Tải bản đầy đủ

Giáo án mỹ thuật lớp 5 VNEN

Kế hoạch dạy học lớp 5
TUẦN 1

Lớp 5a1

Ngày soạn : 20 / 8 / 2016
Ngày dạy: Chiều thứ hai: 22 / 8 / 2016

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: Mĩ thuật
Tiết 1 Bài 1: Chân dung tự họa ( 2 tiết) (Tiết

1)

I/ MỤC TIÊU:
- Nhận ra đặc điểm riêng, sự cân đối của các bộ phận trên khuôn mặt.
- Thể hiện được tranh chân dung tự họa bằng nhiều hình thức và chất liệu khác nhau.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.
- Vận dụng quy trình Mĩ thuật: Vẽ biểu cảm.
II/ CHUẨN BỊ:
- Gv: Tài liệu tham khảo, mẫu vẽ, bài vẽ chân dung tự họa theo quy trình vẽ biểu cảm.


- Học sinh: Giấy vẽ (A4), bút chì , giấy màu, màu vẽ (sáp màu) hoặc màu các loại, keo dán, bìa,
gương, ảnh chụp chân dung, vải, sợi len, hoa, lá,…

III - CÁC HOẠT ĐỘNG CẦN LƯU Ý:
CÁC HOẠT ĐỘNG
- Khởi động : Hội đồng tự quản làm việc
Lớp khởi động hát bài : cả nhà thương nhau.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
- Giáo viên giới thiệu bài – HS viết tên bài vào vở
- Học sinh đọc mục tiêu
1. Tìm hiểu: trang 5 (Theo thiết kế SGK)

2. Cách thực hiện: (trang 6) (Theo thiết kế SGK)
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

3. Thực hành: (trang 8) (Theo thiết kế SGK)
Hoạt động cá nhân.
Hệ thống lại bài.

Tổng kết, đánh giá:
- Gv đánh giá, nhận xét, khen ngợi HS vẽ tranh đẹp

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
 Về xem lại các sản phẩm. Về thực hiện vẽ tranh thêm ở nhà.
Dặn dò : Chuẩn bị dụng cụ tiết học sau Tiết 2. Vận dụng- Sáng tạo:
(trang 9)

ĐIỀU CHỈNH
................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
Kế hoạch dạy học lớp 5
Tự họa chân dung của mình hoặc tạo hình chân dung người thân bằng
các chất liệu khác nhau như đất nặn, giấy màu, sợi len, vải, hoa, lá,…
Có thể vẽ chân dung một người hoặc nhiều người.

IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:
Gv nhận xét về tinh thần học tập, sự chuẩn bị bài của học sinh.

………………………………………………………


Kế hoạch dạy học lớp 5
Tuần 2 - Lớp 5a1

Ngày soạn : 27 / 8 / 2016
Ngày dạy: Chiều thứ hai: 29 / 8 / 2016

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: Mĩ thuật
Tiết 2 Bài 1: Chân dung tự họa (Tiết

2)

I/ MỤC TIÊU:
- Nhận ra đặc điểm riêng, sự cân đối của các bộ phận trên khuôn mặt.
- Thể hiện được tranh chân dung tự họa bằng nhiều hình thức và chất liệu khác nhau.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.
- Vận dụng quy trình Mĩ thuật: Vẽ biểu cảm.
II/ CHUẨN BỊ:
- Gv: Tài liệu tham khảo, mẫu vẽ, bài vẽ chân dung tự họa theo quy trình vẽ biểu cảm. Bài sản phẩm
của tiết 1.
- Học sinh: Giấy vẽ (A4), bút chì , giấy màu, màu vẽ (sáp màu) hoặc màu các loại, keo dán, bìa,
gương, ảnh chụp chân dung, vải, sợi len, hoa, lá,… Bài sản phẩm của tiết 1.

III - CÁC HOẠT ĐỘNG CẦN LƯU Ý:
CÁC HOẠT ĐỘNG
- Khởi động : Hội đồng tự quản làm việc
Lớp khởi động hát bài: Cả nhà thương nhau.

A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
- Giáo viên giới thiệu bài – HS viết tên bài vào vở
- Học sinh đọc mục tiêu
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

Tiếp tục thực hành, trang 8 (Theo thiết kế SGK)

4. Trưng bày và giới thiệu sản phẩm: (trang 8) (Theo thiết kế SGK)

Đánh giá: (trang 9) (Theo thiết kế SGK)
- Cho HS tự đánh giá.
+ Tự đánh giá:
Đánh giá của GV.
HS trưng bày bài vẽ: Dán trên tường, bảng lớp, …
- HS quan sát bài vẽ, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm vẽ tranh không nhìn
giấy hoặc vẽ cách điệu.
- GV nêu câu hỏi gợi ý:
+ Em thích bài vẽ nào nhất? Tại sao?
Tổng kết, đánh giá:
- Gv đánh giá, nhận xét, khen ngợi HS, nhóm vẽ tranh đẹp

ĐIỀU CHỈNH
................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................


