Tải bản đầy đủ

Giao an lop 1 tuan 17 buoi chieu

TUẦN 17
Từ ngày 9/12 đến ngày 13/12/2013
Thứ, ngày

Tiết

Môn

Hai
09/12

3
4
5

Học vần
Học vần

Ôn luyện đọc: ăt – ât
Rèn chữ viết : ăt – ât


Ba
10/12

3
4
5

Học vần
Học vần
Toán

Ôn luyện đọc: ôt – ơt
Rèn chữ viết: ôt – ơt
Ôn luyện : Luyện tập chung.


11/12

3
4
5

Học vần
Học vần
Toán

Ôn luyện đọc: et – êt
Rèn chữ viết : et – êt
Ôn luyện : Luyện tập chung.

Năm
12/12

3
4
5

Học vần
Học vần
ToánÔn luyện đọc - Rèn chữ viết: ut – ưt

3
4
5

Tập viết
Tập viết
Toán

Rèn chữ viết

Sáu
13/12

Tên bài dạy

Ôn luyện : Luyện tập chung.

Ôn tập: Tự kiểm tra


Thứ hai, ngày 9 tháng 12 năm 2013
Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài: ăt- ât
I – Mục tiêu:
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần ăt –ât, tiếng, từ, câu vừa học.
- Tìm được một số từ có vần ăt –ât.
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 (Tập 1)/ 70.
- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/108-109
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ôn bài:
* Luyện đọc:
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- HS đọc lại bài trong SGK.
- Nhận ra các tiếng có chứa vần ăt –ât đã học - HS phát hiện các âm đã học có
trong câu.
trong bài.
- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn.
- HS thi đua đọc theo nhóm (dãy
bàn).
* Luyện viết:
- GV đọc cho HS viết vào bảng con các vần,
- HS viết vào bảng con.
tiếng, từ đã học.
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.
- HS luyện viết bài vào vở trắng.
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 (tập
1)/ 70.
• Nối :
- HS đọc các tiếng ở 2 cột.
- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm
- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.
VBT.
- GVNX, chốt kết quả đúng:
Bầu trời

lấy mật.

Chị cắt cỏ

cho bò.

Bố nuôi ong

xanh ngắt.

• Điền: ăt hay ât:
m…
m…
m…
m…


- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích
hợp.
• Viết: bắt tay, thật thà.
- GV cho HS đọc từ ngữ.
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao,
khoảng cách của con chữ.
- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng cuối).
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút
cho HS.
- GV nêu nhận xét chung.
- Thu vở HS chấm –NX.
*Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành
Tiếng việt và toán:
BT1: Điền vần, tiếng có vần at, ăt, ât
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Nhắc lại yêu cầu BT
- Cho HS làm BT
BT2: Đọc
- GV đọc mẫu.
- Cho HS đánh vần, đọc trơn bài.
- GV theo dõi, sửa sai.
BT3: Viết
- Gọi HS đọc dòng chữ: Biển dạt dào như
sóng vỗ.
- Yêu cầu HS phân tích độ cao của các con
chữ.
- Cho HS viết tiếp vào dòng chữ, bắt đầu
viết từ chữ B.
 Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu HS đọc lại bài.
- Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HS quan sát tranh và trả lời.
- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm
VBT.
- HS đọc từ ngữ.
- HS phân tích cấu tạo của tiếng.
- HS viết bài vào vở.
- HSNX, sửa sai.

- HS nêu yêu cầu
- Làm BT
- Lắng nghe.
- Đọc bài
- HS đọc
- HS phân tích
- HS viết.
- HS đọc CN – ĐT.

Thứ ba, ngày 10 tháng 12 năm 2013
Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài : ôt – ơt
I – Mục tiêu:
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần ôt –ơt, tiếng, từ, câu vừa học.


- Tìm được một số từ có vần ôt –ơt.
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 (Tập 1)/ 71.
- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/108-109
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ôn bài:
* Luyện đọc:
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- HS đọc lại bài trong SGK.
- Nhận ra các tiếng có chứa vần ôt –ơt đã học - HS phát hiện các âm đã học có
trong câu.
trong bài.
- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn.
- HS thi đua đọc theo nhóm (dãy
bàn).
* Luyện viết:
- GV đọc cho HS viết vào bảng con các vần,
- HS viết vào bảng con.
tiếng, từ đã học.
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.
- HS luyện viết bài vào vở trắng.
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 (tập
1)/ 71.
• Nối :
- HS đọc các tiếng ở 2 cột.
- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm
- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.
VBT.
- GVNX, chốt kết quả đúng:
Mẹ quấy bột

cho bé.

