Tải bản đầy đủ

nbtn qua cam qua chuoi

K HOCH TUN 2

Chủ đề nhánh : Con vật ở
nhà bé
( Nhóm gia súc)
Thi gian thc hin 1 tun t ngy 24/10 n ngy 28/10/2016
I. MC CH YấU CU:
- Tr bit tờn mt s ng vt nuụi sng trong gia ỡnh thuc nhúm gia sỳc
+ tr núi c tờn v c im, ting kờu ca mt s ng vt nuụi trong gia ỡnh
thuc nhúm gia sỳc.
+ Tr yờu quý ng vt nuụi trong gia ỡnh
- Tr bit tp bi th dc sỏng cựng cụ v bn, tp cỏc ng tỏc th dc nhp nhng
+ Tham gia tớch cc cỏc hot ng cựng cụ v bn khỏm phỏ ch
- Giỏo dc tr bit yờu quý bn, nhng nhn chi vi bn, khụng tranh ginh
chi vi bn. Bit on kt giỳp bn trong khi chi v hc tp. Tr tớch cc tham
gia cỏc hot ng.
II. CHUN B:
- Su tm tranh nh ng vt nuụi sng trong gia ỡnh.
- To mụi trng phự hp vi ch im v cho tr hot ng.
- Tranh nh, lụ tụ, sỏch bỏo, dựng chi quen thuc vi tr.
- Mt s nguyờn vt liờu ó qua s dng: sỏch bỏo c, lỏ khụ, lỏ ti, v hp nha,

ng mỳt
- dựng chi chun b theo gúc:
+ Gúc NT: Sỏch, tranh v chi, dựng cỏ nhõn ca tr, trng , xc xụ...
+ Gúc HVV: Khi nha, ht vũng,...
+ Gúc V: Vũng, búng, gy...
+ Gúc thao tỏc vai: Bỳp bờ, qun ỏo, m, dộp...
III . Tiến hành:
Thứ
Hoạt động

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6


- Đón trẻ
Đón trẻ, trò + Cô mở cửa thông thoáng phòng nhóm đón trẻ,nhắc trẻ chào hỏi lễ phép,
cất đ dùng đúng nơi quy định.
chuyện
+ Cô trao đổi vói phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.
- Trò chuyện( dự kiến)
+ Tên gọi, tiếng kêu và một số đặc điểm nổi bật của những con vật thuộc
nhóm gia súc.
+ Môi trờng sống và lợi ích của những con vật gn gi vi tr
1. Khởi động: cô cho trẻ i thnh vũng trũn i chm, i nhanh, chy chõm,
chy nhanh, sau ú cho tr ng thnh vũng trũn.
2 . Trọng động: Tập kt hp vi nhc
- Động tác 1: Hụ hp: Thi n
Thể dục
- Động tác 2: Tay- vai: 2 tay giang ngang bng vai ri h xung ( Tp vi
sáng
bi Nng sm)
- Động tác 3: Ln- bng: 2 tay chng hụng quay ngi sang 2 bờn (Tp vi
bi Qa búng)

- Động tác 4: Chõn: 2 tay chng hụng ngi xung ng lờn ( tp vi bi
Li cho bui sỏng, búng trũn to)
3 . Hồi tĩnh: Cô và trẻ đi nhẹ nhàng quanh sânvi bi chim m, chim con
Bi tp b tr: Tp vi bi V iu ra tay, gieo ht

Chơi- tập
có chủ định

Dạo chơi
ngoài trời

* VĐ
Bò chui
qua cổng
*TC : Lăn
bóng cho
bạn
* Bộ xem
tranh mt
s con vt

* NB
Quan sát con
chó, con mèo
* TC: Ai chn
ỳng
*TC: Về đúng
chuồng

* Quan sát
con lợn,
con trâu
qua tranh.
*TC: Về
đúng
chuồng.

