Tải bản đầy đủ

Đề cương chi tiết môn học Trang bị điện (Trường cao đẳng bán công công nghệ và quản trị doanh nghiệp)

TRƯỜNG CĐ BC CÔNG NGHỆ & QTDN
KHOA: CÔNG NGHỆ 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
Tên môn học

: TRANG BỊ ĐIỆN

Số ĐVHT

: 3 (45 TIẾT LÝ THUYẾT)

Ngành

: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN

Trình độ


: CAO ĐẲNG

Bộ môn phụ trách

: ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

1. Mục tiêu học phần:
-

Học phần trang bị điện nhằm góp một phần vào việc giới thiệu những kiến thức phổ

cập nhất về các thiết bị điện và các phương pháp điều khiển, sử dụng chúng.
2. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:
-

Những khái niệm cơ bản của hệ thống truyền động điện.

-

Động cơ điện và các đặc tính cơ bản của động cơ điện.

-

Động cơ điện xoay chiều.

-

Động cơ điện một chiều.

-

Hãm động cơ điện.

-

Điều chỉnh tốc độ động cơ điện.

-

Động cơ xoay chiều 3 pha có vành góp.-

Các bộ biến đổi.

-

Các hệ thống điều chỉnh tốc độ truyền động điện.

-

Các phần tử khống chế tự động.

-

Điều khiển tự động truyền động điện.

-

Truyền động nhiều động cơ.

3. Môn học yêu cầu:
-

Mạng và cung cấp điện.

-

Khí cụ điện.

-

Máy điện.

-

Điện tử công suất.

4. Nhiệm vụ của sinh viên:
-

Dự lớp: tối thiểu 80% số giờ học.

-

Bài tập: làm đầy đủ các bài tập được giao và đọc thêm tài liệu mà giáo viên yêu cầu.


5. Thang điểm và tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
- Thang điểm: 10 (điểm giữa kỳ trong quá trình học – nếu có)
- Tiêu chuẩn đánh giá: Theo quy chế hiện hành.
6. Nội dung chi tiết học phần:
Chương 1: Khí cụ điện.

(5 tiết)

1. Khái quát chung.
2. Khí cụ điện điều khiển bằng tay.
3. Khí cụ dùng bảo vệ thao tác tự động và điều khiển động cơ.
4. Khí cụ tự động và cảm biến dùng cho điều khiển.
Chương 2: Phương pháp khởi động và điều khiển động cơ.

(10 tiết)

1. Khởi động trực tiếp động cơ KĐB 1 pha, 3 pha.
2. Phương pháp đảo chiều quay động cơ 1 pha, 3 pha.
3. Khởi động gián tiếp động cơ KĐB 3 pha.
Chương 3: Các khâu liên động và điều khiển động cơ.

(10 tiết)

1. Khâu liên động làm việc đồng thời.
2. Khâu liên động làm việc trình tự.
3. Khâu liên động làm việc chéo nhau.
4. Điều khiển 2 động cơ hoạt động trình tự dùng rơle thời gian.
5. Điều khiển 3 động cơ hoạt động trình tự dùng rơle thời gian.
Chương 4: Các phương pháp hãm và điều chỉnh tốc độ động cơ

(10 tiết)

1. Phương pháp hãm.
2. Điều chỉnh tốc độ động cơ.
Chương 5: Trang bị điện cho một số máy công cụ.

(10 tiết)

1. Trang bị điện cho máy hàn điện.
2. Trang bị điện cho máy nén, bơm quạt.
3. Trang bị điện cho thang máy.
7. Tài liệu học tập:
[1]. Trang bị điện - điện tử công nghiệp, Vũ Quang Hồi, NXB Giáo dục - 2000
[2]. Trang bị điện máy xây dựng, Đỗ Xuân Tùng - Tổng Trư Ngộ - Nguyễn Văn
Thanh, NXB Xây dựng – 1998.
Họ tên người biên soạn: Phan Thị Thanh XuânTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×