Tải bản đầy đủ

mt 3 chu de 8 pp đan mach

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN CHƯƠNG MỸ
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG YÊN

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ

MÔN : MĨ THUẬT LỚP 3

Gi¸o viªn thùc hiÖn: Bïi M¹nh H¶i
N¨m häc: 2016 - 2017


H1

H2

H4


H3

H6

H5

H7

H8
Hình 8.1


Nhóm 1 : Thảo luận hình ảnh 1, hình ảnh 2 và hình ảnh 3

H1

H2

H3


Nhóm 2: Thảo luận hình ảnh 4, hình ảnh 5 và hình ảnh 6

H4

H5

H6


Nhóm 3: Thảo luận hình ảnh 7 và hình ảnh 8

H7

H8


H2

H1


H4

H3

H5

H7
Em hãy tìm hiểu về :
- Tên gọi,
- Đặc điểm về hình dáng, màu sắc, hương vị,
- Lợi ích và cách sử dụng của các loại trái cây trong hình 8.1

H6

H8

100
109
108
107
106
105
104
103
102
101
112
111
110
120
119
118
117
116
115
114
113
09
90
99
08
07
06
05
04
03
02
01
12
11
10
22
21
20
19
18
17
16
15
14
30
29
28
27
26
25
24
42
41
40
39
52
51
50
49
48
47
46
45
44
62
61
60
59
58
57
56
55
54
72
71
70
69
68
67
66
65
64
82
81
80
79
78
77
76
75
74
89
88
87
86
85
84
98
97
96
95
94
93
92
91
13giờ
23
38
37
36
35
34
33
32
31
43
53
63
73
83
Hết


Nhóm 1

H1

H2

H3


Nhóm 2

H4

H5

H6


Nhóm 3

H7

H8
Hình 8.2
Cách vẽ

1

2

Bước 1: Vẽ hình dáng bên ngoài của trái cây.
Bước 2: Vẽ thêm chi tiết.
Bước 3: Vẽ màu theo ý thích.

3


1

2

4

3

5x

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×