* Bộ trỏnh xa
vt nguy him
*TC: Dung
dăng dung dẻ.

* Âm nhạc
* Truyện
Quả trứng
*DH : Là con
* TC: Gà gáy
mèo.
vịt kêu
*TC: Nghe
ting kờu
oỏn tờn con
vt
*Bộ xem
tranh mt s
con vt
* Chơi với
* Quan sỏt
nứơc
thi tit trong
* TC : Thi
ngy
xem đội nào
*TC: Tri
nhanh.
nng tri ma

Chơi tự do : Chơi với các thiết bị ngoài trời...
* Trò chuyện, gợi mở:
- Cụ gii thiu tng gúc chi

* HĐ
Xâu vòng
các con vật
*TC: Con
muỗi

* Bộ chi
vi khi
* TC: Bắt
chớc tạo
dáng.


Chơi tập
ở các góc

Chơi -tập
buổi chiều

Góc thao tác vai: Trang trại chăn nuôi của bé.
Góc VĐ : chơi nộm búng, bũ trn...
Góc HĐVĐV : Xâu vòng các con vật
Gúc ngh thut : tụ mu cỏc con vt bộ yờu thớch, xem tranh nh cỏc con
vt...
- Cô quy định chỗ chơi của các nhóm, sau đó cho trẻ về nhóm chơi.
* Quá trình chơi:
- Cô đến từng góc chơi, bao quát trẻ chơi, giúp trẻ phân vai chơi, hớng dẫn
trẻ chơi và chơi cùng trẻ.
- Giỏo dc tr trc khi chi: on kt vi bn
- Qỳn sỏt tr trong khi chi v t cõu hi: chỏu ang lm gỡ? Chỏu ang
cho con gỡ n vy? chỏu ang xõu vũng con gỡ vy? cú mu gỡ? ( cụ gi
m ý tng chi cho tr)
- Cụ i gúc chi nu tr khụng cũn hng thỳ
* Kết thúc : Cô nhận xét, tuyên dơng, khen ngợi trẻ..
Hớng dẫn trẻ cất đồ chơi vào đúng nơi quy định.
* TC: Kéo ca * TC : Chi chi * TC: Th a
* TC: Tập
* TC: Nu
lừa
xẻ
tầm vông
na nu nng
chnh chnh
ba ba
* Bé tập tô
* Bé cùng vận Bộ cựng th Con vt no
* Trũ
màu các con
động : bò
bin mt,
chuyn v
hin bi hỏt:
vật
nuôi
chui
qua
cổng
cỏc con vt
L con mốo con vt no
xut hin?
nuụi trong
gia ỡnh
Chơi tự chọn : Trẻ chơi tự chọn theo ý thích


K HOCH NGY
Thứ 2 ngày 24 tháng 10 năm 2016

I . Mục đích :
- Tr bit bũ theo hng thng, bit kt hp tay - chõn nhp nhng khi bũ
khụng chm vo cng
-Trẻ biết tên gọi và 1 số đặc điểm của con lợn, con trâu giáo dục trẻ biết yêu quý,
chăm sóc các con vật nuôi trong gia ỡnh.
- Trẻ bit k v ngy ngh cui tun ca mỡnh.
II . Chuẩn bị:
- Sân tập sạch sẽ, đồ dùng đồ chơi làm vật chuẩn, xắc xô, bóng, cổng chui.
- Tranh con lợn, con trâu
- Đồ dùng đồ chơi ở các góc
III . Tiến hành :
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
Ghi chú
1 . Hoạt động có chủ định :

