Tải bản đầy đủ

Giao an lop 1 tuan 18 buoi chieu

TUẦN 18
Từ ngày 16/12 đến ngày 20/12/2013
Thứ, ngày

Tiết

Môn

Tên bài dạy

Hai
16/12

3
4
5

Học vần
Học vần

Ôn luyện đọc: it – iêt

Rèn chữ viết : it – iêt

Ba
17/12

3
4
5

Học vần
Học vần
Toán

Ôn luyện đọc:uôt – ươt
Rèn chữ viết: uôt – ươt
Ôn luyện : Điểm. Đoạn thẳng.


18/12

3
4
5

Học vần
Học vần
Toán

Ôn luyện đọc: Ôn tập
Rèn chữ viết : Ôn tập
Ôn luyện : Độ dài đoạn thẳng

Năm
19/12

3
4
5

Học vần

Học vần
Toán

Ôn luyện đọc - Rèn chữ viết: oc –
ac
Ôn luyện : Thực hành đo độ dài.

Sáu
20/12

3
4
5

Học vần
Học vần
Toán

Ôn luyện đọc- Rèn chữ viết: Ôn
luyện
Ôn luyện : Một chục. Tia số


Thứ hai, ngày 16 tháng 12 năm 2013
Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài : it-iêt
I – Mục tiêu:
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần it –iêt, tiếng, từ, câu vừa học.
- Tìm được một số từ có vần it –iêt.
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 (Tập 1)/ 74.
-Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/120-121
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ôn bài:
* Luyện đọc:
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- HS đọc lại bài trong SGK.
- Nhận ra các tiếng có chứa vần it –iêt đã học - HS phát hiện các âm đã học có
trong câu.
trong bài.
- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn.
- HS thi đua đọc theo nhóm ( dãy
bàn).
* Luyện viết:
- GV đọc cho HS viết vào bảng con các vần, - HS viết vào bảng con.
tiếng, từ đã học.
- HS luyện viết bài vào vở trắng.
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 ( tập
1)/ 74.
• Nối :
- HS đọc các tiếng ở 2 cột.
- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm
- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.
VBT.
- GVNX, chốt kết quả đúng:
Bà mẹ

tiết trời mát mẻ.

Cánh quạt

Việt Nam anh hùng.

Mùa thu

quay tít.

• Điền: it hay iêt:
- HS quan sát tranh và trả lời.
- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích - 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm
VBT.
hợp.
GVNX, chốt kết quả đúng:


bịt mắt
bàn viết
đàn vịt
• Viết: đông nghịt, hiểu biết.
- GV cho HS đọc từ ngữ.
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao,
khoảng cách của con chữ.
- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng cuối).
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút
cho HS.
- GV nêu nhận xét chung.
- Thu vở HS chấm –NX.
*Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành
Tiếng việt và toán:
BT1: Đánh dấu vào bảng tiếng có vần it, iêt, yêt
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Nhắc lại yêu cầu BT
- Cho HS làm BT
BT2: Đọc
- GV đọc mẫu.
- Cho HS đánh vần, đọc trơn bài.
- GV theo dõi, sửa sai.
BT3: Viết
- Gọi HS đọc dòng chữ: Bé viết chữ rất nắn
nót.
- Yêu cầu HS phân tích độ cao của các con
chữ.
- Cho HS viết tiếp vào dòng chữ, bắt đầu
viết từ chữ B.
 Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu HS đọc lại bài.
- Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HS đọc từ ngữ.
- HS phân tích cấu tạo của tiếng.
- HS viết bài vào vở.
- HSNX, sửa sai.

- HS nêu yêu cầu
- Làm BT
- Lắng nghe.
- Đọc bài
- HS đọc
- HS phân tích
- HS viết.
- HS đọc CN – ĐT.

Thứ ba, ngày 17 tháng 12 năm 2013
Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài: uôt- ươt
I – Mục tiêu:
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần uôt –ươt, tiếng, từ, câu vừa học.
- Tìm được một số từ có vần uôt –ươt.
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 (Tập 1)/ 75.


-Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/121-122
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ôn bài:
* Luyện đọc:
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- HS đọc lại bài trong SGK.
- Nhận ra các tiếng có chứa vần uôt –ươt đã học - HS phát hiện các âm đã học có
trong câu.
trong bài.
- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn.
- HS thi đua đọc theo nhóm (dãy
bàn).
* Luyện viết:
- GV đọc cho HS viết vào bảng con các vần,
- HS viết vào bảng con.
tiếng, từ đã học.
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.
- HS luyện viết bài vào vở trắng.
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 (tập
1)/ 75.
• Nối :
- HS đọc các tiếng ở 2 cột.
- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm
- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.
VBT.
- GVNX, chốt kết quả đúng:
Ruộng mạ

ngồi vuốt râu.

Vận động viên

vượt chướng ngại vật.

Cụ già

xanh mướt.

• Điền: uôt hay ươt:
- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích
hợp.
- GVNX, chốt kết quả đúng:
trượt băng
máy tuốt lúa lần lượt
• Viết: trắng muốt, ẩm ướt.
- GV cho HS đọc từ ngữ.
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao,
khoảng cách của con chữ.
- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng cuối).

- HS quan sát tranh và trả lời.
- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm
VBT.

- HS đọc từ ngữ.
- HS phân tích cấu tạo của tiếng.
- HS viết bài vào vở.


- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút
cho HS.
- GV nêu nhận xét chung.
- Thu vở HS chấm –NX.
*Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành
Tiếng việt và toán:
BT1: Đánh dấu vào bảng tiếng có vần uôt, ươt
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Nhắc lại yêu cầu BT
- Cho HS làm BT
BT2: Đọc
- GV đọc mẫu.
- Cho HS đánh vần, đọc trơn bài.
- GV theo dõi, sửa sai.
BT3: Viết
- Gọi HS đọc dòng chữ: Mẹ cho em chơi cầu
trượt.
- Yêu cầu HS phân tích độ cao của các con
chữ.
- Cho HS viết tiếp vào dòng chữ, bắt đầu
viết từ chữ M.
 Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu HS đọc lại bài.
- Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HSNX, sửa sai.

- HS nêu yêu cầu
- Làm BT
- Lắng nghe.
- Đọc bài
- HS đọc
- HS phân tích
- HS viết.
- HS đọc CN – ĐT.

Ôn luyện: Toán
Bài: ĐIỂM. ĐOẠN THẲNG
I – Mục tiêu:
- Củng cố cho HS nêu tên các điểm và đoạn thẳng. Nối các điểm và đoạn thẳng,
nối thành các hình đơn giản bằng các điểm và đoạn thẳng.
- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 (Tập 1)/ 73.
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ôn bài:
- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì?
- HSTL: Điểm. Đoạn thẳng.
* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán 1/
73.
Bài 1: Đọc tên các điểm rồi nối các điểm để có


đoạn thẳng:
- Cho HS đọc các điểm trong bài tập.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Dùng thước thẳng và bút để nối thành:
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai.
Bài 3: Mỗi hình vẽ dưới đây có bao nhiêu đoạn
thẳng?
- cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các đoạn thẳng
có trong hình.
- GVNX, sửa sai. (6 đoạn thẳng; 10 đoạn thẳng; 3
đoạn thẳng )
- GV thu vở HS chấm - NX
 Củng cố -Dặn dò:
- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HS đọc các điểm trong bài tập.
2 HS làm bảng phụ, cả lớp VBT.
- HS thi đua làm bài.

- HS nêu kết quả các đoạn thẳng
- HSNX, sửa sai.

Thứ tư, ngày 18 tháng 12 năm 2013
Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài: ÔN TẬP
I – Mục tiêu:
- Giúp HS nhớ lại đọc, viết chắc chắn các âm đã học có âm t và nh ở cuối.
- So sánh được các vần gần giống nhau. Tìm được những vần có âm n ở cuối.Nhận
biết được các tiếng và câu có chứa vần đang ôn.
- Làm đúng các bài tập trong VBTTV1 (Tập 1)/ 76.
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ôn bài:
* Luyện đọc:
- GV hỏi: Buổi sáng chúng ta học Tiếng Việt bài - HS trả lời.
gì?
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- HS mở SGK đọc bài.
+ Đánh vần tiếng, từ, câu.
- HS luyện đọc CN- ĐT (tổ,
+ Đọc trơn toàn bài.
nhóm).
- GV kết hợp yêu cầu HS phân tích tiếng, từ.
- HS đọc kết hợp phân tích tiếng
- Gọi HS yếu đọc nhiều lần.
- GV theo dõi, sửa sai cho HS.


