Tải bản đầy đủ

5 kiểu người khó ưa tại nơi làm việc khiến bạn khó xử

Họ không phải là giám đốc, cũng chẳng phải là trưởng nhóm nhưng vì một lý
do nào đó như họ không thể hoàn thành công việc, họ không muốn hoàn
thành công việc, lười biếng và họ đề nghị bạn làm một số việc. Nếu bạn có
thời gian

Out of time
Tại nơi làm việc, bên cạnh những đồng nghiệp tốt còn có những đồng nghiệp rất khó
ưa. Họ được xếp vào 5 loại dưới đây.
1. Kẻ hay ba hoa
Lúc mới gặp, kẻ hay ba hoa có vẻ là một người rất thân thiện, dễ gần. Anh ta/cô ta
rất thích chia sẻ những suy nghĩ của mình với bạn. Anh ta/cô ta chẳng có ý làm hại
ai cả tuy nhiên những câu chuyện không có điểm kết thúc của họ đôi khi sẽ khiến
bạn xao nhãng công việc. Hãy nói với họ là bạn bận như thế nào, bạn có những
công việc gì cần giải quyết ngay.
2. Kẻ chuyên ngồi lê đôi mách


Kiểu người này dường như biết tất cả mọi điều về người khác và luôn muốn đi kể lại
với hết người này, người kia. Bạn có nên lắng nghe những câu chuyện này? Câu trả
lời là có. Vì trên thực tế đây là một kênh thông tin khá phong phú. Tuy nhiên bạn
phải phân biệt giữa những thông tin thật và những câu chuyện đặt điều. Và một điều

bạn cần nhớ là: lắng nghe một cách im lặng, đừng để mình cũng trở thành một kẻ
chuyên ngồi lê đôi mách.
3. Kẻ chuyên phàn nàn
Những người này dường như chẳng bao giờ hài lòng với điều gì cả. Nếu không
phàn nàn về gia đình, nhà cửa thì anh ta/cô ta lại phàn nàn về công việc. Có thể đôi
khi những lời phàn nàn của họ là đúng những nghe nhiều những chuyện như thế sẽ
khiến cho bạn lúc nào cũng căng thẳng, tinh thần mệt mỏi, chán chường và ảnh
hưởng đến công việc.
4. Kẻ hay đùn đẩy công việc
Họ không phải là giám đốc, cũng chẳng phải là trưởng nhóm nhưng vì một lý do nào
đó như họ không thể hoàn thành công việc, họ không muốn hoàn thành công việc,
lười biếng và họ đề nghị bạn làm một số việc. Nếu bạn có thời gian và sẵn lòng thì
bạn có thể giúp đỡ nếu không hãy thẳng thắn nói với họ là bạn cũng có những việc
riêng của mình rồi.
5. Kẻ “chiếm công”
Bạn và anh ta/cô ta cùng hoàn thành một công việc nhưng anh ta/cô ta nhận những
lời khen như thể một mình mình đã thực hiện việc đó vậy và quên mất sự có mặt
của bạn. Hãy yêu cầu họ cho những người khác biết là bạn cũng đóng góp công
sức trong thành công đó đó, đừng để lao động của bạn bị chiếm đoạt một cách vô
lý.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×