Tải bản đầy đủ

POWER POIN GIẢI THÍCH câu tục NGỮ CON VUA THÌ lại làm VUA đối với sự HÌNH THSFNH VSF PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH của CON NGƯỜI

CHÀO MỪNG THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM 8

 THÀNH VIÊN NHÓM:
1.

DƯƠNG MINH KHANG

2.

PHAN THANH ĐÔNG

3.

NGUYỄN HOÀNG HIỆP

4.

NGUYỄN THẾ CHÂU


CHỦ ĐỀ THUYẾT TRÌNH:

I.GIẢI THÍCH CÂU NÓI ‘CON VUA THÌ LẠI LÀM VUA’
II. YẾU TỐ DUY TRUYỀN ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHÂN CÁCH CỦA CON
NGƯỜI


I.Giải thích câu nói: ‘con vua thì lại làm vua’
I.Giải thích câu nói:
1. Theo nguồn gốc ra đời.
2. Theo gốc độ tâm lý học.
II.Mặt tích cực và tiêu cực của câu nói : ‘con vua thì lại
làm vua’


GIẢI THÍCH CÂU NÓI:

⇒ HUÂN CÔNG
 NGUỒN GỐC RA ĐỜI :
Dưới
chế độ
phong kiến :
⇒ THI
CỬ
nhà vua tuyển nhân tài làm việc nước bằng các cách:

⇒ TIẾN CỬ
⇒ CHA TRUYỀN CON NỐI


 THEO GỐC ĐỘ TÂM LÝ HỌC :

Người trong một gia đình, dòng
họ thì có xu hướng bao che, bênh
vực, giúp đỡ nhau trong mọi lĩnh
vực kể cả việc công hay tư, mà
thường bỏ qua đến những nhân tố
tích cực khác, có thể gây ảnh hưởng
xấu đến lợi ích của tập thể, tổ chức,
và đất nướcII.MẶT TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỦA CÂU TỤC NGỮ :
‘CON VUA THÌ LẠI LÀM VUA’

 MẶT TÍCH CỰC:
-Thể hiện truyền thống tốt đẹp của gia đình và xã hội.


- bảo tồn và phát huy giá trị kinh nghiệm,sáng tạo được lưu truyền từ
đời này sang đời khác.


-thể hiện tinh thần yêu nước,khí chất quật cường của dân tộc.


 MẶT TIÊU CỰC:

• Thể hiện sự bất công ,bất bình đẳng trong xã hội


• không khai thác được nguồn nhân tài.


• Làm tổn hại đến chất lượng nghành quản trị công


YẾU TỐ DI TRUYỀN ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ
HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH
I.Khái niệm về nhân cách
II.Khái niệm di truyền
III.Yếu tố di truyền ảnh hưởng đến sự hình
thành nhân cách


I.KHÁI NIỆM VỀ NHÂN CÁCH
• Khái niệm:
Nhân cách là toàn bộ những thuộc tính đặc biệt

mà một cá thể có được trong hệ thống các quan
hệ xã hội, trên cơ sở hoạt động và giao lưu nhằm
chiếm lĩnh các giá trị văn hóa vật chất và tinh
thần. Những thuộc tính đó bao hàm các thuộc
tính về trí tuệ, đạo đức, thẩm mỹ, vật chất.


II.KHÁI NIỆM DI TRUYỀN
• Khái niệm:
Di truyền là hiện tượng chuyển
những tính trạng của cha, mẹ cho
con cái thông qua gen của cha, mẹ.
Trong sinh học từ một sinh vật cha,
mẹ đến con cái và nó đồng nghĩa với
di truyền gen, gen thừa nhận thông
tin sinh học


III.YẾU TỐ DI TRUYỀN ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ
HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH
- Các yếu tố bẩm sinh di truyền đóng vai
trò tiền đề tự nhiên, là cơ sở vật chất
cho sự hình thành và phát triển nhân
cách. Các yếu tố bẩm sinh di truyền như
đặc điểm hoạt động của hệ thần kinh,
cấu tạo của não, cấu tạo và hoạt động
của các giác quan…Những yếu tố này
sinh ra đã có do bố mẹ truyền lại hoặc
tự nảy sinh do biến dị (bẩm sinh).


CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý
LẮNG NGHE !Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×