- Cho HS thi đua đọc trước lớp.
* Luyện cài bảng: GV đọc để HS nghe và cài
bảng.
* Luyện viết:
GV đọc cho HS viết bảng con các âm, tiếng, từ
đã học.
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 ( tập
1)/ 76.
• Nối :
- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.
- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.
- GVNX, chốt kết quả đúng:
Cô bé

mà mẹ vẫn bận rộn.

Ngày chủ nhật

mải miết làm bài.

Bài hát

rất hay.

• Điền: at, ăt hay ât:
- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích
hợp.
- GVNX, chốt kết quả đúng:
phất cờ
gặt lúa
máy xay xát
• Viết: cháu chắt, thật thà.
- GV cho HS đọc từ ngữ.
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao,
khoảng cách của con chữ.
- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng cuối).
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút
cho HS.
- GV nêu nhận xét chung.
- Thu vở HS chấm –NX.
 Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu HS đọc lại bài.
- Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HS thi đua đọc (CN, tổ, bàn)
- HS cài bảng.
- HS viết bảng con.
- HS viết bài vào vở.
* HS theo dõi và làm bài vào
VBT.
- HS đọc các tiếng ở 2 cột.
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm
VBT.

- HS quan sát tranh và trả lời.
- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm
VBT.

- HS đọc từ ngữ.
- HS phân tích cấu tạo của tiếng.
- HS viết bài vào vở.
- HSNX, sửa sai.

- HS đọc CN – ĐT.


Ôn luyện: Toán
Bài: ĐỘ DÀI ĐOẠN THẲNG
I – Mục tiêu:
- Củng cố về đoạn thẳng dài hơn, đoạn thẳng ngắn hơn khi so sánh giữa hai đoạn
thẳng với nhau.
- Phân biệt đoạn thẳng dài, ngắn và ghi các số vào đoạn thẳng đó.
- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 (Tập 1)/ 74.
- Làm BT trong vở thục hành tiếng việt và toán/124-125
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ôn bài:
- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì?
- HSTL: Độ dài đoạn thẳng.
* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán 1/
74.
Bài 1: Ghi dấu  vào đoạn thẳng dài hơn
(theo mẫu)
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- 1 HS làm bảng phụ, cả lớp
VBT.
- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Ghi số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng
(theo mẫu)
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- HS thi đua làm bài.
- GVNX, sửa sai.
Bài 3: a) Tô màu đỏ vào cột cao nhất, tô màu
xanh vào cột thấp nhất:
b) Ghi số thích hợp vào mỗi cột ( theo mẫu)
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- 1 HS làm bảng phụ, cả lớp
VBT.
- GVNX, sửa sai.
- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu.
- GV thu vở HS chấm -NX
*Hướng dẫn HS làm BT trong vở thực hành
tiếng việt và toán:
Bài 1: Điền số đoạn thẳng và tên đoạn thẳng
vào chỗ chấm
( theo mẫu)
- Cho HS nêu yêu cầu BT.
- Hướng dẫn làm mẫu câu a.


- Cho HS tự làm bài.
- NX.
Bài 2: Viết số thích hợp vào mỗi đoạn thẳng
(theo mẫu)
- Cho HS nêu yêu cầu BT.
- Hướng dẫn làm mẫu.
- Cho HS làm bài.
- NX.
Bài 3: Khoanh vào tên đoạn thẳng dài nhất.
- Cho HS nêu yêu cầu BT.
- Cho HS tự làm bài.
- NX.
- Thu vở chấm điểm, nhận xét.
 Củng cố -Dặn dò:
- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HS làm theo yêu cầu của GV.

- Nêu yêu cầu.
- Làm bài.
- Nêu yêu cầu.
- Làm bài.

