Tải bản đầy đủ

Giáo án chủ đề gia đình mầm non

MỤC TIÊU NHÁNH 1:
NHỮNG NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH BÉ
(Thực hiện 1 tuần từ ngày 17/10 – 21/10/2016)
YÊU CẦU
1- Kiến thức:
- Trẻ biết tên một số đặc điểm của người thân trong gia đình.
- Trẻ biết được sự thay đổi trong cuộc sống hàng ngày của gia đình.
- Trẻ biết một số công việc và mối quan hệ của người thân trong gia đình.
2- Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ kỹ năng giao tiếp với người thân trong gia đình .
- Luyện kỹ năng tô màu vẽ nặn kể chuyện và làm hình người từ các nguyên vật liệu
khác nhau.
- Luyện kỹ năng nhận biết so sánh phân biệt các thành viên trong gia đình.
- Luyện cho trẻ kĩ năng ném xa bằng một tay
3- Thái độ:
- Biết yêu thương chào hỏi xưng hô lễ phép với mọi người trong gia đình .
- Biết Kính trọng người trên tuổi


KẾ HOẠCH CHĂM SÓC – GIÁO DỤC THEO CHỦ ĐỀ
Tuần 1: Chủ đề nhánh:


Họat
động
Đón trẻ,
Trò
chuyện,
thể dục
sáng

Thứ 2

NHỮNG NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH
(Thực hiện 1 tuần từ ngày 17/10 – 21/10/2016)
Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

- Đón trẻ vào lớp, cất đặt mũ, nón vào nơi quy định
- Cho trẻ xem tranh ảnh và một số gia đình
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề người thân trong gia đình
- Cho trẻ tự tập bài " Cả nhà thương nhau "
PTNT:
HĐKPKH:
- Tìm hiểu
về Gia đình
bé yêu

LVPTTC
HĐTD:
- Ném xa
trúng đích
thẳng đứng

LVPTTM
HĐÂN:
DH: "Cả nhà


Hoạt
thương nhau''
động học
- Nghe hát bài:
có chủ
Cho con
định
-Trò chơi:
Tai ai tinh
- HĐCĐ:Quan sát: Thời tiết trong ngày, vườn thiên nhiên, Vườn hoa,
Họat
Quan sát sự nảy mầm của cây , Quan sát sự mới lạ xung quanh sân trường
động
ngoài trời - TC: Trời nắng trời mưa, Kéo co, hái hoa, Mèo đuổi chuột, Gieo hạt.
- Chơi tự chọn:
Góc phân vai: - Trò chơi nấu ăn. Gia đình đi mua sắm đồ dùng .Bác sỹ
khám bệnh, mẹ con
Góc nghệ thụât: - Vẽ , tô màu người thân trong gia đình. Nặn quà tặng
Họat
người thân. Hát vận động các bài về chủ đề gia đình
động góc
Góc xây dựng: - Xây dưng ngôi nhà em
Góc học tập: - Xếp đồ dùng tương ứng các thành viên trong gia đình.
- So sánh nhiều hơn, ít hơn, to hơn, nhỏ hơn, cao hơn thấp hơn.
Góc thiên nhiên: - Chơi với cát,nước.
Hướng
Hướng dẫn - Lao ệ sinh cuối
LVPTTM
dẫn trò
sử dụng
tuần
HĐTH:
Họat
chơi học
- Ôn bài cuốn :
- Vệ sinh nêu
- Tô màu
động
tập :

" Bé LQCC" gương trả trẻ
người thân
chiều
- Về đúng
trong gia đình
nhà
Đã duyệt ngày.................
Tổ trưởng
Nguyễn Thị Thu Hà

