Tải bản đầy đủ

04 NLXH khong thay do may lam nen

KHÓA KỸ NĂNG LÀM ĐỀ – Cô NGUYỄN THANH MAI

LUYỆN ĐỀ NGHỊ LUẬN XÃ HỘI (tiết 4)
Đề 4: “Không thầy đố mày làm nên”

Đề 4 : Nói về vấn đề học tập, tục ngữ có câu: “Không thầy đố mày làm nên”. Nhưng nhà bác học vĩ
đại Đác-Uyn, cha đẻ của học thuyết tiến hoá lại có ý kiến cho rằng: "Tất cả những gì có giá trị một
chút tôi đều đã thu nhận được nhờ tự học".
Cho biết ý kiến của anh/chị về hai nhận định trên.
1. Giải thích
a. Câu tục ngữ
- Thầy: Người có kiến thức, trình độ, am hiểu và nắm vững các kĩ năng, pháp truyền thụ, hướng
dẫn người học tiếp nhận tri thức, hoàn thiện năng lực
- Làm nên: Học giỏi, thi đỗ, thành công trong học tập cuộc sống, công việc.
- Ý cả câu: Quá trình học tập, rèn luyện, sống và làm việc phải có thầy hướng dẫn. Chất lượng
của quá trình đó tuỳ thuộc vào trình độ của thầy. Thầy là người truyền thụ kiến thức trong nhà
trường, truyền đạt phương pháp, kinh nghiệm, kĩ năng trong cuộc sống. Câu 1: Tuyệt đối vai
trò của người thầy, đề cao việc học thầy.
b. Câu nói của Đác-uyn
- Những gì giá trị một chút: những gì thành công nhất, có đóng góp nhất.
- Tự học: Tự tiếp thu, lĩnh hội tri thức.

- Ý cả câu: Vai trò của tự ý thức, nỗ lực trong quá trình học tập.
2. Đề xuất ý kiến.
- Cả hai ý kiến đều đúng nhưng chưa hoàn toàn thuyết phục. Không hề mâu thuẫn, là sự bổ
sung cho nhau. Kết hợp hai ý kiến sẽ có một cách học tốt nhất
3. Lý giải
a. Vì sao người thầy có vai trò quan trọng
Thầy có kiến thức, phương pháp truyền thụ. Do đó có thầy việc tiếp nhận kiến thức sẽ dễ dàng
hơn.
Thầy còn kiểm tra, đánh giá giúp người học nhận rõ trình độ và năng lực, tạo nề nếp hứng thú, say
mê học tập. Kịp thời uốn nắn sửa chữa giúp người học hoàn thiện và nâng cao trình độ.
Thầy có thể là tấm gương về đạo đức góp phần hình thành hoàn thiện nhân cách cho người học để
họ sống tốt, sống đúng, sống trọn vẹn. Thầy động viên nhắc nhở, là cầu nối giữa gia đình và nhà
trường, góp phần tạo nên một môi trường, điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh.
b. Vì sao muốn học tốt phải tự học
Tự học là giai đoạn thứ hai trong quá trình học tập, biến kiến thức của thầy, của sách vở thành
kiến thức của bản thân.
- Rèn luyện nề nếp, ý thức tự giác, khả năng độc lập suy nghĩ và sáng tạo. Tạo hứng thú và say
mê học tập.
- Thời gian học trên lớp không nhiều do đó phải tự học là chính, tự học diễn ra suốt đời.
- Tự học từ đâu: từ thầy, từ cuộc sống và sách vở
c. Vì sao phải kết hợp học thầy và tự học
MOON.V N

http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98


KHÓA KỸ NĂNG LÀM ĐỀ – Cô NGUYỄN THANH MAI
- Thầy giúp cho học sinh nắm kiến thức cơ bản
- Việc tự học chỉ diễn ra khi đã có một kiến thức cơ bản đó, tự học để đào sâu hơn kiến thức cơ
bản.
- Trong quá trình tự học sẽ nảy sinh những vướng mắc. Phải có thầy giúp tháo gỡ những
vướng mắc đó quá trình tự học mới được tiếp diễn.
- Khi học sinh chưa có ý thức tự giác trong tự học sự kiểm tra của thầy góp phần thúc đẩy quá
trình tự học ấy.
4. Bài học
a. Đối với việc học thầy
- Kính trọng, biết ơn thầy cô giáo, nghiêm túc hăng say học tập
- Người thầy phải không ngừng nâng cao trình độ tạo cho học sinh tin cậy, kính mến.
b. Đối với việc tự học
- Ý thức tự giác: tìm tài liệu sách vở, tìm phương pháp học tập tốt, có lòng quyết tâm cao.