Trời đã

chín đỏ.

Những trái ớt

ngớt mưa.

• Điền: ôt hay ơt:
- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích - HS quan sát tranh và trả lời.
hợp.
- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm
- GVNX, chốt kết quả đúng:
VBT.
đốt tre
củ cà rốt
cái thớt
• Viết: xay bột, ngớt mưa.
- HS đọc từ ngữ.
- GV cho HS đọc từ ngữ.


- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao,
khoảng cách của con chữ.
- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng cuối).
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút
cho HS.
- GV nêu nhận xét chung.
- Thu vở HS chấm –NX.
*Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành
Tiếng việt và toán:
BT1: Điền vần, tiếng có vần ot, ôt, ơt
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Nhắc lại yêu cầu BT
- Cho HS làm BT
BT2: Đọc
- GV đọc mẫu.
- Cho HS đánh vần, đọc trơn bài.
- GV theo dõi, sửa sai.
BT3: Viết
- Gọi HS đọc dòng chữ: Trái nhót như ngon
đèn.
- Yêu cầu HS phân tích độ cao của các con
chữ.
- Cho HS viết tiếp vào dòng chữ, bắt đầu
viết từ chữ T.
 Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu HS đọc lại bài.
- Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HS phân tích cấu tạo của tiếng.
- HS viết bài vào vở.
- HSNX, sửa sai.

- HS nêu yêu cầu
- Làm BT
- Lắng nghe.
- Đọc bài
- HS đọc
- HS phân tích
- HS viết.
- HS đọc CN – ĐT.

Ôn luyện: Toán
Bài : LUYỆN TẬP CHUNG
I – Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố nắm vững lại phép cộng và trừ trong phạm vi 10.
- Nhìn tranh biết đọc bài toán và giải được bài toán. Biết sắp xếp các số theo thứ
tự.
- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 (Tập 1)/ 69.
- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/118
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.


II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 Ôn bài:
- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì?
• Ôn viết:
- GV viết một số phép tính lên bảng cho HS làm.

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
- HSTL: Luyện tập chung.
- HS viết vào bảng con.
- HSNX, sửa sai.

* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán 1(Tập
1)/ 69.
Bài 1: Số?
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- 4HS bài làm bảng phụ (mỗi dãy
- GV cho HS điền kết quả.
1 cột).
- Cả lớp làm VBT (theo dãy)
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Viết các số 8, 6, 10, 5, 3:
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:
……………………………..
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:
……………………………..
- HS làm bài ở bảng lớp, cả lớp
- Yêu cầu HS tự làm bài.
làm vào bảng con.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 3: Viết phép tính thích hợp:
- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.
- 2HS làm bảng lớp,cả lớp làm
- Cho HS tự làm bài.
VBT
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai. ( 4 + 2 = 6; 8 – 3 = 5)
Bài 4: Vẽ hình thích hợp vào ô trống.
- 1 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm
- GV cho HS quan sát hình và nhận xét.
VBT.
- Cho HS tự làm bài.
*Hướng dẫn HS làm BT trong vở Thực hành
Tiếng việt và toán:
Bài 1: Tính.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt viết các cặp phép tính cho HS làm - HS lần lượt viết bài làm vào
bảng con.
bài.


- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Viết các số 8,2,6,10,4:
a) Theo thứ tự từ
……………………………..
b) Theo thứ tự từ
……………………………..
Bài 3: Điền dấu >, <, =.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- Cho HS tự làm bài


lớn

đến

lớn:

đến

- GVNX, sửa sai.
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
- GV cho HS quan sát tranh và nêu bài toán.
- Cho HS tự làm bài

Bài 3: Viết phép tính vào ô trống theo mẫu.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV cho HS làm bài.
- GVNX, sửa sai.
 Củng cố -Dặn dò:
- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HS tự làm bài.
bé: - HSNX, sửa sai.