LVPTNN
LQVH
Thơ:
Thăm nhà


LVPTNT
HĐLQVT : Dạy trẻ nhận
biết phân biệt
hình tam giác,
hình chữ nhật

Đã duyệt ngày.................
Phó hiệu trưởng
Phan Thị Thái


KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
CHỦ ĐỀ NHÁNH:
NHỮNG NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH
Thực hiện từ ngày 17/10 – 21/10/2016)
Nội dung
Mục đích yêu cầu
Chuẩn bị
Tiến hành
Góc xây dựng:
- Trẻ biết sử dụng
- Các loại khối 1. Trò chuyện trước lúc
- Xây dưng ngôi
các khối gạch to nhỏ gỗ to, nhỏ khác hoạt động:
nhà em
khác nhau , cây xanh, nhau, cây, hoa, - Cô cho trẻ hát bài “ Cả nhà
hoa,rau...để xây dựng cỏ, các loại đồ thương nhau”
thành ngôi nhà bé
chơi
- Trò chuyện cùng trẻ trong
gia đình bé có những người
Góc phân vai:
- Trẻ biết sử dụng
- Bộ đồ chơi
thân nào
Trò chơi nấu ăn.
các loại đồ dùng nấu nấu ăn
- Cô giới thệu các góc chơi,
Gia đình đi mua
ăn, lương thực thực
gợi ý nội dung chơi ở các
sắm đồ dùng .Bác
phẩm bày soạn một
Bộ đồ
sỹ khám bệnh, mẹ
mâm cơm theo ý
chơi bán hàng góc
con
thích
về nhưngc thực - Hướng cho trẻ nhận vai
chơi và các góc chơi
- Trẻ biết bắt chước
phẩm giúp bé
- Hướng dẫn trẻ bầu nhóm
người lớn thể hiện kỷ lớn lên
trưởng nhóm chơi
năng giao tiếp khi di - Bộ đôg chơi
2. Quá trình chơi:
mua hàng: Đưa tiền bác sỹ
- Cô cho trẻ lấy ký hiệu và
mua hàng, cảm ơn
về các góc chơi mà mình đã
- Bác sỹ ân cần chăm
nhận, cho trẻ tiến hành chơi
sóc người bệnh...
Góc nghệ thuật
- Trẻ biết cách cầm - Bút màu, đất - Cô đi từng góc quan sát trẻ
- Vẽ , tô màu người bút tô màu tranh, biết nặn, keo, kéo chơi và hướng dẫn cho trẻ
thân trong gia đình. nặn làm hình người, bảng con, tranh chơi thông qua các câu hỏi
Nặn quà tặng người biết cùng cô làm các ảnh về các gợi mở
thân. Hát vận động kiểu nhà.
thành
viên - Cô nhập vai chơi vào một
các bài về chủ đề
Trẻ biết thể hiện trong gia đình, góc nào đó mà trẻ chơi còn
gia đình
cảm xúc của mình - Dụng cụ âm yếu đẻ chơi cùng trẻ
- Chú ý cho trẻ chơi luân
qua bài hát.
nhạc.
Góc học tập
-Trẻ biết sắp xếp và -Lô tô các phiên giữa các góc với nhau
+ Xếp đồ dùng
so sánh chiều cao của thành
viên khi tre đã nhàm chán.
tương ứng các
các thành viên, các trong gia đình. 3. Nhận xét sau khi chơi:
- Cô cho trẻ tập trung về một
thành viên trong gia kiểu nhà. Gia đình
góc mà tre chơi nổi bật nhất.
đình
bạn nào nhiều hơn,
- Cho trẻ tự nhận xét kết quả
So sánh nhiều hơn, gia đình bạn nào ít
của buổi chơi ở góc trẻ chơi
ít hơn, to hơn, nhỏ
hơn.
thông qua các câu hỏi của
hơn, cao hơn thấp
.
cô.
hơn
- Cô động viên khuyến khích
Góc thiên nhiên
kịp thời những góc chơi,
- Trẻ biết xây ngôi
- Chậu cát,
Chơi với cát,nước
những trẻ chơi hiệu quả chưa
nhà bằng cát, đong
nước
cao, cố gắng chơi giỏi hơn ở
nước vào chai,nhắt
lần chơi sau.
lá...


TRÒ CHUYỆN VỀ CHỦ ĐỀ :
NHỮNG NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH BÉ
* Mục đích yêu cầu:
- Xem tranh ảnh về gia đình (Gia đình đông con, ít con)
- Kể về gia đình mình
- Trẻ biết được gia đình có các thành viên ông bà, bố mẹ, con cái.
- Trong gia đình mọi người biết yêu thương nhau, biết quan tâm chia sẽ với nhau.
* Chuẩn bị:
Tranh ảnh về gia đình treo ở lớp
* Trò chuyện:
- Cô giới thiệu chủ đề gia đình, và hứng trẻ đến sự thay đổi trong lớp (có bức tranh
lớn về gia đình, có nhiều đồ dùng, đồ chơi về gia đình.
+ Bức tranh vẽ gì?
+ Gia đình cháu có những ai?
+ Buổi sáng mọi người trong gia đình cháu làm gì?
+ Trong gia đình mọi người sống với nhau như thế nào?
+ Gia đình nào là gia đình (ít) đông con
THỂ DỤC SÁNG
Nội dung

Yêu cầu

Chuẩn bị

*Thể Dục
- Tập kết hợp
bài "Cả nhà
thương nhau”

- Trẻ tập thành
thạo bài thể
dục theo bài
hát chủ đè bản
thân

- Sân tập rộng
thoáng, sạch

Tiến trình hoạt động
* Khởi động:
- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp
đi các kiểu đi của chân sau đó
chuyển đội hình thành 3 hàng
ngang dàn cách đều.
* Trong động:
Bài tập phát triển chung
- Trẻ tập theo cô bài "Trường
chúng cháu là trường mầm
non"3-4 lần
* Hồi tĩnh:
- Trẻ đi nhẹ nhàng 3-4 vòng
quanh sân tập
* Điểm danh


Thứ 2 ngày 17 tháng 10 năm 2016
ĐÓN TRẺ- CHƠI – THỂ DỤC SÁNG
HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực phát triển: Nhận thức
Đề tài
GIA ĐÌNH BÉ YÊU
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Kiến thức:
- Trẻ biết được các thành viên trong gia đình mình và công việc của từng thành viên
- Trẻ hiểu được các thành viên sống chung trong gia đình có mối quan hệ với nhau.
Kỹ năng:
- Trẻ biết trả lời câu hỏi mạch lạc của cô, biết các thành viên sống trong gia đình.
- Rèn luyện và phát triển ngôn ngữ cho trẻ .
Thái độ:
- Trẻ biết yêu thương kính trọng mọi người trong gia đình.
II. CHUẨN BỊ:
Đồ dùng của cô:
Đồ dùng của trẻ:
- Tranh các thành viên trong gia đình
- Lô tô đủ cho số trẻ
- Lô tô các thàh viên trong gia đình
- Một số đồ dùng gia đình
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
Hoạt động của cô
1.Ổn định tổ chức:
- Cho cả lớp hát bài"Cả nhà thương nhau"
2. Nội dung:
2.1.Hoạt động 1: Trò chuyện về gia đình ít con và gia
đình đông con (4-5 phút)
- Cho trẻ xem đoạn phim hình ảnh gia đình ít con và gia
đình đông con
- Đàm thoại về đoạn phim
2.2.Hoạt động 2: Nhận biết và phân biết gia đình ít
con và gia đình đông con (9-10 phút)
- Treo tranh gia đình ít con (1 Con) lên bảng
- Cho trẻ nhận xét bức tranh
- Số con trong bức tranh
- Cho trẻ nào có số người trong gia đình mình giống trên
bức tranh thì đứng dậy
- Treo tranh gia đình đông con cho trẻ nhận xét
- Đếm số con
=> Gia đình có 1 - 2 con gọi là gia đình ít con còn gia
đình 3 con là gia đình đông con.
- Những gia đình ít con có điều kiện chăm sóc các con

