Tải bản đầy đủ

de thi thu thpt quoc gia 2017 mon gdcd de 2 truong thpt yen lac 1 vinh phuc lan 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
Đề thi có 04 trang

ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC
GIA LẦN 1 - LỚP 12
NĂM HỌC 2016-2017
Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh:................................................ Số báo danh: .............................
Mã đề thi 133
Câu 1: Để xác định một hành vi nào đó là vi phạm pháp luật, chúng ta phải căn cứ vào các dấu hiệu cơ bản
nào?
A. Hành vi trái pháp luật.
B. Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
C. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
D. Lỗi của chủ thể.
Câu 2: Hành vi nào dưới đây không thực hiện đúng pháp luật về bảo vệ môi trường?
A. Kinh doanh, tiêu thụ, sử dụng các loài thực vật, động vật hoang dã, quý hiếm.

B. Chăm sóc cây xanh trong công viên.
C. Vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
D. Khai thác gỗ có giấy phép của cơ quan nhà nước.
Câu 3: Công ty Cổ phần gạch men Minh Quang bị thanh tra lập biên bản xử phạt hành chính. Hành vi xử phạt
của thanh tra môi trường là biểu hiện của hình thức
A. thi hành pháp luật. B. sử dụng pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật. D. áp dụng pháp luật.
Câu 4: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính do cố ý?
A. Từ đủ 18 tuổi đến dưới 20 tuổi.
B. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
C. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
D. Từ đủ 12 tuổi đến 14 tuổi.
Câu 5: Người không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông thì bị xử lí vi phạm trong lĩnh vực
giao thông đường bộ. Trong trường hợp này thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?
A. Tính chặt chẽ về mặt hình thức.
B. Tính hiện đại của pháp luật.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 6: Vi phạm hình sự là những
A. hành vi nguy hiểm cho xã hội.
B. hành vi rất nguy hiểm cho xã hội.
C. hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội.
D. hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.
Câu 7: Trần Văn Yên 15 tuổi bị bắt quả tang khi đang sản xuất rượu giả. Số lượng rượu giả do Yên sản xuất
nếu đem ra thị trường bán bằng với giá rượu thật có giá trị khoảng 1 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên Yên vi
phạm và bị bắt quả tang. Trong trường hợp này Yên phải chịu trách nhiệm
A. hình sự.
B. hành chính.
C. dân sự.
D. kỉ luật.
Câu 8: Điều 151 Bộ Luật hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) phản ánh và đề cao chuẩn mực đạo
đức nào của dân tộc ta?
“Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, bố, mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình,
gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo,
cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.”.
A. Nhân phẩm và danh dự.
B. Cái thiện, cái ác.
C. Luôn yêu thương, tôn trọng, quan tâm chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau.
D. Nghĩa vụ và lương tâm.
Câu 9: Đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm là những người từ đủ

A. 16 tuổi trở lên.
B. 18 tuổi trở lên.
C. 15 tuổi trở lên.
D. 14 tuổi trở lên.
Câu 10: Muốn người dân thực hiện đúng pháp luật, đòi hỏi nhà nước phải làm gì để người dân biết được
những quy định của pháp luật, biết được quyền và nghĩa vụ của mình?
A. Cho người dân tự do lựa chọn hành động theo ý mình.
B. Thắt chặt quản lí và sử dụng biện pháp cưỡng chế liên tục.
C. Kiểm tra, giám sát một số hoạt động cho là cần thiết.
Trang 1/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. Không ngừng tuyên truyền,
phổ biến pháp luật, giáo dục bằng nhiều cách khác nhau.
Câu 11: Sự giống nhau giữa vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức:
A. Đều thông qua một hành vi cụ thể.
B. Đều trái với quy định của pháp luật.
C. Đều là hành vi trái với các quy tắc, chuẩn mực chung và bị xã hội lên án.
D. Đều có các dấu hiệu cơ bản.
Câu 12: Chỉ ra sự cần thiết của pháp luật đối với mỗi người và đối với toàn xã hội?
A. Đem hạnh phúc, bình yên cho mọi người trong xã hội.
B. Cuộc sống của mọi người được ổn định.
C. Đem lại công bằng, bình đẳng cho mọi người trong xã hội.
D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân, xã hội ổn định và phát triển.
Câu 13: Xác định đâu là văn bản quy phạm pháp luật?
A. Điều lệ Ngân hàng cổ phần Nam Á.
B. Nội quy Công ty may Việt Tiến.
C. Luật doanh nghiệp.
D. Điều lệ của Công đoàn.
Câu 14: Ông Nguyễn Văn Tình đến Ủy ban nhân dân huyện để nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh đồ điện tử
(không thuộc ngành nghề mà pháp luật cấm kinh doanh). Hồ sơ của ông hợp lệ đáp ứng đầy đủ quy định của
pháp luật. Thông qua việc này ông Tình đã
A. thể hiện mong muốn của mình trong kinh doanh.
B. thúc đẩy kinh doanh phát triển.
C. thực hiện quyền tự do kinh doanh của mình.
D. chủ động lựa chọn nghề trong kinh doanh.
Câu 15: Pháp luật được ban hành dưới hình thức
A. văn bản pháp luật.
B. thông tư, nghị định.
C. văn bản quy phạm pháp luật.
D. văn bản nhiều nghĩa.
Câu 16: Anh Minh thường xuyên đi làm muộn và nhiều lần tự ý nghỉ việc không có lý do. Trong trường hợp
này anh Minh đã vi phạm
A. hình sự.
B. hành chính.
C. dân sự.
D. kỷ luật.
Câu 17: Trước hành vi thực hiện pháp luật và hành vi không tuân thủ pháp luật của những người xung quanh,
em cần có biểu hiện:
A. Ủng hộ, đồng tình việc làm đúng, phê phán với các hành vi không tuân thủ pháp luật.
B. Không tỏ rõ thái độ đối với từng tình huống.
C. Tập trung vào việc của mình, ai có việc thì làm.
D. Nhìn mọi người xử sự theo từng hoàn cảnh.
Câu 18: Do không đồng ý với quyết định giải phóng mặt bằng làm đường giao thông của khu đô thị mới, ông
Lam đã viết đơn khiếu nại gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết. Mục đích khiếu nại của ông Lam
nhằm:
A. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại.
B. thực hiện quyền con người.
C. thực hiện thủ tục pháp lý.
D. thể hiện quyền công dân của mình.
Câu 19: Anh Giang bị bắt về tội vu khống và làm nhục người khác. Trong trường hợp này anh Giang phải
chịu trách nhiệm
A. dân sự.
B. kỉ luật.
C. hành chính.
D. hình sự.
Câu 20: Công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình, có nghĩa là công dân đã