Kế hoạch dạy học lớp 5
- GVnhận xét và ghi nhận kết quả học tập của học sinh
+ Em ghi nhận xét và đánh giá của thầy/cô giáo

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Vận dụng- Sáng tạo: (trang 9)
Tự họa chân dung của mình hoặc tạo hình chân dung người thân bằng các chất
liệu khác nhau như đất nặn, giấy màu, sợi len, vải, hoa, lá,…
Có thể vẽ chân dung một người hoặc nhiều người.
Hệ thống lại bài.
 Dặn dò : Về xem lại các sản phẩm. Về thực hiện vẽ tranh thêm ở nhà.
Chuẩn bị dụng cụ tiết học sau: Giấy màu, màu vẽ (sáp màu) hoặc màu các
loại, kéo, keo dán, bìa,… - Một số vật liệu: chai, lọ, vỏ hộp,… để học bài
2: Sự liên kết thú vị giữa các hình khối. (3 tiết tiết 1).
IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:
Gv nhận xét về tinh thần học tập, sự chuẩn bị bài của học sinh.

………………………………………………………


Kế hoạch dạy học lớp 5
TUẦN 3

Lớp 5a1

Ngày soạn : 3 / 9 / 2016
Ngày dạy: Chiều thứ hai: 5 / 9 / 2016

Mĩ thuật
Bài 2: Sự liên kết thú vị của các hình khối. (Tiết 1)
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:

Tiết 3

I/ MỤC TIÊU:
- Nhận ra và phân biệt được các hình khối cơ bản.
- Chỉ ra sự liên kết của các hình khối trong đồ vật, sự vật, các công trình kiến trúc,…
- Tạo được hình khối ba chiều từ vật liệu dễ tìm và liên kết chúng thành các đồ vật, con vật, ngôi nhà,
phương tiện giao thông,… theo ý thích.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.
- Vận dụng quy trình Mĩ thuật: Vẽ cùng nhau, sáng tác các câu chuyện, tạo hình 3D,
II/ CHUẨN BỊ:
- Gv: Tài liệu tham khảo, mẫu vẽ, bài vẽ Sự liên kết thú vị của các hình khối.

- Học sinh: Giấy vẽ (A4), bút chì , giấy màu, màu vẽ (sáp màu) hoặc màu các loại, kéo, keo dán, bìa,
Một số vật liệu: chai, lọ, vỏ hộp,…

- III - CÁC HOẠT ĐỘNG CẦN LƯU Ý:
CÁC HOẠT ĐỘNG
- Khởi động : Hội đồng tự quản làm việc
Lớp khởi động hát bài : cả nhà thương nhau.
D. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
- Giáo viên giới thiệu bài – HS viết tên bài vào vở
- Học sinh đọc mục tiêu
1. Tìm hiểu: trang 10 (Theo thiết kế SGK)

2. Cách thực hiện: (trang 11,12 ) (Theo thiết kế SGK)
E. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

3. Thực hành: (trang 13) (Theo thiết kế SGK)
Hoạt động cá nhân.
Hệ thống lại bài.

Tổng kết, đánh giá:
- Gv đánh giá, nhận xét, khen ngợi HS vẽ tranh đẹp

ĐIỀU CHỈNH
................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................


Kế hoạch dạy học lớp 5
F. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
 Về xem lại các sản phẩm. Về thực hiện vẽ tranh thêm ở nhà.
Dặn dò : Chuẩn bị dụng cụ tiết học sau Tiết 2. Hoạt động nhóm:
(trang 13) (Theo thiết kế SGK).
IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:
Gv nhận xét về tinh thần học tập, sự chuẩn bị bài của học sinh.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
.


Kế hoạch dạy học lớp 5
TUẦN 4

Lớp 5a1

Ngày soạn : 10 / 9 / 2016
Ngày dạy: Chiều thứ hai: 12 / 9 / 2016

Mĩ thuật
Bài 2: Sự liên kết thú vị của các hình khối. (Tiết 2)
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:

Tiết 4

I/ MỤC TIÊU:
- Nhận ra và phân biệt được các hình khối cơ bản.
- Chỉ ra sự liên kết của các hình khối trong đồ vật, sự vật, các công trình kiến trúc,…
- Tạo được hình khối ba chiều từ vật liệu dễ tìm và liên kết chúng thành các đồ vật, con vật, ngôi nhà,
phương tiện giao thông,… theo ý thích.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.
- Vận dụng quy trình Mĩ thuật: Vẽ cùng nhau, sáng tác các câu chuyện, tạo hình 3D,
II/ CHUẨN BỊ:
- Gv: Tài liệu tham khảo, mẫu vẽ, bài vẽ Sự liên kết thú vị của các hình khối. Bài sản phẩm của tiết 1.

- Học sinh: Giấy vẽ (A4), bút chì, giấy màu, màu vẽ (sáp màu) hoặc màu các loại, kéo, keo dán, bìa,
Một số vật liệu: chai, lọ, vỏ hộp,… Bài sản phẩm của tiết 1.

- III - CÁC HOẠT ĐỘNG CẦN LƯU Ý:
CÁC HOẠT ĐỘNG
- Khởi động : Hội đồng tự quản làm việc
Lớp khởi động hát bài: cả nhà thương nhau.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
- Giáo viên giới thiệu bài – HS viết tên bài vào vở
- Học sinh đọc mục tiêu
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
3. Thực hành: (trang 13) (Theo thiết kế SGK)
- Tiếp tục thực hành, trang 8 (Theo thiết kế SGK)
- Hoạt động nhóm.

