Tải bản đầy đủ

Nhan biet con vat nuoi trong gia dinh

GIÁO ÁN THAO GIẢNG
Chủ điểm: Những con vật đáng yêu
Chủ đề: Con vật gia đình bốn chân
Lĩnh vực phát triển: Nhận thức
Hoạt động: Nhận biết phân biệt
Đề tài: Nhận biết phân biệt nổi bật của con chó con mèo
Hoạt động bổ trợ: Hát bài “Gà trống mèo con và cún con”
Trò chơi: “Ai nhanh hơn”
Lứa tuổi: Nhà trẻ 24 – 36 tháng
Thời gian: 15 – 20 phút
Ngày soạn: 10/11/2015
Ngày dạy: 17/11/2015
Người thực hiện: Nguyễn Thị Minh
I. Mục đích - yêu cầu
1/ Kiến thức
- Trẻ biết gọi tên một số đặc điểm nổi bật con chó con mèo
- -biết nơi sống và thức ăn con chó, con mèo là vật nuôi trong gia đình và lợi ích
của chúng
- Biết bắt chước tiếng kêu của con chó con mèo
2/ Kỹ năng
- Rèn kỹ năng chú ý nghi nhớ quan sát của trẻ

- Luyện phát âm một số từ ngắn “con chó”, “con mèo”, “chó canh gác nhà”,
“mèo bắt chuột”.
3/ Thái độ
- Giáo dục trẻ biết yêu quý con chó, con mèo
II. Chuẩn bị
- Địa điểm: Tại lớp
- Đồ dùng: + Tranh con chó, con mèo.
+ Tranh lô tô các con vật nuôi chó, mèo.
III. Tiến hành
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
1/ Ổn định tổ chức
- Cho trẻ hát và vận động bài “gà - Trẻ hát vận động cùng cô
trống mèo con và cún con”
- Các con vừa hát bài hát nói đến - Trẻ kể
con gì?
- Hôm nay cô cho lớp mình đến - Lắng nghe
thăm trang trại chăn nuôi của bác
nông dân xem bác nuôi những
con vật gì nhé!


- Cho trẻ thăm quan mô hình. Đến
nơi rồi các con xem trang trại của
bác có con vật gì đây
- Cô chỉ vào từng con vật cho trẻ
đọc
- Hỏi trẻ nhà bác nông dân nuôi
con vật đó để làm gì?
- Những con vật đấy cho chúng ta
những món ăn bổ dưỡng đấy
- Khi nuôi các con vật này ta cần
làm gì?
2/Hoạt động 2: Giới thiệu bài.
- Các con ạ trong gia đình các con rất
nhiều con vật hôm nay cô cùng các con
khám phá xem con chó, con mèo có
những điểm gì giống và khác nhau nhé!
3/Hướng dẫn.
3.1/ Hoạt động 1: Nhận biết con chó


đặc điểm nổi bật của nó.
- Cô nói: “Trời tối rồi”
“Trời sáng rồi”
- Cô đưa ra bức tranh hỏi trẻ, các con
nhìn cô có bức tranh gì đây?
- Cho cả lớp đọc, tổ đọc, cá nhân đọc
- Chó kêu như thế nào?
- Cô cùng trẻ bắt chước tiếng kêu con
chó
- Các con quan sát xem con chó có
những bộ phận gì?
+ Cô chỉ đến đâu cho trẻ đọc đến đó
+ Cô chỉ đến đâu đặt câu hỏi trẻ đến đó
Cho cả lớp đọc cùng cô
- Gia đình các con nuôi chó để làm gì?
- Muốn chó canh gác nhà phải cho chó
ăn chó ăn cơm thịt cá đấy
- Các con có yêu quý con chó không?
*/ Vì chó là con con vật nuôi trong gia
đình, chó đi bằng bốn chân và khi có
người lạ đến nó sủa gâu gâu đấy!
3/2Hoạt động 2: Nhận biết con mèo
đặc điểm nổi bật con mèo.
- Cô nói: “Trời tối rồi”
“Trời sáng rồi”
- cô đưa ra bức tranh hỏi trẻ cô có con gì
đây?

- Trẻ quan sát
- Trẻ đọc
- Đẻ trứng, ăn thịt
- Trẻ lắng nghe
- chăm sóc chúng
- Lắng nghe

- Đi ngủ thôi
- Òóo
- Con chó
- Con chó
- Gâu gâu

- Đầu, mình, đuôi, chân
- Mồm chó, mắt chó, tai chó...
- Canh gác nhà
- Lắng nghe

- Đi ngủ thôi
-Ò ó o
- Con mèo


- Cho cả lớp đọc, tổ đọc, cá nhân đọc “
con mèo”
- Con mèo kêu như thế nào?
- Con mèo có những bộ phận nào?
- Cô chỉ đến đâu đọc cùng trẻ đến đó
- Hỏi trẻ đầu mèo có những bộ phận gì?
- Cô chỉ đến đâu đặt câu hỏi
- Cho cả lớp đọc cùng cô
- Các con biết mèo sống ở đâu không?
- Mèo thích ăn thức ăn gì nhỉ?
- Các con có yêu quý con mèo không?
*/ Vì mèo là con vật nuôi trong gia đình
mèo đi bằng bốn chân và rất thích bắt
chuột để chuột khỏi ăn thóc gạo nhà các
con đấy!
3/3 Hoạt động 3: Phân biệt con chó
con mèo
- Các con vừa được quan sát con chó
con mèo bây giờ ai gỏi lên tìm giúp cô
đâu là con chó nào?
- Giờ học hôm nay các con được học
những gì?
- Các con à cô và mẹ là những người
yêu thương các con chăm lo cho các con
từ bữa ăn giấc ngủ, dậy các con những
điều hay lẽ phải, các con phải luôn chăm
ngoan nghe lời cô và mẹ
- Một bạn lên tìm giúp cô con mèo nữa
nào?
- Các con chó và mèo có những đặc
điểm giống nhau đều là những con vật
nuôi trong gia đình và đi bằng bốn chân
- Còn khác nhau con mèo kêu như thế
nào?
- Con chó kêu như thế nào?
- Vậy nó khác nhau về tiếng kêu đấy các
con ạ
- Cô thấy lớp mình giỏi quá cô muốn
tặng lớp mình trò chơi các con có thích
không?
3.4: Hoạt động 4: Trò chơi
- Cô giới thiệu tên trò chơi “ bắt chiếc
tiếng kêu con vật”
- Cho trẻ chơi 3-4 lần
- Động viên khuyến khích trẻ

- Trẻ đọc
- Kêu meo meo
- Trẻ trả lời
- Mồm mèo, tai mèo, mắt mèo
- Trong gia đình
- Ăn cá
- Có ạ
- Lắng nghe

- Trẻ lắng nghe
- Trẻ lên nhặt chỉ

- Trẻ lên nhặt con mèo

- Meo meo
- Gâu gâu
- Có ạ

- Trẻ chơi


4/ Củng cố
- Cô và các con vừa nhận biết con gì - Trẻ trả lời
nhỉ!
- Những con vật rất có ích cho mọi - Vâng ạ
người, chó canh gác nhà, mèo bắt chuột.
Vậy các con phải yêu quý chúng không
được đánh chúng các con nhớ chưa
5/ Nhận xét – Tuyên dương
- Cô thấy giờ học hôm nay các con rất
tích cực tham gia vào giờ học cô khen
cả lớp mình.
- Cho trẻ thu dọn đồ dùng đồ chơi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×