Tải bản đầy đủ

Câu hỏi bảo vệ đồ án hệ thống cung cấp điện

Câu hỏi bảo vệ đồ án hệ thống cung cấp điện
1. ATM liên lạc có tác dụng gì?:Là thiết bị bảo vệ tin cậy có thể đóng cắt tự động khi gặp sự cố hoặc quá tải
ĐÓNG ĐỂ CẤP ĐIỆN CHO các Phụ tải quan trọng khi 1 mba gặp sự cố
Khi nào thì đóng, cắt?:khi một trong các MBA bị sự cố khi đó dòng làm việc lớn nhất chạy qua nó do công suất của hộ
phụ tải loại 1 và 2 sinh ra
2. MBA(theo từng bài) có thể chịu được quá tải tới bao nhiêu? Smba.1,4=1,4.560=784 kvA
3. Tại sao chỉ có 1 ATM ở trên đoạn từ tủ động lực đến động cơ? Cho thêm một ATM khác ngay trên động cơ có
được không? Vì khoảng cách dây từ tủ đến động cơ ngắn chỉ cần 1
4. Tính PTTT theo cách nào?:
Theo hệ số cực đại kmax và công suất TB : kmax xac dinh dua vao K sdtb va nhq , tra bang suy ra, suy ra csuat tb=
Ksdtb.kmax.TongPdm

Tính toán chiếu sáng theo cách nào?
+ Tính phụ tải phân xưởng và ngoài phân xưởng, dùng phương pháp suất chiếu sáng trên đơn vị diện tích : P cs = P0.F
5. Chống sét van có mấy loại? Chọn loại gì trong bài? Cấu tạo? Tác dụng của từng bộ phận?
CS trực tiếp: dùng kim thu sét chống sét đánh thẳng vào cong trình, thiết bị
+ CS lan truyền theo đường nguồn: sử dụng CS van (nối song song) hoặc Cắt lọc sét (mắc nối tiếp) để triệt tiêu dòng điện sét đi
theo đường dây tải điện phát sinh do cảm ứng vào thiết bị
+ CS lan truyền theo đường thông tin: sử dụng các phiến chống sét gắn trên các phiến đấu nối cáp thông tin để triệt tiêu dòng
sét lan truyền theo đường dây thông tin để bảo vệ cho các thiết bị thông tin.
Cấu tạo: Cực 1 đểnối tới đây dẫn của mạng đệ

i n (tới thanh góp), còn cực 5 đểnối đất. sáu đĩa vilit và bảy khe dập tia lửa,

Khi sóng truyền đầu cực chống sét, u tăng, póng đệ
i n qua khe dập lửa, các đĩa vilit chịu u lớn, R giảm rất nhỏ, --> tháo xuống đất .
Sau đó, dòng sét giảm rất nhanh, Rvilit tăng đột ngột, Ihq giảm nhỏ và dập tắt ở khe này. Dòng ngắt hoàn toàn,
- Chống sét có tính lựa chọn, tháo dong, ngăn dòng đệ
i n tải nên gọi là chống sét van

6.Khoảng cách các đoạn cáp trên sơ đồ dài hay ngắn, xác định kiểu gì? 6, dài vì phần --- chỉ thể hiện 1 phần của cáp ngầm
xác định là chiều dài l1 l2 l3 l0 bạn chọn để tính ngắn mạch.

7. Khi sự cố MBA thì cung cấp điện cho những phân xưởng nào? Tại sao? Phụ tải loại 1 vì nó là phụ tải quan trọng :
8. Trong MBA chọn trên cơ sở nào? –kinh tế - đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật : Smba >= Sttptnm
9. Tác dụng của các phần tử trong sơ đồ đo lường? V điện áp pha, dậy A dòng pha Woatmet cs phản kháng td. Năng
lượng phải kháng, tác dụng
- Đồng hồ oắt mét, Var : xác định đồ thị phụ tải, kiểm soát quá trình sản xuất trong ngày.


- Vôn mét, khóa chuyển đổi : kiểm tra chất lượng điện áp.
-3 Đồng hồ ampe kiểm tra mức độ đối xứng của các dòng pha, thông qua theo dõi, xây dựng đồ thị phụ tải , giúp
quản lý, vận hành thiết bị tốt nhất.
- Đồng hồ đo năng lượng phản kháng : Kiểm tra mức độ tiêu thụ điện

10. Cách đi dây trong nhà máy và phân xưởng? Tại sao lại đi dây như thế? Đi dây theo sơ đồ hình hỗn hợp vì nó
đảm bảo tính liên tục và sơ đồ đi dây đơn giản
11. Cách tính PTTT nhóm? Công thức? THEO HỆ SỐ CỰC ĐẠI VÀO CS TỪNG NHÓM
12. Tại sao chỗ này lại chọn ATM loại này? Tại sao lại chọn tất cả cùng một loại? phải chứng minh mình chọn theo
yêu cầu như thế nào?
-- chọn áp to mát cho từng chỗ để thỏa mãn yêu cầu gồm có dòng định mức
số pha đi vào aptomat

