Tải bản đầy đủ

Giao an lop 1 tuan 15 buoi chieu

TUẦN 15
(Từ ngày 25/11 đến ngày 29/11/2012)
Thứ, ngày

Tiết

Môn

Hai
25/11

3
4

Học vần
Học vần

Ôn luyện đọc: om – am
Rèn chữ viết : om – am

Ba

26/11

3
4
5

Học vần
Học
vầnToán

Ôn luyện đọc: ăm – âm
Rèn chữ viết: ăm – âm
Ôn luyện : Luyện tập.


27/11

3
4
5

Học vần
Học vần
Toán

Ôn luyện đọc: ôm – ơm
Rèn chữ viết : ôm – ơm
Ôn luyện : Phép cộng trong phạm vi 10

Năm
28/ 11

3
4
5

Học vần
Học
vầnToán


Ôn luyện đọc - Rèn chữ viết: em – êm

3
4
5

Tập viết
Tập viết
Toán

Ôn luyện đọc- Rèn chữ viết.

Sáu
29/11

Tên bài dạy

Ôn luyện : Luyện tập.

Ôn luyện : Phép trừ trong phạm vi 10


Thứ hai, ngày 25 tháng 11 năm 2013
Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài : om-am
I – Mục tiêu:
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần om –am, tiếng, từ, câu vừa học.
- Tìm được một số từ có vần om –am.
- Làm đúng các bài tập trong VBTTV1 ( Tập 1)/ 61.
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Ôn bài:
* Luyện đọc:
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- HS đọc lại bài trong SGK.
- Nhận ra các tiếngcó chứa vần om –amđã học - HS phát hiện các âm đã học
trong câu.
có trong bài.
- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn.
- HS thi đua đọc theo nhóm
(dãy bàn).
* Luyện viết:
- GV đọc cho HS viết vào bảng con các vần,
- HS viết vào bảng con.
tiếng, từ đã học.
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.
- HS luyện viết bài vào vở
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.
trắng.
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 (tập
1)/ 61.
• Nối từ với tranh cho thích hợp.
- Yêu cầu HS đọc các từ: chỏm núi, đám cưới, - 3 HS đọc các từ.
khóm mía.
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp
- Cho HS tự nối từ thích hợp vào tranh.
làm VBT.
- GVNX, chốt lại.
• Điền : omhay am:
số t …...
ống nh.....
- HS quan sát tranh và trả lời.
- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích - 1HS làm bảng phụ, cả lớp
làm VBT.
hợp.
* Vieát :đom đóm, trái cam.
- HS đọc từ ngữ.
- GV cho HS đọc từ ngữ.
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao, - HS phân tích cấu tạo của
tiếng.
khoảng cách của con chữ.
- HS viết bài vào vở.
- Cho HS viết bài vào VBT ( 2 dòng cuối).
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút


cho HS.
- GV nêu nhận xét chung.
- Thu vở HS chấm –NX.
Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu HS đọc lại bài.
- Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HSNX, sửa sai.
- HS đọc CN – ĐT.

Thứba, ngày 26 tháng 11 năm 2013
Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài : ăm - âm
I – Mục tiêu:
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần ăm –âm, tiếng, từ, câu vừa học.
- Tìm được một số từ có vần ăm –âm.
- Làm đúng các bài tập trong VBTTV1 ( Tập 1)/ 62.
- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/97-98
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Ôn bài:
* Luyện đọc:
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- HS đọc lại bài trong SGK.
- Nhận ra các tiếngcó chứa vần ăm –âmđã học - HS phát hiện các âm đã học
trong câu.
có trong bài.
- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn.
- HS thi đua đọc theo nhóm
(dãy bàn).
* Luyện viết:
- GV đọc cho HS viết vào bảng con các vần,
- HS viết vào bảng con.
tiếng, từ đã học.
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.
- HS luyện viết bài vào vở
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.
trắng.
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 ( tập
1)/ 62.
• Nối từ với tranh cho thích hợp.
- Yêu cầu HS đọc các từ: nằm ngủ, đầm sen, - 3 HS đọc các từ.
mầm giá.
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp
- Cho HS tự nối từ thích hợp vào tranh.
làm VBT.
- GVNX, chốt lại.
* Điền: âmhay ăm:


lọ t……
cái m ……. cái …...
- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích
hợp.
* Viết : tăm tre, đường hầm.
- GV cho HS đọc từ ngữ.
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao,
khoảng cách của con chữ.
- Cho HS viết bài vào VBT ( 2 dòng cuối).
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút
cho HS.
- GV nêu nhận xét chung.
- Thu vở HS chấm –NX.
*Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành
Tiếng việt và toán:
BT1: Điền vần, tiếng có vần am, ăm, âm
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Nhắc lại yêu cầu BT
- Cho HS làm BT
BT2: Đọc
- GV đọc mẫu.
- Cho HS đánh vần, đọc trơn bài.
- GV theo dõi, sửa sai.
BT3: Viết
- Gọi HS đọc dòng chữ: Bồ nông chăm làm.
- Yêu cầu HS phân tích độ cao của các con
chữ.
- Cho HS viết tiếp vào dòng chữ, bắt đầu
viết từ chữ B.
Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu HS đọc lại bài.
- Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HS quan sát tranh và trả lời.
- 1HS làm bảng phụ, cả lớp
làm VBT.
- HS đọc từ ngữ.
- HS phân tích cấu tạo của
tiếng.
- HS viết bài vào vở.
- HSNX, sửa sai.

-HS nêu yêu cầu
-Làm BT
-Lắng nghe.
- Đọc bài
-HS đọc
-HS phân tích
-HS viết.
- HS đọc CN – ĐT.

Ôn luyện: Toán
Bài : LUYỆN TẬP
I – Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố về các kiến thức đã học trong phạm vi 9. Nhìn tranh biết nêu và
giải được bài toán.
- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 ( Tập 1)/ 61.


- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
Ôn bài:
- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì?
• Ôn viết:
- GV viết một số phép tính lên bảng cho HS làm.
* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán 1/ 61.
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
- GV cho HS nêu yêu cầu.
a) GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép tính.

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- HSTL (Luyện tập)
- HS viết vào bảng con.
- HSNX, sửa sai.

a- HS lần lượt nêu kết quả
bài làm.
- HS tự làm bài vào VBT.
- HSNX, sửa sai.

- GVNX, sửa sai.
- Cho HS nhận xét về quan hệ giữa phép cộng và
phép trừ.
- HS làm bài vào bảng con.
b) Yêu cầu HS tự làm bài.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
- 4 HS làm bài vào bảng lớp.
c) Yêu cầu HS tự làm bài.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Nối phép tính với số thích hợp:
-HS theo dõi.
GV hướng dẫn HS cách làm bài.
- GV chia nhóm tổ chức cho HS thi đua.
- 2 nhóm HS (3HS/1 nhóm)
- Yêu cầu HS thi đua làm bài.
thi đua làm bài.
- GVNX, sửa sai – Tuyên dương nhóm thắng cuộc. - HSNX, sửa sai bình chọn
người thắng cuộc.
Bài 4: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- 3 HS làm bảng phụ, cả lớp
- GV cho HS nêu cách để so sánh và tự làm bài.
làm bài VBT.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 5:Viết phép tính thích hợp:
- HS quan sát và nêu bài
- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.
toán.
- 1 HS làm bảng lớp. Cả lớp
- Cho HS tự làm bài.
làm VBT.
- HS trao đổi vở chấm bài.


- GVNX, sửa sai.
- GV nêu nhận xét chung.
- Thu vở HS chấm -NX
Củng cố -Dặn dò:
- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.
Thứ tư, ngày 27 tháng 11 năm 2013
Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài :ôm- ơm
I – Mục tiêu:
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần ôm –ơm, tiếng, từ, câu vừa học.
- Tìm được một số từ có vần ôm –ơm.
- Làm đúng các bài tập trong VBTTV1 ( Tập 1)/ 63.
- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/98-99
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Ôn bài:
* Luyện đọc:
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- HS đọc lại bài trong SGK.
- Nhận ra các tiếngcó chứa vần ôm –ơm đã học - HS phát hiện các âm đã học
trong câu.
có trong bài.
- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn.
- HS thi đua đọc theo nhóm
(dãy bàn).
* Luyện viết:
- GV đọc cho HS viết vào bảng con các vần, tiếng, - HS viết vào bảng con.
từ đã học.
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.
- HS luyện viết bài vào vở
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.
trắng.
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 ( tập
1)/ 63.
* Nối :
- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.
- HS đọc các tiếng ở 2 cột.
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp
ồm ồm.
Cây rơm
làm VBT.
Ngựa phi
Giọng nói