ĐIỀU CHỈNH
................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

Tổng kết, đánh giá:
- Gv đánh giá, nhận xét, khen ngợi HS vẽ tranh đẹp

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
 Về xem lại các sản phẩm. Về thực hiện sưu tầm các hình khối
thêm ở nhà.
Dặn dò : Chuẩn bị dụng cụ tiết học sau Tiết 3. Trưng bày và giới thiệu
sản phẩm, Đánh giá: (trang 13,14) (Theo thiết kế SGK)
IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:
Gv nhận xét về tinh thần học tập, sự chuẩn bị bài của học sinh.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….


Kế hoạch dạy học lớp 5
TUẦN 5

Ngày soạn : 17 / 9 / 2016
Ngày dạy: Chiều thứ hai: 19 / 9 / 2016

Mĩ thuật
Sự liên kết thú vị của các hình khối. (Tiết 3)

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:
Tiết 5 Bài 2:

I/ MỤC TIÊU:
- Nhận ra và phân biệt được các hình khối cơ bản.
- Chỉ ra sự liên kết của các hình khối trong đồ vật, sự vật, các công trình kiến trúc,…
- Tạo được hình khối ba chiều từ vật liệu dễ tìm và liên kết chúng thành các đồ vật, con vật, ngôi nhà,
phương tiện giao thông,… theo ý thích.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.
- Vận dụng quy trình Mĩ thuật: Vẽ cùng nhau, sáng tác các câu chuyện, tạo hình 3D,
II/ CHUẨN BỊ:
- Gv: Tài liệu tham khảo, mẫu vẽ, bài vẽ Sự liên kết thú vị của các hình khối. Bài sản phẩm của tiết 2.

- Học sinh: Giấy vẽ (A4), bút chì, giấy màu, màu vẽ (sáp màu) hoặc màu các loại, kéo, keo dán, bìa,
Một số vật liệu: chai, lọ, vỏ hộp,… Bài sản phẩm của tiết 2.

- III - CÁC HOẠT ĐỘNG CẦN LƯU Ý:
CÁC HOẠT ĐỘNG
- Khởi động : Hội đồng tự quản làm việc
Lớp khởi động hát bài: Cả nhà thương nhau.
A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
- Giáo viên giới thiệu bài – HS viết tên bài vào vở
- Học sinh đọc mục tiêu
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
3. Thực hành: (trang 13) (Theo thiết kế SGK)
- Tiếp tục thực hành, trang 13 (Theo thiết kế SGK)
- Hoạt động nhóm.

4. Trưng bày và giới thiệu sản phẩm:
- Trưng bày sản phẩm theo sự hướng dẫn của thầy cô giáo.
- Giới thiệu sản phẩm, chia sẻ về sản phẩm của nhóm mình.
- HS nhận xét các nhóm. Màu sắc, cách thể hiện.
- GV nhận xét chung.

5. Đánh giá.
- Cho HS tự đánh giá.
+ Tự đánh giá:
Đánh giá của GV.

ĐIỀU CHỈNH
................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................


Kế hoạch dạy học lớp 5
-

Gv đánh giá, nhận xét, khen ngợi HS tạo được hình khối ba chiều từ
vật liệu dễ tìm và liên kết chúng thành các đồ vật, con vật, ngôi nhà,
phương tiện giao thông,… theo ý thích đẹp.
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm
mình, nhóm bạn hay.
+ Em ghi nhận xét và đánh giá của thầy/cô giáo

C.HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
 Về xem lại các sản phẩm.
 Lắp ghép các hình khối từ vật tìm được hoặc nặn hình khối ba
chiều tạo sản phẩm theo ý thích.
Dặn dò : Chuẩn bị dụng cụ tiết học sau : Giấy vẽ (A3), bìa cứng, bút chì,
màu vẽ (sáp màu), keo dán, đất nặn… Học bài: Âm nhạc và sắc màu ( 3
tiết)
IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:
Gv nhận xét về tinh thần học tập, sự chuẩn bị bài của học sinh.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
.


Kế hoạch dạy học lớp 5

TUẦN 6

Lớp 5a1

Ngày soạn : 24 / 9 / 2016
Ngày dạy: Chiều thứ hai: 26 / 9 / 2016

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: Mĩ thuật
Tiết 6 Bài 3: ÂM NHẠC VÀ SẮC MÀU ( 3 tiết) (Tiết

1)

I/ MỤC TIÊU:
- HS nghe và vận động được theo giai điệu của âm nhạc; chuyển được âm thanh và giai điệu thành
những đường nét, màu sắc biểu cảm trên giấy.
- HS biết, hiểu về đường nét và màu sắc trong bức tranh vẽ theo nhạc. Từ các đường nét, màu sắc có
thể cảm nhận và tưởng tượng được hình ảnh.
- Phát triển trí tưởng tượng về hình ảnh và kết hợp với chữ viết để tạo thành sản phẩm mĩ thuật mới.
Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, nhóm mình.
- Vận dụng quy trình Mĩ thuật: Vẽ theo nhạc.
II/ CHUẨN BỊ:
Gv: - Màu các loại, một số tranh, ảnh, bài vẽ trang trí có các độ đậm, độ nhạt.
- Bài tham khảo, bài hát về giai điệu nhanh, chậm, sôi động..