- HS tự làm bài.
- HSNX, sửa sai.
- HS quan sát và nêu bài toán.
- 1 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm
vở.
6 + 4 = 10
8 - 3 = 5
- HS tự làm bài.
- HSNX, sửa sai

Thứ tư, ngày 11 tháng 12 năm 2013
Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài : et – êt
I – Mục tiêu:
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần et –êt, tiếng, từ, câu vừa học.
- Tìm được một số từ có vần et –êt.
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 (Tập 1)/ 72.
- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/108-109
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ôn bài:


* Luyện đọc:
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- HS đọc lại bài trong SGK.
- Nhận ra các tiếng có chứa vần et –êt đã học - HS phát hiện các âm đã học có
trong câu.
trong bài.
- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn.
- HS thi đua đọc theo nhóm ( dãy
bàn).
* Luyện viết:
- GV đọc cho HS viết vào bảng con các vần,
- HS viết vào bảng con.
tiếng, từ đã học.
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.
- HS luyện viết bài vào vở trắng.
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 (tập
1)/ 72.
• Nối :
- HS đọc các tiếng ở 2 cột.
- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm
- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.
VBT.
- GVNX, chốt kết quả đúng:
Mẹ dệt

trở rét.

Trời

thổ cẩm.

Bà gội đầu

bằng bồ kết.

• Điền: et hay eât:
- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích
hợp.
- GVNX, chốt kết quả đúng:
Vết chân trên cát
con vẹt
con rết
• Viết: sấm sét, kết bạn.
- GV cho HS đọc từ ngữ.
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao,
khoảng cách của con chữ.
- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng cuối).
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút
cho HS.
- GV nêu nhận xét chung.
- Thu vở HS chấm –NX.
*Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành

- HS quan sát tranh và trả lời.
- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm
VBT.

- HS đọc từ ngữ.
- HS phân tích cấu tạo của tiếng.
- HS viết bài vào vở.
- HSNX, sửa sai.


Tiếng việt và toán:
BT1: Điền vần, tiếng có vần et, êt
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Nhắc lại yêu cầu BT
- Cho HS làm BT
BT2: Đọc
- GV đọc mẫu.
- Cho HS đánh vần, đọc trơn bài.
- GV theo dõi, sửa sai.
BT3: Viết
- Gọi HS đọc dòng chữ: Má gói bánh tét.
- Yêu cầu HS phân tích độ cao của các con
chữ.
- Cho HS viết tiếp vào dòng chữ, bắt đầu
viết từ chữ M.
 Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu HS đọc lại bài.
- Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HS nêu yêu cầu
- Làm BT
- Lắng nghe.
- Đọc bài
- HS đọc
- HS phân tích
- HS viết.
- HS đọc CN – ĐT.

Ôn luyện: Toán
Bài: LUYỆN TẬP CHUNG
I – Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố lại cộng và trừ trong phạm vi 10. Củng cố thứ tự dãy số từ 0
đến 10.
- Biết nhìn vào tóm tắt nêu bài toán và giải được bài toán. Biết so sánh hai số khi
làm tính.
- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 ( Tập 1)/ 70.
- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/119
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ôn bài:
- GV hỏi : Buổi sáng học toán bài gì?
- HSTL: Luyện tập chung
• Ôn viết:
- GV viết một số phép tính lên bảng cho HS làm. - HS làm bài vào bảng con.
- HSNX, sửa sai.
* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán 1
(Tập 1)/ 70.


Bài 1: Nối các chấm theo thứ tự:
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- Cho HS đọc lại thứ tự số từ 0 đến 10.
- GV cho HS làm bài.
- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Tính.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- Yêu cầu HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai.

Bài 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV cho HS nêu cách để so sánh và tự làm bài.
- GVNX, sửa sai.
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
- GV hướng dẫn HS nêu tóm tắt bài toán.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- Cho HS tự làm bài.
- GVNX, sửa sai. ( 8 – 3 = 5; 6 + 2 = 8)
Bài 5: Vẽ hình thích hợp vào ô trống.
- GV cho HS quan sát hình và nhận xét.

- HS đọc thứ tự số từ 0 đến 10.
- 2 HS làm vào bảng phụ. Cả lớp
làm vào VBT.

a) HS tự làm bài vào VBT.
- HS lần lượt nêu kết quả của
phép tính.
- HSNX, sửa sai.
b) 3HS bài làm bảng phụ
- Cả lớp làm VBT.
- HSNX, sửa sai.
- 3 HS làm bài ở bảng lớp, cả lớp
làm vào bảng con.
- HSNX, sửa sai.
- HS trả lời và nêu lại bài toán.
- 2 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm
VBT.
- HSNX, sửa sai.
- 1 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm
VBT.