Hoạt động của trẻ
- Trẻ hát

- Bố, mẹ, con
- 4 - 5 trẻ kể
- Trẻ nhận xét

- 1 - 2 - 3 con
- Lắng nghe


tốt hơn, các con có đầy đủ đồ dùng, ăn uống đầy đủ hơn
còn những gia đình đông con thì bố mẹ vất vả cuộc
sống không đầy đủ .
- Cho nên mỗi gia đình chỉ nên có 1 - 2 con
- Trò chơi: Sắp xếp các thành viên từ to đến nhỏ
- Cho trẻ lấy lô tô và xếp
- Trẻ thực hiện
- Cô quan sát nhận xét
2.3.Hoạt động 3: Luyện tập( 4-5 phút)
Trò chơi về đúng nhà
- Nhà 1 con - nhà 2 con - nhà 3 con
- Trẻ vừa đi vừa hát nghe hiệu lệnh trẻ chạy nhanh về - Trẻ thực hiện
nhà có số lượng con giống gia đình mình
- Trẻ hát đi ra
3. Kết thúc: - Hát " Tổ ấm gia đình "
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Hoạt động có chủ đích: Quan sát thời tiết
Trò chơi vận động: Tạo dáng
Chơi tự do: xích đu , cầu trượt
Chuẩn bị của cô
Dự kiến của cháu
- Cô kiểm tra sức khỏe của trẻ
- Trẻ cùng cô ra quan sát thời tiết hôm
- Cô dẫn trẻ ra sân trường
nay như thế nào
- Theo sự hứng thú của trẻ cô gợi ý cho
- Thảo luận cùng thông qua các câu hỏi
trẻ quan sát thông qua các cấu hỏi gợi
gợi mở của cô về thời tiêt hôm nay
mở về thời tiết hôm nay như thế nào?
HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
Góc phân vai:
- Trò chơi nấu ăn. Gia đình đi mua sắm đồ dùng .Bác sỹ khám bệnh, mẹ con
Góc nghệ thụât: - Vẽ , tô màu người thân trong gia đình. Nặn quà tặng người thân.
- Hát vận động các bài về chủ đề gia đình
Góc xây dựng: - Xây dưng ngôi nhà em
Góc học tập:
- Xếp đồ dùng tương ứng các thành viên trong gia đình.
- So sánh nhiều hơn, ít hơn, to hơn, nhỏ hơn, cao hơn thấp hơn.
Góc thiên nhiên: - Chơi với cát,nước.
HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
Hướng dẫn trò chơi “Về đúng nhà”

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Kiến thức: - Trẻ nhớ tên trò chơi, cách chơi và luật chơi của trò chơi:”Về đúng nhà”.
Kỹ năng: - Tạo cho trẻ phản xạ theo tín hiệu
Thái độ: - Trẻ biết yêu quý ngôi nhà của mình và biết giữ vệ sinh nhà cửa sạch sẽ.

II. CHUẨN BỊ:
Đồ dùng của cô:
Tranh về ngôi nhà màu đỏ và ngôi nhà màu xanh
-Đài có nhạc các bài hát về chủ điểm

Đồ dùng của trẻ:
Tâm thể thoái mái cho trẻ


III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động của cô:

1. Ôn định
- Cho trẻ hát bài hát : Nhà của tôi’’
+ Cô và các con vừa hát xong bài hát gì?
+ Bài hát nói đến cái gì?
- Bạn nào kể về ngôi nhà của mình cho cô và các bạn cùng
biết.
- Cho 2-3 trẻ kể về ngôi nhà của mình
+ Thế các con có yêu quí ngôi nhà của mình không?
+ Để tỏ lòng yêu quí ngôi nhà của mình các con thể hiện
qua những công việc gì?
2. Nội dung
Hướng dẫn Trò chơi - về đúng nhà (15-20’)
- Hôm nay cô sẽ tổ chức cho lớp mình một trò chơi mới
đó là trò chơi:’’ Về đúng nhà’’
- Cô phổ biến luật chơi và cách chơi của trò chơi
- Treo tranh các ngôi nhà xung quanh lớp trẻ vừa đi vừa
hát nghe hiệu lệnh trẻ chạy nhanh về nhà giống ngôi ngà
bé ở.
- Cho trẻ chơi 3-4 lần
3. Kết thúc: - Cho trẻ về góc tô màu ngôi nhà
* Vệ sinh
* Nêu gương
* Trả trẻ
ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY

Hoạt động của trẻ:

-Trẻ hát
- trò chuyện

-2-3 trẻ kể

- Trẻ kể

-Trẻ hứng thú chơi

1. Những trẻ thực hiện tốt các hoạt động trong ngày.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.Những trẻ thực hiện chưa tốt các hoạt động trong ngày
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….............
3. Biện
pháp: ...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........


