Tải bản đầy đủ

Chương trình MC Tổ chức ngày 20.11

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC
LỄ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11,
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC MỚI 2015- 2016,
LỂ CÔNG NHẬN VÀ TRAO BẰNG TỐT NGHIỆP - HSSV
KHÓA 6 TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ, KHÓA 7 TRÌNH ĐỘ
TRUNG CẤP NGHỀ
1. Mục đích:
- Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
- Khai giảng năm học mới 2015 – 2016
- Tổng kết năm học và trao bằng tốt nghiệp cho HSSV khóa 6, 7
2. Thời gian và địa điểm:
- Từ 7h15 đến 11h30. Thứ 6, ngày 20 tháng 11 năm 2015.
- Tại Hội Trường Trường Cao đẳng nghề Quốc tế Vabis Hồng Lam.
3.

Đối tượng tham gia và số lượng:
- Cán bộ nhân viên, giáo viên trường;
- Học viên khóa 6,7,8,9
- Khách mời
- Số lượng: 720 người
- Phu huynh: 70 người


4. Quy định về trang phục
- Đối với CBNV khối văn phòng và giáo viên: Mặc đồng phục trường (nữ
mặc áo dài, nam áo sơ mi đồng phục mang Cravat);
- Đối với HSSV: Mặc đồng phục lý thuyết (K7,8,9), mặc lễ phục (K6).
5. Nội dung chương trình (từ 8h00-11h30)


Stt
Thời gian
1. 08h00 –
08h25
2. 08h25 –
08h30

Nội dung chương trình

Người thực hiện

Văn nghệ chào mừng

Bộ phận HSSV (Mr Thành)

Tuyên bố lý do, nội

MC (Mr. Dưỡng, Ms Linh Trang)

dung chương trình

I.Chào Cờ
II. Tuyên bố lý do
Kính thưa các quý vị đại biểu.
Kính thưa các quý thầy cô giáo.
Các em HS/SV thân mến.
Lời đầu tiên chúng tôi gửi lời chào và
lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe tới Quý
vị đại biểu, quý thầy cô cùng các em
hs/sv đã về tham dự buổi lễ ngày hôm
nay. Chúc buổi lễ thành công tốt đẹp.
Kính thưa các quý vị đại biểu.

Kính thưa các quý thầy cô giáo.
Các em HS/SV thân mến.
Đã bao đời nay, nhân dân ta đã có
truyền thống: "Tôn sư trọng đạo"
người thầy giáo, cô giáo luôn được
tôn vinh và trọng dụng. Dạy học là
một nghề tâm huyết, một nghề cao
quý trong các nghề cao quý. Đúng
như nhà sư phạm nổi tiếng người
Nga,
Cô - Men –X Ki đã khẳng định:
"Dưới ánh nắng mặt trời, không có


nghề nào cao quý hơn nghề dạy học".
Thực hiện theo lời dạy của Bác Hồ
kính yêu:
" Vì lợi ích mười năm trồng cây
Vì lợi ích trăm năm trồng người"
Toàn Đảng, toàn dân ta luôn có ý
thức chăm lo cho sự nghiệp giáo dục
và đào tạo.
Mùa thu năm 1982, Đảng và nhà
nước ta đã có quyết định Hàng năm
lấy ngày 20/11 là ngày nhà giáo Việt
Nam
Nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày thành
lập nhà giáo Việt Nam Thầy và Trò
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ
QUỐC TẾ VABIS HỒNG LAM
long trọng tổ chức
-lễ kỷ niệm"Ngày nhà giáo Việt
Nam" 20/11/2.
- Lễ giảng năm học mới 2015 – 2016
- Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho
HSSV khóa 6 trình độ CĐN,Khóa 7
trình độ TCN
Đó cũng là lý do của buổi lễ hôm nay.
III. Giới thiệu thành phần tham dự


Về dự lễ hôm nay,chúng tôi xin nhiệt
liệt chào mừng và trân trọng giới
thiệu:
Về phía đại biểu Phòng

lao

động TBXH.
Ông(bà)
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………
Về phía đại biểu DN
Ông(bà)
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………
Các ông bà là đại diện phụ huynh


HSSV của trường
Về phía nhà trường :
- Ông: Trần Hông Lam Phó hiệu
trưởng điều hành nhà trường.
- Quý Thầy cô giáo
- Các phòng ban
- Đông đảo HS/SV của TCĐN QT
Vabis Hồng Lam
Một lần nữa đề nghị chúng ta nồng
liệt chào mừng(Vỗ tay)
IV.Tiếp theo, T/M BTC chúng t«i
xin th«ng qua ch¬ng tr×nh lµm viÖc
cña lÔ khai gi¶ng:
1-V¨n nghÖ chµo mõng(Đã thực hiện)
2- Chµo cê, tuyªn bè lÝ do, giíi thiÖu
®¹i biÓu
3- Phần chào mừng ngày nhà giáo
việt nam
4- Phần khen thưởng
5.Phần khai giảng năm Học mới,Lễ
Tốt nghiệp khóa 06,07

1. 08h30 –
08h40

6 - Bế mạc
Phần Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam
-Phát biểu khai mạc,
BGH (Mr.Lam)
Chào mừng ngày nhà

Kính thưa các quý vị đại biểu.