PTTC: Bò chui qua cổng
TC: Lăn bóng cho bn
*Khởi động:
- Cụ cho tr xp hng thnh on tu i chm,
i thng, i nhanh, chy chm, chy nhanh,
chy chm, i thng ri ng li tp BTPTC
* Trọng động:
* BTPTC: Mèo con.
- Động tác 1: Mèo vơn vai : Hai tay giơ cao
kiễng gót.
- Động tác 2: Mèo uốn lng: Cúi xuống 2 tay
chạm đất.
- Động tác 3: Mèo bắt bớm: Nhảy bật lên.
* VĐCB : Bò chui qua cổng
- Cho trẻ đứng đội hình vòng tròn.
- Giới thiệu tên VĐ.
- Cô làm mẫu 2 lần.
- Lần 1 : (Không phân tích ĐT)
- Lần 2 : Vừa làm vừa phân tích động tác:
- Gọi 1 trẻ lên tập thử. ( Nếu trẻ không làm đợc
thì cô làm mẫu lại, nhấn mạnh lại yêu cầu)
- Cô cho trẻ thực hiện : L1: cá nhân trẻ tập. lần
2,3 dới hình thức thi đua theo nhóm

- Trẻ đi theo cô.

- Trẻ tập cùng cô.
(Mỗi đt tập 2-3 lần, đt
chân tập 4 lần)

- Trẻ lắng nghe.
- Trẻ lắng nghe và quan
sát cô làm mẫu.
- 1 trẻ lên tập
- Trẻ thực hiện theo yêu


- Củng cố: Cô hỏi lại trẻ tên VĐ và gọi 1 trẻ tập
khá lên tập lại.( Trẻ làm cha tốt cô làm lại).
* TCVĐ: Lăn bóng cho bạn
- Cô giới thiệu tên TC và hớng dẫn trẻ cách chơi
.
- Cô chơi cùng 1 nhóm trẻ , sau đó cho trẻ chơi,
cô bao quát và động viên trẻ.
- Nhận xét trẻ chơi.
*Hi tnh:
Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh sân
* Bộ xem tranh mt s con vt:
- Cụ dn tr i xung quanh lp hc ,cụ hi tr
tờn, c im ca mt s con vt nuụi trong gia
ỡnh.

cầu của cô

- Trẻ chơi TC.
- Trẻ đi nhẹ nhàng.

2 . hoạt động ngoài trời:

* HĐCMĐ: Quan sát con lợn, con trâu qua
tranh.
- Cho trẻ làm tiếng kêu của con lợn hỏi trẻ đó là
tiếng của con gì?
- Cô đa ra tranh vẽ cho trẻ quan sát và đàm
thoại:
+ Đây là con gì?
+ Con lợn nh thế nào? Ai có nx gì về con lợn?
+ Đây là cái gì đây?
+ Chúng mình đếm cùng cô xem con lợn có
mấy cái tai nhé?
+ Còn đây là cái gì?
+ Đếm xem con lợn có mấy cái chân nhé.
+ Con lợn ăn gì?
+ Con lợn nuôi ở đâu?
*Tơng tự với con trâu
-> Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc vật nuôi
trong gia đình.
- Cô hỏi lại trẻ: chúng mình vừa quan sát con
gì?
+ Những con vật đó đợc nuôi ở đâu?
- Cô nhận xét khen trẻ
* TCVĐ: Về đúng chuồng:
- Cô giới thiệu tên trò chơi LC + CC.
- Cho trẻ chơi TC.
* Chơi tự do:
- Tr chi vi chi ngoi tri
- Cụ bao quỏt tr chi.
3 . Chơi tập buổi chiều:

- Trẻ trả lời.
- Con lợn ạ.
- Trẻ kể.
- Cái tai ạ.
- Trẻ đếm cùng cô.
- Cái chân ạ.
- Trẻ cùng cô đếm.
- ăn rau, ăn cám ạ
- Nuôi trong gia đình ạ.

