Tải bản đầy đủ

Cẩm nang chuyên viên tuyển dụng

DHR VIỆT NAM

CẨM NANG

CHUYÊN VIÊN TUYỂN
TUY N D
DỤNG

Biên soạn: Dương Văn Hiệu
Hi
Phiên bản: 1.0

Điện thoại:i: 0903458862
Xuất bản
n ngày: 29/12/2016

( Lưu
1 hành nội bộ )


MỤC LỤC

STT

Nội dung
PHẦN I. GIỚII THIỆU
THI
CHUNG
1. Về DHR và công ty
2. Sứ mệnh,
nh, tầm
t nhìn, giá trị cốt lõi
3. Cơ cấu tổổ chức
4. Sản phẩm
m , dịch
d vụ
5. Văn hóa công ty
6. Kênh thông tin liên hệ
h của công ty
PHẦN 2: DỰ ÁN GRAB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Giới thiệuu chung về
v dự án
Quy trình kinh doanh của
c dự án
Tiêu chí lựa
l chọn ứng viên
Công thứcc lương của
c dự án
Cơ cấuu nhân sự
s của dự án
Đầu mốii liên hệ
h
Một số lưu ý

Quy trình nghiệp
nghi vụ

PHẦN 3: MỘT SỐ
Ố QUY TRÌNH CHUNG

1. Quy trình báo cáo
2. Quy trình nghỉ
ngh phép
3. Quy trình trao đổi thông tin nội bộ
4. Quy trình sử
s dụng Email
5. Quy trình truyền
truy thông hiệu quả
6. Quy chế bảo
b mật thông tin
7. Quy chế thi đua khen thưởng
thư
8. Các trang web nội
n bộ của công ty
9. Văn hóa công ty
10. Quy trình tổ
t chức cuộc họp
PHẦN 4: MỘT
T SỐ
S NỘI DUNG KHÁC
1. ẩm thực
2. Vui chơi giải
gi trí – ngoại khóa
3. An toàn lao động
đ
4. Bí quyết – Mẹo vặt
5. Bảnn tin công ty
6. Chương trình
tr
thi đua khen thưởng
7. Các chương trình
tr
đào tạo

2

Trang


PHẦN 1:

GIỚ
ỚI THIỆU VỀ

DHR VIỆT
VI T NAM

3


PHẦN I. GIỚI THIỆU
U CHUNG
1. Giới thiệu
u DHR Việt
Vi Nam:
DHR đơn vị cung cấp giảii pháp nhân lực
l toàn diện cho các doanh nghiệp tạại Việt Nam. Được
quản lý và vận hành bởii công ty TNHH Đắc
Đ Chung
Thành lậpp năm 2010, Công ty Đắc
Đ Chung cũng như DHR đã đượcc khách hàng tín nhi
nhiệm.
Chính nhờ sự tin cậyy này chúng tôi đã phát triểnn nhanh và khá thành công trong vi
việc cung
ứng nhân lựcc và thuê ngoài quy trình kinh doanh
Những thành quả này là do chúng tôi đã
đ đưa ra những giải pháp thực tiễnn đáp ứng nhu cầu cụ
thể củaa khách hàng; chúng tôi dựa
d vào một đội ngũ các chuyên gia tậnn tâm hàng đđầu trong
lĩnh vực. Cuối cùng, quan trọng
ng không kém là công nghệ
ngh thông tin tiên tiến,
n, vvới các công cụ
tinh vi chúng tôi thu hút, giớii thiệu
thi

2. Sứ mệnh – Tầm
m nhìn – Giá trị cốt lõi:
2.1 Sứ mệnh:
* Với khách hàng:
DHR ra đời với sứ mệnh
nh cung cấp các giải pháp giúp các doanh nghiệpp xây ddựng và phát
triển đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp
nghi như: tuyển dụng , đào tạo và quảnn lý vvận hành . Từ đó
giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu
hi quả hoạt động
ng kinh doanh ccủa mình
*Đối với cán bộ nhân viên
Xây dựng môi trường làm việcc chuyên nghiệp,
nghi năng động, sáng tạoo và nhân văn. T
Tạo điều
kiện phát triểnn tài năng, nhân cách và có thu nhập
nh cao. Là niềm tự hào củaa công ty, gia đđình
và thế hệ kế cận
*Đối với xã hội
Phát triển nguồn nhân lựcc có trình độ, kỹ năng thực sự . Cung nhau đóng góp vvì một cộng
đồng giàu, đẹp, văn minh, hiệnn đại.
đ
2.2 Tầm nhìn
DHR hướng đến trở thành nhà cung cấp
c giải pháp nhân sự và thuê ngoài quy trình kinh doanh
( BPO ) hàng đầu tại Việt Nam.
m.