Kính thưa các quý thầy cô giáo.
Các em HS/SV thân mến.
Trong không khí tươi vui của buổi lễ
ngày hôm nay chúng tôi xin trân
giáo VN của Ban giám

trọng giới thiệu thầy Trần Hồng

hiệu

Lam Phó hiệu trưởng điều hành đại
diện BGH trường lên Phát biểu khai
mạc, Chào mừng ngày nhà giáo VN
Xin trân trọng kính mời thầy.
Xin Cảm ơn thầy.
Qua hơn 9 năm hình thành và phát
triển của nhà trường đã có biết bao
khóa học viên ra trường .Cùng đồng
hành cùng Thầy và trò của trường là

2. 08h40 –
08h45

-Phát biểu đại diện lãnh

sự quan tâm giúp đỡ của sở lao động

đạo Sở Lao Động BR-

BR- VT Và ngay sau đây chúng tôi

VT

xin trân trọng giới thiệu:
Ông(Bà):
………………………………… Đại
diện Lãnh đạo sở lao động BR-VT

3. 08h45 –
08h450

-Phát biểu khách mời

Phát biểu
Một trong những mục tiêu đào tạo

Đại diện Doanh nghiệp

chính của nhà trường là đào tạo ra
những công nhân vững kiến thức và
có tay nghề cao,có tác phong công
nghiệp đáp ứng được thị trường lao
động của khu vực, quốc gia và quốc


tế. Để đạt được mục tiêu đó, có sự
góp phần không nhỏ của các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như :
tiếp nhận học sinh sinh viên thực tập
và tuyển dụng HSSV sau khi tốt
nghiệp. Và ngay sau đây chúng tôi
xin trân trọng giới thiệu:

……………………………………..
đại diện doanh nghiệp lênphát biểu
và tặng hoa.
Xin trân trọng cảm ơn!
4. 08h50–
09h00

-Phát biểu của HSSV

Kính thưa các quý vị đại biểu.

tiêu biểu về ý nghĩa của

Kính thưa các quý thầy cô giáo.

ngày Nhà giáo VN 20-

Các em HS/SV thân mến.

11.

Qua hơn 9 năm hình thành và phát

-Đại diện mỗi lớp (Lớp

triển của nhà trường đã có biết bao

Trưởng) tặng hoa cho

khóa học ,học viên ra trường và thành

Giáo viên chủ

công trong sự nghiệp để đạt điều đó là

nhiệm(GVCN)

bao công sức, tâm huyết của các thầy

Và đáp lại tình cảm đó ngay sau đây
các em học sinh cũng có đôi lời phát
biểu, tri ân đến các thầy cô nhân ngày
20-11. Xin mời em …………. lên
phát biểu.


Xin cảm ơn em.
Chuận bị danh sách các lớp đính kèm
(Mr Dánh)
Trong buổi lể ngày hôm nay, để thể
hiện lòng biết ơn của cá em HSSV
toàn trường tới các thầy cô, sau đây
xin mời đại diện các lớp lên bày tỏ
lòng tri ân của mình qua những đóa
hoa tươi thắm đến các thầy cô.
Xin mời các thầy cô GVCN đại diện

5. 09h00 –
9h20

lên sân khấu nhận hoa.
Phần khen thưởng
- Công bố quyết định
PTCHC(Ms.Quý)
khen thưởng giáo viên Kính thưa các quý vị đại biểu.
chủ nhiệm xuất sắc.
- Công bố quyết định
khen thưởng Giáo
viên hoàn thành xuất
sắc công tác giảng dạy
và hội giảng.
- Trao bằng khen và
phần thưởng cho Giáo
viên

Kính thưa các quý thầy cô giáo.
Các em HS/SV thân mến.
Hướng tới mục tiêu dạy tốt, nâng cao
nghiệp vụ sư phạm và chuyên môn.
Vừa qua trường CDN QT Vabis Hồng
Lam có tổ chức Hội Giảng GV Giỏi
toàn trường. Và sau đây xin trân
trọng kính mời MS Quý lên công bố
quyết định khen thưởng giaó viên
hoàn thành xuất sắc công tác giảng
dạy và hội giảng và giáo viên chủ
nhiệm xuất sắc


Xin mời thầy Trần Hồng Lam lên trao
bằng khen cho các thầy cô đạt giải
trong Hội Giảng Giáo Viên hoàn
thành xuất sắc công tác giảng dạy
,hội giảng và giáo viên chủ nhiệm
xuất sắc
BGH( Thầy Lam)+ Thầy Nga

-

6.

