Tải bản đầy đủ

Cau hoi on thi MD TBD tau thuy

Máy điện – TBĐ tàu thủy

Câu hỏi ôn thi

MÁY BIẾN ÁP
1.

Máy biến áp 1 pha: trình bày định nghĩa, công dụng, các đại lượng định mức và ý nghĩa
các đại lượng định mức?

2.

Máy biến áp 1 pha: trình bày cấu tạo, các đại lượng định mức và ý nghĩa các đại lượng
định mức?

3.

Máy biến áp 1 pha: trình bày nguyên lý làm việc và độ biến thiên điện áp trên MBA thực
tế?

4.


Máy biến áp 1 pha: xây dựng mô hình toán?

5.

Máy biến áp 1 pha: thiết lập sơ đồ thay thế và sơ đồ thay thế đơn giản?

6.

Máy biến áp 1 pha: trình bày các chế độ hoạt động?

7.

Máy biến áp 1 pha: trình bày tổn hao, giản đồ năng lượng và hiệu suất MBA 1 pha?

8.

Máy biến áp đặc biệt: trình bày máy biến áp 3 pha, máy biến áp tự ngẫu, máy biến áp hàn?

9.

Máy biến áp đo lường (PT): chức năng, ký hiệu trên bản vẽ điện, các thông số cơ bản và ý
nghĩa? Trình bày các kiến thức về cấp chính xác của PT trong mạch đo lường và mạch bảo
vệ?

10. Máy biến dòng đo lường (CT): chức năng, ký hiệu trên bản vẽ điện? Trình bày các kiến
thức về cấp chính xác của CT trong mạch đo lường và mạch bảo vệ?
MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ
1.

Máy phát điện đồng bộ: trình bày cấu tạo, các thông số định mức định mức và ý nghĩa?

2.

Máy phát điện đồng bộ: trình bày nguyên lý hoạt động?

3.

Trình bày quá trình phản ứng phần ứng trong máy điện đồng bộ ứng với các tải khác nhau?


4.

Máy phát điện đồng bộ: xây dựng sơ đồ thay thế và dựng đồ thị vector của máy điện đồng
bộ?

5.

Máy phát điện đồng bộ: xây dựng các đặc tính làm việc của máy phát điện đồng bộ khi làm
việc với tải đối xứng?

6.

Máy phát đồng bộ không chổi than: trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động?

7.

Trình bày các hiểu biết về Tự động điều chỉnh điện áp (Automatic voltage regulation AVR) của máy phát đồng bộ không chổi than sử dụng dưới tàu thủy?

8.

Công tác song song của các máy phát điện Đồng bộ: nhu cầu thực tế, khái niệm và các điều
kiện hòa đồng bộ? Phân tích ảnh hưởng khi thực hiện hòa mà không thỏa mãn điều kiện
hòa đồng bộ?

9.

Có bao nhiêu phương pháp hòa đồng bộ? Trình bày hiểu biết sơ bộ về các phương pháp?
Giới thiệu phương pháp hòa đồng bộ bằng bộ hòa đồng bộ kiểu ánh sáng đèn nối theo kiểu
nối tối?

10. Có bao nhiêu phương pháp hòa đồng bộ? Trình bày hiểu biết sơ bộ về các phương pháp?
Giới thiệu phương pháp hòa đồng bộ bằng bộ hòa đồng bộ kiểu ánh sáng đèn nối theo kiểu
ánh sáng đèn “quay”?
11. Có bao nhiêu phương pháp hòa đồng bộ? Trình bày hiểu biết sơ bộ về các phương pháp?
Giới thiệu phương pháp hòa đồng bộ sử dụng bộ đồng bộ kiểu điện từ?
MÁY ĐIỆN ĐẶC BIỆT
1.

Xenxin (selsyn) là gì? Trình bày ưu điểm của nó trong hệ thống tự động? Ứng dụng trên
tàu thủy như thế nào? Cấu trúc cơ bản các loại xenxin?

Trang 1


Máy điện – TBĐ tàu thủy

Câu hỏi ôn thi

2.

Cấu tạo của xenxin và hoạt động của xenxin ở chế độ chỉ báo?

3.

Cấu tạo của xenxin và hoạt động của xenxin ở chế độ biến áp?

4.

Khuếch đại từ: khái niệm, cấu trúc và hoạt động?

KHÍ CỤ ĐIỆN
1.

Bộ khống chế: khái niệm, phân loại, thông số kỹ thuật và ý nghĩa các thông số này?

2.

Cấu tạo Bộ khống chế hình trống, hình cam?

3.

Cầu chì: Khái niệm, công dụng, các yêu cầu và cách lựa chọn cầu chì?

4.

Nguyên tắc hoạt động của cầu chì? Đặc tính và cách lựa chọn cầu chì?

5.

Phân loại cầu chì theo IEC? Trình bày các kiến thức về các loại cầu chì theo phân loại này?
Giới thiệu đặc tính A-s của các loại cầu chì?

6.

Thông số kỹ thuật và ý nghĩa các thông số của CB? Trình bày các dạng đặc tính A-s của
CB? Cách lựa chọn CB?

7.

ACB: khái niệm, chức năng, phân loại, ký hiệu và hoạt động của ACB?

8.

Tính toán, lựa chọn phần tử KCĐ trong lưới điện: các lưu ý khi tính toán, lựa chọn; các
điều kiện chung khi tính chọn: theo điều kiện làm việc lâu dài và theo dòng ngắn mạch?

9.

Thuyết minh, tính chọn thiết bị theo hệ thống cụ thể sử dụng trên tàu thủy, giàn khoan.
(Lưu ý chuẩn bị catalog của các thiết bị CB, contactor, rơ-le nhiệt, rơ-le, đèn báo, nút nhấn,
công tắc, CT; các thiết bị phụ khác chỉ tính thông số cơ bản để lựa chọn).

Cấu trúc đề thi:
1.

Câu 1: Máy biến áp hoặc Máy điện đặc biệt

2.

Câu 2: Máy điện đồng bộ.

3.

KCĐ.

Trang 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×