2.3 Giá trị côt lõi:

4


Tại DHR chúng tôi sống vớii các giá trị:
tr
TÔN TRỌNG
KỶ LUẬT
CHUYÊN NGHIỆP
GIÁ TRỊ
2.4 Logo DHR – Slogan:
Logo DHR được lấy cảm hứng từ biểuu tư
tượng con người
cách điệu..
Hình ảnh được kết nối với nhau thành 1 th
thể thống nhất hình
tam giác với 3 đỉnh bền vững thể hiệnn cho ssự đoàn kết ,
đồng lòng phát triển nguồn nhân lực chấtt lư
lượng
3 màu của logo tượng trưng cho 3 yếu tố của nguồn nhân
lực
Thái độ - Kiến thức – Kỹ năng
Giái pháp nhân sự toàn diện
DHR là viết tắt của
Development Human Resource
Có nghĩa là Phát triển nguồn nhân lực
DHR hướng đến dịch vụ cốt lõi là các giảải pháp về nhân sự
và thuê ngoài quy trình kinh doanh

2. Cơ cấu tổ chức:

5


Hiện nay cơ cấu tổ chức củaa DHR gồm
g
3 phòng chức năng:
a. Phòng kinh doanh: Thực
Th hiện các chức năng kinh doanh như tìm
ìm ki
kiếm khách hàng ,
Được quản lý bởii 1 trưởng
trư
phòng kinh doanh
Trong phòng kinh doanh có nhiều
nhi nhóm kinh doanh các sản phẩm,
m, ddịch vụ khác nhau:
Như dịch vụ tuyển dụng,
ng, dịch
d vụ nhạc chờ, dịch vụ nhạc chờ doanh nghi
nghiệp….
b. Phòng vận
n hành: ( BPO )
Là đơn vị thực hiệnn các dự
d án hợp tác thuê ngoài củaa DHR như tuy
tuyển dụng cho các
đối tác, vậnn hành nhân sự
s cho thuê : Chuyên viên nhân sự
Được quản lý bởii 1 trưởng
trư
phòng. Trong phòng vận hành có nhiềuu đơn vvị dự án, mỗi
dự án có thể có các nhóm tùy theo quy mô
c. Phòng hành chính tổng
ng hợp:
h
Thực hiện các chứcc năng hành chính - nhân sự, kế toán tài chính củủa công ty . Bao
gồm 1:
-

01 Chuyên viên hành chính nhân sự
s
01 Kế toán
Học việnn DHR: Đơn vị
v đào tạo của DHR

-

3. Sản phẩm – Dịch
ch vụ
v của công ty

Công ty hiệnn nay đang cung cấp
c 3 nhóm dịch vụ

6


3.1 DHR – HR giảii pháp nhân sự
s ( Dịch vụ chính của DHR Việtt Nam )
a. Dịch vụ tuyển dụng:
Sự khan hiếm về nhân sự làm việc
vi trong lĩnh vực kinh doanh đang gây cảnn tr
trở rất lớn cho
nhiều Doanh nghiệp,
p, Khi con người
ngư – lao động trở thành nguồn vốn hữuu hình trong m
mọi hoạt
động của doanh nghiệp,
p, nhu cầu
c tìm kiếm nhân lực trở thành một phần tấtt yyếu trong công tác
đào tạo và tuyển dụng nhân lự
ực.
DHR sẽ thực hiện tuyển chọnn nhân sự
s theo những tiêu chí được thống nhấtt ttừ phía đơn vị sử
dụng.

Hệ thống tuyển dụng của DHR đảm bảo:
Kênh tuyển dụng, nguồn tuyểnn dụng
d
đa rạng , rộng khắp
Quy trình tuyển dụng chặt chẽẽ và khoa học giúp tìm kiếm, và thanh lọc nhữ
ững ứng viên phù
hợp nhất với yêu cầu công việệc.

