Tải bản đầy đủ

Bao cao thuc hien cong tac phong chay chua chay nam 20162017

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN THANH OAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON MỸ HƯNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 95/QĐ-PCCC

Mỹ Hưng, ngày 26 tháng 08 năm 2016

BÁO CÁO
Về việc thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy
Căn cứ vào Kế hoạch số: 129/KH-PC&CC15-PGD&ĐT ngày 17/10/2016 về việc
kiểm tra ATPCCC, các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn huyện Thanh Oai.
Trường mầm non Mỹ Hưng xin báo cáo về việc thực hiện công tác PCCC như sau:

I.

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC PCCC:

Nhà trường có tổng diện tích: 5763 m2, với diện tích xây dựng: 760 m2, gồm
các nhà cụ thể như sau (01 khu nhà tầng, 04 nhà để xe), nhà có tổng số nhà cao tầng
nhất 02 tầng.
Khu học tập và sinh hoạt chung của học sinh gồm khu 4 (Trong đó có 1 khu 2
tầng, 3 khu 1 tầng): với diện tích xây dựng 760 m2, tổng diện tích 700 m2
-

Tầng 1 gồm: 10 phòng học
Tầng 2 gồm: 02 phòng học
Thư viện: 0
01 phòng y tế, 4 khu nhà để xe
Tổng số CB, GV, NV: 51 đồng chí
Tổng số học sinh: 475 cháu
Tính chất hoạt động: Trẻ ăn bán trú ở trường cả ngày.
Bếp ăn: 01
Hệ thống điện: Hoạt động tốt, đảm bảo an toàn và tính năng chiếu sáng.

- Bể nước: Nhà trường có 05 bể nước phục vụ hoạt động dạy và học cũng như
sinh hoạt của nhà trường.

II.

- Giao thông: Đi lại thuận tiện
- Về tình hình cháy nổ: Thực hiện kế hoạch PCCC đã xây dựng, nên trong
những năm qua nhà trường không xảy ra sự cố cháy nổ gì.
THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCCC CỦA NHÀ TRƯỜNG.
1. Nhà trường lập hồ sơ theo dõi quản lý công tác PCCC.


Giấy chứng nhận thẩm quyền duyệt thiết kế PCCC: Chưa có
Biên bản kiểm tra nghiệm thu về PCCC: Chưa có
Quyết định ban hành nội quy về PCCC: Nhà trường đã xây dựng, ban
hành nội quy PCCC, xây dựng phương án PCCC.
- Nội quy về PCCC: Được phổ biến và tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể
cán bộ, giáo viên và nhân viên.
- Nội quy sử dụng điện: Được phổ biến và tuyên truyền tới toàn thể cán


bộ, giáo viên, nhân viên.
- Quyết định thành lập đội PCCC cơ sở: Nhà trường đã ra Quyết định
thành lập đội PCCC hoạt động trong năm học . Trong đội PCCC đã có 4
người được đơn vị công an cấp chứng chỉ về công tác PCCC.
- Bảng thống kê phương tiện PCCC: có
- Sổ theo dõi dụng cụ phương tiện PCCC : Chưa có sổ riêng
- Phương án chữa cháy: tại chỗ
- Phiếu phân loại cơ sở: chưa có
- Cam kết đảm bảo an toàn PCCC: Nhà trường cho các em học sinh và
giáo viên ký cam kết thực hiện tốt nội quy về PCCC.
- Biên bản kiểm tra: có biên bản tự kiểm tra.
Trang bị phương tiện chữa cháy:
- Hệ thống báo cháy tự động: không có
- Hệ thống chữa cháy vách tường: Không có
- Các bình chữa cháy xách tay, xe đẩy: Có 12 bình chữa cháy đảm bảo
chất lượng yêu cầu.
- Các phương tiện chữa cháy khác: thang, nước....
Công tác tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC, thực tập phương
án chữa cháy.
- Thông qua các phiên họp hội đồng giáo dục và tuyên truyền kiến thức,
pháp luật về PCCC.
- Qua tổng hợp nhận xét và phổ biến công tác hàng tuần vào buổi họp Hội
đồng GV, lãnh đạo trực, giáo viên trực tuần, nhắc nhở nêu cao tinh thần
cảnh giác đối với công tác PCCC và giữ gìn an ninh trật tự trong và
ngoài nhà trường có nhiều hình thức cảnh báo giáo dục để CB,GV,NV
nhận thức đầy đủ về an toàn trong PCCC.
- Giao nhiệm vụ cụ thể cho Đoàn thanh niên, Công đoàn có những hình
thức tuyên truyền giáo dục CB,GV,NV luôn luôn thực hiện tốt công tác
PCCC trong nhà trường và trên địa bàn dân cư.
- Công tác thực tập phương án chữa cháy: Nhà trường thường xuyên tuyên
truyền nhắc nhở nâng cao tinh thần tự giác, tự quản trách nhiệm PCCC
của CB,GV,NV và học sinh. Hằng năm có gửi báo cáo (các biểu mẫu) về
công tác PCCC về phòng PCCC số 15.
-

