Tải bản đầy đủ

giao an chu de mam non

Giáo án lớp 3 tuổi C
CHỦ ĐỀ: TRƯỜNG MẦM NON.
Thực hiện trong 3 tuần từ ngày 24/8/ 2015 đến ngày 11/9/2015
I. Mục tiêu, nội dung của chủ đề:
STTMT

MỤC TIÊU GI ÁO DỤC

NỘI DUNG GI ÁO DỤC

HOẠT ĐỘNG
GIÁO DỤC

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
*Phát triển vận động:
1.

2.

- MT1:Trẻ thực hiện
được, đúng, đầy đủ, nhịp

nhàng các động t ác
trong bài thể dục theo
hiệu lệnh

-Trẻ tập các động tác phát
triển các nhóm cơ và hô
hấp.
- Tay.
+ Đưa 2 tay lên cao, ra
phía trước sang 2 bên.
-Bụng, lườn.
+Nghiêng người sang
trái,sang phải.
- Chân.
+ Bước lên phía trước,
bước sang ngang,
- Bật
+ Bật tách khép chân.

Hoạt động thể
dục buổi
sáng.

- MT2:Trẻ giữ được
thăng bằng cơ thẻ khi vđ
trên các đoạn đường hẹp
cao dốc

- Đi trong đường hẹp

-Hoạt động
học
-Hoạt động
học
-Hoạt động
học

- Đi trong đường ngoằn
nghèo
-Đi trong đường hẹp co

cầm vật trên tay.

*Giáo dục dinh dưỡng và sk
3.

4.

- MT8:Trẻ nói đúng tên
- Trẻ nhận biết một số tp
một số thực phẩm quen
và món ăn quen thuộc
thuộc khi nhìn vật thật
qua vật thật hoặc tranh
hoặc tranh ảnh
ảnh.
- MT11:Trẻ biết sử dụng -Trẻ biết cách cầm bát
bát, thìa, cốc, đúng cách. thìa cốc đúng cách.
LĨNH VỰC PHÁT TRỂN NGÔN NGỮ:

GV:Phạm Thị Dung

-Hoạt động
khám phá.
-Hoạt động
sinh hoạt


Giáo án lớp 3 tuổi C
*Nghe hiểu lời nói:
5.

- MT15:Trẻ thực hiện
được yêu cầu đơn giản

- Hiểu các từ chỉ người, -Hoạt động
tên gọi, đồ vật, sự vật
học
hành động quen thuộc
gần gũi trường mầm non.

- MT18:Trẻ nói rõ tiếng

- Hiểu và làm theo yêu
cầu đơn giản.
- Phát âm các tiếng của
tiếng việt.

*Nói:
6.

-Hoạt động
mọi lúc mọi
nơi.
-Hoạt động
chơi.

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
*khám phá khoa học:
7.

- MT29:Bước đầu trẻ biết - Chức năng các giác
sử dụng các giác quan để quan và cac bộ phận
quan sát khám phá.
khác của cơ thể

-Hoạt động
học

*Làm quen với một số khái niệm toán sơ đẳng:
8.

- MT42:Trẻ nhận dạng và
gọi tên các hình: tròn,
tam giác.

*khám phá xã hội:
9.
- MT47:Trẻ nói được tên
trường lớp, cô giáo, bạn,
đồ chơi, đồ dùng trong
lớp, trong trường.

- Nb gọi tên các hình:
tròn, tam giác và nhận
dạng các hình đó trong.

-Hoạt động
học

- Trẻ biết tên các bạn, dồ
dùng đồ chơi của lớp,
các hoạt động của trẻ ở
trường
- Tên lớp và công việc
của cô giáo

-Hoạt động
học
-Hoạt động
học

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM THẨM MĨ
10.

- MT61:Trẻ thích quan
sát cảnh vật thiện nhiên
và chăm sóc cây

GV:Phạm Thị Dung

-Chăm sóc và bảo vệ cây -Hoạt động
xanh
lao động.
- Giữ gìn vsmt
-Hoạt động


Giáo án lớp 3 tuổi C

11.

- MT62:Trẻ biết bỏ rác
đúng nơi quy định

- Trẻ biết bỏ rác đúng
nơi quy định

vệ sinh.
-Hoạt động
vệ sinh.

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ
12.

13.

- MT65:Trẻ biết vđ nhịp
- Vđ đơn giản theo nhịp
nhàng theo nhịp điệu của điệu của bài hát, bản
bài hát.
nhạc.
- Vđ theo ý thích khi hát,
nghe các bài hát, bản
nhạc quen thuộc.
- MT66:Trẻ chú ý nghe
- Nghe cac bài hát, bản
nhạc nghe hát.
nhạc( nhạc thiếu nhi, dân
ca)

-Hoạt động
học.
-Hoạt động
học.
-Hoạt động
chơi.

II. Chuẩn bị:
- Các góc chơi sắp xếp đúng chủ đề, gọn gàng ngăn nắp.
- Đồ dùng đồ chơi phục vụ cho các giờ học giờ chơi đầy đủ.
- Tranh, ảnh về chủ đề nhánh: Trường mầm non của bé, lớp học của bé, đồ
dung đồ chơi của bé.
-Tranh ảnh về các hoạt động của trẻ trong một ngày.
- Tranh thơ, tranh chuyện có liên quan tới chủ đề, tranh chữ to một số bài thơ.
-Tranh vẽ sẵn, bút màu, đất nặn, bảng, rổ đĩa, khăn lau tay,giấy A4.
-Dụng cụ âm nhạc: sắc xô, vách tre, trống…
- 1 số bài thơ, câu chuyện, bài hát về chủ đề.
III. Mở Chủ đề:
-Cô giới thiệu về chủ đề: “Trường Mầm Non”.
-Trang trí phòng nhóm lớp theo đúng chủ đề.
- Cho trẻ tham gia vào các góc chơi đóng vai, xây dựng, tạo hình, âm nhạc
- Chuẩn bị học liệu
- Chuyện, sách, bút màu, đất nặn, giấy vẽ.
- Các hình ảnh,các hoạt động trong trường Mn
- Một số bài hát, bài thơ, câu chuyện, câu đố, trò chơi có liên quan đến chủ đề
- Đồ dùng đồ chơi lắp ghép về vườn trường, bờ rào cho trường.
- Dụng cụ vệ sinh, dụng cụ chăm sóc cây.

GV:Phạm Thị Dung



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×