Thứ 3 ngày 18 tháng 10 năm 2016
ĐÓN TRẺ- CHƠI – THỂ DỤC SÁNG
HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực: phát triển Thể chất
Đề tài :Thể dục
NÉM TRÚNG ĐÍCH THẮNG ĐỨNG
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1 Kiến thức: - Trẻ biết ném trúng đích thắng đứng
- Nhớ tên vận động.Biết chơi trò chơi cùng bạn và cùng cô
2. Kỹ năng:
- Rèn cho trẻ kết hợp tay , mắt để ném trúng vào đích, ước luơngj độ chính xác khi
ném. Rèn luyện phát triển cơ tay - chân. Phát triển sự nhanh nhen và khéo léo
3. Thái độ: - Giáo dục tinh thần tập thể, tính kỷ luật.
II. CHUẨN BỊ:
Đồ dùng của cô:
Đồ dùng của trẻ:
- Sân tập sạch, rộng, quần áo gọn - Tâm thể thoái mãi cho trẻ, quần áo gọn gàng
gàng
- Các đồ chơi , xắc xô, bóng
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG
Hoạt động của cô
1. Ổn định tổ chức:
- Cho trẻ lại gần cô.kiếm tra sức khỏe cho trẻ
2. Nội dung:
2. Nội dung
2.1. Hoạt động 1 : Khởi động (2-3 phút)
- Cho trẻ đi thành vòng tròn theo nhạc bài hát : nhà của
tôi và kết hợp đi các kiểu chân -> Chuyển đội hình
thành 2 hàng dọc
Hoạt động 2 : Trọng động (15-17 phút)
a. Bài tập phát triển chung (2-3 phút)
- Cho trẻ tập bài tập với bài hát "Cả nhà thương nhau"
+ Động tác 1: Động tác tay

Hoạt động của trẻ

- Thực hiện

- Trẻ tập theo cô

+ Động
tác chân

tác 2: Động


+
tác

Động tác 3: Động
chân

+Động tác 4: Nhảy bật chụm tách
b. Vận động cơ bản:
Ném trúng đích thẳng đứng ( 10-12phút)
- Để các con thực hiện phần này thật tốt các con hãy
- Quan sát
xem cô làm trước nhé !
- Cô làm mẫu lần 1 : cho cả lớp cùng xem không phân
tích
- Cô làm mẫu lần 2: cô kết hợp phân tích
- Thực hiện: Tư thể chuẩn bị , đứng trước chân trước
chân sau trước vạch xuất phát, tay cùng phía với chân,
câmd túi cát đưa lên cao ngàng tầm mắt, nhắm đích và
ném trúng đích
+ Trẻ thực hiện:
- Cho trẻ khá lên thực hành trước cho cả lớp cùng xem. - Thực hiện
- Lần 1: - Cô cho lần lượt từng trẻ lên thực hiện
(cô chú ý sửa sai cho trẻ)
- Lần 2: Tổ chức cho 2 đội thi nhau
* Củng cố: Hỏi trẻ: Các con vừa thực hiện bài tập gì?
- Bạn nào giỏi lên thực hiện 1 lần nữa cho cả lớp cùng
- 3 - 4 lần
xem?
c. Trò chơi vận động thứ : “Cướp cờ” (4 - 5 phút)
- Hướng dẫn luật chơi và cách chơi cho trẻ
- Nhắc nhở trẻ khi chơi không xô đẩy bạn
- Cô bao quát trẻ chơi, cho trẻ chơi 1-2 lần
- Đi nhẹ
Hoạt động 3 : Hồi tĩnh (1- 2 phút)
- Cho cháu đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân tập.
3. Kết thúc
- Tuyên dương trẻ, kết thúc tiết học.
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Hoạt động có chủ đích: Quan sát vườn thiên nhiên
Trò chơi vận động: Trời nắng trời mưa
Chơi tự do: xích đu , cầu trượt
HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
Góc phân vai:
- Trò chơi nấu ăn. Gia đình đi mua sắm đồ dùng .Bác sỹ khám bệnh, mẹ con
Góc nghệ thụât: - Vẽ , tô màu người thân trong gia đình. Nặn quà tặng người thân.
- Hát vận động các bài về chủ đề gia đình
Góc xây dựng: - Xây dưng ngôi nhà em


Góc học tập:

- Xếp đồ dùng tương ứng các thành viên trong gia đình.
- So sánh nhiều hơn, ít hơn, to hơn, nhỏ hơn, cao hơn thấp hơn.
Góc thiên nhiên: - Chơi với cát,nước.
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
*1. Nội dung 1:
Lĩnh vực phát triển: Thẩm mỹ
Đề tài
TÔ MÀU NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Kiến thức: Trẻ biết ngồi, cầm bút đúng tư thế và tô màu bức tranh người thân trong
gia đình.
Kỹ năng: Luyện kỹ năng cầm bút ,tư thế ngồi, chọn màu, tô màu người thân trong
gia đình.
Thái độ: Trẻ biết giữ gìn bảo vệ sản phẩm.
II. CHUẨN BỊ:
Đồ dùng của cô
Đồ dùng của trẻ
- Vở tạo hình
- Giấy A4
- Sáp màu
- Sáp màu
- Mẫu của cô
- Bàn
- Gía tạo hình
- Ghế
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động của cô
1. Ổn định tổ chức:
- Cho trẻ hát "Cả nhà thương nhau"
- Trò chuyện với trẻ về các thành viên trong gia đình
Bé.
2. Nội dung:
Hoạt động 1: Cô làm mẫu (3-4 phút)
- Treo tranh mẫu tô màu gia đình cho trẻ xem đàm thoại
- Cho trẻ gọi tên,
- Cho trẻ đếm số người trong gia đình
- Cô tô màu cho trẻ xem
- Vừa tô vừa phân tích , cầm bút chì bằng 3 ngón tay
bên phải, tô từ từ từng đôi phía trên xuống, không tô
lệch ra ngoài, Tô xong
Hoạt động 2: Cho trẻ thực hiện (10-15phút)
- Cô đi đến từng trẻ quan sát, gợi ý giúp trẻ
Hoạt động 3: Nhận xét sản phẩm ( 3-4 phút)
- Tất cả sản phẩm đều được trưng bày để cô và trẻ cùng
quan sát và nhận xét.
+ Hỏi một số trẻ thích sản phẩm nào ? tại sao ? cho tác
giả giới thiệu về sản phẩm của mình.
- Cô khuyến khích động viên trẻ tô đẹp không lệch ra
ngoài - sạch. Nhắc nhẹ sản phẩm gần đẹp hôm sau cố

