Tải bản đầy đủ

Bệnh cây chuyên khoa 1

I.BỆNH NẤM HẠI BẦU BÍ:
1.Triệu chứng:

Trên lá xuất hiện những chòm nhỏ rải rác mất màu xanh hóa vàng dần,bao phủ một lớp nấm
phấn trắng dầy đặc như bột phấ . Dần dần các chòm nhỏ này có thể phát triển lan kín khắp bề
mặt lá.
2.Dấu hiệu:
Bệnh do nấm OIDIUM AMBROSICAE – lớp Nấm Túi – là loài kí sinh chuyên tính,ngoại kí
sinh,ngoại kí sinh.
Sợi nấm bám dày đặc trên bề mặt lá tạo các vòi hút chọc sâu vào tế bào đrr hút các chất dinh
dưỡng
Cành bào tử phân sinh thẳng góc với sợi nấm,không phân nhánh,không màu. Bào tử phân sinh
hình trứng ( bầu dục) đơn bào,trong,mọc thành chuỗi.
3.Kết luận: Bệnh phấn trắng bầu bí
II. BỆNH NẤM HẠI NGÔ:


1.Triệu chứng:
Trên bắp từng chòm hạt ngô mất sắc bóng, màu nâu nhạt,trên đó bao phủ một lớp nấm xốp,mịn
màu hồng nhạt.Hạt không chắc mẩy,dễ vỡ và dễ long ra khỏi lõi khi va đập mạnh.
Bên ngoài bắp xuất hiện lớp nấm phía cuống bắp.

2.Dấu hiệu:
Nấm gây bệnh FUSARIUM MONILIFORME có tản nấm phát triển. Nấm tạo 2 loại bào tử phân
sinh:
+) Bào tử nhỏ( Microconidi) đơn bào,hình chùy,mọc thành chuỗi hoặc trong bọc giả trên cành
bào tử phân sinh ngắn.
+)Bào tử lớn( Macroconidi) hình cong lưỡi liềm,đa bào,có nhiều ngăn ngang (3-5 ngăn ngang) tế
bào đỉnh thon nhọn hơi cong,không màu.
3.Kết luận: Bệnh mốc hồng ngô.

III.BỆNH NẤM HẠI CẢI BẮP:


1.Triệu chứng:
Trên lá xuất hiện những vết đốm vòng đồng tâm màu nâu nhạt hoặc nấu sẫm,xung quanh vết
bệnh có màu vàng. Các vết đốm dần tạo thành lan rộng trên cả lá,phần giữa vết bệnh dần dần bị
khô chết. Bệnh thường hại lá già khiến lá dễ bị gãy hoặc thối.
2.Dấu hiệu:
Do nấm ALTERNARIA BRASSICAE gây nên.
Bào tử phân sinh hình quả lựu đạn,hình chùy,có cuống,màu đậm,đa bào có vách ngăn ngang và
vách ngăn dọc
3.Kết luận: Bệnh đốm vòng cải bắp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×