Tải bản đầy đủ

hUOng dan cham DE thi chinh thuc HSG vat ly 11

SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 11 THPT
NĂM HỌC 2015 – 2016
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC
Môn: VẬT LÝ 11-BẢNG A
(Hướng dẫn chấm này gồm 6 trang)


Bài
Bài 1
4,0đ

Ý
1.
0,75đ

Nội dung

Điểm


Chọn mốc thế năng tại mặt sàn.
0,25đ

m
gl.sin α
2
mv 2
Cơ năng của vật nhỏ tại B : W = B
4

Cơ năng của vật nhỏ tại A: W0 =

0,25đ

Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta được :
2.

0,25đ

vB = 2 gl.sin α

Xét hệ qui chiếu gắn với nêm.

2,0đ

a : gia tốc của vật đối với nêm ; a0: gia tốc nêm đối với sàn
uur r uur

Gia tốc của vật đối với sàn: am = a + ao (1)
Đluật II Newton: N + P + Fqt =
Chiếu lên phương AB:

0,25đ

m
a (2)
2

0,25đ


m
m
m
g . sin α + a 0 . cos α = a ⇒ a = g sin α + a 0 . cos α (3)
2
2
2

'
Chiếu (1) phương ngang : am = acosα − a0

(4)

0,25đ
0,25đ

Vì không có ngoại lực theo phương ngang: động lượng bảo toàn.
m
Vm − mVN = 0 ⇒ mam' − 2ma0 = 0 ⇒ am' = 2a0
2

Thế (4) vào (5) suy ra : acosα - a0 = 2a0 => a =
Thế (3) vào (6) suy ra: g. sin α + a0 cos α =

0,25đ

(5)
3a 0
cos α

(6)

0,25đ

3a 0
g. sin α . cos α
⇒ a0 =
cos α
3 − cos 2 α

0,25đ

* Quãng đường mà nêm trượt theo phương ngang.
Gọi S là quãng đường mà nêm trượt, s là quãng đường dịch chuyển theo
phương ngang của vật so với nêm. Từ định luật bảo toàn động lượng:
m
( s − S ) = mS ⇒ s = 3S ⇒ S = s = l cos α .
2

3.
1,25đ

3

3

Ngay khi nêm va chạm vào quả cầu phản lực F truyền cho quả cầu vận tốc V 2
Xung lực F có phương vuông góc với mặt nêm, nên V 2 có phương hợp với
phương thẳng đứng 1 góc α.
Xét theo phương ngang:

C

e0,r0
RI

B
i

i2
1
1
1
mV02 = mV12 + 2mV22 ⇒ V02 = V12 + 2V22
2
2
2

Từ (1) và (2) ta có

m

D2

I1

(2)

Hình 2 α
A
2e0,2r0

0,25đ

E,r

0,25đ

Theo ĐLBTĐL: mV0=mV1+2mV2sinα => V0=V1+2V2.sinα (1)
Va chạm hoàn toàn đàn hồi nên : i1

0,25đ

A

C

D

B

I2
V2

F

2m

e0,r0

0,25đ


Chú ý : Nếu học sinh giải cách khác đúng vẫn cho điểm tối đaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×