2.

3.


Đoàn thanh niên, công đoàn, các giáo viên , nhân viên thường xuyên
quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ, để đưa nội dung phòng
chống cháy nổ lồng ghép vào các hoạt động GD hàng ngày của trẻ, giáo
dục cho học sinh, toàn thể CB,GV,NV thực hiện tốt nhiệm vụ PCCC.
- Thông qua các hoạt động giờ học, các tiết học thực hành, giáo viên lồng
ghép ý thức về phòng chống cháy nổ, đồng thời trang bị những kiến thức
cơ bản về công tác PCCC tại chỗ và ý thức sẵn sàng ứng cứu khi có tình
huống xảy ra.
- Phối hợp các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương xã Mỹ Hưng
tuyên truyền giáo dục, tổ chức học và tập huấn cho CB GV, NV học sinh
thực hiện tốt công tác PCCC.
4. Công tác tự kiểm tra an toàn:
- Chuẩn bị các điều kiện về CSVC để phục vụ công tác kiểm tra PCCC
của Phòng CSPCCC số 15 Thanh Oai tại trường vào ngày 26/10/2016
- Nhà trường tự kiểm tra CSVC phục vụ cho viêc PCCC gồm:
+ Kiểm tra hệ thống điện về độ an toàn, kiểm tra nhắc nhở đóng ngắt
điện trước giờ nghỉ hoặc sau khi mất điện.
+ Kiểm tra việc sử dụng nguồn lửa khi bảo vệ đun nước bằng gas trong
trường hợp mất điện.
+ Kiểm tra việc ngăn cháy, chống cháy lan: Các vật liệu dễ cháy, nguồn
cấp nước dễ cháy, các trang bị phương tiện chữa cháy như xô, bình chữa
cháy, thang cứu ộ, cát, búa, chăn chiên ...
+ Kiểm tra hồ sơ sổ sách theo dõi quy trình PCCC, biên bản tự kiểm tra.
+ Kiện toàn đội phòng cháy và chữa cháy: rà soát củng cố và thực tập
phương án chữa cháy.
+ Kết quả kiểm tra: Các nội dung kiểm tra đều an toàn , đảm bảo phòng
chống cháy nổ.
TỒN TẠI THIẾU SÓT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TRONG THỜI
GIAN TỚI.
Cơ sở vật chất nhà trường còn khó khăn, nên trang thiết bị PCCC còn
chưa được đầy đủ. Trong thời gian tới nhà trường rất mong được các cơ quan
chức năng, cấp trên quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ trang bị cho nhà trường các
dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công tác PCCC để nhà trường làm tốt công tác
PCCC góp phần xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực góp phần
nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục của nhà trường cũng như hoàn thành
nhiệm vụ, kế hoạch năm học đã đề ra.
Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng chống cháy nổ của trường mầm
non Mỹ Hưng, lãnh đạo nhà trường nhà trường mong sự quan tâm chỉ đạo để
công tác PCCC đạt kết quả tốt, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng nhà
trường an toàn./.
-

III.


Nơi nhận:
- Phòng PCCC số 15 (để b/c)
- Lưu: VT./.

HIỆU TRƯỞNG

Nhữ Thị ThủyTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×