- Học sinh: Giấy vẽ (A3), bút chì, giấy màu, màu vẽ (sáp màu) hoặc màu các loại, thức kẻ, kéo, keo
dán, băng dính,…

- III - CÁC HOẠT ĐỘNG CẦN LƯU Ý:
CÁC HOẠT ĐỘNG
- Khởi động : Hội đồng tự quản làm việc
Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.
A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
- Giáo viên giới thiệu bài – HS viết tên bài vào vở
- Học sinh đọc mục tiêu
1.Tìm hiểu: trang 15, 16 (Theo thiết kế SGK)
1.1. Vẽ theo nhạc:
- Hướng dẫn HS về sự liên kết giữa âm nhạc và màu sắc. Cho HS
quan sát tranh h3.1.
- Nắm bắt cách thực hiện
- GV mở bài hát “ Cộc cách tùng cheng”.
- Lắng nghe và cảm nhận giai điệu cùng vẽ theo nhóm nét màu từ
sáng đến đậm trên giấy A3 theo tiết tấu, giai điệu của bài hát.
1.2. Thưởng thức, cảm nhận và tưởng tượng các hình ảnh trên
bức tranh vẽ theo nhạc
Trang 16 (Theo thiết kế SGK)
1.3. Tìm hiểu các sản phẩm trang trí từ bức tranh vẽ theo nhạc

ĐIỀU CHỈNH
................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................


Kế hoạch dạy học lớp 5
Trang 16 (Theo thiết kế SGK)

2. Cách thực hiện: (trang 17 ) (Theo thiết kế SGK)
Hệ thống lại bài.

Tổng kết, đánh giá:
- Gv đánh giá, nhận xét, khen ngợi HS cắt khung ảnh, kể về nội
dung, màu sắc và độ đậm nhạt trong bức tranh đã chọn. Kể câu
chuyện tưởng tượng được trong bức tranh đã chọn. Tưởng tượng ý
tưởng mình sáng tạo hay.

G. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
 Về xem lại các sản phẩm. Về thực hiện ý tưởng sáng tạo thêm
ở nhà.
Dặn dò : Chuẩn bị dụng cụ tiết học sau Tiết 2. Hoạt động cá nhân:
Thực hành (trang 18) (Theo thiết kế SGK).
IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:
Gv nhận xét về tinh thần học tập, sự chuẩn bị bài của học sinh.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
.


Kế hoạch dạy học lớp 5

TUẦN 7

Lớp 5a1

Ngày soạn : 1 / 10 / 2016
Ngày dạy: Chiều thứ hai: 3 / 10 / 2016

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: Mĩ thuật
Tiết 7 Bài 3: ÂM NHẠC VÀ SẮC MÀU ( 3 tiết) (Tiết

2)

I/ MỤC TIÊU:
- HS biết, hiểu về đường nét và màu sắc trong bức tranh vẽ theo nhạc. Từ các đường nét, màu sắc có
thể cảm nhận và tưởng tượng được hình ảnh.
- Phát triển trí tưởng tượng về hình ảnh và kết hợp với chữ viết để tạo thành sản phẩm mĩ thuật mới.
Vận dụng quy trình Mĩ thuật: Vẽ theo nhạc.
II/ CHUẨN BỊ:
Gv: - Màu các loại, một số tranh, ảnh, bài vẽ trang trí có các độ đậm, độ nhạt. Bài tham khảo.
- Học sinh: Giấy vẽ (A3), bút chì, giấy màu, màu vẽ (sáp màu) hoặc màu các loại, thức kẻ, kéo, keo
dán, băng dính,… Bài sản phẩm của tiết 1.

III - CÁC HOẠT ĐỘNG CẦN LƯU Ý:
CÁC HOẠT ĐỘNG
- Khởi động : Hội đồng tự quản làm việc
Lớp khởi động hát bài: cả nhà thương nhau.
B. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
- Giáo viên giới thiệu bài – HS viết tên bài vào vở
- Học sinh đọc mục tiêu
D. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
3. Thực hành: (trang 18) (Theo thiết kế SGK)
- HS thực hành theo nhóm, trang 18 (Theo thiết kế SGK)

ĐIỀU CHỈNH
................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................

Tổng kết, đánh giá:
- Gv đánh giá, nhận xét, khen ngợi HS vẽ tranh đẹp

E. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
 Về xem lại các sản phẩm. Về thực hiện
Dặn dò : Chuẩn bị dụng cụ tiết học sau Tiết 3. Trưng bày và giới thiệu
sản phẩm, Đánh giá: (trang 18,19) (Theo thiết kế SGK)
IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:
Gv nhận xét về tinh thần học tập, sự chuẩn bị bài của học sinh.


Kế hoạch dạy học lớp 5
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….

TUẦN 8

Lớp 5a1

Ngày soạn : 8 / 10 / 2016
Ngày dạy: Chiều thứ hai: 10 / 10 / 2016

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: Mĩ thuật
Tiết 8 Bài 3: ÂM NHẠC VÀ SẮC MÀU ( 3 tiết) (Tiết

3)

I/ MỤC TIÊU:
Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, nhóm mình.
- Vận dụng quy trình Mĩ thuật: Vẽ theo nhạc.
II/ CHUẨN BỊ:
Gv: - Màu các loại, một số tranh, ảnh, bài vẽ trang trí có các độ đậm, độ nhạt.
- Bài tham khảo, bài hát về giai điệu nhanh, chậm, sôi động..

- Học sinh: Giấy vẽ (A3), bút chì, giấy màu, màu vẽ (sáp màu) hoặc màu các loại, thức kẻ, kéo, keo
dán, băng dính,… Bài sản phẩm của tiết 2.