Tại sao nên sử dụng dịch vụ tuyển dụng:
+ Cung cấp nhân sự cấpp cao đúng như mong đợi
đ
+ Rút ngắn thời gian tuyển dụụng
+ Giảm chi phí tuyển dụng
ng nhân sự
s
+ Góp phần điều chínhh chính sách, đãi
đ ngộ để giữ chân nhân tài
Tại sao nên hợp tác vớii DHR
Đúng người
Đúng giá trị
Đáng tin cậy
Đảm bảo trách nhiệm

7


b. Dịch vụ đào tạo:
DHR –ACADEMY ( Học việnn DHR ) là đơn vị
v đào tạo đào tạo nội bộ và cung ccấp các
chương trình đào tạo cho các đối
đ tác và khách hàng.
Với đội ngũ giảng viên , huấnn luyện
luy viên giàu kinh nghiệm, thực tế , sẵnn sang đáp ứng
chương trình đào tạo mà đốii tác yêu cầu:
c
Hiện DHR –Academy hiệnn có thể
th đáp ứng cho khách hàng và đốii tác các khóa đào ttạo như:
- Telesales – bán hàng qua điện thoại
- Chuyên viên nhân sự
s tổng hợp
- Chuyên viên tuyểnn dụng
d
- Chuyên viên đào tạạo
- Tâm lý họcc bán hàng
- Kỹ năng bán hàng tại
t cửa hàng
- Phát thanh viên
- Luyện giọng
- Trưởng
ng nhóm kinh doanh …
c. Dịch vụ cung ứng
ng nhân lực:
l
DHR sẽ cung cấp một đội ngũũ làm việc chuyên nghiệp, do DHR tự tuyểnn ddụng , đào tạo và có
thể sẵn sàng làm việcc ngay cho đối
đ tác.
Đối tác sẽ không phải bậnn tâm đến
đ tuyển dụng, đào tạo vận hành, quảnn lý và tr
trả lương cho
nhân viên
Định kỳ đối tác sẽ nhận đượcc bản
b báo cáo từ DHR.
Hình thức làm việc:
c: Nhân viên có thể
th làm việc tại DHR hoặc sơ sở của đốii tác tùy theo th
thỏa
thuận
3.2 DHR TELECOM – giải
gi pháp công nhệ
a. Dịch vụ Mini Contact Center:
Dịch vụ này DHR sẽ tư vấấn và xây dựng cho khách hàng hệ thống tổng
ng đài đi
điện thoại
chuyên nghiệp với chi phí
hí thấp
th chỉ từ 500.000 đ
Khách hàng có thể mua hoặc
ho thuê hàng tháng
Hiện DHR đang tư vấnn cho khách hàng các giải
gi pháp tổng đài như:
-

Dịch vụ tổng
ng đài di động
đ
( Tổng đài bằng đầu số di động )
Dịch vụ tổng đài ảoo
Dịch vụ tổng đài cứ
ứng
Thiết kế giảii pháp tổng
t
đài theo yêu cầu của khách hàng
Dịch vụ đầu số 1900, 1800, 047xxx

8


3.3 DHR – VAS Dịch vụ giá trị
tr gia tăng:
DHR hiện cung cấp các dịịch vụ giá trị gia tăng cho khách hàng như:
-

Dịch vụ thu âm quảng
qu
cáo, thu âm nhạc chờ, Sản xuấtt các chương tr
trình phát thanh
theo yêu cầu
Dịch vụ nhạc chờ quảng
qu
cáo
Dịch vụ quảng
ng cáo Radio – truyền hình

4. Văn hóa công ty:

9


5. Các kênh thông tin liên hệ
h của công ty:
-

Website: http://hbvietnam.net
Email công ty: dhrvietnam@gmail.com
Tổng đài dành cho khách hàng : 04.7108.6886 ( Tư vấn, giảii đáp th
thắc mắc về
dịch vụ củaa công ty , tiếp
ti nhận phản ánh , khiếu nại )
Tổng
ng đài dành cho ứng viên : 04.7108.8833 ( Khối vậnn hành, Tư vvấn giải đáp cho
ứng
ng viên các thông tin về
v công việc, quyền lợi )
Fanpage : https://www.facebook.com/hbvietnam
Hotline : 0903458862 ( Phản
Ph ánh tiêu cực về nhân viên )

10


PHẦN 2:

THÔNG TIN

DỰ
Ự ÁN GRAB

11


PHẦN
N 2 : THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN GRAB
2.1 Giới thiệu chung về dự
d án

