Tải bản đầy đủ

2 nguyen lieu thiet ke slides

Các Nguyên Liệu Thiết Kế

«SLIDES»


Màu sắc

Font chữ

Hình ảnh

Biểu tượng


Tìm màu sắc chủ đề ở đâu?


Pictaculous

Tìm màu cho tôi!ColourLovers


ColorWizard


Tìm font chữ đẹp

sao không thấy?


Vast Shadow

Phostphate

Gotham
Alfa Slab One
Playfair Display
Avo
Georgia
Phostphate

Một vài font chữ đẹp

Baskerville

Open Sans
Futura

Helvetica

Skolar Latin Pro

Source Sans Pro
Roboto


Tìm font chữ đẹp trên GoogleDùng các font không-chân (sansserif) đơn giản
Kết hợp các cỡ chữ khác nhau để tạo nên sự đa dạng:
Source Sans Pro Extra Light
Source Sans Pro Light
Source Sans Pro Regular
Source Sans Pro Extra Semibold
Source Sans Pro Extra Bold
Source Sans Pro Extra Light


FontBox.vn
Bạn có thể tải
các font chữ
đẹp hỗ trợ tiếng
Việt unicode
trên fontbox.

FontBox.vn


FontSquirrel
Trang web hàng
đầu chuyên
tuyển lựa các
font chữ đẹp miễn phí.

Font Squirrel


Font size

như thế nào?


E
Z
I
S
O
N
O
O
T
IS

!
c

ư
đ
c

đ
à
l
n

Mi


Quá nhỏ
Dùng Slides
Sorter / Light
Table để xác
định cỡ chữ
nhỏ nhất - đó là
cỡ mà bạn đọc
không được.


Làm thế nào để

kết hợp các font chữ?


Google Web Fonts Typographic Project


FontPair.co


Tìm hình ảnh đẹp-free ở đâu?


Compfight
Công cụ tìm
kiếm ảnh dựa
trên trang lưu
trữ ảnh Flickr

Compfight


TheStocks.im
Tập hợp những
trang ảnh stock
đẹp và miễn
phí.

TheStocks.im


Tìm icon ở đâu?


The Noun Prj
The Noun Project
cộng đồng chuyên
cung cấp các biểu
tượng miễn phí bản quyền.

The Noun Project


Dùng
để
chụp ảnh màn hình


Trí VÕ
Slides Designer

0936.192.239
mtri.vo@gmail.com
fb.com/mtri.vo


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×