III - CÁC HOẠT ĐỘNG CẦN LƯU Ý:
CÁC HOẠT ĐỘNG
- Khởi động : Hội đồng tự quản làm việc
Lớp khởi động hát bài: Cả nhà thương nhau.
A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
- Giáo viên giới thiệu bài – HS viết tên bài vào vở
- Học sinh đọc mục tiêu
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
3. Thực hành: (trang 18) (Theo thiết kế SGK)
- Tiếp tục thực hành, trang 18 (Theo thiết kế SGK)
- Hoạt động nhóm.

4. Trưng bày và giới thiệu sản phẩm:
- Trưng bày sản phẩm theo sự hướng dẫn của thầy cô giáo.
- Giới thiệu sản phẩm, chia sẻ về sản phẩm của nhóm mình.
- HS nhận xét các nhóm. Màu sắc, cách thể hiện.
- GV nhận xét chung.

5. Đánh giá.

ĐIỀU CHỈNH
................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................


Kế hoạch dạy học lớp 5
- Cho HS tự đánh giá.
+ Tự đánh giá:
Đánh giá của GV.
- Gv đánh giá, nhận xét, khen ngợi HS
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm
mình, nhóm bạn hay.
+ Em ghi nhận xét và đánh giá của thầy/cô giáo

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
 Về xem lại các sản phẩm.
Vận dụng sáng tạo:
*Sáng tạo các sản phẩm khác theo ý thích từ phần còn lại trong bức
tranh vẽ theo nhạc chưa sử dụng hết.
Dặn dò : Chuẩn bị dụng cụ tiết học sau : Lá cây (lá rụng, lá khô), giấy vẽ
A4, giấy màu, màu vẽ (sáp màu), băng dính hai mặt, keo dán, kéo, đất
nặn… Chuẩn bị bài mới. - Xem trước bài sáng tạo với những chiếc lá.
Đem đầy đủ Dụng cụ học tập.
IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:
Gv nhận xét về tinh thần học tập, sự chuẩn bị bài của học sinh.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
.


Kế hoạch dạy học lớp 5

TUẦN 9

Lớp 5a1

Ngày soạn : 15 / 10 / 2016
Ngày dạy: Chiều thứ hai: 17 / 10 / 2016

Mĩ thuật
Bài 4: Sáng tạo với những chiếc lá (2 tiết) (Tiết 1)
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC:

Tiết 9

I/ MỤC TIÊU:
Nhận biết được đặc điểm về hình dáng, màu sắc của một số loại lá cây.
Biết sử dụng lá cây để tạo các sản phẩm như đồ vật, con vật, quả…
Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.
- Vận dụng quy trình Mĩ thuật: Vẽ cùng nhau, sáng tác các câu chuyện, tạo hình 3D.
- II/ CHUẨN BỊ:
Gv: Tài liệu tham khảo, mẫu vẽ, bài vẽ: Sáng tạo với những chiếc lá . Lá cây (lá rụng, lá khô),
giấy vẽ, băng dính hai mặt, keo dán, kéo…
- Học sinh: Giấy vẽ (A4), bút chì , giấy màu, màu vẽ (sáp màu) hoặc màu các loại. Lá cây (lá rụng, lá
khô), băng dính hai mặt, keo dán, kéo…

III - CÁC HOẠT ĐỘNG CẦN LƯU Ý:
CÁC HOẠT ĐỘNG
- Khởi động : Hội đồng tự quản làm việc
Lớp khởi động hát bài: cả nhà thương nhau.
A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
- Giáo viên giới thiệu bài – HS viết tên bài vào vở
- Học sinh đọc mục tiêu
1. Tìm hiểu: trang 20,21 (Theo thiết kế SGK)

2. Cách thực hiện: (trang 22, 23) (Theo thiết kế SGK)
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

ĐIỀU CHỈNH
................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................


Kế hoạch dạy học lớp 5

3. Thực hành: (trang 23) (Theo thiết kế SGK)
Hoạt động cá nhân.
- Thực hành, trang 23 (Theo thiết kế SGK)
- Em hãy sử dụng các loại lá cây đã chuẩn bị để tạo sản phẩm
theo ý thích.
Hệ thống lại bài.

Tổng kết, đánh giá:
- Gv đánh giá, nhận xét, khen ngợi HS có tranh đẹp

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:

-

-

Về xem lại các sản phẩm. Về thực hiện tạo sản phẩm theo ý
thích thêm ở nhà.
Dặn dò : Chuẩn bị dụng cụ tiết học sau Bài sản phẩm của tiết
1. Giấy vẽ (A4), bút chì , giấy màu, màu vẽ (sáp màu) hoặc
màu các loại. Lá cây (lá rụng, lá khô), băng dính hai mặt, keo
dán, kéo… Tiếp tục thực hành, trang 23 (Theo thiết kế SGK)
Em hãy sử dụng các loại lá cây đã chuẩn bị để tạo sản phẩm
theo ý thích. Học: Tiết 2.

IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:
Gv nhận xét về tinh thần học tập, sự chuẩn bị bài của học sinh.