DHR- GRAB là dự án hợpp tác giữa
gi Công ty TNHH GrabTaxi Việtt Nam và DHR. Theo đó
DHR là đối tác củaa Grab trong việc
vi tuyển dụng tài xế xe ôm GrabBkie
Địa điểm làm việc tại:
i: Trung tâm tuyển
tuy dụng và đào tạo DHR –BUNOCA
BUNOCA
Tầng 4, Số 1, Ngõ 329 Cầuu giấy,
gi Hà Nội
2.2 Quy trình kinh doanh của
c dự án
Bước
1

Công việc
vi

Người thực
hiện
Chuyên viên
tuyển dụng

TÌM KIẾM
M VÀ TƯ VẤN
V
ỨNG
NG VIÊN
Chuyên viên tuyển dụụng sẽ truyền
thông tuyển dụng để tìm kiếm
ki ứng
viên. Tư vấn cho ứng
ng viên về
v quyền
lợi và các thủ tục để trở
tr thành tài xế
của GrabBike
Nếu ứng
ng viên quan tâm và đồng
đ
ý.
sẽ chuyển sang bướcc 2
( Chuyên viên tuyểnn dụng
d
ko được
chủ động hẹn thờii gian phỏng
ph
vấn
với ứng viên mà sẽ có giám sát hẹn
h )

2

Biểu
um
mẫu – Quy trình
ccần sử dụng
Quy trình truy
truyền thông
tuyểnn ddụng
Mẫuu bài đăng tin
Mẫu kịịch bản gọi điện
Tờ rơi, quy
quyền lợi của ứng
viên,
Điềuu ki
kiện trở thành tài xế

NHẬP ỨNG
NG VIÊN LÊN HỆ
H
THỐNG
NG

Chuyên viên
tuyển dụng

Sau khi tư vấn , ứng
ng viên đồng ý trở
thành đối tác tài xế và có đầy
đ đủ hồ
sơ theo quy định.
nh. Thì tiến
ti hành nhập
thông tin ứng
ng viên lên hệ
h thống

12

Quy trình nh
nhập ứng viên
lên hệ th
thống


KIỂM
M TRA THÔNG TIN ỨNG
VIÊN VÀ HẸN
N PHỎNG
PH
VẤN
Quản lý dự án

3

Sauk hi ứng viên đượ
ợc nhập lên,
trong vòng 120 phút ( Trong giờ
gi làm
việc ) . Quản lý dự ánsẽ
án gọi lại để
xác nhận thông tin ứng
ng viên

Quy trình ggọi điện kiểm
tra thông tin ứng viên và
hẹn phỏỏng vấn

Quy trình chuy
chuyển thông
tin cho đđối tác

Nếu ứng viên đạtt yêu cầu
c sẽ hẹn lịch
phỏng vấn trực tiếp
Sauk hi hẹn trưởng
ng nhóm dự
d án sẽ
chuyển thông tin ứng
ng viên sang cho
Grab

PHỎNG VẤN TRỰC
ỰC TIẾP
TI
4

5

Những ứng viên đã được
đư hẹn sẽ
được bên Grab phỏng
ng vấn
v trực tiếp
và cập nhậtt thông tin kết
k quả lên hệ
thống

KIỂM TRA TRẠ
ẠNG THÁI
ỨNG
NG VIÊN
Trong vòng 48 giờ kểể từ thời điểm
ứng viên được đặt lịch
ch hẹn
h trên hệ
thống . Quản lý dự ánsẽ
án gọi lại kiểm
tra xem ứng viên đã đến
đ phỏng vấn
chưa. Khi nào đi đào tạo
t

Grab Hà Nội

Quản lý dự án

Quy trình ki
kiểm tra ứng
viên

Chuyên viên
nhân sự

Quy trình và kkịch bản
chăm sóc ứng viên

Đồng bộ giữa hệ thống
ng của
c Grab và
dữ liệu hệ thống củaa DHR

6

CHĂM SÓC ỨNG

VIÊN
Ngay sau khi ứng
ng viên trạng
tr
thái
đang hoạt động
ng ( ACTIVE ) trên hệ
h
thống.
ng. Chuyên viên nhân sự
s gọi lại
chăm sóc , đảm bảoo trong vòng 5
ngày, ứng viên đó chạạy đủ 15 cuốc
xe

13


NGHIỆM
M THU VÀ
THANH TOÁN
7

Ngày cuối cùng củaa tháng công ty sẽ
s
có báo cáo kinh doanh và bảng
b
lương gửi đếnn các chuyên viên