vàng óng.
tung bờm


- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.
*Điền : ômhay ơm:
bữa c……
giã c…...
cái n …….
- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích
hợp.
* Vieát : chó đốm, mùi thơm
- GV cho HS đọc từ ngữ.
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao,
khoảng cách của con chữ.
- Cho HS viết bài vào VBT ( 2 dòng cuối).
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút
cho HS.
- GV nêu nhận xét chung.
- Thu vở HS chấm –NX.
*Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành
Tiếng việt và toán:
BT1: Điền vần, tiếng có vần om, ôm, ơm
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Nhắc lại yêu cầu BT
- Cho HS làm BT
BT2: Đọc
- GV đọc mẫu.
- Cho HS đánh vần, đọc trơn bài.
- GV theo dõi, sửa sai.
BT3: Viết
- Gọi HS đọc dòng chữ: Mùi cốm thơm làng
xóm.
- Yêu cầu HS phân tích độ cao của các con
chữ.
- Cho HS viết tiếp vào dòng chữ, bắt đầu viết
từ chữ M.
Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu HS đọc lại bài.
Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HS quan sát tranh và trả lời.
- 1HS làm bảng phụ, cả lớp
làm VBT.
- HS đọc từ ngữ.
- HS phân tích cấu tạo của
tiếng.
- HS viết bài vào vở.
- HSNX, sửa sai.

-HS nêu yêu cầu
-Làm BT
-Lắng nghe.
- Đọc bài
-HS đọc
-HS phân tích
-HS viết.

- HS đọc CN – ĐT.


Ôn luyện: Toán
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 10
I – Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố lại kiến thức tính cộng trong phạm vi 10.
- Nhìn tranh biết đọc bài toán và giải được bài toán.
- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 ( Tập 1)/ 62.
- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/102
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Ôn bài:
- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì?
HSTL (Phép cộng trong phạm vi
10.)
• Ôn đọc:
- Yêu cầu HS đọc lại phép tính đã học buổi - HS đọc lại bảng cộng trong
phạm vi 10. (cá nhân, đồng
sáng.
thanh)
• Ôn viết:
- GV viết một số phép tính lên bảng cho HS - HS viết vào bảng con.
- HSNX, sửa sai.
làm.
* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán
1( Tập 1)/ 62.
Bài 1: Tính.
- 4 HS làm bài ở bảng lớp, cả lớp
a) Yêu cầu HS tự làm bài.
làm vào bảng con.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
b) Cho HS ghi kết quả vào VBT sau đó lần - HS lần lượt nêu kết quả bài
làm.
lượt cho HS nêu kết quả.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Số?
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- HS tự làm bài vào VBT.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- 4 HS làm bài vào bảng lớp
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 3: Viết phép tính thích hợp:
- HS quan sát và nêu bài toán.
- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.
- 2 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm
- Cho HS tự làm bài.
VBT.


- GVNX, sửa sai.
Bài 4:Số?
- GV hướng dẫn HS cách làm bài.
- GV chia nhóm tổ chức cho HS thi đua.
- Yêu cầu HS thi đua làm bài.
- GVNX, sửa sai – Tuyên dương nhóm thắng
cuộc.
- GV nêu nhận xét chung.
- Thu vở HS chấm -NX
*Hướng dẫn HS làm BT trong vở Thực hành
Tiếng việt và toán:
Bài 1: Tính.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt viết các cặp phép tính cho HS
làm bài.

5

+

5

=

10

- HS theo dõi.
- 2 nhóm HS thi đua làm bài.
- HSNX, sửa sai bình chọn người
thắng cuộc.
- HS trao đổi vở chấm bài.

- HS lần lượt viết bài làm vào
bảng con.
- HSNX, sửa sai.

- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Số?
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép -HS tự làm bài.
tính.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 3: Số?
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép -HS tự làm bài.
tính.
- HSNX, sửa sai
- GVNX, sửa sai.
Bài 4: Điền dấu >, <, =.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- HS tự làm bài.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 5:Viết phép tính thích hợp:
- HS quan sát và nêu bài toán.
- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.
- 1 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm
- Cho HS tự làm bài
vở.
8 + 2 = 10
Củng cố -Dặn dò:


- Gọi HS đọc lại bảng cộng trong phạm vi 10.

- HS đọc lại bảng cộng trong
phạm vi 10.

- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.
Thứ năm, ngày 29 tháng 11 năm 2013
Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài : em- êm
I – Mục tiêu:
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần em – êm, tiếng, từ, câu vừa học.
- Tìm được một số từ có vần em – êm.
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 ( tập 1)/ 64.
- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/100-101
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Ôn bài:
* Luyện đọc:
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- HS đọc lại bài trong SGK.
- Nhận ra các tiếngcó chứa vần em –êm đã học - HS phát hiện các âm đã học có
trong câu.
trong bài.
- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn.
- HS thi đua đọc theo nhóm (dãy
bàn).
* Luyện viết:
GV đọc cho HS viết vào bảng con các vần, - HS viết vào bảng con.
tiếng, từ đã học.
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.
- HS luyện viết bài vào vở trắng.
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 (tập * HS theo dõi và làm bài vào
1)/ 64
VBT.
* Nối tiếng tạo thành từ hoàn chỉnh.
- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.
- HS đọc các từ.
- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm
GVNX, chốt kết quả đúng:
VBT.
ném

sao

ngõ

còn

đếm

hẻm


* Điền: em hay êm:
- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho
thích hợp.
- GVNX, chốt kết quả đúng:
móm mém
xem ti vi
ghế đệm
• Viết: que kem, mềm mại.
- GV cho HS đọc từ ngữ.
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ
cao, khoảng cách của con chữ.
- Cho HS viết bài vào VBT ( 2 dòng cuối).
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm
bút cho HS.
- GV theo dõi, nhắc nhở các em.
- Thu vở HS chấm -NX
*Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành
Tiếng việt và toán:
BT1: Điền vần, tiếng có vần em,êm
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Nhắc lại yêu cầu BT
- Cho HS làm BT
BT2: Đọc
- GV đọc mẫu.
- Cho HS đánh vần, đọc trơn bài.
- GV theo dõi, sửa sai.
BT3: Viết
- Gọi HS đọc dòng chữ: Hai an hem đếm
sao.
- Yêu cầu HS phân tích độ cao của các
con chữ.
- Cho HS viết tiếp vào dòng chữ,bắt đầu
viết từ chữ H.
Củng cố - Dặn dò:
* GV yêu cầu HS tìm và viết những tiếng có
vần em –êm.
- GVNX, sửa chữa- Tuyên dương .
- Yêu cầu đọc lại bài.
- Về xem trước bài mới.

- HS quan sát tranh và trả lời.
- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm
VBT.

- HS đọc từ ngữ.
- HS phân tích cấu tạo của tiếng.
- HS viết bài vào vở.

-HS nêu yêu cầu
-Làm BT
-Lắng nghe.
- Đọc bài
-HS đọc
-HS phân tích
-HS viết.
- HS suy nghĩ và tìm tiếng, từ có
các vần đã học.
- HS nhận xét, sửa sai.
- HS đọc CN – ĐT.


Ôn luyện: Toán
Bài :LUYỆN TẬP
I – Mục tiêu:
- Giúp HS nắm vững phép cộng trong phạm vi 10. Đọc được bảng cộng trừ trong
phạm vi 10.
- Làm đúng các bài tập trong VBT Toán 1 ( Tập 1)/ 63.
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Ôn bài:
- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì?
- HSTL (Luyện tập.)
• Ôn viết:
- GV viết một số phép tính lên bảng cho HS - HS viết vào bảng con.
- HSNX, sửa sai.
làm.
* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán
1(Tập 1)/ 65.
Bài 1: Tính.
a) GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép
tính.
- GVNX, sửa sai.
b) Yêu cầu HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Số?
- GV hướng dẫn HS cách làm bài.
- Yêu cầu HS làm bài.
- GVNX, sửa sai.
Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
GV hướng dẫn HS cách làm bài.
- GV chia nhóm tổ chức cho HS thi đua.
- Yêu cầu HS thi đua làm bài.

a) - HS lần lượt nêu kết quả
bài làm.
- HSNX, sửa sai.
b) HS lần lượt làm bài ở bảng
lớp, cả lớp làm vào bảng con.
- HSNX, sửa sai.
- 4 HS lên bảng làm bài.
Cả lớp làm VBT.
- HSNX, sửa sai.
- HS theo dõi.

- 2 nhóm HS (4HS/1 nhóm)
thi đua làm bài.
- GVNX, sửa sai – Tuyên dương nhóm thắng - HSNX, sửa sai bình chọn
người thắng cuộc.
cuộc.
Bài 4:Viết phép tính thích hợp:
- HS quan sát và nêu bài toán.
- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.
- 2 HS làm bảng lớp. Cả lớp
- Cho HS tự làm bài.


làm VBT.
- GVNX, sửa sai. ( 8 + 2 = 10; 9 – 2 = 7)
Bài 5:Tính.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai.
* GV cho HS làm thêm một số bài tập.
- GVtheo dõi giúp đỡ HS yếu.
- GVthu vở HS chấm -NX
Củng cố -Dặn dò:
- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- 4HS làm bảng lớp,cả lớp làm
bảng con (theo dãy bàn).
-HSNX, sửa sai.
- HS làm vào vở trắng.

