Tải bản đầy đủ

BO THAP CHU QUA CONG

VĐCB: BÒ THẤP CHUI QUA CỔNG
I. MỤC TIÊU:
- Trẻ biết bò băng bàn tay, cẳng chân chui qua cổng không chạm người vào
cổng
- Trẻ phối hợp được tay chân bò bằng tay nọ chân kia khi bò chui qua cổng.
- Trẻ hứng thú tham gia luyện tập. Giáo dục trẻ siêng năng luyện tập.
II. CHUẨN BỊ:
- 3 chiếc cổng, sân sạch sẽ thoáng mát.
- Bài hát “Cháu thương chú bộ đội”
III. MẠNG HOẠT ĐỘNG:
HOẠT ĐỘNG NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC
Hoạt động học 1. Ổn định
- Cô cùng trẻ hát bài: “ Chú bộ đội”
Cô trò chuyện, hỏi trẻ:
- Bài hát nói về ai?
- Để cơ thể khoẻ mạnh các chú làm gi?
* Khởi động:
Cho trẻ làm chú bộ đội đi vào vòng tròn sau đo đi bằng
mũi bàn chân, tay giơ lên cao, đi bằng gót chân, tay giang
ngang, chạy chậm, đi thường , quay ngang tập bài tập
phát triển chung.

* Trọng động
- Bài tập phát triển chung
+ Động tác tay: hai tay đưa sang ngang, lên cao
+ Đứng quay người sang 2 bên
+ Động tác chân: Đứng khuỵu gối
+ Động tác bật: Bật tại chỗ
- Vận động cơ bản:
+ Cô giới thiệu tên bài: “Bò chui qua cổng” các chú bộ
đội phải bò chui qua hầm thật khéo léo nếu chệch sẽ bị
địch phát hiện.
+ Cô làm mẫu:
Lần 1: Không phân tích, cho trẻ nhận xét
Lần 2: Mời trẻ làm cô giải thích
Chống 2 tay, 2 chân , cẳng chân sát sàn sau vạch kẻ, mắt
nhìn thẳng về phía trước. Khi có hiệu lệnh “bò” là 2 tiếng
xắc xô, cô bắt đầu bò, khi bò cẳng chân luôn sát sàn, bò
phối hợp chân tay nhịp nhàng, khi bò đến cổng, cô chui
qua khéo léo không để chạm vào cổng. Sau đó, cô đi về
cuối hàng.


Lần 3: nhấn mạnh
+ Cho 1 trẻ tập, cô và các bạn nhận xét. cô nhắc lại yêu
cầu bài tập.
+ Cho trẻ tập
Lần 1: Lần lượt 2 trẻ ở 2 tổ lên tập
Cô bao quát, sửa sai cho trẻ
Lần 2: Cho trẻ ở 2 tổ thi đua
+ Cô hỏi lại trẻ tên vận động
+ Cho 1 trẻ lên tập mẫu lại lần nữa.
- Trò chơi vận động: Mèo đuổi chuột
Cách chơi: Cho trẻ xếp thành vòng tròn chú mèo sẽ
duuoir theo chú chuột qua các ô cửa một bạn nào chạy
không đúng ô cửa sẽ bị loại khỏi cuộc chơi.
* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng quanh sân tập
Nhận xét

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×