-- 23, chọn cùng một loại để dễ dàng lắp đặt về thay thế sau này

13. Dao cách li liên lạc thay bằng cầu chì có được không? Tại sao? Không. Vì cầu dao cách ly cắt dòng điện ra khi gặp
sự cố để sửa chữa
14. Tại sao thiết bị đo công suất lại vẽ vòng tròn ở ngoài? phân biệt công suất phản kháng với công suất tức thời .
15. Tại sao lại chọn 2 MBA? Chọn nhiều hơn hoặc ít hơn có được không? Tại sao? Ngoài ra thầy có thể chỉ vào một
điểm trên sơ đồ hỏi tính tổn hao công suất tại điểm này ntn?
16. Trong đồ án của em, em thiết kế ntn để đảm bảo tính cung cấp điện liên tục? 2 MBA HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP
CÙNG MỘT TRẠM

17.Trong sơ đồ đo lường, dùng các đồng hồ này để làm gì? Tại sao là Y/Y0 ( để có thể lấy được điện áp cấp 220 V và
triệt tiêu thành phần sóng hài bậc cao…)
Tác dụng của hệ thống đo lường?( để dễ dàng theo dõi và kiểm tra các thiết bị trong nhà máy)

18. Tóm tắt đồ án, trong đồ án em làm những gì? 1 Tính toán phụ tải phân xưởng, và toàn nhà máy PS18. Chứng
minh tính liên tục cung cấp điện cho các phụ tải loại 1? Vì tổng công suất loại 1 trạm 1 của em là 253,3 kvA 1 MBA
của e chọn là 560kvA
Trong sơ đồ mặt bằng thì các tam giác thể hiện cho cái gì?( thể hiện cho các MBA)
C thanh trên và dưới các tam giác đó là gì? ( là thanh cái cao áp và hạ áp)


19. Nguyên tắc đặt trạm biến áp? Tại sao lại đặt ra rìa mà không đặt trong phân xưởng hay đặt trong nhà máy?
ĐẶT GẦN TRUNG TÂM PHỤ TẢI , ĐẶT RA RÌA VÌ GẦN NHỮNG PHỤ TẢI QUAN TRỌNG VÀ PHÙ HỢP TÍNH MĨ QUAN
CHO NHÀ MÁY
19. Mục đích của việc chia nhóm trong phân xưởng? Tại sao chia nhóm như thế? Dễ đi dây và đặt tủ động lực 
hợp lí, công suất của các nhóm hợp lý n<=8
20. Nguyên lí cung cấp điện cho nhà máy? 2MBA 560kvA độc lập trong 1 trạm Khi xảy ra sự cố nguồn vào hoặc
MBA thì làm thế nào? 2 Nguồn hỏng 1 đóng cầu dao cách ly liên lạc DN35/400. 1 trong 2 mba ta đóng atm liên lạc
cung cấp cho các nhóm phụ tải loại 1. Các thanh cái cao áp được trang bị chống sét van để làm gì? ( để chống sét
đánh lan truyền trên đường dây vào hệ thống). Thiết kế hệ thống bảo vệ trạm?
21. Nhiệm vụ của các phần tử trong sơ đồ đo lường, đồng hồ đo công suất phản kháng, công suất tác dụng để làm
gì? …
- Đồng hồ oắt mét, Var : xác định đồ thị phụ tải, kiểm soát quá trình sản xuất trong ngày.
- Vôn mét, khóa chuyển đổi : kiểm tra chất lượng điện áp.
-3 Đồng hồ ampe kiểm tra mức độ đối xứng của các dòng pha, thông qua theo dõi, xây dựng đồ thị phụ tải , giúp
quản lý, vận hành thiết bị tốt nhất.
- Đồng hồ đo năng lượng phản kháng : Kiểm tra mức độ tiêu thụ điện
22. Tại sao đặt tủ phân phối và động lực ở đó? Tại sao lại đi dây như thế?
Chú ý là hai sơ đồ đi dây mặt bằng nhà máy và phân xưởng ít hỏi hơn là hai sơ đồ nguyên lí và đo lường kia.
23. Tại sao chọn ATM chọn cùng một loại mà không chọn từng loại một? chọn cùng một loại để dễ dàng lắp đặt về thay thế sau này
24. ATM liên lạc và MC để cấp điện khi 1 nguồn gặp sự cố giống như cầu giao cách ly liên lạc liên lạc dùng để làm
gì? Trong sơ đồ, có một số phân xưởng được nối từ 2 MBA, tại sao lại được nối như thế? Phân xưởng là loại hộ phụ
tải quan trọng loại 1
25. Khi cắt một MBA ra sửa chữa thì ta phải cắt từ đâu đến đâu? Nêu nguyên lí cắt? ATM bảo vệ động cơ, ATM tủ
động lực, ATM phân xưởng, ATM đầu ra MBA, CẦU dao cách ly
26. Với nhưng ai yêu cầu trang bị bảo vệ role. Một số câu như sơ đồ bảo vệ role có tác dụng gì? Trong bảo vệ role
có những loại bảo vệ nào? Phạm vi bảo vệ? Nhiệm vụ của các loại role, các thiết bị bảo vệ.
27. Mạch đo lường mắc ở sơ cấp hay thứ cấp MBA?Thứ cấp Tại sao? Vì dùng đo (dòng điện, điện áp, công suất…)
đầu vào nhà máy
28. Dùng thiết bị chống sét van để làm gì? ( để chống sét lan truyền trên đường dây)
29. Tại sao dùng cầu chì tự rơi hay cầu chì cao áp để bảo vệ? Thiết kế bảo vệ role có được không? Tại sao? Vì các
MBA dưới 1200kvA nên dung cầu chì tự rơi hoặc cầu chì cao áp. Dùn role cũng được nhưng chi phí tốn kém hơn
không cần thiết.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×