………………………………………………………


Kế hoạch dạy học lớp 5

Tuần 10 - Lớp 5a1

Ngày soạn : 22 / 10 / 2016
Ngày dạy: Chiều thứ hai: 24 / 10 / 2016

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: Mĩ thuật
Tiết 10 Bài 4: Sáng tạo với những chiếc lá (Tiết

2)

I/ MỤC TIÊU:
- Biết sử dụng lá cây để tạo các sản phẩm như đồ vật, con vật, quả…
Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình, của bạn.
- Vận dụng quy trình Mĩ thuật: Vẽ cùng nhau, sáng tác các câu chuyện, tạo hình 3D.
II/ CHUẨN BỊ:
Gv: Tài liệu tham khảo, mẫu vẽ, bài vẽ: Sáng tạo với những chiếc lá . Lá cây (lá rụng, lá khô),
giấy vẽ, băng dính hai mặt, keo dán, kéo…
- Học sinh: Giấy vẽ (A4), bút chì , giấy màu, màu vẽ (sáp màu) hoặc màu các loại. Lá cây (lá rụng, lá
khô), băng dính hai mặt, keo dán, kéo…
II/ CHUẨN BỊ:
- Gv: Tài liệu tham khảo, mẫu vẽ, bài vẽ chân dung tự họa theo quy trình vẽ biểu cảm. Bài sản phẩm
của tiết 1.
- Học sinh: Giấy vẽ (A4), bút chì , giấy màu, màu vẽ (sáp màu) hoặc màu các loại, keo dán, bìa,
gương, ảnh chụp chân dung, vải, sợi len, hoa, lá,… Bài sản phẩm của tiết 1.

III - CÁC HOẠT ĐỘNG CẦN LƯU Ý:
CÁC HOẠT ĐỘNG
- Khởi động : Hội đồng tự quản làm việc
- Lớp khởi động hát bài: Cả nhà thương nhau.

A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
Giáo viên giới thiệu bài – HS viết tên bài vào vở

- Học sinh đọc mục tiêu

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:

ĐIỀU CHỈNH
................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................


Kế hoạch dạy học lớp 5
-

Tiếp tục thực hành, trang 23 (Theo thiết kế SGK)
Em hãy sử dụng các loại lá cây đã chuẩn bị để tạo sản phẩm theo ý thích.
Quan sát, hướng dẫn, giúp đỡ học sinh, nhắc nhở học sinh.

....................................
....................................

4. Trưng bày và giới thiệu sản phẩm: (trang 24) (Theo thiết kế SGK)

Đánh giá: (trang 24) (Theo thiết kế SGK)
- Cho HS tự đánh giá.
+ Tự đánh giá:
Đánh giá của GV.
HS trưng bày bài: Dán trên tường, bảng lớp, …
- HS quan sát bài, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm .
- GV nêu câu hỏi gợi ý:
+ Em thích bài vẽ nào nhất? Tại sao?
Tổng kết, đánh giá:
- Gv đánh giá, nhận xét, khen ngợi HS, nhóm có sản phẩm đẹp.
- GVnhận xét và ghi nhận kết quả học tập của học sinh
+ Em ghi nhận xét và đánh giá của thầy/cô giáo

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Vận dụng- Sáng tạo: (trang 24)
- Em hãy thử nghiệm bôi màu vào lá cây rồi in lên giấy vẽ, thêm các chi tiết
để tao thành bức tranh theo ý thích hoặc vẽ màu để trang trí cho lá cây khô.
- Hệ thống lại bài.
 Dặn dò : Về xem lại các sản phẩm.
Chuẩn bị dụng cụ tiết học sau: Giấy màu, màu vẽ (sáp màu) hoặc màu các
loại, kéo, keo dán, các vật tìm được: giấy báo, bìa, dây thép… - … để
học bài 5: Trường em (4 tiết) (tiết 1).
IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:
Gv nhận xét về tinh thần học tập, sự chuẩn bị bài của học sinh.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………


Kế hoạch dạy học lớp 5
TUẦN 11

Lớp 5a1

Ngày soạn : 29 / 10 / 2016
Ngày dạy: Chiều thứ hai: 31/ 10 / 2016

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: Mĩ thuật
Tiết 11 Bài 5: TRƯỜNG EM ( 4 tiết) (Tiết

1)

I/ MỤC TIÊU:
- Khai thác được các hình ảnh, hoạt động đặc trưng trong nhà trường để tạo hình sản phẩm hai chiều, ba
chiều.
Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.
- Vận dụng quy trình Mĩ thuật: Vẽ cùng nhau và sáng tạo các câu chuyện. Tạo hình 2D, 3D Tiếp
cận theo chủ đề ( Tạo hình từ vật tìm được.)
II/ CHUẨN BỊ:
Gv: -Tài liệu tham khảo giấy vẽ, hình vẽ, xé dán một số dáng người khác nhau, video một số hoạt động
ở trường.
- Một số bài của học sinh cũ.
- Học sinh: Đất nặn, giấy vẽ (A4), giấy màu, màu vẽ, keo dán, các vật tìm được: giấy báo, bìa, dây
thép…

-

III - CÁC HOẠT ĐỘNG CẦN LƯU Ý:
CÁC HOẠT ĐỘNG
- Khởi động : Hội đồng tự quản làm việc
Lớp khởi động hát. Em yêu trường em.
A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
- Giáo viên giới thiệu bài – HS viết tên bài vào vở
- Học sinh đọc mục tiêu
1.Tìm hiểu: trang 25, 26 (Theo thiết kế SGK)
- Giới thiệu về chủ đề trường học.
- HS xem tranh hình 5.1
- Yêu cầu học sinh đọc và trả lời câu hỏi SGK trang 25
- Nhận xét câu trả lời của các nhóm
- Các em cần chú ý quan sát, ghi nhớ, thảo luận…
- HS quan sát, thảo luận theo nhóm, các nhóm tự thảo luận theo câu
hỏi sách giáo khoa

2. Cách thực hiện: (trang 26 ) (Theo thiết kế SGK)
- Yêu cầu học sinh quan sát hình 5.2, 5.3, 5.4 SGK thảo luận về nội
dung của đề tài, chất liệu để tạo hình. Tự suy nghĩ tìm tòi ra cách làm
sản phẩm.
- HS quan sát và thảo luận cách tạo sản phẩm.
- GV gợi ý chủ đề, nội dung.
• HS lắng nghe.