A. sử dụng pháp luật.
B. thi hành pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật. D. áp dụng pháp luật.
Câu 21: Anh Tuấn săn bắt động vật quý hiếm trong rừng. Trong trường hợp này anh Tuấn đã
A. không sử dụng pháp luật.
B. không thi hành pháp luật.
C. không tuân thủ pháp luật.
D. không áp dụng pháp luật.
Câu 22: Công dân Năm không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng các chất ma túy. Trong trường hợp này
công dân Năm đã
A. thi hành pháp luật. B. sử dụng pháp luật.
C. áp dụng pháp luật.
D. tuân thủ pháp luật.
Câu 23: Nam năm nay đã đủ 20 tuổi còn Khuê đủ 18 tuổi, cả hai bạn cùng đến UBND xã để đăng kí kết hôn.
Việc đăng kí kết hôn là phương tiện để hai bạn
Trang 2/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. thực hiện quyền của mình.
B. khẳng định vai trò của mình.
C. thể hiện mình đã lớn.
D. hoàn tất thủ tục pháp lí.
Câu 24: Đọc thông tin sau: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam
nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu
cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.” (Điều 2 Luật
Bầu cử đại biểu Quốc hội sửa đổi năm 2010). Điều đó thể hiện đặc trưng nào của pháp luật qua thông tin trên?
A. Tính chặt chẽ về mặt hình thức.
B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính độc lập tương đối.
D. Tính quyền lực bắt buộc chung.
Câu 25: Nhà nước dựa vào đâu để ban hành pháp luật và bảo đảm để pháp luật được thực hiện?
A. Niềm tin của nhân dân.
B. Quyền lực của mình.
C. Sự phát triển kinh tế.
D. Quy tắc của xã hội.
Câu 26: Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm để pháp luật được
A. thi hành và tuân thủ trong thực tế.
B. thực hiện trong đời sống.
C. cá nhân và tổ chức trong xã hội tuân theo.
D. áp dụng trong cuộc sống.
Câu 27: Chiều 23/9/2016 cháu Hoàng ở Hà Nội đi xe đạp trên đường do không chú ý quan sát đã đâm vào
tấm tôn trên một xe xích lô của bác Thạch đang đỗ bên đường (xếp hàng hóa vượt quá quy định về kích
thước). Hậu quả, cháu Hoàng bị tử vong. Cả 2 đều có lỗi và là lỗi
A. vô ý do quá tự tin.
B. cố ý trực tiếp.
C. cố ý gián tiếp.
D. vô ý do cẩu thả.
Câu 28: Điều 115 Bộ Luật Lao động 2006 quy đinh: “Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động
nữ có thai từ tháng thứ 7 hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ, làm việc ban đêm và đi công
tác xa”. Qua thông tin trên đặc trưng của pháp luật được thể hiện là:
A. tính quy phạm phổ biến.
B. tính quyền lực bắt buộc chung
C. tính thống nhất của pháp luật.
D. tính chặt chẽ về mặt hình thức.
Câu 29: Công ty H xây dựng hệ thống xử lí chất thải trước khi hoạt động sản xuất – kinh doanh. Mục đích
của việc này là:
A. Bảo vệ môi trường sản xuất – kinh doanh của công ty.
B. Đảm bảo an toàn trong sản xuât – kinh doanh.
C. Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất - kinh doanh.
D. Bảo vệ nguồn nước trong sạch của công ty.
Câu 30: Trong buổi đi dã ngoại do nhà trường tổ chức, Vinh 14 tuổi nghịch ngợm bẻ gãy một số cây cảnh và
làm đổ một số hiện vật ở nơi đến thăm quan nên Ban quản lý di tích yêu cầu phải bồi thường. Trách nhiệm bồi
thường trong trường hợp này thuộc về
A. bố mẹ hoặc người giám hộ của Vinh.
B. Ban quản lý di tích.
C. Vinh phải bồi thường.
D. nhà trường phải bồi thường.
Câu 31: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể
hiện ý chí của nhà nước nhằm:
A. đảm bảo tính thống nhất của pháp luật.
B. quản lí kinh tế.
C. điều chỉnh các quan hệ xã hội.
D. trợ giúp pháp lí cho nhân dân.
Câu 32: Trong hình thức sử dụng pháp luật thì chủ thể pháp luật có điểm gì khác với chủ thể của các hình
thức còn lại?
A. Bắt buộc thực hiện theo những quy định của pháp luật.
B. Có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền của mình mà không bị ép buộc.
C. Thực hiện một cách thụ động những quy định của pháp luật.
D. Chủ động căn cứ vào quy định của pháp luật ra quyết định xử phạt.
Câu 33: Để quản lí xã hội, nhà nước sử dụng pháp luật như là một phương tiện
A. duy nhất.
B. tuyệt vời nhất.
C. tốt nhất.
D. hữu hiệu nhất.
Câu 34: Công ty Formosa xả thải các chất độc ra biển gây ra cá chết hàng loạt tại biển các tỉnh miền Trung,
gây ô nhiễm môi trường. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công ty này là
A. trách nhiệm hình sự và dân sự.
B. trách nhiệm hành chính và dân sự.
C. trách nhiệm kỷ luật và dân sự.
D. trách nhiệm hình sự và hành chính.
Câu 35: Pháp luật bắt buộc đối với ai?
Trang 3/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Đối với mọi cơ quan, nhà nước.
B. Đối với mọi công dân.
C. Đối với mọi cá nhân, tổ chức.
D. Đối với mọi tổ chức, xã hội.
Câu 36: Để quản lí xã hội bằng pháp luật nhà nước cần
A. tổ chức thực hiện pháp luật.
B. công bố công khai.
C. ban hành pháp luật.
D. ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật trên quy mô toàn xã hội.
Câu 37: Cơ sở pháp lý của việc truy cứu trách nhiệm pháp lý là
A. quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền ban hành.
B. sự lên án của nhà nước và xã hội đối với chủ thể vi phạm.
C. hành vi vi phạm pháp luật và năng lực trách nhiệm pháp lý.
D. các yếu tố của cấu thành vi phạm pháp luật.
Câu 38: Một trong những điểm giống nhau giữa đạo đức và pháp luật là
A. tính bắt buộc chung đối với mọi người.
B. những khuôn mẫu, chuẩn mực trong hành vi của con người.
C. quan điểm về các giá trị sống của con người.
D. tính quyền lực trong hành vi ứng xử.
Câu 39: Điểm khác nhau giữa pháp luật và đạo đức:
A. thực hiện một cách tự giác.
B. điều chỉnh các mối quan hệ xã hội.
C. quy tắc xử sự của con người trong xã hội.
D. có tính bắt buộc chung, cưỡng chế bằng quyền lực của nhà nước.
Câu 40: Điều 8 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định: “Việc xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự phải đảm
bảo giữ gìn bản sắc dân tộc, tôn trọng và phát huy phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết
tương thân, tương ái…”. Điều này thể hiện mối quan hệ giữa pháp luật với
A. kinh tế.
B. đạo đức.
C. chính trị.
D. văn hóa.
--------------------------------------------------------- HẾT ---------Học sinh không được sử dụng tài liệu; Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Trang 4/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
Đề thi có 04 trang

ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 - LỚP 12
NĂM HỌC 2016-2017
Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 208

Họ, tên thí sinh:...................................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Nhà nước dựa vào đâu để ban hành pháp luật và bảo đảm để pháp luật được thực hiện?
A. Niềm tin của nhân dân.
B. Quy tắc của xã hội.
C. Quyền lực của mình.
D. Sự phát triển kinh tế.
Câu 2: Pháp luật được ban hành dưới hình thức
A. văn bản quy phạm pháp luật.
B. văn bản pháp luật.
C. văn bản nhiều nghĩa.
D. thông tư, nghị định.
Câu 3: Công ty Cổ phần gạch men Minh Quang bị thanh tra lập biên bản xử phạt hành chính. Hành vi xử phạt
của thanh tra môi trường là biểu hiện của hình thức
A. tuân thủ pháp luật. B. sử dụng pháp luật.
C. thi hành pháp luật. D. áp dụng pháp luật.
Câu 4: Do không đồng ý với quyết định giải phóng mặt bằng làm đường giao thông của khu đô thị mới, ông
Lam đã viết đơn khiếu nại gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết. Mục đích khiếu nại của ông Lam
nhằm:
A. thực hiện thủ tục pháp lý.
B. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại.
C. thể hiện quyền công dân của mình.
D. thực hiện quyền con người.
Câu 5: Công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình, có nghĩa là công dân đã
A. sử dụng pháp luật.
B. áp dụng pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật. D. thi hành pháp luật.
Câu 6: Trần Văn Yên 15 tuổi bị bắt quả tang khi đang sản xuất rượu giả. Số lượng rượu giả do Yên sản xuất
nếu đem ra thị trường bán bằng với giá rượu thật có giá trị khoảng 1 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên Yên vi
phạm và bị bắt quả tang. Trong trường hợp này Yên phải chịu trách nhiệm
A. hình sự.
B. hành chính.
C. dân sự.
D. kỉ luật.
Câu 7: Hành vi nào dưới đây không thực hiện đúng pháp luật về bảo vệ môi trường?
A. Chăm sóc cây xanh trong công viên.
B. Kinh doanh, tiêu thụ, sử dụng các loài thực vật, động vật hoang dã, quý hiếm.
C. Vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
D. Khai thác gỗ có giấy phép của cơ quan nhà nước.
Câu 8: Đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm là những người từ đủ
A. 16 tuổi trở lên.
B. 18 tuổi trở lên.
C. 15 tuổi trở lên.
D. 14 tuổi trở lên.
Câu 9: Công ty Formosa xả thải các chất độc ra biển gây ra cá chết hàng loạt tại biển các tỉnh miền Trung,
gây ô nhiễm môi trường. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công ty này là
A. trách nhiệm hành chính và dân sự.
B. trách nhiệm hình sự và hành chính.
C. trách nhiệm hình sự và dân sự.
D. trách nhiệm kỷ luật và dân sự.
Câu 10: Pháp luật bắt buộc đối với ai?
A. Đối với mọi công dân.
B. Đối với mọi tổ chức, xã hội.
C. Đối với mọi cơ quan, nhà nước.
D. Đối với mọi cá nhân, tổ chức.
Câu 11: Trong buổi đi dã ngoại do nhà trường tổ chức, Vinh 14 tuổi nghịch ngợm bẻ gãy một số cây cảnh và
làm đổ một số hiện vật ở nơi đến thăm quan nên Ban quản lý di tích yêu cầu phải bồi thường. Trách nhiệm bồi
thường trong trường hợp này thuộc về
Trang 5/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. bố mẹ hoặc người giám hộ của
Vinh.
B. Ban quản lý di tích.
C. Vinh phải bồi thường.
D. nhà trường phải bồi thường.
Câu 12: Xác định đâu là văn bản quy phạm pháp luật?
A. Điều lệ Ngân hàng cổ phần Nam Á.
B. Nội quy Công ty may Việt Tiến.
C. Luật doanh nghiệp.
D. Điều lệ của Công đoàn.
Câu 13: Ông Nguyễn Văn Tình đến Ủy ban nhân dân huyện để nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh đồ điện tử
(không thuộc ngành nghề mà pháp luật cấm kinh doanh). Hồ sơ của ông hợp lệ đáp ứng đầy đủ quy định của
pháp luật. Thông qua việc này ông Tình đã
A. thể hiện mong muốn của mình trong kinh doanh.
B. thúc đẩy kinh doanh phát triển.
C. thực hiện quyền tự do kinh doanh của mình.
D. chủ động lựa chọn nghề trong kinh doanh.
Câu 14: Vi phạm hình sự là những
A. hành vi nguy hiểm cho xã hội.
B. hành vi rất nguy hiểm cho xã hội.
C. hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội.
D. hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.
Câu 15: Trước hành vi thực hiện pháp luật và hành vi không tuân thủ pháp luật của những người xung quanh,
em cần có biểu hiện:
A. Nhìn mọi người xử sự theo từng hoàn cảnh.
B. Tập trung vào việc của mình, ai có việc thì làm.
C. Không tỏ rõ thái độ đối với từng tình huống.
D. Ủng hộ, đồng tình việc làm đúng, phê phán với các hành vi không tuân thủ pháp luật.
Câu 16: Chiều 23/9/2016 cháu Hoàng ở Hà Nội đi xe đạp trên đường do không chú ý quan sát đã đâm vào
tấm tôn trên một xe xích lô của bác Thạch đang đỗ bên đường (xếp hàng hóa vượt quá quy định về kích
thước). Hậu quả, cháu Hoàng bị tử vong. Cả 2 đều có lỗi và là lỗi
A. cố ý trực tiếp.
B. vô ý do quá tự tin.
C. cố ý gián tiếp.
D. vô ý do cẩu thả.
Câu 17: Điều 115 Bộ Luật Lao động 2006 quy đinh: “Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động
nữ có thai từ tháng thứ 7 hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ, làm việc ban đêm và đi công
tác xa”. Qua thông tin trên đặc trưng của pháp luật được thể hiện là:
A. tính quy phạm phổ biến.
B. tính quyền lực bắt buộc chung
C. tính thống nhất của pháp luật.
D. tính chặt chẽ về mặt hình thức.
Câu 18: Anh Giang bị bắt về tội vu khống và làm nhục người khác. Trong trường hợp này anh Giang phải
chịu trách nhiệm
A. dân sự.
B. kỉ luật.
C. hành chính.
D. hình sự.
Câu 19: Người không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông thì bị xử lí vi phạm trong lĩnh vực
giao thông đường bộ. Trong trường hợp này thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?
A. Tính chặt chẽ về mặt hình thức.
B. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
C. Tính hiện đại của pháp luật.
D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 20: Một trong những điểm giống nhau giữa đạo đức và pháp luật là
A. tính bắt buộc chung đối với mọi người.
B. những khuôn mẫu, chuẩn mực trong hành vi của con người.
C. quan điểm về các giá trị sống của con người.
D. tính quyền lực trong hành vi ứng xử.
Câu 21: Nam năm nay đã đủ 20 tuổi còn Khuê đủ 18 tuổi, cả hai bạn cùng đến UBND xã để đăng kí kết hôn.
Việc đăng kí kết hôn là phương tiện để hai bạn
A. thể hiện mình đã lớn.
B. hoàn tất thủ tục pháp lí.
C. thực hiện quyền của mình.
D. khẳng định vai trò của mình.
Câu 22: Chỉ ra sự cần thiết của pháp luật đối với mỗi người và đối với toàn xã hội?
A. Đem lại công bằng, bình đẳng cho mọi người trong xã hội.
B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân, xã hội ổn định và phát triển.
C. Cuộc sống của mọi người được ổn định.
D. Đem hạnh phúc, bình yên cho mọi người trong xã hội.
Câu 23: Muốn người dân thực hiện đúng pháp luật, đòi hỏi nhà nước phải làm gì để người dân biết được
những quy định của pháp luật, biết được quyền và nghĩa vụ của mình?
Trang 6/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Không ngừng tuyên truyền,
phổ biến pháp luật, giáo dục bằng nhiều cách khác nhau.
B. Kiểm tra, giám sát một số hoạt động cho là cần thiết.
C. Cho người dân tự do lựa chọn hành động theo ý mình.
D. Thắt chặt quản lí và sử dụng biện pháp cưỡng chế liên tục.
Câu 24: Để xác định một hành vi nào đó là vi phạm pháp luật, chúng ta phải căn cứ vào các dấu hiệu cơ bản
nào?
A. Hành vi trái pháp luật.
B. Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
C. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
D. Lỗi của chủ thể.
Câu 25: Đọc thông tin sau: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam
nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu
cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.” (Điều 2 Luật
Bầu cử đại biểu Quốc hội sửa đổi năm 2010). Điều đó thể hiện đặc trưng nào của pháp luật qua thông tin trên?
A. Tính chặt chẽ về mặt hình thức.
B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính độc lập tương đối.
D. Tính quyền lực bắt buộc chung.
Câu 26: Công dân Năm không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng các chất ma túy. Trong trường hợp này
công dân Năm đã
A. sử dụng pháp luật.
B. thi hành pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật. D. áp dụng pháp luật.
Câu 27: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính do cố ý?
A. Từ đủ 18 tuổi đến dưới 20 tuổi.
B. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
C. Từ đủ 12 tuổi đến 14 tuổi.
D. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
Câu 28: Công ty H xây dựng hệ thống xử lí chất thải trước khi hoạt động sản xuất – kinh doanh. Mục đích
của việc này là:
A. Bảo vệ môi trường sản xuất – kinh doanh của công ty.
B. Đảm bảo an toàn trong sản xuât – kinh doanh.
C. Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất - kinh doanh.
D. Bảo vệ nguồn nước trong sạch của công ty.
Câu 29: Sự giống nhau giữa vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức:
A. Đều là hành vi trái với các quy tắc, chuẩn mực chung và bị xã hội lên án.
B. Đều có các dấu hiệu cơ bản.
C. Đều thông qua một hành vi cụ thể.
D. Đều trái với quy định của pháp luật.
Câu 30: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể
hiện ý chí của nhà nước nhằm:
A. điều chỉnh các quan hệ xã hội.
B. quản lí kinh tế.
C. đảm bảo tính thống nhất của pháp luật.
D. trợ giúp pháp lí cho nhân dân.
Câu 31: Trong hình thức sử dụng pháp luật thì chủ thể pháp luật có điểm gì khác với chủ thể của các hình
thức còn lại?
A. Bắt buộc thực hiện theo những quy định của pháp luật.
B. Thực hiện một cách thụ động những quy định của pháp luật.
C. Chủ động căn cứ vào quy định của pháp luật ra quyết định xử phạt.
D. Có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền của mình mà không bị ép buộc.
Câu 32: Để quản lí xã hội, nhà nước sử dụng pháp luật như là một phương tiện
A. duy nhất.
B. tuyệt vời nhất.
C. tốt nhất.
D. hữu hiệu nhất.
Câu 33: Anh Tuấn săn bắt động vật quý hiếm trong rừng. Trong trường hợp này anh Tuấn đã
A. không thi hành pháp luật.
B. không sử dụng pháp luật.
C. không tuân thủ pháp luật.
D. không áp dụng pháp luật.
Câu 34: Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm để pháp luật được
A. thực hiện trong đời sống.
B. áp dụng trong cuộc sống.
C. thi hành và tuân thủ trong thực tế.
D. cá nhân và tổ chức trong xã hội tuân theo.
Trang 7/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 35: Để quản lí xã hội bằng pháp
luật nhà nước cần
A. tổ chức thực hiện pháp luật.
B. công bố công khai.
C. ban hành pháp luật.
D. ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật trên quy mô toàn xã hội.
Câu 36: Cơ sở pháp lý của việc truy cứu trách nhiệm pháp lý là
A. quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền ban hành.
B. sự lên án của nhà nước và xã hội đối với chủ thể vi phạm.
C. hành vi vi phạm pháp luật và năng lực trách nhiệm pháp lý.
D. các yếu tố của cấu thành vi phạm pháp luật.
Câu 37: Điều 151 Bộ Luật hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) phản ánh và đề cao chuẩn mực đạo
đức nào của dân tộc ta?
“Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, bố, mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình,
gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo,
cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.”.
A. Nghĩa vụ và lương tâm.
B. Nhân phẩm và danh dự.
C. Cái thiện, cái ác.
D. Luôn yêu thương, tôn trọng, quan tâm chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau.
Câu 38: Điều 8 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định: “Việc xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự phải đảm
bảo giữ gìn bản sắc dân tộc, tôn trọng và phát huy phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết
tương thân, tương ái…”. Điều này thể hiện mối quan hệ giữa pháp luật với
A. kinh tế.
B. chính trị.
C. đạo đức.
D. văn hóa.
Câu 39: Anh Minh thường xuyên đi làm muộn và nhiều lần tự ý nghỉ việc không có lý do. Trong trường hợp
này anh Minh đã vi phạm
A. hình sự.
B. dân sự.
C. kỷ luật.
D. hành chính.
Câu 40: Điểm khác nhau giữa pháp luật và đạo đức:
A. điều chỉnh các mối quan hệ xã hội.
B. quy tắc xử sự của con người trong xã hội.
C. thực hiện một cách tự giác.
D. có tính bắt buộc chung, cưỡng chế bằng quyền lực của nhà nước.
--------------------------------------------------------- HẾT ---------Học sinh không được sử dụng tài liệu; Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Trang 8/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
Đề thi có 04 trang

ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 - LỚP 12
NĂM HỌC 2016-2017
Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi 358

Họ, tên thí sinh:............................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Để xác định một hành vi nào đó là vi phạm pháp luật, chúng ta phải căn cứ vào các dấu hiệu cơ bản
nào?
A. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
B. Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
C. Lỗi của chủ thể.
D. Hành vi trái pháp luật.
Câu 2: Đọc thông tin sau: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ,
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử
và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.” (Điều 2 Luật Bầu
cử đại biểu Quốc hội sửa đổi năm 2010). Điều đó thể hiện đặc trưng nào của pháp luật qua thông tin trên?
A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính quyền lực bắt buộc chung.
C. Tính chặt chẽ về mặt hình thức.
D. Tính độc lập tương đối.
Câu 3: Cơ sở pháp lý của việc truy cứu trách nhiệm pháp lý là
A. quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền ban hành.
B. sự lên án của nhà nước và xã hội đối với chủ thể vi phạm.
C. hành vi vi phạm pháp luật và năng lực trách nhiệm pháp lý.
D. các yếu tố của cấu thành vi phạm pháp luật.
Câu 4: Công ty Formosa xả thải các chất độc ra biển gây ra cá chết hàng loạt tại biển các tỉnh miền Trung,
gây ô nhiễm môi trường. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công ty này là
A. trách nhiệm hình sự và dân sự.
B. trách nhiệm hành chính và dân sự.
C. trách nhiệm hình sự và hành chính.
D. trách nhiệm kỷ luật và dân sự.
Câu 5: Chỉ ra sự cần thiết của pháp luật đối với mỗi người và đối với toàn xã hội?
A. Đem lại công bằng, bình đẳng cho mọi người trong xã hội.
B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân, xã hội ổn định và phát triển.
C. Cuộc sống của mọi người được ổn định.
D. Đem hạnh phúc, bình yên cho mọi người trong xã hội.
Câu 6: Pháp luật bắt buộc đối với ai?
A. Đối với mọi công dân.
B. Đối với mọi tổ chức, xã hội.
C. Đối với mọi cơ quan, nhà nước.
D. Đối với mọi cá nhân, tổ chức.
Câu 7: Đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm là những người từ đủ
A. 14 tuổi trở lên.
B. 18 tuổi trở lên.
C. 16 tuổi trở lên.
D. 15 tuổi trở lên.
Câu 8: Ông Nguyễn Văn Tình đến Ủy ban nhân dân huyện để nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh đồ điện tử
(không thuộc ngành nghề mà pháp luật cấm kinh doanh). Hồ sơ của ông hợp lệ đáp ứng đầy đủ quy định của
pháp luật. Thông qua việc này ông Tình đã
A. thể hiện mong muốn của mình trong kinh doanh.
B. thực hiện quyền tự do kinh doanh của mình.
C. thúc đẩy kinh doanh phát triển.
Trang 9/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. chủ động lựa chọn nghề trong
kinh doanh.
Câu 9: Để quản lí xã hội, nhà nước sử dụng pháp luật như là một phương tiện
A. tuyệt vời nhất.
B. tốt nhất.
C. hữu hiệu nhất.
D. duy nhất.
Câu 10: Xác định đâu là văn bản quy phạm pháp luật?
A. Nội quy Công ty may Việt Tiến.
B. Điều lệ Ngân hàng cổ phần Nam Á.
C. Luật doanh nghiệp.
D. Điều lệ của Công đoàn.
Câu 11: Muốn người dân thực hiện đúng pháp luật, đòi hỏi nhà nước phải làm gì để người dân biết được
những quy định của pháp luật, biết được quyền và nghĩa vụ của mình?
A. Không ngừng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục bằng nhiều cách khác nhau.
B. Kiểm tra, giám sát một số hoạt động cho là cần thiết.
C. Cho người dân tự do lựa chọn hành động theo ý mình.
D. Thắt chặt quản lí và sử dụng biện pháp cưỡng chế liên tục.
Câu 12: Trước hành vi thực hiện pháp luật và hành vi không tuân thủ pháp luật của những người xung quanh,
em cần có biểu hiện:
A. Nhìn mọi người xử sự theo từng hoàn cảnh.
B. Tập trung vào việc của mình, ai có việc thì làm.
C. Không tỏ rõ thái độ đối với từng tình huống.
D. Ủng hộ, đồng tình việc làm đúng, phê phán với các hành vi không tuân thủ pháp luật.
Câu 13: Vi phạm hình sự là những
A. hành vi nguy hiểm cho xã hội.
B. hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội.
C. hành vi rất nguy hiểm cho xã hội.
D. hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.
Câu 14: Điểm khác nhau giữa pháp luật và đạo đức:
A. quy tắc xử sự của con người trong xã hội.
B. thực hiện một cách tự giác.
C. điều chỉnh các mối quan hệ xã hội.
D. có tính bắt buộc chung, cưỡng chế bằng quyền lực của nhà nước.
Câu 15: Hành vi nào dưới đây không thực hiện đúng pháp luật về bảo vệ môi trường?
A. Chăm sóc cây xanh trong công viên.
B. Vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
C. Kinh doanh, tiêu thụ, sử dụng các loài thực vật, động vật hoang dã, quý hiếm.
D. Khai thác gỗ có giấy phép của cơ quan nhà nước.
Câu 16: Anh Minh thường xuyên đi làm muộn và nhiều lần tự ý nghỉ việc không có lý do. Trong trường hợp
này anh Minh đã vi phạm
A. hình sự.
B. dân sự.
C. hành chính.
D. kỷ luật.
Câu 17: Một trong những điểm giống nhau giữa đạo đức và pháp luật là
A. tính bắt buộc chung đối với mọi người.
B. quan điểm về các giá trị sống của con người.
C. những khuôn mẫu, chuẩn mực trong hành vi của con người.
D. tính quyền lực trong hành vi ứng xử.
Câu 18: Người không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông thì bị xử lí vi phạm trong lĩnh vực
giao thông đường bộ. Trong trường hợp này thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?
A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính hiện đại của pháp luật.
D. Tính chặt chẽ về mặt hình thức.
Câu 19: Nam năm nay đã đủ 20 tuổi còn Khuê đủ 18 tuổi, cả hai bạn cùng đến UBND xã để đăng kí kết hôn.
Việc đăng kí kết hôn là phương tiện để hai bạn
A. thể hiện mình đã lớn.
B. hoàn tất thủ tục pháp lí.
C. thực hiện quyền của mình.
D. khẳng định vai trò của mình.
Câu 20: Công dân Năm không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng các chất ma túy. Trong trường hợp này
công dân Năm đã
A. tuân thủ pháp luật. B. thi hành pháp luật.
C. sử dụng pháp luật.
D. áp dụng pháp luật.
Câu 21: Công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình, có nghĩa là công dân đã
Trang 10/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. sử dụng pháp luật.
B. áp
dụng pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật. D. thi hành pháp luật.
Câu 22: Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm để pháp luật được
A. thực hiện trong đời sống.
B. thi hành và tuân thủ trong thực tế.
C. cá nhân và tổ chức trong xã hội tuân theo.
D. áp dụng trong cuộc sống.
Câu 23: Trần Văn Yên 15 tuổi bị bắt quả tang khi đang sản xuất rượu giả. Số lượng rượu giả do Yên sản xuất
nếu đem ra thị trường bán bằng với giá rượu thật có giá trị khoảng 1 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên Yên vi
phạm và bị bắt quả tang. Trong trường hợp này Yên phải chịu trách nhiệm
A. hành chính.
B. hình sự.
C. kỉ luật.
D. dân sự.
Câu 24: Nhà nước dựa vào đâu để ban hành pháp luật và bảo đảm để pháp luật được thực hiện?
A. Quy tắc của xã hội.
B. Niềm tin của nhân dân.
C. Quyền lực của mình.
D. Sự phát triển kinh tế.
Câu 25: Sự giống nhau giữa vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức:
A. Đều trái với quy định của pháp luật.
B. Đều là hành vi trái với các quy tắc, chuẩn mực chung và bị xã hội lên án.
C. Đều thông qua một hành vi cụ thể.
D. Đều có các dấu hiệu cơ bản.
Câu 26: Pháp luật được ban hành dưới hình thức
A. văn bản quy phạm pháp luật.
B. thông tư, nghị định.
C. văn bản nhiều nghĩa.
D. văn bản pháp luật.
Câu 27: Công ty H xây dựng hệ thống xử lí chất thải trước khi hoạt động sản xuất – kinh doanh. Mục đích
của việc này là:
A. Bảo vệ môi trường sản xuất – kinh doanh của công ty.
B. Đảm bảo an toàn trong sản xuât – kinh doanh.
C. Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất - kinh doanh.
D. Bảo vệ nguồn nước trong sạch của công ty.
Câu 28: Do không đồng ý với quyết định giải phóng mặt bằng làm đường giao thông của khu đô thị mới, ông
Lam đã viết đơn khiếu nại gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết. Mục đích khiếu nại của ông Lam
nhằm:
A. thể hiện quyền công dân của mình.
B. thực hiện thủ tục pháp lý.
C. thực hiện quyền con người.
D. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại.
Câu 29: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể
hiện ý chí của nhà nước nhằm:
A. điều chỉnh các quan hệ xã hội.
B. quản lí kinh tế.
C. đảm bảo tính thống nhất của pháp luật.
D. trợ giúp pháp lí cho nhân dân.
Câu 30: Trong hình thức sử dụng pháp luật thì chủ thể pháp luật có điểm gì khác với chủ thể của các hình
thức còn lại?
A. Bắt buộc thực hiện theo những quy định của pháp luật.
B. Thực hiện một cách thụ động những quy định của pháp luật.
C. Chủ động căn cứ vào quy định của pháp luật ra quyết định xử phạt.
D. Có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền của mình mà không bị ép buộc.
Câu 31: Điều 115 Bộ Luật Lao động 2006 quy đinh: “Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động
nữ có thai từ tháng thứ 7 hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ, làm việc ban đêm và đi công
tác xa”. Qua thông tin trên đặc trưng của pháp luật được thể hiện là:
A. tính quy phạm phổ biến.
B. tính quyền lực bắt buộc chung
C. tính chặt chẽ về mặt hình thức.
D. tính thống nhất của pháp luật.
Câu 32: Chiều 23/9/2016 cháu Hoàng ở Hà Nội đi xe đạp trên đường do không chú ý quan sát đã đâm vào
tấm tôn trên một xe xích lô của bác Thạch đang đỗ bên đường (xếp hàng hóa vượt quá quy định về kích
thước). Hậu quả, cháu Hoàng bị tử vong. Cả 2 đều có lỗi và là lỗi
A. vô ý do quá tự tin.
B. cố ý trực tiếp.
C. cố ý gián tiếp.
D. vô ý do cẩu thả.
Trang 11/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 33: Anh Giang bị bắt về tội vu
khống và làm nhục người khác. Trong trường hợp này anh Giang phải chịu trách nhiệm
A. kỉ luật.
B. hành chính.
C. hình sự.
D. dân sự.
Câu 34: Để quản lí xã hội bằng pháp luật nhà nước cần
A. tổ chức thực hiện pháp luật.
B. công bố công khai.
C. ban hành pháp luật.
D. ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật trên quy mô toàn xã hội.
Câu 35: Công ty Cổ phần gạch men Minh Quang bị thanh tra lập biên bản xử phạt hành chính. Hành vi xử
phạt của thanh tra môi trường là biểu hiện của hình thức
A. sử dụng pháp luật.
B. tuân thủ pháp luật.
C. thi hành pháp luật. D. áp dụng pháp luật.
Câu 36: Anh Tuấn săn bắt động vật quý hiếm trong rừng. Trong trường hợp này anh Tuấn đã
A. không thi hành pháp luật.
B. không tuân thủ pháp luật.
C. không sử dụng pháp luật.
D. không áp dụng pháp luật.
Câu 37: Điều 8 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định: “Việc xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự phải đảm
bảo giữ gìn bản sắc dân tộc, tôn trọng và phát huy phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết
tương thân, tương ái…”. Điều này thể hiện mối quan hệ giữa pháp luật với
A. kinh tế.
B. chính trị.
C. đạo đức.
D. văn hóa.
Câu 38: Trong buổi đi dã ngoại do nhà trường tổ chức, Vinh 14 tuổi nghịch ngợm bẻ gãy một số cây cảnh và
làm đổ một số hiện vật ở nơi đến thăm quan nên Ban quản lý di tích yêu cầu phải bồi thường. Trách nhiệm bồi
thường trong trường hợp này thuộc về
A. Ban quản lý di tích.
B. bố mẹ hoặc người giám hộ của Vinh.
C. Vinh phải bồi thường.
D. nhà trường phải bồi thường.
Câu 39: Điều 151 Bộ Luật hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) phản ánh và đề cao chuẩn mực đạo
đức nào của dân tộc ta?
“Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, bố, mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình,
gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo,
cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.”.
A. Nghĩa vụ và lương tâm.
B. Nhân phẩm và danh dự.
C. Cái thiện, cái ác.
D. Luôn yêu thương, tôn trọng, quan tâm chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau.
Câu 40: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính do cố ý?
A. Từ đủ 18 tuổi đến dưới 20 tuổi.
B. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
C. Từ đủ 12 tuổi đến 14 tuổi.
D. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
--------------------------------------------------------- HẾT ---------Học sinh không được sử dụng tài liệu; Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Trang 12/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
Đề thi có 04 trang

ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 - LỚP 12
NĂM HỌC 2016-2017
Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi 486