Tr chi

Tr chi


*H 1: TC: Nu na nu nng
- Cô giới thiệu tên TC , LC+ CC.
- Cho trẻ chơi TC.
- Nhận xét chơi.
* H 2: Trũ chuyn v cỏch chm súc cỏc
con vt nuụi trong gia ỡnh
- Cụ hỏt cho tr nghe bi: G trng mốo con
v cỳn con
- Cụ v c/c va hỏt cho c/c nghe bi hỏt núi v
nhng con vt gỡ?
- ú l nhng con vt nuụi õu?
+ Con g gỏy ntn?
+ Con g thớch n gỡ?
+Con g trng cú cỏi mo ntn?
+ Cũn con mốo kờu ntn?
+ Con mốo thớch bt con gỡ?
=> giỏo dc tr yờu quý chm súc nhng con
vt nuụi trong gia ỡnh.
- Cụ nx khen tr
*Chơi tự chọn
Cho tr chi chi t chn cỏc gúc
Cụ chỳ ý bao quỏt tr chi.

Tr chi

Tr hỏt cựng cụ
Tr k
Trong gia ỡnh
ề ú o...
n thúc
Mo
Meo meo meo...
Bt chut

Tr chi

Đánh giá các hoạt động trong ngày

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Thứ 3 ngày 25 tháng 10 năm 2016
I . Mục đích :
-Trẻ nhận biết c tờn gi, c im, ting kờu ca con chú, con mốo. Trẻ phân biệt
đợc con chó và con mèo. Giáo dục trẻ biết chăm sóc, bảo vệ các con vật nuôi .
- Trẻ biết tờn cụng dng ca mt s v c im ca mt s vt nguy him trỏnh
xa.
- Trẻ biết cách cầm bút để tô màu các con vật thành bức tranh và gọi tên các con vật.
II . Chuẩn bị:
- Rổ nhựa,lô tô con chó và con mèo đủ số trẻ, tranh hoặc đồ chơi con chó con mèo,...


- §Þa ®iÓm, l¸ c©y, d©y buéc...
- Vë t¹o h×nh, bµn ghÕ, bót ...
III. TIẾN HÀNH:


Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1 . Hoạt động có chủ định :

NBPB: Con chó, con mèo
HĐ1: Gây hứng thú:
- Cô và trẻ hát Gà trống, mèo con và cún
- Trẻ hát cùng cô và bạn
con
- Trò chuyện cùng trẻ dẫn dắt vào bài.
- Trẻ trò chuyện cùng cô.
HĐ2: Bé cùng tìm hiểu:
* Con chó:
- Cô đọc câu đố về con chó
- Trẻ đoán
cho trẻ quan sát tranh con chó, gợi ý hỏi trẻ
- Đây là con gì?
- Các con nói to hơn nào?
- Con chó ạ.
- Con chó có bộ lông màu gì?
- Trẻ nói.
- Con chó có những bộ phận nào?
- Trẻ trả lời.
- Đây là gì?
- Chúng mình cùng đếm xem con chó có
mấy chân?
( Cô hỏi 1 số trẻ ).
- Con chó kêu nh thế nào? Chúng mình cùng
bắt chớc tiêng kêu của con chó con nào?
(Tơng tự cô đa tranh con mèo ra cho trẻ
nhận biết giống nh tranh con chó)
Bạn nào cho cô biết con chó và con mèo có
- Trẻ lắng nghe.
đặc điểm gì giống và khác nhau?
* Giống nhau:
Đều là động vật nuôi trong gia đình, có 4
chân và đẻ con
*Khác nhau:
- Trẻ nêu ý kiến
- Mèo có tai nhỏ hơn, thích bắt chuột, kêu
meo meo.
- Chó có tai to hơn, biết trông nhà, kêu gâu
gâu.
-Cô giáo dục: trẻ yêu quý, chăm sóc, bảo vệ - Trẻ chọn và giơ theo yêu
cầu.
các con vật nuôi trong gia đình.
HĐ3: Bé thi tài.
+ TC1: Ai chọn ỳng?
- Trẻ lắng nghe.
- Cô nói tên con vật hoặc đặc điểm của con
gì trẻ giơ nhanh theo yêu cầu của cô.
- Trẻ cho chó, mèo vào
+ TC2: Về đúng chuồng:
- CC: Cụ phỏt cho mi tr 1 lụ tụ, tr va chuông theo yêu cầu của cô.
- Trẻ hởng ứng hào hứng.
cm lụ tụ va hỏt. Khi cú hiu lnh v
chung tr no cú lụ tụ con vt no s v
ỳng chung cú con vt ú.
- Cho trẻ chơi TC 2 - 3 lần.
- Nhận xét kết quả.
- Trẻ chơi TC.
Kết thúc: Cô nhận xét - khen trẻ.
2 . HOạT Động ngoài trời:

*TC: Dung dng dung d
- Cô giới thiệu tên TC, LC+CC.
- Cho trẻ chơi TC.
- Nhận xét trẻ chơi.
* HĐCMĐ: Bộ trỏnh xa vt nguy him

- Trẻ chơi

Ghi chú


Đánh giá các hoạt động trong ngày

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Thứ 4 ngày 26 tháng 10 năm 201 6
I . Mục đích :
-Trẻ nhớ tên bài hát, tờn tỏc gi. Bit lng nghe cụ hỏt v cm nhn giai iu tỡnh cm
ca bi hỏt
-Trẻ biết nớc dùng để làm gì? giáo dục trẻ biết tiết kiệm nớc...trẻ biết dùng ca múc nớc đổ vào chai chơi TC.
-Trẻ nhớ tên vận động, thực hiện tốt vận động theo yêu cầu của cô. Đoàn kết cùng cô
và bạn.
II . Chuẩn bị:
- Đàn, xắc xô
- Địa điểm, chai đựng nớc, chậu nớc, ca nc
- vòng, bóng , phấn
III . Tiến hành:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
Ghi
chú
1 . Hoạt động có chủ định:
Âm nhạc

Dạy hát: Là con mèo.
ST: Mộng Lân .
TCAN: Tai ai tinh?
HĐ1: Dạy hát: Là con mèo - ST: Mộng Lân
- Cô cùng trẻ chơi TC " Mèo mẹ mèo con" cùng
đi bắt chuột, đi nhanh , đi chậm, khi bắt đợc
chuột chú kêu "Meo! meo!.." không bắt đợc
chuột chú kêu: Mèo, mèo" và trò chuyện dẫn
dắt vào bài.
- Cô hát 1- 2 lần kết hợp với nhạc
- Cô vừa hát bài " Là con mèo" của nhạc sĩ
Mộng Lân.TC về nội dung bài hát.
- Cho trẻ hát cả lớp 3 - 4 lần.
( Cô chú ý sửa sai cùng trẻ những đoạn trẻ còn

- Trẻ chơi TC cùng cô

- Trẻ lắng nghe.


yếu).
- Cho trẻ hát tổ, nhóm, cá nhân
- Cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Trẻ hát.
- Cô nhận xét, động viên khen ngợi trẻ
HĐ2: TC: Nghe ting kờu oỏn tờn con vt:
Tr lng nghe cụ núi v
- Cụ gii thiu tờn TC
- Cụ gi lm ting kờu ca mt s con vt v thc hin theo y/c ca
cụ
yờu cu tr oỏn tờn ca cỏc con vt ú.
- Cng c: Cụ hi li tr tờn hot ng
- Cụ nx khen tr
*H3: Bộ xem tranh 1 s con vt quen thuc
- Cụ dn tr i xung quanh lp, cụ hi tr tờn, Tr xem tranh cựng cụ
v bn
c im ca mt s con vt trong tranh.
2 . hoat động ngoài trời:

* HĐCMĐ: Chơi với nc
- Cô cho trẻ đứng quanh cô, trò chuyện về nớc.
- Cô trò chuyện hỏi trẻ: nớc dùng để làm gì các
con?
+ Nếu không có nớc chúng ta sẽ thế nào?
-> Giáo dục trẻ biết tiết kiệm nớc, không vứt rác
bừa bãi xuống dòng nớc...
- Củng cố cô hỏi lại trẻ tên hoạt động
- Cô nhận xét khen trẻ
* TC: Thi xem đội nào nhanh
- Cô cho trẻ quan sát 1 số đồ dùng chơi với nớc.
- Các con có biết đây là gì không?
- Nó dùng để làm gì?
- Các con có muốn chơi với những đồ dùng này
không?
- Cô phát đồ dùng cho trẻ, gợi ý trẻ chơi.
- Cô nhận xét động viên trẻ
*Chơi tự do.
- Tr chi vi chi ngoi tri
- Cụ bao quỏt tr chi.
3 . Chơi tập buổi chiều:

HĐ1: TC: Chi chi chnh chnh
- Cô giới thiệu tên TC. LC+ CC.
- Cô cho trẻ chơi cùng với cô
- Cô nhận xét động viên trẻ chơi.
HĐ2: Bé cùng vận động: Bò chui qua cổng
- Cô thực hiện vận động, mời trẻ đoán tên vận
động
- Cô mời 1 -2 trẻ thực hiện , cô và trẻ nhận xét
- Cho trẻ thực hiện dới hình thức thi đua

Tr tr li
S cht khỏt
Tr tr li

Tr tr li
ng nc


Tr chi

Tr chi

Tr oỏn
1-2 tr lờn thc hin


- Cô nhận xét, khen ngợi trẻ
Tr thc hin theo y/c
HĐ3: Chơi tự do:
ca cụ
- Cô hớng trẻ vào góc chơi, chơi các TC mà trẻ
thích.
Tr chi
Đánh giá các hoạt động trong ngày

...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

Thứ 5 ngày 27 tháng 10 năm 201 6
I . Mục đích
-Trẻ nhớ tên truyện, nhớ tên các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung câu chuyện và
hứng thú nghe cô kể chuyện.
- Trẻ biết đa ra ý kiến nhận xét về đặc điểm thời tiết và cách ăn mặc phù hợp..
- Trẻ nhớ tên bài hát, hát đúng nhạc đúng lời theo yêu cầu của cô
II . Chuẩn bị:

- Tranh truyện: quả trứng
- Địa điểm quan sát thoáng sạch
- 1 số sách, báo cũ
III . Tiến hành:
Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1. Hoạt động có chủ định:

Truyện: Quả trứng
TC:G gỏy- vt kờu
* H 1:
Cô trò chuyện vế các con vật nuôi trong gia đình, - Trẻ trò chuyện và hát
cùng cô.
hát cho trẻ nghe bài một con vịt dẫn dắt vào
bài
* H 2:
- Trẻ lắng nghe cô kể.
- Cô kể truyện:
+ Lần 1 cô kể diễn cảm thể hiện ngữ điệu giọng
nhân vật, kể rõ lời, kể xong cô giới thiệu lại tên
tên truyện.
+ Lần 2 cô kể diễn cảm cùng tranh minh hoạ.
- Truyện quả trứng
HĐ3: Đàm thoại theo nội dung truyện

Ghi chú


- Các con vừa đợc nghe cô kể truyện gì?
- Trong truyện có những nhân vật nào?
- Con gì nhìn thấy quả trứng trớc?
- Thấy quả trứng gà trống đã làm gì?
- Gà trống hỏi nh thế nào?
- Lợn con làm gì?
- Lợn con bảo ntn?
- Quả trứng làm sao?
- Con gì chui ra khỏi quả trứng?
- Vịt con kêu ntn?
- Giáo dục trẻ biết yêu quý chăm sóc và bảo vệ
động vật nuôi trong gia đình.
- Ln 3: Cụ cho tr xem trờn mỏy vi tớnh.
- Củng cố cô hỏi lại trẻ tên chuyện
HĐ4:TC "Gà gáy vịt kêu".
- C/c: Cụ cựng tr gi lm ting g gỏy, vt kờu
ging cụ
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần ,cô tham gia chơi cùng
trẻ
- Cô nhận xét trẻ chơi

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe và kể
cùng cô
- Trẻ chơi TC.