Kế toán

Quy trình đối soát và
thanh toán Grab

Và thanh toán vào ngày mùng 10
tháng kế tiếp

2.3 Tiêu chí lựa chọn
n ứng viên
a. Đối tương ứng viên mụục tiêu:
- Sinh viên
- Nhân viên văn phòng
òng làm thêm
- Xe ôm truyền thống
ng
- Khác
b. Điều kiện:
- Có xe máy
- Có bằng lái
- Có điện thoạii SmartPhone
- Có bảo hiểm
m xe máy
- Có giấy tờ tùy thân: CMT + Hộ
H khẩu

2.4 Công thứcc lương của
c dự án: ( áp dụng đến hếtt 31/12/2017)
STT

HẠNG MỤC

1

Lương cơ bản

2

Thưởng

4

Điểm chuẩn mục tiêu

2.000.000 đ
xemmục II
ĐẠT
ẠT = 50 %
trởlên

5

Tỉ lệ hoàn thành
mục tiêu

CỘNG TÁC
VIÊN

Từ 5 đến
đ
49%
Dưới
ới 5%

6

Nhân sựyêucầu

3

Số ngày công tối thiểu

CHUYÊN
VIÊN CHÍNH
THỨC

4.000.000 đ
xemmục II

TRƯ
TRƯỞNG
NHÓM

5.000.000 đ
xemm
xemmục II

QUẢN LÝ DỰ
ÁN

10.000.000 đ
xemmục II

20
nhận 100%
lươngcứng

40
nhận 100%
lươngcứng

200
nhận
ận 100%
lươngc
lươngcứng

1000
nhận 100%
lươngcứng

Xem ghi chú

Xem ghi chú

Xem ghi chú

Xem ghi chú

Xem xét cho
nghỉ việc

Xem xét cho
nghỉ việc

Xem xét cho
nghỉ việc

5 nhânviên
11

22

14

22

Xem xét cho
nghỉ việc

5 Nhóm


Ghi chú: Hoàn thành từ 5- 49% mục
ục tiêu. Hoàn thành bao nhiêu % thì nhận bấy nhiêu % của llương cơ bản
 Điều kiện để được
ợc công nhận là ứng viên hợp lệ:
- Ứng viên có đầy đủ hồ sơ
ơ theo quy định
đ
- Chạy đủủ 15 cuốc trong vòng 5 ngày kể từ ngày tài khoản được kích hoạt
2.5 Cơ cấu nhân sự củaa dự
d án:

2.6 Đầu mối liên hệ:
- Quản lý dự án: Chịị Thắm 01685646233
- Tổng
ng đài công ty: 04.7108.6886
- Tổng đài dự án: 04.7108.8833
2.7 Một số lưu ý:

1. Chuyên viên nhân sự
s không tự ý hẹn ứng viên qua văn phòng
òng Grab
2. Thực hiện
n báo cáo đầy
đ đủ và đúng hẹn
3. Các thông tin truyền
truy thông trên mạng phải có sự kiểm duyệ
ệt của Trưởng bộ
phận
4. Chỉ tuyển dụng,
ng, Không hỗ
h trợ giải quyết khiếu nạii cho Grab, tr
trừ ứng viên do
chính mình tuyển.
tuy
Những trường hợp khác hướng dẫn ứng
ng viên g
gọi tổng đài
Grab số 04.7108.7108 để
đ được hỗ trợ
5. Không được
c phép thu bất
b cứ khoản phí nào từ ứng viên
6. Nghiêm cấm
m mạo
m danh công ty và đối tác để làm những việ
ệc không được sự
cho phép
7. Bảo vệ cơ sở vật
v chất , cảnh quan nơi mình làm việc
8. Trang phục gọn
n gang, sạch
s
sẽ. Tuyệt đối không mặcc áo phông, không đi dép

ê , đi tong đi làm….
2.8 Một số
quy trình của
c dự án:
9. Tôn trọng,
ng, giao tiếp
ti thân thiện , cởi mở và giúp đỡ đồng
ng nghi
nghiệp, đối tác
10. Không sử dụng
ng trang thiết
thi bị được cung cấp cho mụcc đích cá nhân
QUÁ TRÌNH HỘII NHẬP
NH
CỦA CHUYÊN VIÊN TUYỂ
ỂN DỤNG
11. Tham gia đầy
y đủ
đ các chương trình đào tạo của công ty
12. Làm việc có kế
ế hoạch, có quy trình
15