Họ, tên thí sinh:.............................................. Số báo danh: .............................
Câu 1: Muốn người dân thực hiện đúng pháp luật, đòi hỏi nhà nước phải làm gì để người dân biết được những
quy định của pháp luật, biết được quyền và nghĩa vụ của mình?
A. Thắt chặt quản lí và sử dụng biện pháp cưỡng chế liên tục.
B. Cho người dân tự do lựa chọn hành động theo ý mình.
C. Không ngừng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục bằng nhiều cách khác nhau.
D. Kiểm tra, giám sát một số hoạt động cho là cần thiết.
Câu 2: Công ty H xây dựng hệ thống xử lí chất thải trước khi hoạt động sản xuất – kinh doanh. Mục đích của
việc này là:
A. Bảo vệ môi trường sản xuất – kinh doanh của công ty.
B. Đảm bảo an toàn trong sản xuât – kinh doanh.
C. Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất - kinh doanh.
D. Bảo vệ nguồn nước trong sạch của công ty.
Câu 3: Chỉ ra sự cần thiết của pháp luật đối với mỗi người và đối với toàn xã hội?
A. Đem lại công bằng, bình đẳng cho mọi người trong xã hội.
B. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân, xã hội ổn định và phát triển.
C. Cuộc sống của mọi người được ổn định.
D. Đem hạnh phúc, bình yên cho mọi người trong xã hội.
Câu 4: Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm để pháp luật được
A. cá nhân và tổ chức trong xã hội tuân theo.
B. thực hiện trong đời sống.
C. áp dụng trong cuộc sống.
D. thi hành và tuân thủ trong thực tế.
Câu 5: Công ty Cổ phần gạch men Minh Quang bị thanh tra lập biên bản xử phạt hành chính. Hành vi xử phạt
của thanh tra môi trường là biểu hiện của hình thức
A. thi hành pháp luật. B. tuân thủ pháp luật.
C. áp dụng pháp luật.
D. sử dụng pháp luật.
Câu 6: Xác định đâu là văn bản quy phạm pháp luật?
A. Điều lệ của Công đoàn.
B. Nội quy Công ty may Việt Tiến.
C. Luật doanh nghiệp.
D. Điều lệ Ngân hàng cổ phần Nam Á.
Câu 7: Người không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông thì bị xử lí vi phạm trong lĩnh vực
giao thông đường bộ. Trong trường hợp này thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?
A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính chặt chẽ về mặt hình thức.
C. Tính hiện đại của pháp luật.
D. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
Câu 8: Nam năm nay đã đủ 20 tuổi còn Khuê đủ 18 tuổi, cả hai bạn cùng đến UBND xã để đăng kí kết hôn.
Việc đăng kí kết hôn là phương tiện để hai bạn
A. hoàn tất thủ tục pháp lí.
B. thực hiện quyền của mình.
C. thể hiện mình đã lớn.
D. khẳng định vai trò của mình.
Trang 13/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 9: Trong hình thức sử dụng
pháp luật thì chủ thể pháp luật có điểm gì khác với chủ thể của các hình thức còn lại?
A. Bắt buộc thực hiện theo những quy định của pháp luật.
B. Thực hiện một cách thụ động những quy định của pháp luật.
C. Chủ động căn cứ vào quy định của pháp luật ra quyết định xử phạt.
D. Có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền của mình mà không bị ép buộc.
Câu 10: Pháp luật bắt buộc đối với ai?
A. Đối với mọi công dân.
B. Đối với mọi tổ chức, xã hội.
C. Đối với mọi cá nhân, tổ chức.
D. Đối với mọi cơ quan, nhà nước.
Câu 11: Trước hành vi thực hiện pháp luật và hành vi không tuân thủ pháp luật của những người xung quanh,
em cần có biểu hiện:
A. Nhìn mọi người xử sự theo từng hoàn cảnh.
B. Tập trung vào việc của mình, ai có việc thì làm.
C. Không tỏ rõ thái độ đối với từng tình huống.
D. Ủng hộ, đồng tình việc làm đúng, phê phán với các hành vi không tuân thủ pháp luật.
Câu 12: Để xác định một hành vi nào đó là vi phạm pháp luật, chúng ta phải căn cứ vào các dấu hiệu cơ bản
nào?
A. Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
B. Hành vi trái pháp luật.
C. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
D. Lỗi của chủ thể.
Câu 13: Ông Nguyễn Văn Tình đến Ủy ban nhân dân huyện để nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh đồ điện tử
(không thuộc ngành nghề mà pháp luật cấm kinh doanh). Hồ sơ của ông hợp lệ đáp ứng đầy đủ quy định của
pháp luật. Thông qua việc này ông Tình đã
A. thúc đẩy kinh doanh phát triển.
B. thực hiện quyền tự do kinh doanh của mình.
C. thể hiện mong muốn của mình trong kinh doanh.
D. chủ động lựa chọn nghề trong kinh doanh.
Câu 14: Điều 115 Bộ Luật Lao động 2006 quy đinh: “Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động
nữ có thai từ tháng thứ 7 hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ, làm việc ban đêm và đi công
tác xa”. Qua thông tin trên đặc trưng của pháp luật được thể hiện là:
A. tính thống nhất của pháp luật.
B. tính quyền lực bắt buộc chung
C. tính chặt chẽ về mặt hình thức.
D. tính quy phạm phổ biến.
Câu 15: Anh Minh thường xuyên đi làm muộn và nhiều lần tự ý nghỉ việc không có lý do. Trong trường hợp
này anh Minh đã vi phạm
A. hình sự.
B. dân sự.
C. hành chính.
D. kỷ luật.
Câu 16: Một trong những điểm giống nhau giữa đạo đức và pháp luật là
A. tính bắt buộc chung đối với mọi người.
B. quan điểm về các giá trị sống của con người.
C. những khuôn mẫu, chuẩn mực trong hành vi của con người.
D. tính quyền lực trong hành vi ứng xử.
Câu 17: Anh Giang bị bắt về tội vu khống và làm nhục người khác. Trong trường hợp này anh Giang phải
chịu trách nhiệm
A. dân sự.
B. hình sự.
C. kỉ luật.
D. hành chính.
Câu 18: Do không đồng ý với quyết định giải phóng mặt bằng làm đường giao thông của khu đô thị mới, ông
Lam đã viết đơn khiếu nại gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết. Mục đích khiếu nại của ông Lam
nhằm:
A. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại.
B. thể hiện quyền công dân của mình.
C. thực hiện thủ tục pháp lý.
D. thực hiện quyền con người.
Câu 19: Công dân Năm không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng các chất ma túy. Trong trường hợp này
công dân Năm đã
Trang 14/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. tuân thủ pháp luật. B. thi
hành pháp luật.
C. sử dụng pháp luật.
D. áp dụng pháp luật.
Câu 20: Sự giống nhau giữa vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức:
A. Đều có các dấu hiệu cơ bản.
B. Đều thông qua một hành vi cụ thể.
C. Đều trái với quy định của pháp luật.
D. Đều là hành vi trái với các quy tắc, chuẩn mực chung và bị xã hội lên án.
Câu 21: Hành vi nào dưới đây không thực hiện đúng pháp luật về bảo vệ môi trường?
A. Khai thác gỗ có giấy phép của cơ quan nhà nước.
B. Kinh doanh, tiêu thụ, sử dụng các loài thực vật, động vật hoang dã, quý hiếm.
C. Vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
D. Chăm sóc cây xanh trong công viên.
Câu 22: Trần Văn Yên 15 tuổi bị bắt quả tang khi đang sản xuất rượu giả. Số lượng rượu giả do Yên sản xuất
nếu đem ra thị trường bán bằng với giá rượu thật có giá trị khoảng 1 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên Yên vi
phạm và bị bắt quả tang. Trong trường hợp này Yên phải chịu trách nhiệm
A. hành chính.
B. hình sự.
C. kỉ luật.
D. dân sự.
Câu 23: Điều 8 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định: “Việc xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự phải đảm
bảo giữ gìn bản sắc dân tộc, tôn trọng và phát huy phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết
tương thân, tương ái…”. Điều này thể hiện mối quan hệ giữa pháp luật với
A. kinh tế.
B. chính trị.
C. văn hóa.
D. đạo đức.
Câu 24: Chiều 23/9/2016 cháu Hoàng ở Hà Nội đi xe đạp trên đường do không chú ý quan sát đã đâm vào
tấm tôn trên một xe xích lô của bác Thạch đang đỗ bên đường (xếp hàng hóa vượt quá quy định về kích
thước). Hậu quả, cháu Hoàng bị tử vong. Cả 2 đều có lỗi và là lỗi
A. cố ý trực tiếp.
B. vô ý do cẩu thả.
C. vô ý do quá tự tin.
D. cố ý gián tiếp.
Câu 25: Điều 151 Bộ Luật hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) phản ánh và đề cao chuẩn mực đạo
đức nào của dân tộc ta?
“Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, bố, mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình,
gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo,
cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.”.
A. Luôn yêu thương, tôn trọng, quan tâm chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau.
B. Nghĩa vụ và lương tâm.
C. Nhân phẩm và danh dự.
D. Cái thiện, cái ác.
Câu 26: Đọc thông tin sau: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam
nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu
cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.” (Điều 2 Luật
Bầu cử đại biểu Quốc hội sửa đổi năm 2010). Điều đó thể hiện đặc trưng nào của pháp luật qua thông tin trên?
A. Tính chặt chẽ về mặt hình thức.
B. Tính độc lập tương đối.
C. Tính quy phạm phổ biến.
D. Tính quyền lực bắt buộc chung.
Câu 27: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính do cố ý?
A. Từ đủ 18 tuổi đến dưới 20 tuổi.
B. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
C. Từ đủ 12 tuổi đến 14 tuổi.
D. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
Câu 28: Cơ sở pháp lý của việc truy cứu trách nhiệm pháp lý là
A. các yếu tố của cấu thành vi phạm pháp luật.
B. sự lên án của nhà nước và xã hội đối với chủ thể vi phạm.
C. quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền ban hành.
D. hành vi vi phạm pháp luật và năng lực trách nhiệm pháp lý.
Câu 29: Nhà nước dựa vào đâu để ban hành pháp luật và bảo đảm để pháp luật được thực hiện?
A. Quyền lực của mình.
B. Sự phát triển kinh tế.
C. Niềm tin của nhân dân.
D. Quy tắc của xã hội.
Câu 30: Pháp luật được ban hành dưới hình thức
A. thông tư, nghị định.
B. văn bản nhiều nghĩa.
Trang 15/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. văn bản pháp luật.
D. văn bản quy phạm pháp luật.
Câu 31: Để quản lí xã hội, nhà nước sử dụng pháp luật như là một phương tiện
A. hữu hiệu nhất.
B. duy nhất.
C. tuyệt vời nhất.
D. tốt nhất.
Câu 32: Đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm là những người từ đủ
A. 16 tuổi trở lên.
B. 18 tuổi trở lên.
C. 15 tuổi trở lên.
D. 14 tuổi trở lên.
Câu 33: Để quản lí xã hội bằng pháp luật nhà nước cần
A. tổ chức thực hiện pháp luật.
B. công bố công khai.
C. ban hành pháp luật.
D. ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật trên quy mô toàn xã hội.
Câu 34: Vi phạm hình sự là những
A. hành vi rất nguy hiểm cho xã hội.
B. hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.
C. hành vi nguy hiểm cho xã hội.
D. hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội.
Câu 35: Anh Tuấn săn bắt động vật quý hiếm trong rừng. Trong trường hợp này anh Tuấn đã
A. không thi hành pháp luật.
B. không tuân thủ pháp luật.
C. không sử dụng pháp luật.
D. không áp dụng pháp luật.
Câu 36: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể
hiện ý chí của nhà nước nhằm:
A. trợ giúp pháp lí cho nhân dân.
B. đảm bảo tính thống nhất của pháp luật.
C. quản lí kinh tế.
D. điều chỉnh các quan hệ xã hội.
Câu 37: Điểm khác nhau giữa pháp luật và đạo đức:
A. có tính bắt buộc chung, cưỡng chế bằng quyền lực của nhà nước.
B. điều chỉnh các mối quan hệ xã hội.
C. thực hiện một cách tự giác.
D. quy tắc xử sự của con người trong xã hội.
Câu 38: Công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình, có nghĩa là công dân đã
A. thi hành pháp luật. B. tuân thủ pháp luật.
C. sử dụng pháp luật.
D. áp dụng pháp luật.
Câu 39: Trong buổi đi dã ngoại do nhà trường tổ chức, Vinh 14 tuổi nghịch ngợm bẻ gãy một số cây cảnh và
làm đổ một số hiện vật ở nơi đến thăm quan nên Ban quản lý di tích yêu cầu phải bồi thường. Trách nhiệm bồi
thường trong trường hợp này thuộc về
A. Ban quản lý di tích.
B. bố mẹ hoặc người giám hộ của Vinh.
C. Vinh phải bồi thường.
D. nhà trường phải bồi thường.
Câu 40: Công ty Formosa xả thải các chất độc ra biển gây ra cá chết hàng loạt tại biển các tỉnh miền Trung,
gây ô nhiễm môi trường. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công ty này là
A. trách nhiệm hành chính và dân sự.
B. trách nhiệm hình sự và dân sự.
C. trách nhiệm kỷ luật và dân sự.
D. trách nhiệm hình sự và hành chính.
--------------------------------------------------------- HẾT ---------Học sinh không được sử dụng tài liệu; Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Trang 16/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
Đề thi có 04 trang

ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 - LỚP 12
NĂM HỌC 2016-2017
Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi 571

Họ, tên thí sinh:................................................. Số báo danh: .............................
Câu 1: Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm để pháp luật được
A. cá nhân và tổ chức trong xã hội tuân theo.
B. thực hiện trong đời sống.
C. thi hành và tuân thủ trong thực tế.
D. áp dụng trong cuộc sống.
Câu 2: Trong hình thức sử dụng pháp luật thì chủ thể pháp luật có điểm gì khác với chủ thể của các hình
thức còn lại?
A. Có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền của mình mà không bị ép buộc.
B. Chủ động căn cứ vào quy định của pháp luật ra quyết định xử phạt.
C. Bắt buộc thực hiện theo những quy định của pháp luật.
D. Thực hiện một cách thụ động những quy định của pháp luật.
Câu 3: Để quản lí xã hội bằng pháp luật nhà nước cần
A. tổ chức thực hiện pháp luật.
B. công bố công khai.
C. ban hành pháp luật.
D. ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật trên quy mô toàn xã hội.
Câu 4: Công ty Cổ phần gạch men Minh Quang bị thanh tra lập biên bản xử phạt hành chính. Hành vi xử phạt
của thanh tra môi trường là biểu hiện của hình thức
A. thi hành pháp luật. B. áp dụng pháp luật.
C. tuân thủ pháp luật. D. sử dụng pháp luật.
Câu 5: Xác định đâu là văn bản quy phạm pháp luật?
A. Điều lệ của Công đoàn.
B. Nội quy Công ty may Việt Tiến.
C. Luật doanh nghiệp.
D. Điều lệ Ngân hàng cổ phần Nam Á.
Câu 6: Hành vi nào dưới đây không thực hiện đúng pháp luật về bảo vệ môi trường?
A. Chăm sóc cây xanh trong công viên.
B. Vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
C. Kinh doanh, tiêu thụ, sử dụng các loài thực vật, động vật hoang dã, quý hiếm.
D. Khai thác gỗ có giấy phép của cơ quan nhà nước.
Câu 7: Người không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông thì bị xử lí vi phạm trong lĩnh vực
giao thông đường bộ. Trong trường hợp này thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?
A. Tính hiện đại của pháp luật.
B. Tính quy phạm phổ biến.
C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
D. Tính chặt chẽ về mặt hình thức.
Câu 8: Pháp luật bắt buộc đối với ai?
A. Đối với mọi công dân.
B. Đối với mọi cá nhân, tổ chức.
Trang 17/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Đối với mọi tổ chức, xã hội.
D. Đối với mọi cơ quan, nhà nước.
Câu 9: Điều 115 Bộ Luật Lao động 2006 quy đinh: “Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động
nữ có thai từ tháng thứ 7 hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ, làm việc ban đêm và đi công
tác xa”. Qua thông tin trên đặc trưng của pháp luật được thể hiện là:
A. tính quy phạm phổ biến.
B. tính quyền lực bắt buộc chung
C. tính chặt chẽ về mặt hình thức.
D. tính thống nhất của pháp luật.
Câu 10: Một trong những điểm giống nhau giữa đạo đức và pháp luật là
A. tính bắt buộc chung đối với mọi người.
B. quan điểm về các giá trị sống của con người.
C. những khuôn mẫu, chuẩn mực trong hành vi của con người.
D. tính quyền lực trong hành vi ứng xử.
Câu 11: Công dân Năm không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng các chất ma túy. Trong trường hợp này
công dân Năm đã
A. tuân thủ pháp luật. B. thi hành pháp luật.
C. sử dụng pháp luật.
D. áp dụng pháp luật.
Câu 12: Ông Nguyễn Văn Tình đến Ủy ban nhân dân huyện để nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh đồ điện tử
(không thuộc ngành nghề mà pháp luật cấm kinh doanh). Hồ sơ của ông hợp lệ đáp ứng đầy đủ quy định của
pháp luật. Thông qua việc này ông Tình đã
A. thúc đẩy kinh doanh phát triển.
B. thực hiện quyền tự do kinh doanh của mình.
C. thể hiện mong muốn của mình trong kinh doanh.
D. chủ động lựa chọn nghề trong kinh doanh.
Câu 13: Anh Minh thường xuyên đi làm muộn và nhiều lần tự ý nghỉ việc không có lý do. Trong trường hợp
này anh Minh đã vi phạm
A. dân sự.
B. kỷ luật.
C. hình sự.
D. hành chính.
Câu 14: Trong buổi đi dã ngoại do nhà trường tổ chức, Vinh 14 tuổi nghịch ngợm bẻ gãy một số cây cảnh và
làm đổ một số hiện vật ở nơi đến thăm quan nên Ban quản lý di tích yêu cầu phải bồi thường. Trách nhiệm bồi
thường trong trường hợp này thuộc về
A. bố mẹ hoặc người giám hộ của Vinh.
B. Vinh phải bồi thường.
C. Ban quản lý di tích.
D. nhà trường phải bồi thường.
Câu 15: Điều 8 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định: “Việc xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự phải đảm
bảo giữ gìn bản sắc dân tộc, tôn trọng và phát huy phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết
tương thân, tương ái…”. Điều này thể hiện mối quan hệ giữa pháp luật với
A. kinh tế.
B. chính trị.
C. văn hóa.
D. đạo đức.
Câu 16: Trần Văn Yên 15 tuổi bị bắt quả tang khi đang sản xuất rượu giả. Số lượng rượu giả do Yên sản xuất
nếu đem ra thị trường bán bằng với giá rượu thật có giá trị khoảng 1 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên Yên vi
phạm và bị bắt quả tang. Trong trường hợp này Yên phải chịu trách nhiệm
A. kỉ luật.
B. hình sự.
C. dân sự.
D. hành chính.
Câu 17: Cơ sở pháp lý của việc truy cứu trách nhiệm pháp lý là
A. sự lên án của nhà nước và xã hội đối với chủ thể vi phạm.
B. các yếu tố của cấu thành vi phạm pháp luật.
C. hành vi vi phạm pháp luật và năng lực trách nhiệm pháp lý.
D. quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền ban hành.
Câu 18: Trước hành vi thực hiện pháp luật và hành vi không tuân thủ pháp luật của những người xung quanh,
em cần có biểu hiện:
A. Không tỏ rõ thái độ đối với từng tình huống.
B. Ủng hộ, đồng tình việc làm đúng, phê phán với các hành vi không tuân thủ pháp luật.
C. Nhìn mọi người xử sự theo từng hoàn cảnh.
D. Tập trung vào việc của mình, ai có việc thì làm.
Câu 19: Vi phạm hình sự là những
A. hành vi rất nguy hiểm cho xã hội.
B. hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.
C. hành vi nguy hiểm cho xã hội.
D. hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội.
Trang 18/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 20: Đối tượng phải chịu trách
nhiệm hình sự về mọi tội phạm là những người từ đủ
A. 16 tuổi trở lên.
B. 18 tuổi trở lên.
C. 15 tuổi trở lên.
D. 14 tuổi trở lên.
Câu 21: Pháp luật được ban hành dưới hình thức
A. văn bản pháp luật.
B. văn bản nhiều nghĩa.
C. thông tư, nghị định.
D. văn bản quy phạm pháp luật.
Câu 22: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính do cố ý?
A. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
B. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
C. Từ đủ 18 tuổi đến dưới 20 tuổi.
D. Từ đủ 12 tuổi đến 14 tuổi.
Câu 23: Do không đồng ý với quyết định giải phóng mặt bằng làm đường giao thông của khu đô thị mới, ông
Lam đã viết đơn khiếu nại gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết. Mục đích khiếu nại của ông Lam
nhằm:
A. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại.
B. thực hiện thủ tục pháp lý.
C. thực hiện quyền con người.
D. thể hiện quyền công dân của mình.
Câu 24: Để quản lí xã hội, nhà nước sử dụng pháp luật như là một phương tiện
A. tuyệt vời nhất.
B. hữu hiệu nhất.
C. duy nhất.
D. tốt nhất.
Câu 25: Đọc thông tin sau: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam
nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu
cử và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.” (Điều 2 Luật
Bầu cử đại biểu Quốc hội sửa đổi năm 2010). Điều đó thể hiện đặc trưng nào của pháp luật qua thông tin trên?
A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính độc lập tương đối.
C. Tính chặt chẽ về mặt hình thức.
D. Tính quyền lực bắt buộc chung.
Câu 26: Điều 151 Bộ Luật hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) phản ánh và đề cao chuẩn mực đạo
đức nào của dân tộc ta?
“Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, bố, mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình,
gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo,
cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.”.
A. Nghĩa vụ và lương tâm.
B. Cái thiện, cái ác.
C. Nhân phẩm và danh dự.
D. Luôn yêu thương, tôn trọng, quan tâm chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau.
Câu 27: Công ty H xây dựng hệ thống xử lí chất thải trước khi hoạt động sản xuất – kinh doanh. Mục đích
của việc này là:
A. Bảo vệ môi trường sản xuất – kinh doanh của công ty.
B. Bảo vệ nguồn nước trong sạch của công ty.
C. Đảm bảo an toàn trong sản xuât – kinh doanh.
D. Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất - kinh doanh.
Câu 28: Để xác định một hành vi nào đó là vi phạm pháp luật, chúng ta phải căn cứ vào các dấu hiệu cơ bản
nào?
A. Lỗi của chủ thể.
B. Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
C. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
D. Hành vi trái pháp luật.
Câu 29: Sự giống nhau giữa vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức:
A. Đều là hành vi trái với các quy tắc, chuẩn mực chung và bị xã hội lên án.
B. Đều thông qua một hành vi cụ thể.
C. Đều có các dấu hiệu cơ bản.
D. Đều trái với quy định của pháp luật.
Câu 30: Nam năm nay đã đủ 20 tuổi còn Khuê đủ 18 tuổi, cả hai bạn cùng đến UBND xã để đăng kí kết hôn.
Việc đăng kí kết hôn là phương tiện để hai bạn
A. thể hiện mình đã lớn.
B. khẳng định vai trò của mình.
Trang 19/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. hoàn tất thủ tục pháp lí.
D. thực hiện quyền của mình.
Câu 31: Anh Giang bị bắt về tội vu khống và làm nhục người khác. Trong trường hợp này anh Giang phải
chịu trách nhiệm
A. kỉ luật.
B. dân sự.
C. hình sự.
D. hành chính.
Câu 32: Chỉ ra sự cần thiết của pháp luật đối với mỗi người và đối với toàn xã hội?
A. Cuộc sống của mọi người được ổn định.
B. Đem lại công bằng, bình đẳng cho mọi người trong xã hội.
C. Đem hạnh phúc, bình yên cho mọi người trong xã hội.
D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân, xã hội ổn định và phát triển.
Câu 33: Anh Tuấn săn bắt động vật quý hiếm trong rừng. Trong trường hợp này anh Tuấn đã
A. không áp dụng pháp luật.
B. không tuân thủ pháp luật.
C. không thi hành pháp luật.
D. không sử dụng pháp luật.
Câu 34: Công ty Formosa xả thải các chất độc ra biển gây ra cá chết hàng loạt tại biển các tỉnh miền Trung,
gây ô nhiễm môi trường. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công ty này là
A. trách nhiệm hành chính và dân sự.
B. trách nhiệm hình sự và dân sự.
C. trách nhiệm kỷ luật và dân sự.
D. trách nhiệm hình sự và hành chính.
Câu 35: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể
hiện ý chí của nhà nước nhằm:
A. trợ giúp pháp lí cho nhân dân.
B. đảm bảo tính thống nhất của pháp luật.
C. quản lí kinh tế.
D. điều chỉnh các quan hệ xã hội.
Câu 36: Điểm khác nhau giữa pháp luật và đạo đức:
A. có tính bắt buộc chung, cưỡng chế bằng quyền lực của nhà nước.
B. điều chỉnh các mối quan hệ xã hội.
C. thực hiện một cách tự giác.
D. quy tắc xử sự của con người trong xã hội.
Câu 37: Công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình, có nghĩa là công dân đã
A. thi hành pháp luật. B. tuân thủ pháp luật.
C. sử dụng pháp luật.
D. áp dụng pháp luật.
Câu 38: Nhà nước dựa vào đâu để ban hành pháp luật và bảo đảm để pháp luật được thực hiện?
A. Niềm tin của nhân dân.
B. Quy tắc của xã hội.
C. Quyền lực của mình.
D. Sự phát triển kinh tế.
Câu 39: Chiều 23/9/2016 cháu Hoàng ở Hà Nội đi xe đạp trên đường do không chú ý quan sát đã đâm vào
tấm tôn trên một xe xích lô của bác Thạch đang đỗ bên đường (xếp hàng hóa vượt quá quy định về kích
thước). Hậu quả, cháu Hoàng bị tử vong. Cả 2 đều có lỗi và là lỗi
A. cố ý trực tiếp.
B. vô ý do cẩu thả.
C. vô ý do quá tự tin.
D. cố ý gián tiếp.
Câu 40: Muốn người dân thực hiện đúng pháp luật, đòi hỏi nhà nước phải làm gì để người dân biết được
những quy định của pháp luật, biết được quyền và nghĩa vụ của mình?
A. Thắt chặt quản lí và sử dụng biện pháp cưỡng chế liên tục.
B. Cho người dân tự do lựa chọn hành động theo ý mình.
C. Không ngừng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục bằng nhiều cách khác nhau.
D. Kiểm tra, giám sát một số hoạt động cho là cần thiết.
--------------------------------------------------------- HẾT ---------Học sinh không được sử dụng tài liệu; Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Trang 20/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC
TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
Đề thi có 04 trang