Hoạt động của trẻ
- Trẻ hát
- Trò chuyện

- Quan sát tranh
- Trẻ đếm
- Quan sát cô tô

- Thực hiện

- Trưng bày, ,nhận xét


gắng
- Đọc đi ra
3. Kết thúc: - Cho trẻ đọc bài thơ " Gió từ tay mẹ"
* Vệ sinh
* Nêu gương – Trả trẻ
Thứ 4 ngày 19 tháng 10 năm 2016
ĐÓN TRẺ- CHƠI – THỂ DỤC SÁNG
HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực phát triển: Ngôn ngữ
Đề tài
THƠ “ THĂM NHÀ BÀ”
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Kiến thức:
- Trẻ biết bài thơ “Thăm nhà bà”, của Như Mao và hiểu được nội dung bài thơ,
biết thể hiện tình cảm của mình thông qua bài thơ.
Kỹ năng:
- Luyện cho trẻ kỹ năng đọc thơ diễn cảm, đọc đúng nhịp điệu bài thơ.
- Trẻ thể hiện cảm xúc của mình khi đọc thơ.
Giáo dục:
- Trẻ biết yêu quý, kính trọng, biết giúp đỡ bà và người trong gia đình.
- Giáo dục trẻ có nề nếp học tập
II. CHUẨN BỊ:
Đồ dùng của cô:
Đồ dùng của trẻ:
- Tranh vẽ minh hoạ nội dung bài thơ
- Ghế đủ cho trẻ
- Đàn ghi bài hát “Cháu yêu bà, Bé quét nhà".
- Chiếu
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động của cô
1. Ổn định tổ chức:
Cho trẻ hát cùng cô bài " Cháu yêu bà".
- Đàm thoại về nội dung bài hát
+ Các con vừa hát bài hát gì?
+ Lớp mình bạn nào được ở với bà nào?
- Có một bạn nhỏ vào ngày nghỉ bạn đã về thăm bà
nhưng bà đá đi vắng. Để biết được bạn đó đá làm việc
gì giúp bà. Hôm nay cô con mình cùng làm quen bài
thơ:
“Thăm nhà bà” sáng tác của chú Như Mao.
2. Nội dung:
Hoạt động 1: Cô đọc mẫu (2-3 phút)
- Cô đọc thơ lần 1 diễn cảm .
- Cô đọc lần 2 kết hợp cho trẻ xem tranh.
Hoạt động 2: - Trích dẫn đàm thoại (7-8 phút)
+ Cô vừa đọc bà thơ gì ? Do ai sáng tác?
+ Ai đã đến thăm bà?

Hoạt động của trẻ
- Trẻ hát cùng cô.
- Trẻ trả lời theo hiểu biết.

- Trẻ chú ý lắng nghe.

- Trẻ trả lời câu hỏi.


+ Bạn nhỏ thấy gì?
+ Bạn nhỏ đã làm gì?
- Đến thăm bà
“Bà đi vắng
Có đàn gà
Chơi ngoài nắng
Cháu đứng ngắm
Đàn gà con.
+ Rồi gọi như thế nào?”
“Bập bập bập
Chúng lật đật
Chạy nhanh nhanh
Xúm vòng quanh”
+ Gà con kêu ra sao?
“Gà mải miết
Nhặt thóc vàng.”
+ Bé đá làm việc gì giúp bà?
+ Các con thấy bài thơ có hay không?
+ Bạn nhỏ có ngoan không?
Hoạt động 3: Dạy trẻ đọc thơ (10-15 phút)
Cho cả lớp đọc thơ
-Tổ , nhóm, cá nhân
+ Các con vừa đọc bài thơ gì?
+ Do ai sáng tác?
=>Vừa rồi cô thấy các con rất giỏi, ngoan biết giúp đỡ
bà lùa đàn gà vào mát. Thế ngoài ra các con còn biết
làm việc gì nữa?
- Cho trẻ thể hiện bài: Bé quét nhà
- Giáo dục trẻ.
3.Kết thúc: - Cô ngâm thơ cho trẻ nghe.
- Cho trẻ đọc bài thơ đi ra

- Trẻ trả lời câu hỏi

- Trẻ trả lời câu hỏi.

- Trẻ đọc thơ theo yêu
cầu.