ĐIỀU CHỈNH
................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................


Kế hoạch dạy học lớp 5


Từng nhóm báo cáo kết quả học tập với cô.

Hệ thống lại bài.

Tổng kết, đánh giá:
Gv đánh giá, nhận xét, khen ngợi HS quan sát, thảo luận theo nhóm,
các nhóm tự thảo luận theo câu hỏi sách giáo khoa, thảo luận về nội
dung của đề tài, chất liệu để tạo hình. Tự suy nghĩ tìm tòi ra cách làm
sản phẩm. Quan sát và thảo luận cách tạo sản phẩm tốt.
H. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
 Về xem lại các sản phẩm. Về thực hiện ý tưởng sáng tạo thêm
ở nhà.
Dặn dò: Chuẩn bị dụng cụ tiết học sau. Tiết 2. Hoạt động cá nhân:
Thực hành (trang 28) (Theo thiết kế SGK).
* Ban văn nghệ cho lớp hát một bài.
IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:
Gv nhận xét về tinh thần học tập, sự chuẩn bị bài của học sinh.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
.


Kế hoạch dạy học lớp 5

TUẦN 12

Lớp 5a1

Ngày soạn : 5 / 11 / 2016
Ngày dạy: Chiều thứ hai: 7/ 11 / 2016

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: Mĩ thuật
Tiết 12 Bài 5: TRƯỜNG EM ( 4 tiết) (Tiết

2)

I/ MỤC TIÊU:
- Khai thác được các hình ảnh, hoạt động đặc trưng trong nhà trường để tạo hình sản phẩm hai chiều, ba
chiều.
Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.
- Vận dụng quy trình Mĩ thuật: Vẽ cùng nhau và sáng tạo các câu chuyện. Tạo hình 2D, 3D Tiếp
cận theo chủ đề ( Tạo hình từ vật tìm được.)
II/ CHUẨN BỊ:
Gv: -Tài liệu tham khảo giấy vẽ, hình vẽ, xé dán một số dáng người khác nhau, video một số hoạt động
ở trường.
- Một số bài của học sinh cũ.
- Học sinh: Đất nặn, giấy vẽ (A4, A3), giấy màu, màu vẽ, keo dán, các vật tìm được: giấy báo, bìa, dây
thép…Bài sản phẩm của tiết 1.

III - CÁC HOẠT ĐỘNG CẦN LƯU Ý:
CÁC HOẠT ĐỘNG
- Khởi động : Hội đồng tự quản làm việc
Lớp khởi động hát bài: Em yêu trường em. Học sinh nhắc lại bài tiết
trước
A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
- Giáo viên giới thiệu bài – HS viết tên bài vào vở
- Học sinh đọc mục tiêu
B.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
3. Thực hành: (trang 28) (Theo thiết kế SGK)
3.1 Hoạt động cá nhân
- HS thực hành cá nhân, trang 28 (Theo thiết kế SGK)
- Các nhóm nhắc lại chủ đề mà từng nhóm chọn.
- Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm để phân công các thành viên trong
nhóm tạo hình cá nhân để tạo kho hình ảnh.
- Nhóm trưởng phân công, công việc từng thành viên.

ĐIỀU CHỈNH
................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................


Kế hoạch dạy học lớp 5
- Gợi ý tạo dáng phù hợp với chủ đề mà nhóm mình chọn.
- Thực hành cá nhân.
• Từng nhóm báo cáo kết quả học tập với cô.

Tổng kết, đánh giá:
- Gv đánh giá, nhận xét, khen ngợi HS tạo được các hình ảnh đẹp

F. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
 Về xem lại các sản phẩm. Về thực hiện sưu tầm thêm.
Dặn dò: Chuẩn bị dụng cụ tiết học sau. Tiết 3. Hoạt động nhóm: (trang
28) (Theo thiết kế SGK).
* Ban văn nghệ cho lớp hát một bài.
- Vệ sinh lớp học.
IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:
Gv nhận xét về tinh thần học tập, sự chuẩn bị bài của học sinh.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….