- Trẻ chơi TC.

2 . HOạT ĐộNG ngoài trời:

* H 1: TC: Tri nng tri ma
- Cô giới thiệu tên TC, LC+ CC.
- Cho trẻ chơi TC.
- Nhận xét chơi.
*H 2: HĐCMĐ: Quan sỏt thi tit trong ngy
- Cô cho trẻ ra ngoài trời
- Các con thấy bầu trời hôm nay nh thế nào?
- ánh nắng mặt trời nh thế nào?
- Buổi sáng đi học con thấy thời tiết nh thế nào?
Bây giờ thời tiết nh thế nào? Thử đoán xem đến
chiều tối thời tiết sẽ nh thế nào?
- Vậy khi đi học con phải mặc quần áo nh thế
nào?
- Vậy các bạn có biết bây giờ đang là mùa gì
không?
- Cô khái quát đặc điểm thời tiết mùa đông và
giáo dục trẻ cách ăn mặc phù hợp.
*H 3: Chơi tự do:
- Tr chi vi chi ngoi tri
- Cụ bao quỏt tr chi.
3 . Chơi tập buổi chiều:

HĐ1: Lộn cầu vồng
- Cô giới thiệu tên TC.

Tr tr li
Tr quan sỏt
Tr chỳ ý xem

Tr lng nghe

- Trẻ chơi đồ chơi
ngoài trời


- Cho trẻ chơi TC.
- Nhận xét trẻ chơi.
HĐ2 : Bộ cựng th hin bi hỏt: L con mốo
- Cụ hỏt õm la 1-2 cõu trong bi hỏt
- Cụ cho tr oỏn tờn bi hỏt, tờn tỏc gi
- Cụ nhn xột
- Cụ cho tr hỏt theo lp, t, nhúm v cỏ nhõn,
hỏt nõng cao
- Cụ nx, ng viờn tr
HĐ3: Chơi tự chọn
Cho tr chi chi t chn cỏc gúc
Cụ chỳ ý bao quỏt tr chi.

- Trẻ chơi TC.

Trẻ chơi

Đánh giá các hoạt động trong ngày

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.....................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
......................................................................................................................

Thứ 6 ngày 28 tháng 10 năm 201 6
I . Mục đích :
- Trẻ biết cách dùng dây xâu các con vật vơí nhau để tạo thành vòng, biết màu sắc và
tên của các con vật...
- Trẻ thích chơi với khối, xếp hình theo ý thích qua đó rèn các cơ ngón tay cho trẻ.
- Tr
II . Chuẩn Bị
- Vòng mẫu,các con vật, dây xâu, rổ nhựa.
- Khối nhựa
- Dụng cụ âm nhạc: xắc xô, thanh gõ...
III : Tiến hành :
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ
Ghi chú
1 . Hoạt động có chủ định

HĐ: Xâu vòng các con vật
HĐ1: Hớng dẫn trẻ quan sát, đàm thoại:
- Cô đa ra chiếc vòng và hỏi trẻ:
+ Cô có gì đây ?