- Trẻ hát cùng cô.
- Trẻ lắng nghe

HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Hoạt động có chủ đích: Quan sát sự nảy mầ của cây
Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do: xích đu , bập bênh....
HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
Góc phân vai:
- Trò chơi nấu ăn. Gia đình đi mua sắm đồ dùng .Bác sỹ khám bệnh, mẹ con
Góc nghệ thụât: - Vẽ , tô màu người thân trong gia đình. Nặn quà tặng người thân.
- Hát vận động các bài về chủ đề gia đình
Góc xây dựng: - Xây dưng ngôi nhà em


Góc học tập:

- Xếp đồ dùng tương ứng các thành viên trong gia đình.
- So sánh nhiều hơn, ít hơn, to hơn, nhỏ hơn, cao hơn thấp hơn.
Góc thiên nhiên: - Chơi với cát,nước.
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
1. Nội dung 1:
Ôn bài cũ: Thơ “ THĂM NHÀ BÀ”
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Kiến thức: - Trẻ nhớ tên bài thơ, và đọc thuộc thơ ,nhớ tên tác giả,hiểu nội dung bài
thơ thăm nhà bà.
Kỹ năng: - Phát triển ngôn ngữ cho trẻ
Thái độ: - Trẻ biết yêu thương giúp đỡ ông bà làm những công việc nhẹ
II. CHUẨN BỊ:
Đồ dùng của cô:
Đồ dùng của trẻ:
- Tranh minh họa nội dung bài thơ
Tâm thẻ thoái mái cho trẻ
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động của cô:
1. Ôn định
Trò chuyện với trẻ về ông bà
2. Nội dung
2.1 Hoạt động 1: Cô đọc thơ diễn cảm (4-5’)
-Lần 1 không tranh
-Cô đọc lần 2 có tranh:
- Cô đàm thoại với trẻ theo trình tự nội dung câu bài thơ
- Cô gợi ý giúp trẻ trả lời
- tập cho trẻ nói lời của từng câu
-Giáo dục trẻ
2.2 Hoạt động 2: Cho trẻ đọc thơ (10-17’)
-Cho cả lớp đọc cùng cô 2-3 lần
-Cho nhóm đọc thơ
-Cho tổ đọc thơ
Cho 3-4 cá nhân đọc thơ
- Cho cả lớp vận động bài hát Cháu yêu bà
- Kết thúc : Đọc ca dao" Một cây ...Núi cao"
* Vệ sinh
* Nêu gương
* Trả trẻ

Hoạt động của trẻ:
- trò chuyện
- lắng nghe
-Trẻ trả lời câu hỏi
- lấng nghe
- trẻ đọc thơ
-Trẻ nận động

ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
1. Những trẻ thực hiện tốt các hoạt động trong ngày.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.Những trẻ thực hiện chưa tốt các hoạt động trong ngày
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….............


3. Biện
pháp: ...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........
Thứ 5 ngày 20 tháng 10 năm 2016
ĐÓN TRẺ- CHƠI – THỂ DỤC SÁNG
HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực phát triển: Nhận thức
Đề tài
DẠY TRẺ NHẬN BIẾT PB
HÌNHCHỮ NHẬT VÀ HÌNH TAM GIÁC
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Kiến thức: - Trẻ nhận biết phân biệt hình tam giác, chữ nhật
Kỹ năng: - Luyện kỹ năng trẻ gọi đúng tên hình tam giác, hình chữ nhật
- Rèn khả năng quan sát ghi nhớ có chủ định.
Thái độ: - Giáo dục trẻchú ý, biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi.
II. CHUẨN BỊ:
Đồ dùng của cô
Đồ dùng của trẻ
- Mô hình ngôi nhà bạn búp bê
- Rổ có 1 số hình tam giác, hình vuông, hình
- Một số viên đá để xung quanh lớp chữ nhật cắt rời( sử dụng 3 màu: xanh, đỏ,
có dạng hình tam giác, hình chữ
vàng) 1 mặt có gác dính cho trẻ chơi.
nhật, hình vuông.
- Hình vuông, tam giác, chữ nhật
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động của cô
1. Ổn định tổ chức:
- Cho trẻ thăm quan mô hình nhà bạn búp bê
- Đàm thoại về mô hình
=> Nhà của bạn búp bê được xếp bằng hình chữ nhật,
hình tam giác, cổng nhà được xếp bằng hình chữ nhật,
tam giác hàng rào được xếp hình tam giác....
- Hôm nay cô dạy các con nhận biết phân biệt hình tam
giác, hình chữ nhật.
2. Nội dung:
Hoạt động 1: Ôn tập nhận biết hình vuông (3-4 phút):
- Cô gọi 2-3 trẻ đi tìm xung quanh lớp những đồ dùng có
dạng hình vuông.
2.2.Hoạt động 2: Nhận biết và phân biệt hình tam
giác, hình chữ nhật (9- 10 phút)
- Cô giơ hình tam giác, giới thiệu tên, gọi hình, màu sắc
của hình.
- Cho cả lớp gọi tên hình, màu sắc
- Cô giơ hình chữ nhật và giới thiệu như trên.