- Cho HS tự làm bài.
*Hướng dẫn HS làm BT trong vở Thực hành
Tiếng việt và toán:
Bài 1:
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- HS lần lượt viết bài làm vào
- GV cho HS làm bài.
bảng con.
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Tính


- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả các phép tính.
- GVNX, sửa sai.
Bài 3: Điền dấu >, <, =.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- Cho HS tự làm bài
- GVNX, sửa sai.
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
- GV cho HS nêu bài toán.
- Cho HS tự làm bài
Bài 3: Đố vui
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV lần lượt cho HS nêu kết quả.
- GVNX, sửa sai.
- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu.
- GV thu vở HS chấm -NX
 Củng cố -Dặn dò:
- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HS tự làm bài.
- HSNX, sửa sai.

- HS tự làm bài.
- HSNX, sửa sai
- HS nêu bài toán.
- 1 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm
vở.
1 - 6 = 4
0
- HS tự làm bài.
- HSNX, sửa sai.

Thứ năm, ngày 12 tháng 12 năm 2013
Ôn luyện đọc – Rèn viết
Bài : ut – ưt
I – Mục tiêu:
- Giúp HS đọc, viết chắc chắn vần ut –ưt, tiếng, từ, câu vừa học.
- Tìm được một số từ có vần ut –ưt.
- Làm đúng các bài tập trong VBT TV1 (Tập 1)/ 73.
- Làm BT trong vở thực hành tiếng việt và toán/108-109
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ôn bài:
* Luyện đọc:
- GV yêu cầu HS đọc bài trong SGK.
- HS đọc lại bài trong SGK.


- Nhận ra các tiếng có chứa vần ut –ưt đã học - HS phát hiện các âm đã học có
trong câu.
trong bài.
- Thi đua đọc theo nhóm và dãy bàn.
- HS thi đua đọc theo nhóm ( dãy
bàn).
* Luyện viết:
- GV đọc cho HS viết vào bảng con các vần,
- HS viết vào bảng con.
tiếng, từ đã học.
- HS luyện viết bài vào vở trắng.
- GV yêu cầu HS viết bài vào vở.
- GV theo dõi hướng dẫn HS yếu.
* Hướng dẫn HS làm bài tập ở VBT TV1 ( tập - HS đọc các tiếng ở 2 cột.
1)/ 73.
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm
VBT.
• Nối :
- Yêu cầu HS đọc các từ ở cột 1 và cột 2.
- Cho HS tự nối các tiếng thành từ thích hợp.
- GVNX, chốt kết quả đúng:
Không vứt giấy vụn

mới tinh.

Máy hút bụi

bừa bãi.

Một giờ

Có sáu mươi phút

• Điền: ut hay ưt:
- Yêu cầu HS quan sát tranh.
- Cho HS nêu cách điền vào chỗ trống cho thích
hợp.
- GVNX, chốt kết quả đúng:
diều đứt dây
sút bóng cây cao vút
• Viết: sút bóng, nứt nẻ.
- GV cho HS đọc từ ngữ.
- Yêu cầu HS phân tích cấu tạo tiếng, từ, độ cao,
khoảng cách của con chữ.
- Cho HS viết bài vào VBT (2 dòng cuối).
- GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cách cầm bút
cho HS.
- GV nêu nhận xét chung.
- Thu vở HS chấm –NX.
*Hướng dẫn HS làm bài tập ở vở thực hành
Tiếng việt và toán:

- HS quan sát tranh và trả lời.
- 1HS làm bảng phụ, cả lớp làm
VBT.

- HS đọc từ ngữ.
- HS phân tích cấu tạo của tiếng.
- HS viết bài vào vở.
- HSNX, sửa sai.