STT

Ngày thứ

Lộ trình

1

1-6

Đào tạo nghiệp vụ dự án

2

7 - 10

3

11 -15

Tạo
ạo Email, Chữ ký , Hoàn thành hồ ssơ, Thẻ nhân viên
, Thẻ ngân hàng
Tạo kênh truyền thông tuyển dụng

4

16 - 26

5

27 – 30

6

31-32

Phỏng vấn ứng viên

7

33-35

Đánh giá ứng viên – Hướng
ớng dẫn ứng viên hội nhập

8

36- 60

Chuyên viên tập sự

9

61 - 30

Xem xét lên Chuyên viên chính thức
ức

Lập
ập kế hoạch , Viết bài truyền thông, đăng tin , gọi
điện
Sàng lọc ứng viên – Phỏng vấn

LỘ TRÌNH THĂNG TIẾ
ẾN:

QUY TRÌNH TRUYỀN
N THÔNG TUYỂN
TUY
DỤNG
Bước 1: Chuẩn bị
-

Mẫu bài đăng
Hình ảnh
Biểu mẫu đăng ký
Điện thoại nhậnn đăng ký
Email nhậnn đăng ký
Thông tin về công việc
vi ( Bản mô tả công việc )

Bước 2: Duyệt nộii dung truyền
truy thông:
Sau khi hoàn thành. Chuyên viên tuyển
tuy dụng gửi trưởng nhóm duyệt. Trưở
ởng nhóm chịu
trách nhiệm về các thông tin mà mình đã phê duyệt

16


Bước 3: Tiến hành truyền
n thông
Tiến hành truyềnn thông trên các phương tiện
ti Online và Offline
Bước 4: Báo cáo
Sauk hi truyền thông tiếnn hành báo cáo định
đ
kỳ theo yêu cầu
Có biểu mẫu báo cáo

MẪU BÀI ĐĂNG

17


KỊCH
CH BẢN
B
GỌI ĐIỆN TUYỂN DỤNG:
NG:
Trường hợp 1: Gọi
ọi không nghe máy -> Ghi chú lại
ại cột tình trạng ( Gọi là sau )
Trường hợp 2: Nghe máy ->> theo kịch
k bản bên dưới
Chào anh . Vui lòng cho em hỏi
ỏi đây có phải là số điện thoại của anh …. Đúng không ạ ?
Em đang gọi đến
ến cho anh từ văn
v phòng GrabBike tại Hà Nội , ứng dụng đặt
ặt xe ôm qua điện
thoại đấy ạ . Em đang có một
ột vài thông tin quan trọng muốn trao đổi
ổi với anh 1 lát được chứ

Không biết anh … đã nghe đến
ến GrabBike bao giờ chưa
ch ạ ?
+ Nếu KH trả lời chưa nghe:: Vậy
Vậy em xin phép chia sẻ với anh 1 chút. GrabBike là ứng dụng
giúp anh có thể đặt
ặt xe ôm qua điện
ện thoại với chi phí rất tiết kiệm Chỉ 3000 đ/ km thôi ạ
Đây là 1 hình thức đặt
ặt xe rát thông tin và tiện lợi đang rất được ưa chuộng
ộng trên toàn thế
giới. Chỉ với vài bước đơn giản
ản là có thể đặt xe ôm đến tận nhà đón anh đó ạ

18


+ Nếu KH trả lời rồi: Dạạ vâng, cảm ơn anh .. đã quan tâm đến
ến dịch vụ của bên em. Chắc hẳn
anh … cũng biết
ết là Grabbike là ứng dụng đăt xe ôm rất
ất là tiện lợi và tiết kiệm rồi đúng không

TRÌNH BÀY NỘI DUNG:
Sắp tới nhằm kết nối và đem dịch
d vụ tuyệt vời này đến với nhiều người hơn
ơn n
nữa. Bên em
mở rộng cơ hội rất muốn được
ợc mời anh tham gia làm đối tác bên em , giúp anh có th
thể kiếm
thêm từ 4-5 triệu/1
ệu/1 tháng ngoài công việc chính của anh đấy ạ
Nếu trở thành đối tác anh sẽ được:
đư
+ Bên em hỗ
ỗ trợ rất nhiều : như
nh mũ bảo hiểm, đồng
ồng phục, bảo hiểm, tham gia các ch
chương
trình đào tạo như tiếng
ếng anh và chính sách thưởng
th
rất
ất lớn. hàng ngày, hàng tuần.
Em rất muốn được
ợc mời anh… tham gia hợp tác trở thành đối
ối tác tài xế GrabBike của bên em
đợt này được chứ ạ ?