Hoạt động của trẻ
- Trả lời câu hỏi
- Trẻ tham quan mô
hình

- Trẻ tìm hình

- Trẻ thực hiện


- Cho trẻ chọn hình theo mẫu.
- Tổ nhắc lại tên hình màu sắc, đặc điểm hình
- Cho cá nhân nhắc lại
- Tương tự cho trẻ thử lăn các hình và trả lời
- Hình tam giác có ba cạnh , hình chữ nhật có 4 cạnh, 2
cạnh dài bằng nhau, 2 cạnh ngắn bằng nhau, cả 2 đều
không lăn được, vì có góc có cạnh.
Hoạt động 3: Luyện tập (3-4 phút)
* Trò chơi 1: Thi ai chọn nhanh chọn đúng
- Cho trẻ chơi 2-3 lần
* Trò chơi 2: Gia đình nào khéo hơn
- Trẻ chơi
- Cô chia số trẻ trong lớp thành 3 gia đình
- Cô chuẩn bị mỗi gia đình 1 bảng, phía trên bảng mẫu
hình hoa, ngôi nhà được sử dụng bằng hình tam giác, chữ
nhật phía dưới bảng để trống cho trẻ gắn theo mẫu.
- Cô cho trẻ chơi theo 3 nhóm, trẻ phải chọn đúng hình
tam giác, hình chữ nhật và gắn theo mẫu của cô.
- Cho trẻ chơi 2 lần
3. Kết thúc: - Hát nhà của tôi đi ra
- Trẻ hát đi ra
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
- Quan sát có mục đích: Quan sát sự mới lạ xung quanh sân trường
- TC: Trời nắng trời mưa.
- Chơi tự do.
HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
Góc phân vai:
- Trò chơi nấu ăn. Gia đình đi mua sắm đồ dùng .Bác sỹ khám bệnh, mẹ con
Góc nghệ thụât: - Vẽ , tô màu người thân trong gia đình. Nặn quà tặng người thân.
- Hát vận động các bài về chủ đề gia đình
Góc xây dựng: - Xây dưng ngôi nhà em
Góc học tập:
- Xếp đồ dùng tương ứng các thành viên trong gia đình.
- So sánh nhiều hơn, ít hơn, to hơn, nhỏ hơn, cao hơn thấp hơn.
Góc thiên nhiên: - Chơi với cát,nước.
HOẠT ĐỘNG CHIỀU:
1. Nội dung 1:Hướng dẫn sử dụng cuốn : " Bé LQVT"
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Kiến thức: - Trẻ biết phát âm hình tam giác, hình chữ nhật
- Biết tô màu hình tam giác, hình chữ nhật không chườm ra ngoài.
Kỹ năng: - Luyện kỹ năng chú ý, tô màu, phát âm cho trẻ
Thái độ:
- Trẻ biết giữ gìn sách vở sạch sẽ.
II. CHUẨN BỊ: - Vở bé LQVT - Sáp màu.
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ.
1. Ôn định: -Trò chuyện với trẻ
- Trò chuyện
2. Nội dung: Phát âm và tô màu hình tam giác, chữ nhật - Quan sát
- Quan sát tranh và cho trẻ phát âm hình tam giác, chữ nhật
- Cô tô hình tam giác, hình chữ nhật cho trẻ xem
- Nhận xét


- Hướng dẫn cách tô cho trẻ
* Hoạt động 3: - Cho trẻ thực hiện
- Cô quan sát gợi ý giúp tre tô đúng tô đẹp Sau khi tô song cô - Quan sát
nhận xét và bổ sung
- Thực hiện
Thứ 6 ngày 21 tháng 10 năm 2016
ĐÓN TRẺ- CHƠI – THỂ DỤC SÁNG
HOẠT ĐỘNG CÓ CHỦ ĐỊNH
Lĩnh vực :Phát triển tình cảm – xã hội
Đề tài:

Dạy hát: Cả nhà thương nhau
Nghe hát: Cho con
Trò chơi: Tai ai tinh
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
Kiến thức: - Trẻ hát đúng, rõ lời theo nhịp điệu bài hát.
- Trẻ hiểu nội dung bài hát nói về những người thân trong gia đình.
- Trẻ hứng thú nghe cô hát bài hát nghe "Cho con "
- Trẻ chơi trò chơ tai ai tinh thành thạo.
Kỹ năng:
- Thông qua trò chơi phát triển tai nghe và kỹ năng chơi .
Thái độ:
- Trẻ biết yêu thương kính trọng mọi người trong gia đình.
II. CHUẨN BỊ:
Đồ dùng của cô:
Đồ dùng của trẻ:
- Cô hát bài dạy hát
- Tâm thế trẻ thoải mãi
- Nghe hát đúng giai điệu
thích hoạt động
- Mũ chóp. Nhạc đệm bài hát
III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ.
1.Ổn định: Trò chuyện với trẻ về gia đình
- Trò chuyện
- Cô cho trẻ xem tranh ảnh và kể về nội dung, hình
ảnh có trong tranh
- Có một bài hát nói về tình cảm của những người
thân trong gia đình dành cho nhau đấy.
- Cả nhà thương nhau
2. Nội dung:
Hoạt động 1: Dạy hát:
Cả nhà thương nhau (10-12 phút)
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
* Cô hát cho trẻ nghe:
- Lần 1: Không nhạc
- Lần 2: Hát không nhạc bắt nhị cho trẻ
- Lần 3: Kết hợp với nhạc và điệu bộ
- Cô hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả.
* Trẻ hát:
- Trẻ hát
- Cho cả lớp hát 2-3 lần ( sửa sai)
- Cô dặn trẻ chú ý ngắt câu, hát rõ lời thể hiện nhịp