Thứ năm, ngày 19 tháng 12 năm 2013
Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài: oc – ac
I – Mục tiêu:
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần oc – ac, tiếng, từ, câu vừa học.
- Tìm được một số từ có vần oc – ac.
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 (Tập 1)/ 74.
-Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/123
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ôn bài:
* Luyện đọc:
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- HS đọc lại bài trong SGK.
- Nhận ra các tiếng có chứa vần oc – ac đã học - HS phát hiện các âm đã học có
trong câu.
trong bài.
- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn.
- HS thi đua đọc theo nhóm (dãy
bàn).
* Luyện viết:
- GV đọc cho HS viết vào bảng con các vần,
- HS viết vào bảng con.
tiếng, từ đã học.
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.
- HS luyện viết bài vào vở trắng.


- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 (tập
1)/ 77.
• Nối :
- HS đọc các tiếng ở 2 cột.
Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm
- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.
VBT.
- GVNX, chốt kết quả đúng:
Chúng em học

cho bà nghe.

Bé đọc báo

ở đằng đông.

Mặt trời mọc

hai buổi mỗi ngày.

• Điền: oc hay ac:
- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích
hợp.
- GVNX, chốt kết quả đúng:
viên ngọc
bản nhạc
nóc nhà
• Viết: hạt thóc, bản nhạc.
- GV cho HS đọc từ ngữ.
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao,
khoảng cách của con chữ.
- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng cuối).
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm
bút cho HS.
GV nêu nhận xét chung.
Thu vở HS chấm –NX.
*Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành
Tiếng việt và toán:
BT1: Đánh dấu vào bảng tiếng có vần oc, ac
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Nhắc lại yêu cầu BT
- Cho HS làm BT
BT2: Đọc
- GV đọc mẫu.
- Cho HS đánh vần, đọc trơn bài.
- GV theo dõi, sửa sai.
BT3: Viết

- HS quan sát tranh và trả lời.
- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm
VBT.

- HS đọc từ ngữ.
- HS phân tích cấu tạo của tiếng.
- HS viết bài vào vở.
- HSNX, sửa sai.

- HS nêu yêu cầu
- Làm BT
- Lắng nghe.
- Đọc bài
- HS đọc


- Gọi HS đọc dòng chữ: Em học nhạc, học
vẽ.
- HS phân tích
- Yêu cầu HS phân tích độ cao của các con
chữ.
- HS viết.
- Cho HS viết tiếp vào dòng chữ, bắt đầu
viết từ chữ Y.
 Củng cố - Dặn dò:
- HS đọc CN – ĐT.
- Yêu cầu HS đọc lại bài.
- Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.
Ôn luyện: Toán
Bài: THỰC HÀNH ĐO ĐỘ DÀI
I – Mục tiêu:
- Giúp HS biết chọn các dụng cụ để đo độ dài của các vật cho phù hợp.
- Thực hành đo được độ dài theo các bài tập trong VBT Toán 1 (Tập 1)/ 75.
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
- Nhận biết được các dụng cụ dùng để đo độ dài.
- Thực hành đo độ dài bằng gang tay, bước chân, thước kẻ …
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
• Chọn các độ dài và các dụng cụ đo để
kết quả đo là số không vượt quá 10.
Bài 1: Đo độ dài bàn HS bằng gang tay.
- Cho HS nêu yêu cầu.
- HS theo dõi GV đo mẫu.
- GV thực hành đo mẫu.
- HS thực hành cá nhân đo bằng
- Cho HS thực hành đo.
gang tay.
GV theo dõi, giúp đỡ.
Bài 2: Đo độ dài bảng của lớp bằng thước
gỗ.
- Cho HS nêu yêu cầu.
- GV sử dụng cái thước dài 1m thực hành đo - HS theo dõi GV đo mẫu.
mẫu.
- Vài HS thực hành đo độ dài
- Cho HS thực hành đo.
bảng của lớp.
- GV theo dõi, giúp đỡ.
Bài 3: Đo độ dài một căn phòng bằng bước
chân.