ĐIỀU KIỆN:
+ có xe máy bằng lái
+ Bảo
ảo hiểm xe máy ( ko có có thể mua sau )
CHỐT SALES:
Anh…. Có thể qua văn phòng
òng của
c bên em trao đổi kỹ hơn vềề công việc vào 9h sáng hay 3h
chiều
ều thứ 2 tuần tới sẽ tiện cho anh hơn
h ạ?
Vâng . Vậy
ậy chiều chủ nhật em sẽ gọi điện lại cho anh anh nhé.
Em cảm ơn anh và hẹn
ẹn gặp lại anh
Chú ý: Sau khi gọi
ọi xong thì ghi chú vào Data

19


QUYỀ
ỀN LỢI CỦA TÀI XẾ GRAB

-

Thu nhập:
ập: Thu tiền của khách hàng sau khi hoàn thành chuyến đi ( Parttime: 4-5
triệu
ệu / tháng. Fulltime: 7-8
7 triệu/ tháng )
Thời gian: Linh động,
ộng, tự do
Được
ợc tham gia các chương
ch
trình thưởng theo quy định
Được hỗ trợ đồng
ồng phục, Mũũ bảo hiểm sau khi hoàn thành 10 cuốc xe
Sau khi tài xế đồng
ồng ý tham gia GrabBike và tham gia đào tạo.
ạo. Tài xế sẽ được cấp
1 mã số và hướng
ớng dẫn cài đặt ứng dụng
Grab sẽ ứng trước
ớc cho tài xế 50.000 đ vào Tài khoản Topup đểể nhận xe . Mỗi
cuốc
ốc xe tài xế nhận Grab sẽẽ trừ tiền từ tài khoản này. Hết tiền trong tài khoản, tài
xế sẽ đến
ến Grab hoặc ra ngân hàng nạp vào

20


HỒ SƠ CẦN
ẦN CHUẨN BỊ ĐỂ
Ể TRỞ THÀNH TÀI XẾ GRAB

21


QUY TRÌNH NHẬP
P THÔNG TIN ỨNG
NG VIÊN LÊN H
HỆ THỐNG
( Dành cho chuyên viên tuyển
tuy dụng và đối tác, cộng
ng tác viên)
Bước 1: ĐĂNG NHẬP
Bạn truy cập
p vào website thông tin nội
n bộ http://grab6666.mov.mn
Liên hệ với Người quản lý để được cung cấp mật khẩu đăng nhập
Bước 2: NHẬP
P THÔNG TIN ỨNG VIÊN
2.1 Từ menu thanh ngang chọ
ọn Nhập báo cáo -> Chọn tiếp Báo cáo tuyể
ển dụng

2.2 Điền đầy đủ các thông tin ứng viên theo biểu mẫu:

Chú ý: nếu chưa chốt được
c thời
th gian hẹn phỏng vấn tuyển dụng, Bạn nhậ
ập là
“ Chờ cập nhật”

22


Sauk hi hoàn thành nhấn

để hoàn tất

Bước 3: KIỂM TRA THÔNG TIN
Sẽ có giám sát gọi lại xác thự
ực các thông tin mà A/C nhập lên , đồng thờii h
hẹn ứng viên đến
phỏng vấn . Sau đó sẽ cập
p nhật
nh trạng thái lên hệ thống
Bước 4: PHỎNG VẤN ỨNG
NG VIÊN
Giám sát sẽ gọi ứng
ng viên và mời
m ứng viên đến công ty phỏng vấn. Tiến
n hành phỏng vấn và
cập nhật lại thông tin
Bước 5: CHĂM SÓC ỨNG
NG VIÊN
Bạn có thể kiểm tra trạng
ng thái ứng viên của mình bằng cách gọi điện thoạii đ
đến tổng đài
04 7108 6886 , Bấm phím 1
Hoặc bạn có thể chọn phần xem báo cáo -> Báo cáo tuyển dụng trên thanh ngang