ĐỀ KSCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 - LỚP 12
NĂM HỌC 2016-2017
Bài thi: Khoa học xã hội; Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 629

Họ, tên thí sinh:.......................................... Số báo danh: .............................
Câu 1: Trần Văn Yên 15 tuổi bị bắt quả tang khi đang sản xuất rượu giả. Số lượng rượu giả do Yên sản xuất
nếu đem ra thị trường bán bằng với giá rượu thật có giá trị khoảng 1 triệu đồng. Đây là lần đầu tiên Yên vi
phạm và bị bắt quả tang. Trong trường hợp này Yên phải chịu trách nhiệm
A. dân sự.
B. hình sự.
C. hành chính.
D. kỉ luật.
Câu 2: Công ty Formosa xả thải các chất độc ra biển gây ra cá chết hàng loạt tại biển các tỉnh miền Trung,
gây ô nhiễm môi trường. Trách nhiệm pháp lý áp dụng đối với công ty này là
A. trách nhiệm hành chính và dân sự.
B. trách nhiệm hình sự và dân sự.
C. trách nhiệm kỷ luật và dân sự.
D. trách nhiệm hình sự và hành chính.
Câu 3: Trước hành vi thực hiện pháp luật và hành vi không tuân thủ pháp luật của những người xung quanh,
em cần có biểu hiện:
A. Không tỏ rõ thái độ đối với từng tình huống.
B. Ủng hộ, đồng tình việc làm đúng, phê phán với các hành vi không tuân thủ pháp luật.
C. Nhìn mọi người xử sự theo từng hoàn cảnh.
D. Tập trung vào việc của mình, ai có việc thì làm.
Câu 4: Hành vi nào dưới đây không thực hiện đúng pháp luật về bảo vệ môi trường?
A. Chăm sóc cây xanh trong công viên.
B. Khai thác gỗ có giấy phép của cơ quan nhà nước.
C. Vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
D. Kinh doanh, tiêu thụ, sử dụng các loài thực vật, động vật hoang dã, quý hiếm.
Câu 5: Anh Minh thường xuyên đi làm muộn và nhiều lần tự ý nghỉ việc không có lý do. Trong trường hợp
này anh Minh đã vi phạm
A. dân sự.
B. hành chính.
C. kỷ luật.
D. hình sự.
Câu 6: Muốn người dân thực hiện đúng pháp luật, đòi hỏi nhà nước phải làm gì để người dân biết được những
quy định của pháp luật, biết được quyền và nghĩa vụ của mình?
A. Cho người dân tự do lựa chọn hành động theo ý mình.
B. Thắt chặt quản lí và sử dụng biện pháp cưỡng chế liên tục.
C. Kiểm tra, giám sát một số hoạt động cho là cần thiết.
D. Không ngừng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục bằng nhiều cách khác nhau.
Câu 7: Đọc thông tin sau: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam không phân biệt dân tộc, nam nữ,
thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử
Trang 21/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
và đủ 21 tuổi trở lên đều có quyền
ứng cử đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.” (Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội sửa đổi năm
2010). Điều đó thể hiện đặc trưng nào của pháp luật qua thông tin trên?
A. Tính quy phạm phổ biến.
B. Tính độc lập tương đối.
C. Tính chặt chẽ về mặt hình thức.
D. Tính quyền lực bắt buộc chung.
Câu 8: Một trong những điểm giống nhau giữa đạo đức và pháp luật là
A. tính bắt buộc chung đối với mọi người.
B. quan điểm về các giá trị sống của con người.
C. những khuôn mẫu, chuẩn mực trong hành vi của con người.
D. tính quyền lực trong hành vi ứng xử.
Câu 9: Để xác định một hành vi nào đó là vi phạm pháp luật, chúng ta phải căn cứ vào các dấu hiệu cơ bản
nào?
A. Hành vi trái pháp luật.
B. Do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
C. Lỗi của chủ thể.
D. Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện.
Câu 10: Người không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông thì bị xử lí vi phạm trong lĩnh vực
giao thông đường bộ. Trong trường hợp này thể hiện đặc trưng nào của pháp luật?
A. Tính quyền lực, bắt buộc chung.
B. Tính hiện đại của pháp luật.
C. Tính chặt chẽ về mặt hình thức.
D. Tính quy phạm phổ biến.
Câu 11: Công ty H xây dựng hệ thống xử lí chất thải trước khi hoạt động sản xuất – kinh doanh. Mục đích
của việc này là:
A. Bảo vệ nguồn nước trong sạch của công ty.
B. Bảo vệ môi trường sản xuất – kinh doanh của công ty.
C. Thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong sản xuất - kinh doanh.
D. Đảm bảo an toàn trong sản xuât – kinh doanh.
Câu 12: Do không đồng ý với quyết định giải phóng mặt bằng làm đường giao thông của khu đô thị mới, ông
Lam đã viết đơn khiếu nại gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét và giải quyết. Mục đích khiếu nại của ông Lam
nhằm:
A. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại.
B. thực hiện thủ tục pháp lý.
C. thực hiện quyền con người.
D. thể hiện quyền công dân của mình.
Câu 13: Công ty Cổ phần gạch men Minh Quang bị thanh tra lập biên bản xử phạt hành chính. Hành vi xử
phạt của thanh tra môi trường là biểu hiện của hình thức
A. sử dụng pháp luật.
B. tuân thủ pháp luật.
C. thi hành pháp luật. D. áp dụng pháp luật.
Câu 14: Điều 8 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định: “Việc xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự phải đảm
bảo giữ gìn bản sắc dân tộc, tôn trọng và phát huy phong tục, tập quán, truyền thống tốt đẹp, tình đoàn kết
tương thân, tương ái…”. Điều này thể hiện mối quan hệ giữa pháp luật với
A. kinh tế.
B. chính trị.
C. văn hóa.
D. đạo đức.
Câu 15: Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm để pháp luật được
A. áp dụng trong cuộc sống.
B. thực hiện trong đời sống.
C. thi hành và tuân thủ trong thực tế.
D. cá nhân và tổ chức trong xã hội tuân theo.
Câu 16: Vi phạm hình sự là những
A. hành vi rất nguy hiểm cho xã hội.
B. hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.
C. hành vi nguy hiểm cho xã hội.
D. hành vi tương đối nguy hiểm cho xã hội.
Câu 17: Nhà nước dựa vào đâu để ban hành pháp luật và bảo đảm để pháp luật được thực hiện?
A. Quyền lực của mình.
B. Quy tắc của xã hội.
C. Sự phát triển kinh tế.
D. Niềm tin của nhân dân.
Câu 18: Đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm là những người từ đủ
A. 16 tuổi trở lên.
B. 15 tuổi trở lên.
C. 18 tuổi trở lên.
D. 14 tuổi trở lên.
Câu 19: Chỉ ra sự cần thiết của pháp luật đối với mỗi người và đối với toàn xã hội?
Trang 22/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
A. Cuộc sống của mọi người được
ổn định.
B. Đem lại công bằng, bình đẳng cho mọi người trong xã hội.
C. Đem hạnh phúc, bình yên cho mọi người trong xã hội.
D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mọi công dân, xã hội ổn định và phát triển.
Câu 20: Pháp luật được ban hành dưới hình thức
A. văn bản pháp luật.
B. văn bản quy phạm pháp luật.
C. thông tư, nghị định.
D. văn bản nhiều nghĩa.
Câu 21: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính do cố ý?
A. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
B. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
C. Từ đủ 18 tuổi đến dưới 20 tuổi.
D. Từ đủ 12 tuổi đến 14 tuổi.
Câu 22: Công dân Năm không tham gia buôn bán, tàng trữ và sử dụng các chất ma túy. Trong trường hợp này