- Cho HS nêu yêu cầu.
- GV chọn một số em ( có những em cao, thấp - HS theo dõi GV đo mẫu.
khác nhau) lên đo.
- Cho HS thực hành đo.
- HS thực hành đo độ dài căn
phòng (theo nhóm).
- GV theo dõi, giúp đỡ.
Bài 4: Đo độ dài vườn trường hoặc hành
lang lớp học bằng cái gậy.
- Cho HS nêu yêu cầu.
- GV cho HS ra hành lang của lớp học để thực - HS dùng gậy hoặc thước 1m để
hành đo.
đo.
- Cho HS thực hành đo.
- GV theo dõi, giúp đỡ.
 Củng cố -Dặn dò:
- Thực hành đo các dụng cụ khác nhau ở gia
đình của mình. Về xem trước bài mới.
Thứ sáu, ngày 20 tháng 12 năm 2013
Ôn luyện: Toán
Bài: MỘT CHỤC. TIA SỐ
I – Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố lại kiến thức nhận biết được nhóm đồ vật mười là một chục và
thứ tự các số trên các vạch của tia số.
- Củng cố về các điểm trên các hình.
- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 (Tập 2)/ 3.
- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/126.
II – Các hoạt động dạy – học:
- Nhận biết 10 là một chục.
- Nhận biết được các số theo thứ tự
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ôn bài:
- GV hỏi : Buổi sáng học toán bài gì?
- HSTL: Một chục. Tia số
• Ôn viết:
- GV viết một số phép tính lên bảng cho HS làm.
* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán 1
(Tập 1)/ 71.
Bài 1: Vẽ thêm cho đủ một chục chấm tròn:
- Cho HS nêu yêu cầu.
- HS đếm các chấm tròn trong


- Yêu cầu HS đếm các chấm tròn trong các
khung.
- Cho HS làm bài.
- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Vẽ bao quanh một chục con vật:
- Cho HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- Cho HS làm bài.
- GVNX, sửa sai.
Bài 3: Điền số vào dưới mỗi vạch của tia số:
- Cho HS nêu yêu cầu.
- Cho HS làm bài.
- GVNX, sửa sai.
Bài 4: Điền số thích hợp vào ô trống ( theo
mẫu):
- Cho HS nêu yêu cầu.
- GV cho HS nhận xét bài làm mẫu.
- Cho HS làm bài.
- GVNX, sửa sai.
- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu.
- GV thu vở HS chấm -NX
* Hướng dẫn HS làm BT trong vở thực hành
tiếng việt và toán:
Bài 1: Khoanh vào một chục quả( theo mẫu)
- Cho HS nêu yêu cầu.
- GV làm mẫu.
- Cho HS làm bài.
- Nhận xét.
Bài 2: Viết số thích hợp vào mỗi vạch của tia
số:
- Cho HS nêu yêu cầu.
- GV làm mẫu.
- Cho HS làm bài.
- Nhận xét.
Bài 3: Thực hành đo độ dài
- Cho HS đo độ dài của bảng con bằng gang tay,
bằng que tính.

các khung.
- HS tự làm bài cá nhân.

- HS quan sát tranh.
- 1 HS làm phiếu bài tập.
- Cả lớp làm vào VBT.

- 1 HS làm bảng phụ. Cả lớp
làm vào VBT.
- HS đọc các số trên tia số (CNĐT).
- HS nêu nhận xét.
- HS nêu miệng kết quả.
- HSNX, sửa chữa.

- HS nêu yêu cầu.
- HS làm bài.

- HS nêu yêu cầu.
- HS làm bài.


 Củng cố -Dặn dò:
- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.
Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài: ÔN LUYỆN
I – Mục tiêu:
- Củng cố cho HS đọc, viết các vần, tiếng, từ và câu ứng dụng trong các bài đã học
trong học kì I.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ôn bài:
* Luyện đọc:
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- HS đọc lại bài trong SGK.
- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn.
- HS thi đua đọc theo nhóm (dãy bàn).
* Luyện viết:
Luyện viết vần:
- GV đọc một số vần, yêu cầu HS viết bảng - HS nghe viết vào bảng con.
con.
Luyện viết tiếng:
- GV đọc một số tiếng, yêu cầu HS viết
- HS nghe viết vào bảng con.
bảng con.
Luyện viết từ:
- GV đọc một số từ, yêu cầu HS viết vào
- HS nghe viết vào vở.
vở.
- GV theo dõi nhắc nhở, uốn nắn.
 Củng cố - Dặn dò:
- Về ôn lại bài. Chuẩn bị bài sau.
Soạn xong tuần 18
Người soạn

Khối trưởng kí duyệt

Hoàng Thị Lệ Trinh

Nguyễn Thị Thanh TuyếtTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×