát “Trường chúng cháu là trường mầm non”.
- Hoạt động 2: Nghe hát: “Cô giáo”
+ Vừa rồi các con hát rất hay, vận động rất giỏi. Giờ cô sẽ hát tặng các con bài hát “Cô
giáo”.
+ Cô hát cho trẻ nghe một lần.
+ Nhắc lại tên bài hát, tên tác giả.
+ Cô hát 2 lần kết hợp minh họa.
+ Cô mở đài hát và động viên trẻ hưởng ứng cùng cô.
+ Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
+ Giáo dục trẻ chăm ngoan, học giỏi để được cô yêu, bạn mến.
- Hoạt động 3: Trò chơi: “Đoán tên bài hát.
+ Cô giới thiệu trò chơi và hướng dẫn cách chơi.
+ Tổ chức cho trẻ chơi 3-4 lần.
+ Hỏi tên trò chơi.
+ Nhận xét trò chơi.
TH :
I.Mục đích -Yêu cầu:
-25-


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×