công dân Năm đã
A. thi hành pháp luật. B. tuân thủ pháp luật.
C. sử dụng pháp luật.
D. áp dụng pháp luật.
Câu 23: Cơ sở pháp lý của việc truy cứu trách nhiệm pháp lý là
A. các yếu tố của cấu thành vi phạm pháp luật.
B. quyết định có hiệu lực của cơ quan nhà nước hoặc người có thẩm quyền ban hành.
C. sự lên án của nhà nước và xã hội đối với chủ thể vi phạm.
D. hành vi vi phạm pháp luật và năng lực trách nhiệm pháp lý.
Câu 24: Sự giống nhau giữa vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức:
A. Đều là hành vi trái với các quy tắc, chuẩn mực chung và bị xã hội lên án.
B. Đều thông qua một hành vi cụ thể.
C. Đều có các dấu hiệu cơ bản.
D. Đều trái với quy định của pháp luật.
Câu 25: Điều 151 Bộ Luật hình sự 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) phản ánh và đề cao chuẩn mực đạo
đức nào của dân tộc ta?
“Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, bố, mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình,
gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo,
cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.”.
A. Nghĩa vụ và lương tâm.
B. Cái thiện, cái ác.
C. Nhân phẩm và danh dự.
D. Luôn yêu thương, tôn trọng, quan tâm chăm sóc và giúp đỡ lẫn nhau.
Câu 26: Điều 115 Bộ Luật Lao động 2006 quy đinh: “Người sử dụng lao động không được sử dụng lao động
nữ có thai từ tháng thứ 7 hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm thêm giờ, làm việc ban đêm và đi công
tác xa”. Qua thông tin trên đặc trưng của pháp luật được thể hiện là:
A. tính quy phạm phổ biến.
B. tính quyền lực bắt buộc chung
C. tính thống nhất của pháp luật.
D. tính chặt chẽ về mặt hình thức.
Câu 27: Anh Tuấn săn bắt động vật quý hiếm trong rừng. Trong trường hợp này anh Tuấn đã
A. không thi hành pháp luật.
B. không sử dụng pháp luật.
C. không áp dụng pháp luật.
D. không tuân thủ pháp luật.
Câu 28: Trong hình thức sử dụng pháp luật thì chủ thể pháp luật có điểm gì khác với chủ thể của các hình
thức còn lại?
A. Có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền của mình mà không bị ép buộc.
B. Bắt buộc thực hiện theo những quy định của pháp luật.
C. Chủ động căn cứ vào quy định của pháp luật ra quyết định xử phạt.
D. Thực hiện một cách thụ động những quy định của pháp luật.
Câu 29: Nam năm nay đã đủ 20 tuổi còn Khuê đủ 18 tuổi, cả hai bạn cùng đến UBND xã để đăng kí kết hôn.
Việc đăng kí kết hôn là phương tiện để hai bạn
A. thể hiện mình đã lớn.
B. khẳng định vai trò của mình.
C. hoàn tất thủ tục pháp lí.
D. thực hiện quyền của mình.
Câu 30: Anh Giang bị bắt về tội vu khống và làm nhục người khác. Trong trường hợp này anh Giang phải
Trang 23/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
chịu trách nhiệm
A. kỉ luật.
B. dân sự.
C. hình sự.
D. hành chính.
Câu 31: Quy phạm pháp luật là quy tắc xử sự có tính bắt buộc chung do nhà nước đặt ra hoặc thừa nhận, thể
hiện ý chí của nhà nước nhằm:
A. trợ giúp pháp lí cho nhân dân.
B. điều chỉnh các quan hệ xã hội.
C. quản lí kinh tế.
D. đảm bảo tính thống nhất của pháp luật.
Câu 32: Pháp luật bắt buộc đối với ai?
A. Đối với mọi cơ quan, nhà nước.
B. Đối với mọi cá nhân, tổ chức.
C. Đối với mọi công dân.
D. Đối với mọi tổ chức, xã hội.
Câu 33: Để quản lí xã hội, nhà nước sử dụng pháp luật như là một phương tiện
A. tốt nhất.
B. tuyệt vời nhất.
C. hữu hiệu nhất.
D. duy nhất.
Câu 34: Điểm khác nhau giữa pháp luật và đạo đức:
A. điều chỉnh các mối quan hệ xã hội.
B. có tính bắt buộc chung, cưỡng chế bằng quyền lực của nhà nước.
C. thực hiện một cách tự giác.
D. quy tắc xử sự của con người trong xã hội.
Câu 35: Ông Nguyễn Văn Tình đến Ủy ban nhân dân huyện để nộp hồ sơ đăng kí kinh doanh đồ điện tử
(không thuộc ngành nghề mà pháp luật cấm kinh doanh). Hồ sơ của ông hợp lệ đáp ứng đầy đủ quy định của
pháp luật. Thông qua việc này ông Tình đã
A. thúc đẩy kinh doanh phát triển.
B. chủ động lựa chọn nghề trong kinh doanh.
C. thực hiện quyền tự do kinh doanh của mình.
D. thể hiện mong muốn của mình trong kinh doanh.
Câu 36: Để quản lí xã hội bằng pháp luật nhà nước cần
A. công bố công khai.
B. ban hành pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật trên quy mô toàn xã hội.
C. tổ chức thực hiện pháp luật.
D. ban hành pháp luật.
Câu 37: Xác định đâu là văn bản quy phạm pháp luật?
A. Luật doanh nghiệp.
B. Điều lệ Ngân hàng cổ phần Nam Á.
C. Nội quy Công ty may Việt Tiến.
D. Điều lệ của Công đoàn.
Câu 38: Chiều 23/9/2016 cháu Hoàng ở Hà Nội đi xe đạp trên đường do không chú ý quan sát đã đâm vào
tấm tôn trên một xe xích lô của bác Thạch đang đỗ bên đường (xếp hàng hóa vượt quá quy định về kích
thước). Hậu quả, cháu Hoàng bị tử vong. Cả 2 đều có lỗi và là lỗi
A. cố ý trực tiếp.
B. vô ý do cẩu thả.
C. vô ý do quá tự tin.
D. cố ý gián tiếp.
Câu 39: Trong buổi đi dã ngoại do nhà trường tổ chức, Vinh 14 tuổi nghịch ngợm bẻ gãy một số cây cảnh và
làm đổ một số hiện vật ở nơi đến thăm quan nên Ban quản lý di tích yêu cầu phải bồi thường. Trách nhiệm bồi
thường trong trường hợp này thuộc về
A. nhà trường phải bồi thường.
B. Vinh phải bồi thường.
C. Ban quản lý di tích.
D. bố mẹ hoặc người giám hộ của Vinh.
Câu 40: Công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo của mình, có nghĩa là công dân đã
A. thi hành pháp luật. B. tuân thủ pháp luật.
C. sử dụng pháp luật.
D. áp dụng pháp luật.
--------------------------------------------------------- HẾT ---------Học sinh không được sử dụng tài liệu; Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.

Trang 24/26


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Mã đề 133
1
B
2
A
3
D
4
B
5
C
6
A
7
B
8
C
9
A
10
D
11
C
12
D
13
C
14
C
15
C
16
D
17
A
18
A
19
D
20
A
21
C
22
D
23
A
24
B
25
B
26
A
27
D
28
B
29
C
30
A
31
C
32
B
33
D
34
B
35
C

Mã đề 208
1
C
2
A
3
D
4
B
5
A
6
B
7
B
8
A
9
A
10
D
11
A
12
C
13
C
14
A
15
D
16
D
17
B
18
D
19
B
20
B
21
C
22
B
23
A
24
B
25
B
26
C
27
B
28
C
29
A
30
A
31
D
32
D
33
C
34
C
35
D

ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ
Mã đề 358
Mã đề 486
1
B
1
C
2
A
2
C
3
A
3
B
4
B
4
D
5
B
5
C
6
D
6
C
7
C
7
D
8
B
8
B
9
C
9
D
10
C
10
C
11
A
11
D
12
D
12
A
13
A
13
B
14
D
14
B
15
C
15
D
16
D
16
C
17
C
17
B
18
A
18
A
19
C
19
A
20
A
20
D
21
A
21
B
22
B
22
A
23
A
23
D
24
C
24
B
25
B
25
A
26
A
26
C
27
C
27
B
28
D
28
C
29
A
29
A
30
D
30
D
31
B
31
A
32
D
32
A
33
C
33
D
34
D
34
C
35
D
35
B

Mã đề 571
1
C
2
A
3
D
4
B
5
C
6
C
7
C
8
B
9
B
10
C
11
A
12
B
13
B
14
A
15
D
16
D
17
D
18
B
19
C
20
A
21
D
22
A
23
A
24
B
25
A
26
D
27
D
28
B
29
A
30
D
31
C
32
D
33
B
34
A
35
D

Mã đề 629
1
C
2
A
3
B
4
D
5
C
6
D
7
A
8
C
9
D
10
A
11
C
12
A
13
D
14
D
15
C
16
C
17
A
18
A
19
D
20
B
21
A
22
B
23
B
24
A
25
D
26
B
27
D
28
A
29
D
30
C
31
B
32
B
33
C
34
B
35
C
Trang 25/26


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×