+ Chiếc vòng đợc xâu bằng con gì?
- Trẻ trả lời .
+ Những con vật này có màu gì?
- Màu vàng ạ.
+ Các con thấy vòng có đẹp không?
- Các con có muốn xâu những chiếc vòng
thật đẹp giống nh của cô không?
Có ạ
HĐ2 : Hớng dẫn trẻ thực hiện :
- Cô xâu mẫu, vừa xâu cô vừa nói cách xâu:
Tay cầm thìa cô cầm dây, tay cầm bát cô
- Trẻ quan sát cô hớng
cầm con giống để xâu.
dẫn.
- Cô có cái gì đây?
+ Con vật này màu gì?
+ Còn đây là con gì?
- Trẻ trả lời.
+ Con vật có màu gì?
Trẻ
xâu vòng màu
- Cô sẽ dùng dây xâu qua lỗ, nh vậy cô đã
đỏ.
xâu đợc rất nhiều con giống màu gì đây?
Vậy là cô đã đợc 1 cái vòng rất là đẹp rồi.
HĐ3: Trẻ thực hiện:
Hỏi lại trẻ cách thực hiện
- Nhận xét sản phẩm
- Cho trẻ thực hiện .
cùng cô.
- Cô bao quát động viên, giúp đỡ trẻ còn
lúng túng...
HĐ4: Trng bày - nhận xét sản phẩm:
- Cho trẻ nhận xét sản phẩm cùng cô .
- Cho trẻ mang tặng cho em búp bê.
- Trẻ chơi TC.
2 .Hoạt động ngoài trời:
* TC: Bắt chớc tạo dáng.
- Cô giới thiệu tên TC, LC+CC.
- Trẻ hát
- Cho trẻ chơi TC.
TC cùng cô
- Nhận xét trẻ chơi.
* HĐCMĐ: Chơi với khối
- Thực hiện theo yêu
- Cô và trẻ hát bài Đàn vịt con
cầu của cô
- Gia đình các con nuôi những con vật gì?
- cho trẻ làm tiếng kêu của một số con vật.
Trẻ nghe
- Trên tay cô có rất nhiều khối có thể dùng
để xếp thành chuồng, có thể xếp đờng về
nhà cho các con vật, có thể xây tờng bao
- Có ạ
cho chuồng của các con vật...
Các con có thích chơi với các khối hình
Trẻ chơi
không?
Cho trẻ xếp hình khối.
Trẻ nghe
Cô bao quát trẻ chơi, giúp đỡ trẻ còn lúng
túng.
- Cô giáo dục trẻ yêu quý chăm sóc và bảo
vệ các con vật nuôi trong gia đình.


- Cô hỏi lại trẻ tên hoạt động
- Cô nhận xét khen trẻ
* Chơi tự do:
- Tr chi vi chi ngoi tri
- Cụ bao quỏt tr chi.
3 . Chơi tập buổi chiều:

HĐ1: TC: Th a ba ba
- Cô giới thiệu tên TC, LC+CC.
- Cho trẻ chơi TC.
- Nhận xét trẻ chơi.
HĐ2: Con vt no bin mt, con vt no
xut hin?
-Cụ v tr hỏt bi ra mt nh mốo
- Cụ v cỏc con va hỏt bi gỡ?
- Con mốo kờu ntn?
- Nh c/c cú nuụi con gỡ?
- Cụ a ln lt chi con mốo, con
chú...
+ õy l con gỡ?
C/c cú nhn xột gỡ v con mốo? ( Cụ gi ý
cho tr tr li)
- Cụ cho tr nx mt s con vt, sau ú cụ
yờu cu tr nhm mt li v cụ giu i mt
con vt no ú yờu cu tr núi tờn con vt
bin mt.
+ Con vt no bin mt?
+ Con vt no xut hin?
Con cú nx gỡ v con chú?...
=> Cụ giỏo dc tr bit yờu quý cỏc con vt
nuụi trong gia ỡnh.
HĐ3: Chơi tự chọn
Cho tr chi chi t chn cỏc gúc
Cụ chỳ ý bao quỏt tr chi.

- Chơi đồ chơi ngoài
trời.

- Trẻ chơi TC vui vẻ..

- Trẻ hỏt cựng cụ v
bn
Tr tr li
Meo meo
Tr k
Tr tr li
Tr nx

Tr tr li

- Chơi tự chọn

Đánh giá các hoạt động trong ngày
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................


NhËn xÐt ®¸nh gi¸ cña b¹n gi¸m hiÖu
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×