Kế hoạch dạy học lớp 5

TUẦN 13

Lớp 5a1

Ngày soạn : 12 / 11 / 2016
Ngày dạy: Chiều thứ hai: 14 / 11 / 2016

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: Mĩ thuật
Tiết 13 Bài 5: TRƯỜNG EM ( 4 tiết) (Tiết

3)

I/ MỤC TIÊU:
- Khai thác được các hình ảnh, hoạt động đặc trưng trong nhà trường để tạo hình sản phẩm hai chiều, ba
chiều.
Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.
- Vận dụng quy trình Mĩ thuật: Vẽ cùng nhau và sáng tạo các câu chuyện. Tạo hình 2D, 3D Tiếp
cận theo chủ đề ( Tạo hình từ vật tìm được.)
II/ CHUẨN BỊ:
Gv: -Tài liệu tham khảo giấy vẽ, hình vẽ, xé dán một số dáng người khác nhau, video một số hoạt động
ở trường.
- Một số bài của học sinh cũ.
- Học sinh: Đất nặn, giấy vẽ (A4, A3), giấy màu, màu vẽ, keo dán, các vật tìm được: giấy báo, bìa,
dây thép…Bài sản phẩm của tiết 1, 2.

III - CÁC HOẠT ĐỘNG CẦN LƯU Ý:
CÁC HOẠT ĐỘNG
- Khởi động : Hội đồng tự quản làm việc
Lớp khởi động hát bài: Cả nhà thương nhau.
A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
- Giáo viên giới thiệu bài – HS viết tên bài vào vở
- Học sinh đọc mục tiêu
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
3. Thực hành: (trang 28) (Theo thiết kế SGK)

3.1 Hoạt động nhóm
-

Tiếp tục thực hành, trang 28 (Theo thiết kế SGK)

ĐIỀU CHỈNH
................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................


Kế hoạch dạy học lớp 5
- Hoạt động nhóm.
- Hướng dẫn, gợi ý các nhóm tập hợp các sảm phẩm cá nhân và lựa chọn
sắp xếp để tạosản phẩm tập thể thành nội dung chủ đề trường em.
- Thực hành nhóm .
• Từng nhóm báo cáo kết quả học tập với cô.

....................................

Tổng kết, đánh giá:
- Gv đánh giá, nhận xét, khen ngợi HS tạo được các hình ảnh đẹp


C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
Về xem lại các sản phẩm. Chuẩn bị ý tưởng để Trưng bày và giới thiệu
sản phẩm cho tốt.
* Ban văn nghệ cho lớp hát một bài.
- Vệ sinh lớp học
IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ:
Gv nhận xét về tinh thần học tập, sự chuẩn bị bài của học sinh.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
.

TUẦN 14

Lớp 5a1

Ngày soạn : 19 / 11 / 2016
Ngày dạy: Chiều thứ hai: 21 / 11 / 2016

HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: Mĩ thuật
Tiết 14 Bài 5: TRƯỜNG EM ( 4 tiết) (Tiết

4)

I/ MỤC TIÊU:
- Khai thác được các hình ảnh, hoạt động đặc trưng trong nhà trường để tạo hình sản phẩm hai chiều, ba
chiều.
Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.
- Vận dụng quy trình Mĩ thuật: Vẽ cùng nhau và sáng tạo các câu chuyện. Tạo hình 2D, 3D Tiếp
cận theo chủ đề ( Tạo hình từ vật tìm được.)
II/ CHUẨN BỊ:
Gv: -Tài liệu tham khảo giấy vẽ, hình vẽ, xé dán một số dáng người khác nhau, video một số hoạt động
ở trường.
- Một số bài của học sinh cũ.
- Học sinh: Đất nặn, giấy vẽ (A4, A3), giấy màu, màu vẽ, keo dán, các vật tìm được: giấy báo, bìa,
dây thép…Bài sản phẩm của tiết 1, 2, 3.

III - CÁC HOẠT ĐỘNG CẦN LƯU Ý:


Kế hoạch dạy học lớp 5
CÁC HOẠT ĐỘNG
- Khởi động : Hội đồng tự quản làm việc
Lớp khởi động hát bài: Cả nhà thương nhau.
A.HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
- Giáo viên giới thiệu bài – HS viết tên bài vào vở
- Học sinh đọc mục tiêu
B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
3. Thực hành: (trang 28) (Theo thiết kế SGK)
- Tiếp tục thực hành, trang 28 (Theo thiết kế SGK)
- Hoạt động nhóm.
Tạo thêm chi tiết cho sản phẩm thêm sinh động.
- Thảo luận và hoàn thiện sản phẩm.

4. Trưng bày và giới thiệu sản phẩm:
Hướng dẫn học sinh trưng bày sản phẩm
- Giới thiệu sản phẩm, chia sẻ về sản phẩm của nhóm mình.
- Chia sẻ cảm nhận.
- HS nhận xét các nhóm. Màu sắc, cách thể hiện.
- GV nhận xét chung.
- Nhận xét, tuyên dương học sinh.
5. Đánh giá.
- Cho HS tự đánh giá.
+ Tự đánh giá:
• Từng nhóm báo cáo kết quả học tập với cô.
Đánh giá của GV.
- Gv đánh giá, nhận xét, khen ngợi HS
- Giới thiệu, nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của nhóm
mình, nhóm bạn hay.
+ Em ghi nhận xét và đánh giá của thầy/cô giáo

C. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG:
 Về xem lại các sản phẩm.
Vận dụng sáng tạo:
Em hãy vận dụng kiến thức đã học để tạo nhân vật và câu chuyện yêu
thích với các hình thức, chất liệu khác.

Dặn dò : Chuẩn bị dụng cụ tiết học sau : Giấy vẽ A4, giấy màu,bút chì,
màu vẽ (sáp màu), băng dính hai mặt, keo dán, kéo, đất nặn… Chuẩn bị

ĐIỀU CHỈNH
................................................

....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×