Tải bản đầy đủ

Hướng dẫn verify domain cho các tên miền quốc tế sau khi đăng ký hoặc transfer

Theo quy định của ICANN, mỗi tên miền sau khi đăng ký thành công hoặc transfer về
nhà đăng ký mới cần phải xác thực tên miền.
Một email bằng tiếng anh gửi tới chủ thể, trong email có cung cấp 1 đường dẫn xác
nhận và đường dẫn chỉ tồn tại trong vòng 15 ngày kể từ ngày tên miền được đăng
ký, Quý khách vui lòng xác nhận trước thời gian trên.
Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký, nếu Quý khách không xác nhận Tên miền sẽ
bị ngưng sử dụng.
Mẫu email thông báo sẽ có các nội dung như bên dưới.
1. Đối với tên miền đăng ký mới
Mail được gửi từ địa chỉ email domain@inet.vn
Tiêu đề email: IMMEDIATE VERIFICATION required for "domain-tên miền của bạn"
Click vào link như bên dưới để verify domain:


2. Đối với các tên miền đã qua 15 ngày nhưng chưa verify domain sẽ bị tam
ngưng, hệ thống tự động gửi email thông báo tới khách hàng.
Nội dung email cụ thể như sau:
Gửi từ: domain@inet.vn
Tiêu đề: Domain Suspension and Activation Notification "domain - tên miền của bạn"
Bạn click vào đường dẫn như hình bên dưới để verify domain, ngay khi verify thành
công, tên miền sẽ được hoạt động trở lại bình thường.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×