Tải bản đầy đủ

ĐỀ THI HSG VẬT LÍ TP UÔNG BÍ 20112012

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
UÔNG BÍ

----------------

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ
LỚP 9 THCS NĂM HỌC 2011 - 2012

MÔN: VẬT LÍ
Họ và tên, chữ ký
(Đề thi này có
Ngày thi: 24/3/2011
của giám thị số 1:
01 trang)
Thời gian làm bài: 150 phút
..............................
Bài 1:(4,0 điểm)
( không kể thời gian giao đề )
..............................

Lúc 7 giờ sáng
một người đi xe đạp từ
địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 18km/h. Đến 8 giờ sáng, một người đi xe máy
cũng đi từ A đến B và không những đuổi kịp được người đi xe đạp, mà còn đến B sớm
hơn người đi xe đạp 20 phút. Nếu vận tốc của người đi xe đạp tăng thêm 2km/h nữa
thì hai người sẽ đến B cùng lúc. Hãy tính:
a) Vận tốc của người đi xe máy.
b) Thời điểm người đi xe máy đuổi kịp người đi xe đạp.
Bài 2:(4,0 điểm)
Có một bình nhiệt lượng kế chứa nước ở nhiệt độ t oC và hai viên bi bằng đồng
giống hệt nhau đều được giữ ở nhiệt độ t’= 90 oC. Thả viên bi thứ nhất vào bình, khi
cân bằng nhiệt, nước trong bình có nhiệt độ là t1 = 20oC. Thả tiếp viên bi thứ hai vào
bình thì nhiệt độ của nước trong bình khi cân bằng nhiệt là t 2 = 25oC. Tính nhiệt độ
ban đầu của nước. Bỏ qua nhiệt hao phí ra môi trường xung quanh.
Bài 3: (5,0 điểm)
A R1
B
Cho mạch điện như hình 1, trong đó:
V
UAB = 12V (không đổi), R1 = 0,4Ω, R2 = 0,6Ω.
M
Biến trở có điện trở toàn phần R MN = 8Ω và phân
R2 c
bố đều theo chiều dài, điện trở vôn kế rất lớn,
điện trở dây dẫn không đáng kể.
N
a) Xác định số chỉ của vôn kế khi con chạy C ở
chính giữa biến trở MN. Tính công suất tỏa nhiệt
(Hình 1)
trên biến trở khi đó.
b) Xác định vị trí con chạy C trên biến trở để công
M
suất tỏa nhiệt trên biến trở là lớn nhất.
G
1
Bài 4: (4,0 điểm)
S
Hai gương phẳng hình chữ nhật giống nhau có mặt phản xạ
hợp với nhau một góc 90o như hình 2 (OM = ON). Trong khoảng
giữa hai gương có một điểm sáng S. Hãy vẽ đường đi của tia sáng

từ S tới gương G1 phản xạ đến gương G2, tia phản xạ từ G2 vuông
o
G2 N
góc với MN.
(Hình 2)
Bài 5:(3,0 điểm)
Trình bày phương án xác định khối lượng riêng của một viên bi thủy tinh với
các dụng cụ: Một cốc thủy tinh rỗng, nước (đã biết khối lượng riêng D n), viên bi thủy
tinh cần xác định khối lượng riêng, cân Rôbécvan, khăn lau.


-----------------------------Hết------------------------------Họ và tên thí sinh:.................................................. Số báo danh:..................................

+

-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×