điệu tình cảm mượt mà của bài hát
- Mỗi tổ hát 1 lần
- 3 nhóm hát
- Hát , vỗ theo nhịp
- Cá nhân 2 trẻ
- Cả lớp hát lại 1 lần
- Các con vừa được hát bài gì ?
- Cả nhà thương nhau
- GD trẻ: Biết yêu thương mọi người trong gia đình,
các bạn trong lớp
Hoạt động 2 : Nghe hát: "Cho con "( 2-3 phút)
- Bố mẹ là tất cả cho con không có sánh được vì đó là
tình yêu thương của mỗi người trong gia đình. đó - Lắng nghe
cũng là nội dung bài hát "Cho con "
- Hôm nay cô sẽ hát tặng các con nhé.
- Cô hát lần 1
- Nhắc lại tên bài hát
- Cô hát lần 2 kết hợp làm điệu bộ
- Giảng nội dung: Bài hát nói lên tổ ấm của mỗi gia
đình không có gì sánh được vì ở đó có tình yêu
thương của bố mẹ càng ngày càng thắm thiết hơn
- Lắng nghe
- Cô hát lần 3 cho trẻ đứng dậy hưởng ứng cùng cô.
- Đứng dậy hưởng ứng
Hoạt động 3:Trò chơi: Tai ai tinh
- Cô nhắc lại cách chơi
- Cho trẻ thực hiện
3.Kết thúc: Hát " Cả nhà thương nhau "
-Trẻ hát đi ra
HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI
Hoạt động có chủ đích: Quan sát sự mới lại xung quyanh sần trường
Trò chơi vận động: Lộn cầu vồng
Chơi tự do: xích đu , cầu trượt
HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI
Góc phân vai:
- Trò chơi nấu ăn. Gia đình đi mua sắm đồ dùng .
- Bác sỹ khám bệnh, mẹ con
Góc nghệ thụât: - Vẽ , tô màu người thân trong gia đình. Nặn quà tặng người thân.
- Hát vận động các bài về chủ đề gia đình
Góc xây dựng: - Xây dưng ngôi nhà em
Góc học tập:
- Xếp đồ dùng tương ứng các thành viên trong gia đình.
- So sánh nhiều hơn, ít hơn, to hơn, nhỏ hơn, cao hơn thấp hơn.
Góc thiên nhiên: - Chơi với cát,nước.
HOẠT ĐỘNG CHIỀU
BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ CUỐI TUẦN
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Kiến thức : - Trẻ biết biểu diễn các bài hát về chủ đề như: “Cả nhà thương nhau
, bàn tay mẹ , cho con”. Trẻ biết đọc thơ diễn cảm bài thơ “Thăm nhà bà”
- Trẻ hưởng ứng cùng cô theo giai điệu bài hát . Trẻ hứng thú chơi trò chơi “ Về
đúng nhà”
2: Kỹ năng :


- Luyện cho trẻ kỹ năng hát đúng nhạc,đúng giai điệu, hát song ca, nối tiếp; kĩ năng
vận động múa, vỗ tay theo tiết tấu chậm,vận động theo nhịp.
- Kĩ năng phản ứng nhanh nhạy trong khi chơi.
3. Thái độ: - Giáo dục trẻ yêu thích biểu diễn cho mọi người cùng xem
II . CHUẨN BỊ:
Đồ dùng của cô:
Đồ dùng của trẻ:
- Đàn ghi âm bài hát : “ Cả nhà thương nhau”
- Trang phục: váy tầng,
- Sân khấu
váy dân tộc, quần áo trắng
- Trang phục áo dài
- Ghế ngồi cho trẻ đầy đủ
- Máy vi tính ,
III . TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
Hoạt động 1: Trao đổi trò chuyện (3-5phút)
+ Chúng ta đang học chủ đề gì?
- Chủ đề gia đình
+ Trong chủ đề “ Những người thân trong gia đình”các - Trẻ kể...
con đã được học những bài hát, bài múa, bài thơ...nào?
Hoạt động 2:
Cho trẻ đặt tên sau đó cô
Nội dung chương trình biểu diễn (13-15phút)
cùng trẻ thống nhất chọn
* Cô giáo: Mở đầu chương trình với giai điệu vui tươi, tên chủ đề biểu diễn
rộn ràng của bài hát: “Cả nhà thương nhau” sáng tác: - Trẻ tự hóa trang
do tập thể lớp 3 tuổi A biễu diễn.
* Trẻ:
- chú ý nghe và vỗ tay
“Bà đi vắng
Đàn gà con.............”
- Tập thể lớp thể hiện
đấy là niềm vui của bạn nhỏ khi tới thăm nhà bà,
nhưng bà đi vắng , bạn đã giúp bà làm việc ... qua bài
thơ “ Thăm nhà bà” do ban nhạc ngôi sao và toàn thể - Bạn Bảo An.Trang,
lớp 3A biểu diễn.
Duyên và nhóm chich
* Cô giáo: ngoài lời ca tiếng hát còn có những điệu
chèo biểu diễn ,cả lớp cổ
múa mềm mại, lời thơ ngọt ngào và không thể thiếu
vũ.
đó là trò chơi dành cho khán giả, xin giới thiệu trò chơi
“Về đúng nhà”
- Nhóm thỏ nâu đọc thơ
- Cô nêu cách chơi luật chơi cho trẻ hiểu
- Tổ chức cho trẻ chơi
*Cô giáo - Để đáp lại tình cảm của các bạn nhỏ , sau
- Trẻ chơi
đây cô xin thể hiện một bài hát gửi tới các bạn nhỏ của
lớp mình : Cô thể hiện bài hát “ Cho con”
Hoạt động 3: kết thúc :(3-5phút)
- Tuyên dương trẻ
* Vệ sinh - Nêu gương – Trả trẻ
ĐÁNH GIÁ CUỐI NGÀY
1. Những trẻ thực hiện tốt các hoạt động trong ngày.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2.Những trẻ thực hiện chưa tốt các hoạt động trong ngày


………………………………………………………………………………………
3. Biện
pháp: ...............................................................................................................................
.........................................................................................................................................
..........Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×