Thứ sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2013.
Ôn luyện: Toán
Bài :PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
I – Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố lại kiến thức tính trừ trong phạm vi 10.
- Nhìn tranh biết đọc bài toán và giải được bài toán.Củng cố so sánh hai số sau khi
làm tính.
- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 ( Tập 1)/ 64.
- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/103
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
Ôn bài:
- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì?
- HSTL (Phép trừ trong phạm
vi 10.)
• Ôn đọc:
- Yêu cầu HS đọc lại phép tính đã học buổi HS đọc lại bảng trừ trong
phạm vi 10. (cá nhân, đồng
sáng.
thanh)
• Ôn viết:
- GV viết một số phép tính lên bảng cho HS - HS viết vào bảng con.
- HSNX, sửa sai.
làm.
* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán 1 (
Tập 1)/64.
Bài 1: Tính.


a)Yêu cầu HS tự làm bài.

a) 3 HS làm bài ở bảng lớp ,
cả lớp làm vào bảng con.
- GVNX, sửa sai.
- HSNX, sửa sai.
b) GV cho HS nêu yêu cầu.
b) HS lần lượt nêu kết quả bài
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép làm.
tính.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Số?
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- HS tự làm bài vào VBT.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- 3 HS làm bài vào bảng lớp
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 3: Điền dấu <,> =?
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- HS quan sát và nêu bài toán.
- 3 HS làm bảng lớp. Cả lớp
- GVNX, sửa sai.
làm VBT.
Bài 4:Viết phép tính thích hợp:
- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.
- HS quan sát và nêu bài toán.
- Cho HS tự làm bài.
- 1 HS làm bảng phụ. Cả lớp
làm VBT.
- GVNX, sửa sai.( 10 – 2 = 8 hoặc 10 – 8 = 2)
* GV cho HS làm thêm một số bài tập.
- HS làm vào vở trắng.
- GVtheo dõi giúp đỡ HS yếu.
- GVthu vở HS chấm -NX
*Hướng dẫn HS làm BT trong vở Thực hành
Tiếng việt và toán:
Bài 1: Tính.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt viết các cặp phép tính cho HS - HS lần lượt viết bài làm vào
làm bài.
bảng con.
- GVNX, sửa sai.
- HSNX, sửa sai.
Bài 2: Tính
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép -HS tự làm bài.
tính.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 3: Tính.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép - HS tự làm bài.


tính.
- GVNX, sửa sai.
Bài 4:Viết phép tính thích hợp:
- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.
- Cho HS tự làm bài
Bài 5: Đố vui
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai.
Củng cố -Dặn dò:
- Gọi HS đọc lại bảng trừ trong phạm vi 10.
- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HS lần lượt nêu kết quả của
phép tính.
- HSNX, sửa sai.
- HS quan sát và nêu bài toán.
- 1 HS làm bảng lớp. Cả lớp
làm vở.
1 - 3 = 7
0
- HS tự làm bài vào VBT.
- HSNX, sửa sai.
- HS đọc lại bảng trừ trong
phạm vi 10.

Rèn viết
Bài : ÔN LUYỆN
I – Mục tiêu:
- Củng cố kiến thức cho HS yếu, nâng cao kiến thức cho HS giỏi. Rèn cho HS viết
các vần đã được học (có âm m ở cuối: om, am, ăm, âm, em, êm ).
- Làm được các bài tập điền chữ.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
• Bài ôn:
- GV đọc một số chữ có các vần đã học yêu - HS nghe viết vào bảng con.
- HSNX, sửa sai.
cầu HS viết vào bảng con.
- Với HS yếu GV đánh vần cho HS viết.
- Theo dõi, giúp đỡ HS.
- GV viết lên bảng một số chữ yêu cầu HS viết - HS đọc các chữ GV đã ghi
bảng.
vào vở trắng.
- Hướng dẫn HS viết từng dòng vào vở.
- HS viết bài vào vở trắng.
* Lưu ý tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở.
- Theo dõi, giúp đỡ HS.
- Chấm bài, nhận xét.


Soạn xong tuần 15
Người soạn

Khối trưởng kí duyệt

Hoàng Thị Lệ Trinh

Nguyễn Thị Thanh TuyếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×