- Phê phán bệnh ỷ lại, lười biếng.
- Do đó, 2 ý kiến này bổ sung cho nhau, giúp ta bài học nhận thức về việc học: Học cả thầy và bạn, vì
trong thực tế, việc học thầy hay học bạn đều có những thế mạnh và hạn chế riêng.
- Quan trọng hơn cả là cần phải hiểu chữ “thầy, bạn” theo nghĩa rộng. Thầy là người truyền đạt cho ta
kiến thức, kĩ năng để sống, học tập và làm việc. Bạn là người gần gũi, yêu mến và muốn giúp đỡ ta
tiến bộ. Hiểu như vậy thì “nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, người bạn chân chính nào cũng có thể chính là
thầy ta và ngược lại, những người thầy chính là người bạn tốt nhất, đáng trân trọng nhất trong cuộc
đời.
Đề bài : Anh(chị) có suy nghĩ gì về câu nói nổi tiếng của Dacuyn: "Tất cả những gì có giá trị một chút
tôi đều đã thu nhận được nhờ tự học". Anh(chị) có suy nghĩ gì về con đường học vấn tới đây?
Bài soạn nháp:
Nhân loại biết ơn nhà bác học vĩ đại Đác-Uyn, cha đẻ của học thuyết tiến hoá, đóng góp vô cùng giá
trị cho cách hiểu đúng đắn về sự phát triển của loài người, thoát ra khỏi sự mê muội. Cả nhân loại
sững sờ trước bộ óc vĩ đại của ông, nhưng chính bản thân ông đã rất khiêm tốn khi phát biểu: "Tất cả
những gì có giá trị một chút tôi đều đã thu nhận được nhờ tự học". Ý kiến của Đác-Uyn đã khẳng định
tầm quan trọng của tự học với cá nhân và cả xã hội.
Học tập là quá trình tích lũy kiến thức, kinh nghiệm của nhân loại. Hoạt động học tập thường được
hiểu là học từ trong sách vở, qua lời giảng của thầy cô giáo, học từ trong đời sống. Ngày nay, trong
định hướng của tổ chức UNESCO, chúng ta đang hướng về xây dựng một xã hội học tập, trong đó vai
trò tự học được nhấn mạnh như là yếu tố phát huy năng lực, tính tự chủ trong học tập của người học.
Việc học không chỉ diễn ra trong một giai đoạn nhất định nào đó mà gắn bó suốt đời với người học. Ý
kiến của Đác-Uyn từ hàng trăm năm trước đã cho thấy ông đi trước thời đại và bản thân ông cũng
chính là một tấm gương sáng trong việc tự học.
Việc học không chỉ đơn thuần là tiếp thu kiến thức mà còn gắn với ý thức của người học biết biến kiến
thức thành kỹ năng, thành vốn sống, hành trang theo suốt hành trình đời người. Vì vậy chúng ta cần
hiểu thấu đáo ý nghĩa hai tiếng "tự học" mà Đác-Uyn đã nói. Việc tự học không chỉ là yêu cầu của
giáo viên với học sinh trong nhà trường mà chính là xuất phát từ nhu cầu tự thân của người học. Quá
trình tự học diễn ra ở mọi nơi, mọi chỗ. Có thể nói một cách khái quát là tất cả những gì diễn ra trong
cuộc sống: từ hiện tượng thiên nhiên, thực tiễn xã hội đều giúp ích cho con người mở mang tầm mắt,
học được nhiều điều hay lẽ phải, bồi đắp cả kiến thức và tâm hồn.
Đác-Uyn quả thật đã không khiêm tốn giả vờ khi khẳng định giá trị mà ông tạo nên cho đời sống này
là thông qua việc tự học. Đó chính là quá trình lao động trí óc đầy vinh quang và trải qua nhiều khó
MOON.V N

http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98


KHÓA KỸ NĂNG LÀM ĐỀ – Cô NGUYỄN THANH MAI
khăn thử thách trong suốt cuộc đời nhà bác học. Nếu Đác-Uyn chỉ là một người thụ động nhồi nhét
kiến thức sách vở, thiếu sự hoài nghi khoa học, không tìm tòi khám phá thì ông không thể nào vuợt
lên những khó khăn trắc trở trong công việc của mình. Bên cạnh đó còn là niềm tin mãnh liệt vào chân
lí khoa học mà ông đã khám phá, cùng với sự thận trọng cần thiết của một người làm khoa học, ông đã
trải qua quá trình tự suy ngẫm, đối chiếu so sánh các kết quả, tổng hợp phân tích để đi đến kết luận
đúng đắn. Tự học đòi hỏi một sự kiên trì nhẫn nại bên cạnh khả năng thu thập xử lý thông tin để sắp
xếp thành hệ thống các luận điểm khoa học...Suy cho cùng, những việc làm hành động của nhà bác
học chính là quá trình tự học có phương pháp, có định hướng.
Tất nhiên, muốn tự học tốt phải xuất phát từ một nền tảng kiến thức nhất định, có sự định hướng từ
phía thầy cô giáo, nếu không quá trình tự học sẽ diễn ra khó khăn hơn, mất nhiều thời gian của người
học hơn. Điều quan trọng hơn là trong quá trình tự học, bản thân người học phải hết sức kiên trì và
đam mê, có như vậy mới kích thích khả năng tìm tòi khám phá chân lý. Tự học không phải là một quá
trình mò mẫm mang tính chất may rủi mà phải tiến hành có hệ thống, có kế hoạch. Việc tự học có thể
tìm nguồn từ sách vở, từ bạn bè, từ quan sát kiểm nghiệm trong thực tiễn.Không những thế, cần phải
có một niềm tin vào chính bản thân để vượt qua những vướng mắc có thể gặp phải.
Tự học giúp chúng ta nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh tự vượt lên chính mình. Tấm gương của
nhà bác học Đác-Uyn đã cho chúng ta thấy rõ: nếu như có đủ ý chí vươn lên trong cuộc sống, chúng ta
hoàn toàn có thể thông qua con đường tự học để trưởng thành.

MOON.V N

http://moon.vn - hotline: 04.32.99.98.98Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×