9h20 – 9h35

Công bố Quyết

BGH (Mr.Lam)
PĐT(Mr.Thành)

định khen thưởng và

Để ghi nhận những nỗ lực học tập hết

trao học bổng HSSV

mình HSSV , sau đây xin mời thầy

có thành tích cao

……….lên đọc quyết định trao học

trong học tập khóa 7,

bổng cho các em HSSV có thành tích

8.

học tập và rèn luyện xuất sắc trong
Khen thưởng học

viên khóa 6,7 đạt

học kì vừa qua.
Xin mời …………………

thành tích tốt nghiệp
cao nhất các nhất mỗi
nghề (Điều kiện tốt

BGH (Mr.Lam)
PĐT(Ms.Phương)

nghiệp đạt loại giỏi,
mỗi nghề 1 học viên)
- Trao giấy khen và
phần thưởng cho
7. 09h35 –

HSSV
Công bố quyết

PĐT (Mr.Thành)


Để ghi nhận những đóng góp hết

9h45

định khen thưởng tập

mình của các cán bộ lớp , sau đây xin

thể lớp giải bóng đá

mời thầy …….lên đọc quyết định

nam và quyết định

tuyên dương và khen tặng danh hiệu

khen thưởng Lớp

các Lớp Trưởng xuất sắc hoàn thành

trưởng xuất sắc.
Trao giấy khen

tốt nhiệm vụ.

và phần thưởng cho
HSSV

PTCHC(Mr Nga), PĐT(Ms Phương)

Phần Khai giảng năm học mới, Lễ Tốt nghiệp khóa 6
Báo cáo tổng kết năm
BGH (Mr.Lam)
học 2014 -2015

Trong một năm vừa qua thầy và trò
Trường CĐNQT Vabis Hồng Lam đã

8.

9h45 –

gặt hái được rất nhiều thành công và

10h00

không ít những khó khăn và giờ đây
xin mời thầy Trần Hồng Lam Phó
hiệu trưởng điều hành đại diện BGH

9.

10h00 –
10h40

- Công bố Quyết định

trường lên tổng kết năm học.
PĐT(Ms Phương)

công nhận tốt nghiệp

Kính thưa các quý vị đại biểu.

cho HSSV khóa 6,7.

Kính thưa các quý thầy cô giáo.
Các em HS/SV thân mến.
Sau hơn hai năm học tập và rèn luyện
của các bạn HSSV khóa sau và nay
cũng đã đến lúc các bạn được công
nhận tốt nghiệp ra trường. Và đây


cũng chính là điều mong muốn của
- Trao bằng TN cho

nhà trường,gia đình và của tất cả các

HSSV khóa 6,7
- Học viên trình độ cao

bạn HSSV.

đẳng mặc Lễ Phục
nhận bằng.
- Học viên trình độ
trung cấp mặc đồng
phục Lý thuyết nhận

Và ngày sau đây xin trân trọng kính
mời cô Trương Thị Phương- trưởng
phòng đào tạo lên công bố quyết định
công nhận tốt nghiệp cho HSSV khóa
6,7.

bằng.
Xin trân trọng kính mời thầy Trần
Hồng Lam- phó hiệu trường điều
hành lên trao bằng tốt nghiệp cho
các em HSSV khóa 6,7.
BGH (Mr. Lam)
Trưởng/ Phó khoa(Mr Tùng, Mr Vụ,
- Chia sẻ học viên và
10. 10h40–
10h50
11.10h50– 11h

Mr Thi, Mr Tiên)
Bộ phận DVụ và sản xuất(Ms Trang)

phụ huynh tham gia
chương trình xuất
khẩu lao động
- Tuyên bố Lễ khai

BGH (Mr.Lam)

giảng và đánh trống

BGH(Thầy Lam)

khai giảng năm học

Kính thưa các quý vị đại biểu.

mới 2015 -2016.

Kính thưa các quý thầy cô giáo.
Các em HS/SV thân mến.
Tiếp theo chương trình trong buổi lễ


ngày hôm nay là lễ khai giảng năm
học mới 2014-2015. Ngay sau đây xin
trân trọng kính mời thầy Trần Hồng
Lam – phó hiệu trưởng điều hành lên
phát biểu và đánh trống khai giảng
năm học mới.

12. 10h50–

Xin trân trọng kính mời thầy
Phần văn nghệ
Văn nghệ các lớp

11h30
Tiệc trưa
6.

Dự trù kinh phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×