BT1: Điền vần, tiếng có vần ut, ưt
- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Nhắc lại yêu cầu BT
- Cho HS làm BT
BT2: Đọc
- GV đọc mẫu.
- Cho HS đánh vần, đọc trơn bài.
- GV theo dõi, sửa sai.
BT3: Viết
- Gọi HS đọc dòng chữ: Thỏ bức lên, lao
vun vút.
- Yêu cầu HS phân tích độ cao của các con
chữ.
- Cho HS viết tiếp vào dòng chữ, bắt đầu
viết từ chữ T.
 Củng cố - Dặn dò:
- Yêu cầu HS đọc lại bài.
- Về làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- HS nêu yêu cầu
- Làm BT
- Lắng nghe.
- Đọc bài
- HS đọc
- HS phân tích
- HS viết.
- HS đọc CN – ĐT.

Ôn luyện: Toán
Bài: LUYỆN TẬP CHUNG
I – Mục tiêu:
- Giúp HS củng cố nắm vững lại phép cộng và trừ trong phạm vi 10.
- Nhìn tranh biết đọc bài toán và giải được bài toán. Biết tìm các số theo thứ tự.
- Làm được các bài tập trong VBT Toán 1 ( Tập 1)/ 71.
- Phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS giỏi.
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
 Ôn bài:
- GV hỏi: Buổi sáng học toán bài gì?
- HSTL: Luyện tập chung
• Ôn viết:
- HS làm bài vào bảng con.
- GV viết một số phép tính lên bảng cho HS làm.
- HSNX, sửa sai.
* GV yêu cầu HS làm bài tập ở VBT Toán 1 (Tập
1)/ 71.
Bài 1: Tính.
a) HS tự làm bài vào VBT.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- HS lần lượt nêu kết quả của
- Yêu cầu HS tự làm bài.
phép tính.


- HSNX, sửa sai.
b) 3HS bài làm bảng phụ
- Cả lớp làm VBT.
- HSNX, sửa sai.

- GVNX, sửa sai.
Bài 2: Số?
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- GV cho HS tự làm bài.

- 3HS làm bảng lớp, cả lớp làm
VBT
- HSNX, sửa sai.

- GVNX, sửa sai.
Bài 3: a) Khoanh vào số lớn nhất: 6, 8, 3, 5, 7.
b) Khoanh vào số bé nhất: 9, 6, 10, 0, 6.
- GV cho HS nêu yêu cầu.
- 1HS làm bảng lớp, cả lớp làm
- GV cho HS tự làm bài.
VBT
- HSNX, sửa sai.
- GVNX, sửa sai.
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:
- GV hướng dẫn HS nêu tóm tắt bài toán.
- HS trả lời và nêu lại bài toán.
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
- 2 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm
- Cho HS tự làm bài.
VBT.
- GVNX, sửa sai. ( 6 + 3 = 9; 10 – 1 = 9 )
- HSNX, sửa sai.
Bài 5: Vẽ hình thích hợp vào ô trống.
- GV cho HS quan sát hình và nhận xét.
- Cho HS tự làm bài.
 Củng cố -Dặn dò:
- Làm lại các bài tập. Về xem trước bài mới.

- 1 HS làm bảng lớp. Cả lớp làm
VBT

Thứ sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2013
Ôn luyện: Toán
Bài: Tự kiểm tra
(Cho HS tự hoàn thành bài tự kiểm tra trong vở bài tập toán)


Ôn luyện đọc – Rèn chữ viết
Bài: ÔN LUYỆN
I – Mục tiêu:
- Củng cố kiến thức cho HS yếu, nâng cao kiến thức cho HS giỏi. Rèn cho HS đọc
- viết các vần đã được học (có âm t ở cuối).
II – Các hoạt động dạy – học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
• Bài ôn:
- HS đọc bài cá nhân.
- GV cho HS đọc lại các bài dã học trong tuần.
- GV đọc một số chữ có các vần đã học yêu cầu - HS nghe viết vào bảng con.
HS viết vào bảng con.
- HSNX, sửa sai.
- HS đọc các chữ GV đã ghi
- Với HS yếu GV đánh vần cho HS viết.
bảng.
- Theo dõi, giúp đỡ HS.
- GV viết lên bảng một số chữ yêu cầu HS viết vào - HS viết bài vào vở trắng.
vở trắng.
- Hướng dẫn HS viết từng dòng vào vở.
- Lưu ý tư thế ngồi viết, cách cầm bút, để vở.
- Theo dõi, giúp đỡ HS.
- Chấm bài, nhận xét.

Soạn xong tuần 17
Người soạn

Khối trưởng kí duyệt

Hoàng Thị Lệ Trinh

Nguyễn Thị Thanh Tuyết
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×