Tải bản đầy đủ

Linh vuc giao duc phat trien nhan thuc (2)

BÁC THỢ XÂY
I/ M ỤC Đ ÍCH Y ÊU C ẦU:
1. Kiến thức:
- Trẻ quan sát và biết một số công việc của bác thợ xây, trẻ biết gọi tên
các đ ồ d ùng sản phẩm làm ra của bác thợ xây;
2. Kĩ năng:
trẻ biết so sánh, phân biệt sự giống và khác nhau gữa các công việc,

tên gọi
Trong nghành xây dựng,
3. thái độ:
- trẻ yuêu quý bác thợ xây, biết bác thợ xây luôn làm đẹp và làm nhà cho
mọi người có chỗ ở sinh hoạt……
- trẻ yêu lao động
II/ CHUẨN BỊ:
Cô: tranh ảnh vềbác thợ xây, các công trình đã được xây dựng xong, các
hình ảnh của các cô bác thợ xây đang làm việc, tranh có từ ….
- mô hình các ngôi nhà theo nhiều mẫu kiểu khác nhau….
+ trẻ : tranh lô tô , rổ đựng , bút giấy đầy đủ cho mỗi trẻ. Bài hát “ cháu
yêu cô chú công nhân” chuyện kể” ba chú lợn hồng…
III/ NỘI DUNG TÍCH HỢP:

Âm nhạc, toán, chữ viết, thể dục kĩ năng, thơ chuyện…
IV/ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ
* HOẠT ĐỘNG 1:
Cô cho trẻ hát bài “ cháu yêu cô chú công nhân”
Cô trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát nói
gì?
Cô dẫn dắt vào bài học
Cô giới thiệu bài học hôm nay: tìm hiểu về bác
thợ xây
* HOẠT ĐỘNG 2:
Quan sát tranh và đàm thoại: tranh vã về bác thợ
xây đang làm việc tập thể ( có nhiều người );
- cô hỏi trẻ bức tranh vẽ gì ?
- các cô chú, các bác thợ xây đang làm gì ?
- cô chỉ vào từng chi tiết hình ảnh trong tranh
vàhỏi trẻ ?

HĐ CỦA TRẺ
- trẻ hát cùng cô

- quan sát tranh
- tranh vẽ bác thợ xây
- đang xây nhà
- quan sát tranh và đàm
thoại cùng cô
- lớp, tổ, cá nhân đọc


- trong tranh có rất nhiều người đang làm việc,
mỗi người một công việc khác nhau,
- cô cho trẻ đọc : bác thợ xây, chú phụ hồ, cô
chuyển gạch, chuyển xi măng, …..
- cô cho trẻ tìm hiểu về quá trình xây được một
ngôi nhà thì mọi người trong nhóm xây dựng phải
làm từng bước như thế nào ? công việc khác nhau
của từng người…
+ cô tiếp tục cho trẻ xem tranh vẽ về các kiểu nhà
khác nhau, các công trình tập thể, nhà ở cá nhân,
nhà ở tập thể, các công trình lớn trong nước….

- cô đàm thoại với trẻ theo nội dung tranh.
* HOẠT ĐỘNG 3:
Luyện tập trò chơi: cô cho trẻ luyện tậpcả lớp, trẻ
có tranh lô tô, mỗi tranhvẽ một hình ảnh theo
công việc khác nhau : vd: tranh vẽ bác thợ xây
đang xây, tranh vẽ chú thợ đang trộn hồ, cô đang
vận chuyển cát, đá, xi măng…cô nói đến công
việc gì thì trẻ đưa tranh công việc của người đó
lên và đọc , ngược lại.
+ trò chơi luyện tập 2: thi người thợ giỏi : cô cho
trẻ chơi theo nhóm, có số lượng người chơi bằng
nhau, phải đi qua cầu và vận chuyển gạch về cho
đội xây dựng nhà theo thứ tự như hình vẽ sẵn, các
bác thọ không được làm rơi gạch nếu trong lúc
vận chuyển mà làm rơi thì không tính viên gạch
đó.. trong vòng hết một bài hát” cháu yêu cô chú
công nhân, thì các đội phải dừng tay, đội nào xây
nhanh và đúng, đẹp , cẩn thận chắc chắn thì đội đó
thắng…
- cô tổ chức cho trẻ chơi bắng nhiều cách chơi
luyện khác nhau
* HOẠT ĐỘNG 4: Cô cho trẻ thi đua chọn dụng
cụ đồ dùng của bác thợ xây và đọc tên dụng cụ,
công dụng của chúng,
* HOẠT ĐỘNG 5:
-cô cho trẻ cắt dán hình các kiểu nhà…

- quan sát tranh

- luyện tập cả lớp

- luyện tập trò chơi theo
nhóm, tổ

- nhóm, tổ chơi

- cả lớp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×