Bước
c 6: THANH TOÁN VÀ NGHIỆM
NGHI
THU
Ngày cuối cùng của
a tháng. Công ty sẽ
s tổng kết và gửi đến Email cho từng
ng anh ch
chị
Sau khi thống nhất sẽ tiến
n hành thanh toán bằng
b
chuyển khoản
n ngân hàng

Đường
ng dây nóng 24/24 hỗ
h trợ tuyển dụng:
ng: 090 345 8862

23


QUY TRÌNH GỌII ĐIỆN
ĐI
THOẠI KIỂM
M TRA THÔNG TIN VÀ
HẸN LỊCH PHỎNG VẤN
( Dành cho quản lý dự án )
DTV: Chào bạn. Mình là….đang
đang gọi
g đến cho bạn từ văn phòng
òng GrabBike Hà N
Nội
Vui lòng cho mình hỏii đây có phải
ph là số máy của bạn…. đúng ko ạ ?
Bên mình có nhận được thông tin, bạn
b [ Tên ứng
ng viên ] có quan tâm và mu
muốn trở thành đối
tác tài xế của GrabBike Hà Nộội. Mình gọi lại để trao đổi với [ Tên ứng
ng viên ] m
một vài những
thông tin quan trọng được chứ
ứ?
KH: OK….
DTV: Các bạnn chuyên viên tuyển
tuy dụng của bên mình đã tư vấn cho [ Tên ứ
ứng viên ] quyền
lợi cũng như thủ tục khi trở thành đối
đ tác của GrabBkie rồi đúng không ?
Nếu không: --- Tư vấn lại
Nếu đã rõ: Mình xác nhận lạii một
m chút thông tin đăng ký của [ Tên ứng
ng viên ] nhé
-

Tên
Điện thoại
Email

Không biết là [ Tên ứng viên ] đã
đ chuẩn bị được hồ sơ đầy đủ chưa ?
Nếu chưa: ( Hỏi xem thiếuu gì ? ) Vậy
V bạn chuẩn bị sớm nhé . Tầm
m ngày 3 ngày nnữa mình sẽ
liên lạc lại nhé
Nếu rồi: Vậyy ngày mai mình mời
m [ Tên ứng viên ] qua văn phòng
òng bên mình để tìm hiểu kỹ
hơn về công việc. Tầm
m 9h sáng hay 3h chiều
chi thì sẽ tiện cho bạn hơn
( Nếu ứng viên bận , có thể thỏỏa thuận và thống nhất 1 lịch khác )
Địa chỉ: Tầng
ng 1, Tòa nhà Kim Ánh, Ngõ 78 Duy Tân, Cầu
C giấy
Vậy mình thống nhấtt là ….h ngày….. bạn
b nhé
Mình sẽ nhắn tin chi tiết thờii gian và địa điểm, nhận được tin nhắn bạnn vui lòng xác nh
nhận lại
cho mình nhé
Cản ơn bạn nhiều
Sau đó nhắn tin cho ứng
ng viên theo mẫu:
m

GRAB HN:
Moi ban qua van phong trao doi ve co hoi hop tac cung GrabBike luc 09h
ngay 26/12/2016 tai Tang 1, Ngo 78 Duy Tan, Cau Giay,
Lien he: 09…… ( Ms Thu )
Ma gioi thieu: HIEU

24


QUY TRÌNH KIỂM
KI
TRA ỨNG VIÊN TRÊN HỆ THỐNG
( Dành cho quản lý dự án )
Bước 1: Đăng nhập  Xem báo cáo  Báo cáo tuyển dụng
Bước 2: Đồng bộ giữaa thông tin bên Grab và thông tin hệ
h thống củaa DHR
Bước 3: Gọi điện thoạii cho các ứng viên đã được nhậpp lên , chăm sóc, hhỏi han và cập
nhật thông tin vào cộtt ghi chú
Bước 4: Thực hiệnn báo cáo theo yêu cầu
c ( 3 ngày/ 1 lần )

QUY TRÌNH ĐỐII SOÁT VÀ THANH TOÁN
( Dành cho quản lý dự án )
Bước 1: Soạn báo cáo thổng
ng kết
k kinh doanh, Bảng lương, Phiếu đề ngh
nghị thanh toán
Bước 2: Gửi Trưởng
ng phòng duyệt
duy với tiêu đề:
Báo cáo kinh doanh dự án Grab tháng…/…
Bước 3: Sauk hi trưởng
ng phòng duyệt
duy chuyển kế toán thanh toán

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×