Tải bản đầy đủ

Cách tạo mã thi ioe tiếng anh cấp trường

Tạo mã thi Olympic tiếng Anh cấp trường.
1. Quy trình:
a) Đăng nhập vào IOE.vn trong mục ‘Vào thi” với tư cách là giáo viên.

b) Vào mục “Thi các cấp”:

c) Khai báo thông tin về đơn vị trường

d) Bấm vào mục ‘Tạo mã’. Nếu tạo thành công sẽ hiện thông báo:

e) Bấm vào ‘Đồng ý’, mã đợt thi sẽ xuất hiện trong khung tạo mã.


Để tiếp tục tạo mã cho các đợt thi khác, sau khi chép mã vừa được tạo ra, Bạn bấm vào ‘Tạo mã tiếp’
và tiếp tục thao tác này cho đến khi tạo xong số lượng mã cần dùng. Cần tạo thêm mã dự phòng để đối phó với
các sự cố như mất điện, rớt mạng, …
Lưu ý:để việc quản lý, sử dụng mã thi được chính xác, có thể chọn và copy mã đợt thi tạo ra vào 1 file
soạn thảo văn bản;người có trách nhiệm tạo mã phải lưu giữ file này cẩn thận, không để lộ mã thi trước khi tổ
chức thi.
2. In ấn mã thi:
Các mã đợt thi được in với kích cở tối thiểubằng ¼ khổ giấy A4; có ghi rõ: tên hội đồng, thời gian, đợt,

lớp, … tổ chức thi để tiện việc theo dõi. Mã thi phải được in giữa trang giấy với cở chữ tương đương 28.
Mỗi đợt thi, Ban tổ chức cuộc thi cấp trường sẽ in mã đợt thi với số lượng bản in bằng với số phòng thi
để phát cho giám thị từng phòng và thêm 1 bản cho Hội đồng thi để kiểm tra đối chiếu trong khi thi. Tất cả các
mã thi này đều để vào 01 phong bì có niêm phong theo quy định làm đề thi.
3. Khóa mã:
Sau tổ chức cho học sinh thi xong mỗi đợt, người quản lý đăng nhập vào IOE.vn và lập lại các bước a,
b, c theo như quy trình bên trên rồi copy mã đợt vừa thi xong vào ô bên dưới phần ‘Quản lý mã’

Bấm vào mục ‘Khóa mã’ để khóa mã này.

Bấm ‘Đồng ý’ để xác nhận.
Không để mã thi tồn tại sau khi học sinh ra về để tránh trường hợp các em về nhà tiếp tục thi lại.Mã thi
sau khi khóa sẽ không còn mở ra được để sử dụng lại được nữa.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×